DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 37/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidopingPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 12 februarie 2013

AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING

Avand in vedere:
 • Referatul Directiei juridice si resurse umane nr. 3.039 din 17 ianuarie 2013;
 • prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combatera dopajului in sport, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare si fucntionare a Agentiei Nationale Anti-Doping, aprobat prin Hotararea Guvernuli nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale Anti-Doping, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile ulterioare,
  presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite urmatorul ordin.

  Art. 1
  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 3
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 128/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 2 august 2012, se abroga.


  ANEXA - REGULEMENT de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping  Capitolul I - Cadru legislativ


  Art. 1
  Agentia Nationala Anti-Doping, denumita in continuare Agentia, prin Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping, organizeaza procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia invinuit de una dintre incalcarile reglementarilor antidoping, in conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata, cu modificarile ulterioare.

  Art. 2
  Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping, denumita in continuare Comisia de audiere, se constituie in conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile ulterioare.


  Capitolul II - Organizare


  Art. 3
  (1) Comisia de audiere este compusa din 10 membri, dupa cum urmeaza:
  a) presedintele Agentiei;
  b) vicepresedintele Agentiei;
  c) secretarul general al Agentiei;
  d) un reprezentant al Directiei juridice si resurse umane din cadrul Agentiei;
  e) un reprezentant al Directiei testare si programe social-educative din cadrul Agentiei;
  f) 3 reprezentanti desemnati de Secretariatul General al Guvernului;
  g) un reprezentant desemnat de Ministerul Tineretului si Sportului;
  h) un reprezentant desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.
  (2) Presedintele Comisiei de audiere este reprezentantul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman.

  Art. 4
  (1) Membrii Comisiei de audiere prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. d)-h) sunt numiti prin ordin al presedintelui Agentiei.
  (2) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevazuti la art. 3 lit. d)-h) este de un an, cu posibilitatea reinnoirii acestuia, la propunerea institutiilor din care fac parte.
  (3) Cu 30 de zile inainte de data incheierii mandatului prevazut la alin. (2), Agentia va declansa procedura de numire a noilor membri, conform prevederilor art. 3.

  Art. 5
  Membrii Comisiei de audiere trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania;
  b) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
  c) sa aiba o buna reputatie si pregatire profesionala;
  d) sa nu fi suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie.

  Art. 56
  (1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere inceteaza in urmatoarele conditii:
  a) renuntarea la calitatea de membru;
  b) transferarea in cadrul altei autoritati sau institutii publice;
  c) prin revocare de catre institutia care i-a desemnat;
  d) neindeplinirea obligatiilor ce le revin in raport cu obiectivele Agentiei;
  e) deces;
  f) pierderea calitatii pentru care au fost numiti.
  (2) In cazurile prevazute la alin. (1) se numeste un nou reprezentant al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.

  Art. 7
  Pentru asigurarea conditiilor organizatorice necesare desfasurarii activitatii Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asigurata de catre reprezentantul Directiei testare si programe social-educative din cadrul Agentiei.


  Capitolul III - Functionare


  Art. 8
  Comisia de audiere se intruneste la solicitarea presedintelui.

  Art. 9
  Convocarea membrilor Comisiei d eaudiere se face in scris, cu minimum 10 zile calendaristice inainte de data sedintei, prin grija secretariatului, care va transmite fiecarui membru invitatia de participare.

  Art. 10
  Sedintele Comisiei de audiere nu sunt publice.

  Art. 11
  Sedintele Comisiei de audiere sunt conduse de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre o persoana din conducerea Agentiei, ori decanul de varsta dintre ceilalti membri prezenti.

  Art. 12
  (1) Comisia de audiere este legal intrunita in prezenta a minimum 5 membri, iar deciziile se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
  (2) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al inlocuitorului de drept care conduce sedinta este hotarator.
  (3) In situatia in care nu este intrunit cvorumul necesar prevazut la alin. (1), sedinta se amana cel mult 10 zile calendaristice.
  (4) Decizia adoptata este obligatorie pentru toti membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat impotriva putandu-si consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective.
  (5) Membrii Comisiei de audiere isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia celor absenti si a celor care au votat impotriva unei decizii si au consemnat opinia separata in procesul-verba.

  Art. 13
  (1) La sedintele Comisiei de audiere participa, in calitate de observator, un reprezentant al federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata.
  (2) Reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata se numeste cu minimum 10 zile calendaristice inainte de data sedintei Comisiei de audiere.
  (3) Reprezentantul federtiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata nu are calitatea de membru al Comisiei de audiere si nu are drept de vot.

  Art. 14
  Pentru fiecare sedinta a Comisiei de audiere se intocmeste cate un proces-verbal ce se consemneaza in registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenti la sedinta, de sportiv ori de persoana suspecatata de incalcarea reglementarilor antidoping si/sau de reprezentantul acestora, de martorii audiati in cauza, precum si de reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata. Registrul de procese-verbale se pastreaza la secretariatul Comsiei de audiere.

  Art. 15
  (1) Secretariatul Comisiei de audiere tine o evidenta stricta a documenttiei aferente fiecarui caz analizat, a proceselor-verbale intocmite in cadrul sedintelor acesteia, a deciziilor luate, precum si a celorlalte documene depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta.
  (2) Documentele mentionate la alin. (1) se arhvieaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

  Art. 16
  Pentru indeplinirea atributiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnatura presedintelui, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.


  Capitolul IV - Atributii


  Art. 17
  (1) Presedintele Comisiei de audiere are urmatoarele atributii principale:
  a) stabileste locul, data si ora unde si cand au loc sedintele Comisiei de audiere;
  b) verifica existenta cvorumului necesar pentru laurea deciziilor, la deschiderea sedintelor;
  c) conduce sedintele Comisiei de audiere;
  d) coordoneaza activitatea Comisiei de audiere si a secretariatului acesteia;
  e) reprezinta Comisia de audiere in fata Agentiei, a altor autoritati sau institutii publice, in fata oricarei alte persoane fizice sau juridice, precum si in fata Comisiei de apel.
  (2) In lipsa presedintelui Comisiei de audiere, un alt membru al acesteia, desemnat de presedinte dintre membrii numiti in conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (1), indeplineste atributiile prevazute la alin. (1).

  Art. 18
  Principalele atributii ale secretariatului Comisiei de audiere sunt:
  a) intocmirea dosarului cauzei si inregistrarea actelor acestuia;
  b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea presedintelui;
  c) punerea la dispozitia membrilor a documentelor ce fac obiectul intrunirilor (pe suport hartie sau electronic, dupa caz);
  d) redactarea proceselor-verbale ale sedintelor si a deciziilor emise;
  e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor si/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federatiei sportive nationale responsabile, Agentiei Nationale Anti-Doping, Ministerului Tineretului si Sportului, Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, federatiei internationale responsabile, precum si Agentiei Mondiale Anti-Doping;
  f) pastrarea si arhivarea documentelor in conformitate cu prevederile art. 14 si 15;
  g) indeplinirea oricaror alte sarcini stabilite in cadrul sedintelor si dispuse de presedinte sau, in absenta acestuia, de inlocuitorul de drept;
  h) convocarea reprezentantului federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata.


  Capitolul V - Confidentialitatea informatiilor


  Art. 19
  (1) Membrii Comisiei de audiere au obligatia de a pastra confidentialitatea cu privire la orice activitate legata de caz, precum si la orice informatie aflata in cursul procedurii de audiere.
  (2) Membrii Comisiei de audiere semneaza declaratii de confidentialitate.


  Capitolul VI - Procedura de audiere


  Art. 20
  Procedura de audiere se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:
  a) organizarea audierii intr-un interval de cel mult 21 de zile calendaristice, cu respectarea echitatii si a impartialitatii;
  b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala proprie a persoanei;
  c) dreptul de a fi informat corect si la timp despre invinuirea adusa de incalcare a reglementarilor antidoping;
  d) dreptul de a se apara in fata invinuirii aduse de incalcare a reglementarilor andidoping si fata de consecintele care decurg din aceasta;
  e) dreptul fiecarei parti de a prezenta probe, de a chema si a interoga martori, acceptarea marturiei sub forma declaratiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;
  f) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere, care dispune si asupra responsabilitatii costurilor acestuia;
  g) dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata si comunicata intr-un timp rezonabil.

  Art. 21
  (1) In cazul unei incalcari a reglementarilor antidoping, Agentia sesizeaza Comisia de audiere. Presedintele Comisiei de audiere stabileste data, ora si locul cand si unde va avea loc sedinta de audiere.
  (2) Agentia informeaza de indata sportivul sau persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping asupra intrunirii Comisiei de audiere, notificarea cuprinzand elementele prevazute la art. 81 alin. (2) din Normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.056/2009.
  (3) Agentia informeaza federatia sportiva nationala responsabila si totodata clubul la care sportivul sau persoana suspecta de incalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata.

  Art. 22
  La solicitarea presedintelui Comisiei de audiere, secretariatul convoaca membrii acesteia si reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata, pentru data, ora si locul stabilite.

  Art. 23
  Dupa deschiderea sedintei, daca cerintele de cvorum sunt indeplinite, sportivul ori persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping, precum si reprezentantul acestuia/acesteia, dupa caz, au obligatia de a se legitima si de a da alte date necesare pentru stabilirea situatiei personale.

  Art. 24
  (1) Presedintele Comisiei de audiere aduce la cunostinta sportivului ori a persoanei suspectate de incalcarea reglementarilor antidoping si/sau a reprezentantului acestuia/acesteia, dupa caz, fapta care face obiectul audierii. De asemenea, li se aduc la cunostinta si drepturile de care beneficiaza pe parcursul intregului proces de audiere.
  (2) Sportivul ori persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping si/sau reprezentantul acestuia/acesteia sunt intrebati cu privire la probele pe care inteleg sa le propuna in apararea lor si apoi sunt invitati sa declare tot ce stiu referitor la cauza.
  (3) Dupa ce sportivul ori persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping si/sau reprezentantul acestuia/acesteia au declarat ce stiu referitor la cauza, membrii Comisiei de audiere pot pune intrebari si, dupa caz, pot interoga martorii propusi.
  (4) Aspectele dezbatute in cadrul sedintei Comisiei de audiere vor fi consemnate in procesul-verbal de sedinta, inregistrat si semnat potrivit prevederilor art. 14.
  (5) Sportivul ori persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping are dreptul sa dea o declaratie scrisa prin care recunoaste sau infirma acuzatia care i se aduce.

  Art. 25
  (1) In cazul in care sportivul si/sau reprezentantul acestuia solicita efectuarea contraexpertizei, prin analiza probei B, se va face mentiune despre aceasta in procesul-verbal de sedinta, iar luarea unei decizii de catre Comisia de audiere se va amana pana la aflarea rezultatelor contraexpertizei.
  (2) In cazul in care sportivul si/sau reprezentantul acestuia renunta la efectuarea contraexpertizei, au obligatia de a da o declaratie scrisa in acest sens. Daca acestia refuza sa dea declaratia scrisa, refuzul se consemneaza in procesul-verbal de sedinta.
  (3) Efectuarea contraexpertizei se face in conditiile si la termenele prevazute la art. 82 alin. (2)-(7) din Normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.056/2009.
  (4) Dupa primirea rezultatului contraexpertizei, Agentia sesizeaza Comisia de audiere, care se va reuni cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

  Art. 26
  Dupa analizarea documentelor si a probelor existente la dosarul cauzei, a declaratiilor si, dupa caz, a rezultatului contraexpertizei, in baza procesului-verbal de sedinta, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisa si motivata, se pronunta asupra reglementarii antidoping incalcate si sanctiunii aplicabile ori asupra nevinovatiei sportivului sau persoanei suspectate de incalcarea reglementarilor antidoping, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor art. 12 alin. (1), (2) si (4). Comisia de audiere se pronunta in sedinta secreta, in termen de cel mult 30 de zile.

  Art. 27
  Decizia Comisiei de audiere trebuie sa contina urmatoarele elemente, sub sanctiunea nulitatii:
  a) data, ora si locul cand si unde s-a desfasurat sedinta Comisiei de audiere;
  b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o incalcare a reglementarilor antidoping, precum si cele ale reprezentantului acestuia, daca este cazul;
  c) fapta care cosntituie incalcarea reglementarilor antidoping;
  d) sanctiunea stabilita pentru fapta respectiva;
  e) termenul in care poate fi contestata decizia Comisiei de audiere si organismul competent sa solutioneza contestatia conform legii;
  f) data de la care incepe sa curga sanctiunea aplicata sportivului si/sau personalului asistent al acestuia;
  g) data si numarul deciziei;
  h) semnatura presedintelui Comisiei de audiere.

  Art. 28
  (1) Decizia Comisiei de audiere se comunica sportivului sau persoanei care a incalcat reglementarile antidoping, dupa caz, clubului la care acesta/aceasta este legitimat/legitimata, federatiei sportive nationale responsabile, Ministerului Tineretului si Sportului, Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, federatiei internationale responsabile si Agentiei Mondiale Anti-Doping, in cel mult 15 zile de la data pronuntarii ei. (2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire. (3) Decizia poate fi inmanata si personal sportivului sau persoanei vinovate de incalcarea reglementarilor antidoping ori reprezentantului acestuia/acesteia, sub semnatura certificata de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei inmanarii. (4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.

  Art. 29
  (1) Aspectele dezbatute in cadrul sedintei Comisiei de audiere sunt consemnate in procesul-verbal de sedinta, semnat de toti membrii acestia.
  (2) Procesul-verbal de sedinta va cuprinde:
  a) componenta nominala a Comisiei de audiere, locul si data intrunirii membrilor;
  b) locul si data pronuntarii deciziei;
  c) numele partilor, domiciliul sau resedinta lor, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor partilor si ale celorlalte persoane care au participat la procedura in fata Comisiei de audiere;
  d) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
  e) opinia separata a membrilor care au votat impotriva, daca este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijina;
  f) semnaturile membrilor prezenti si a reprezentantului federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectata de incalcarea reglementarilor antidoping este legitimat/legitimata.
  (3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de incalcarea reglementarilor antidoping ori a reprezentantului acestuia/acesteia, precum si a structurilor sportive responsabile, se comunica o copie de pe procesul-verbal de sedinta.

  Art. 30
  In caz de neprezentare nejustificata a sportivului ori a persoanei suspectate de incalcarea reglementarilor antidoping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la sedinta Comisiei de audiere, aceasta decide in lipsa, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivata, depusa cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data intrunirii Comisiei de audiere, sau in situatii de forta majora, procedura de audiere poate fi amanata o singura data pentru maximum 10 zile calendaristice.

  Art. 31
  In aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, audierea provizorie se desfasoara la solicitarea presedintelui Agentiei, in regim de urgenta, in fata a minimum 5 membri ai Comisiei de audiere.

  Art. 32
  Decizia Comisiei de audiere luata in conformitate cu prevederile art. 26, decizia Comisiei de audiere luata in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) si (6) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modifciarile ulterioare, precum si decizia conform careia Comisia de audiere nu are competenta pentru a judeca o posibila incalcare a reglementarilor antidoping pot fi contestate in conformitate cu dispozitiile art. 60 si 62 din aceeasi lege, dupa caz.

  Art. 33
  (1) Sanctiunea se aplica sportivului si/sau personalului asistent de la data emiterii deciziei Comisiei de audiere.
  (2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totala de suspendare.
  (3) In cazul intarzierii pronuntarii deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, Comisia de audiere poate decide ca perioada de suspendare sa curga de la data prelevarii probelor biologice.


  Capitolul VII - Dispozitii finale


  Art. 34
  (1) Responsabilitatea aplicarii sanctiunilor revine federatiei sportive nationale.
  (2) In aplicarea sanctiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federatiile sportive nationale trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare, precum si reglementarile internationale in domeniu, in conformitate cu dispozitiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile ulterioare.

  Art. 35
  In cazul unei incalcari a reglementarilor antidoping, Comisia de audiere poate fi sesizata si de federatiile sportive internationale, procedura de audiere si aplicarea sanctiunilor urmand a se efectua cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ce se completeaza cu reglementarile internationale in domeniu.

  Art. 36
  Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea unei audieri echitabile.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport. Lege nr. 227/2006 republicata 2014
  Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 - 2012


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  58 useri online

  Useri autentificati: