DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 3794/2012 privind structura anului scolar 2012 - 2013. Structura anului scolar 2012 - 2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 5 mai 2012

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Structura anului scolar 2012 / 2013


In temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1
(1) Anul scolar 2012/2013 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 31 mai 2013;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 14 iunie 2013;
c) pentru clasele din invatamantul liceal filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special clasele a IX-a a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 182 de zile;

f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamentul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.

Art. 2
Anul scolar 2012/2013 incepe la data de 1 septembrie 2012, se incheie la data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:

Semestrul I
Cursuri luni, 10 septembrie 2012 vineri 21 decembrie 2012
In perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna sambata, 22 decembrie 2012 duminica, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea
Cursuri luni, 14 ianuarie 2013 vineri, 5 aprilie 2013
Vacanta de primavara sambata, 6 aprilie duminica, 21 aprilie 2013
Cursuri luni, 22 aprilie 2013 vineri, 21 iunie 2013
Vacanta de vara sambata, 22 iunie 2013 duminica, 8 septembrie 2013

Art. 3
In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

Art. 4
(1) Saptamana 1-5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Scoala altfel", avand un orar specific.
(2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5
(1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 30 noiembrie 2012.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2013.

Art. 6
1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale specifice si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiv/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.

Art. 7
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competentelor profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 8
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - PROGRAMJUL SCOALA ALTFEL


Prevederi generale
1. Saptamana 1-5 aprilie 2013 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Scoala altfel". In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul "Scoala altfel" se va desfasura in conformitate cu un orar special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.
3. In perioada 2-7 aprilie 2013, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza etapele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.
4. In programul "Scoala altfel", elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare.

Planificarea si aprobarea programului
5. In vederea elaborarii programului de activitati, in timpul primului semestru se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice, in cadrul sedintelor comisiilor metodice, parintilor, in cadrul sedintelor cu parintii, precum si reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale/ai comunitatii, in cadrul sedintelor consiliului de administratie.
6. Dupa colectarea propunerilor se vor desfasura dezbateri in colectivele de elevi, in consiliul elevilor, in consiliul profesoral si in comitetul reprezentativ al parintilor, in vederea adoptarii programului agreat de majoritatea elevilor si a cadrelor didactice.
7. Modalitatea de selectie a activitatilor propuse se decide la nivelul unitatilor de invatamant si presupune implicarea, in egala masura, a elevilor, a cadrelor didactice, a parintilor, astfel incat proiectele si activitatile selectate sa corespunda obiectivelor educationale specifice comunitatii scolare, fiind un rezultat al optiunilor acesteia.
8. Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata, durata acestora, modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in consiliul profesioral si se aproba de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pana la data de 15 februarie 2013.
9. Consilierul educativ din unitatea de invatamant centralizeaza propunerile agreate, in vederea includerii acestora in Calendarul activitatilor educative al unitatii de invatamant, ca domeniu distinct: programul "Scoala altfel".
10. Conducedrile unitatilor de invatamant vor asigura popularizarea programului "Scoala altfel" la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activitatilor organizate, atat in unitatea de invatamant, cat si in comunitate.
11. Unitatile de invatamant sunt incurajate sa permita participarea parintilor, a voluntarilor, a reprezentantilor mass-mediei si a publicului larg la activitatile care se preteaza la acest tip de deschidere spre comunitate.

Continutul si organizarea programului
12. Se recomanda elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de prescolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unitatii de invatamant, care sa urmeareasca si sa permita realizarea unor obiective educationale prin activitati care, in programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
13. Proiectele se pot organiza si in consortiile scolare, in parteneriat cu alte unitati de invatamant, cu organizatii neguvernamentale, cu palatele si cluburile copiilor, cu cluburile sportive scolare, cu directiile de tineret si sport, cu taberele scolare, cu institutii culturale si stiintifice (institute de cercetari, institutii de invatamant superior etc.), cu politia, jandarmeria, inspectoratele pentru situatii de urgenta, cu directiile de sanatate publica, agentiile pentru protectia mediului etc.
14. Atat elevii, cat si cadrele didactice vor alege activitatile la care doresc sa participe din lista celor propuse. De asemenea, se va avea in vedere posibilitatea implicarii parintilor care doresc acest lucru, precum si a altor parteneri.
15. Fiecare activitate la care participa copii prescolari/elevi trebuie sa fie coordonata de un numar corespunzator de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activitati organizate, conducerea unitatii de invatamant si cadrele didactice vor lua toate masurile pentru asigurarea supravegherii copiilor prescolari/elevilor si a securitatii acestora.
16. Tipurile de activitati ce pot fi organizate in cadrul programului "Scoala altfel" pot include:
 • activitati culturale;
 • activitati tehnico-stiintifice;
 • activitati sportive;
 • activitati de educatie pentru cetatenie democractica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
 • activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.); v activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.); v activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.;
 • altele.

  Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
 • ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si cinematografica;
 • competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;
 • mese rotunde, dezbateri;
 • activitati de voluntariat sau de interes comunitar;
 • campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delicventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
 • proiece comunitare, de responsabilitate sociala;
 • peer-education;
 • schimburi de experienta;
 • tabere/scoli de creatie sau de cercetare;
 • parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa si in proiecte.

  Monitorizare si evaluare
  17. Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.
  18. Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.
  19. Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris, absenele fiind inregistrate in catalog la rubrica "Purtare".
  20. Activitatile aprobate se vor mentiona in condica de prezenta a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de invatamant.
  21. Fiecare unitate de invatamant va elabora instrumente si criterii de evaluare a activitatilor desfasurate in saptamana "Scoala altfel". Elaborarea criteriilor se va realiza printr-o procedura transparenta, prin implicarea elevilor, parintilor si a cadrelor didactice, cu consultarea, dupa caz, a partenerilor din afara unitatii de invatamant implicati in program. Instrumentele si criteriile de evaluare sunt avizate de consiliul profesoral, aprobate de consiliul de administratie si anuntate comunitatii scolare si publicului larg cu cel putin 3 saptamani inainte de inceperea activitatilor propriu-zise.
  22. Directorul unitatii de invatamant, consilierul educativ si seful comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii vor monitoriza si vor evalua activitatile din programul "Scoala altfel", folosind instrumentele si criteriile aprobate.
  23. Inspectoratele scolare vor delega reprezentanti pentru a monitoriza activitatile organizate de catre unitatile de invatamant in cadrul programului "Scoala altfel".
  24. Dupa incheierea vacantei de primavara, in fiecare unitate de invatamant, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activitatilor organizate, rezultaele educationale ale acestora, precum si modalitatile de ameliorare a planificarii si organizarii programului "Scoala altfel". La activitatea de analiza din cadrul consilkiului profesoral vor participa si reprezentanti ai elevilor si parintilor, care vor prezenta puncte de vedere asupra activitatilor derulate in program. Directorul unitatii de invatamant va prezenta un raport de monitorizare a calitatii activitatilor planificate.
  25. La sfarsitul anului scolar, inspectoratele scolare vor include in raportul privind starea invatamantului un capitol referitor la relevanta si valoarea formativa a tuturor activitatilor desfasurate in cadrul programului "Scoala altfel", evidentiind nivelul interesului manifestat de elevi si cadre didactice fata de organizarea si desfasurarea acestuia.

  Valorificarea exemplelor de buna practica
  26. In baza instrumentelor si criteriilor de evaluare aprobate, activitatile desfasurate pot fi premiate la nivelul unitatii de invatamant, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale, al partenerilor educationali, din resurse proprii etc.
  27. Unitatile de invatamant sunt incurajate sa isi promoveze cele mai bune activitati prin metode variate, care sa asigure informarea publicului larg si implicarea unui procent mare de membri ai comunitatii in evalujarea si stabilirea celor mai valoroase actiuni: chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice si parintilor, un "jurnal" al saptamanii "Scoala altfel" facut public, prezentarea activitatilor pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicati in activitati, informari/articole in mass-media locala sau centrala, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, parintilor, cadrelor didactice, organizarea unui vot elecronic pentru publicul larg etc.
  28. In baza instrumentelor si criteriilor de evaluare aprobate, fiecare unitate de invatamant poate selectiona o singura activitate din cele desfasurate, cu care sa participe la competitia celor mai interesante activitati desfasurate la nivel judetean/al municipiului Bucuresti in cadrul saptamanii "Scoala altfel".
  29. Pentru a participa la competitia organizata la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, unitatea de invatamant va incarca pe site-ul inspectoratului scolar, la rubrica dedicata competitiei "Scoala altfel! De nota 10", dosarul activitatii propuse.
  30. La nivel judetean/al municipiului Bucuresti, competitia isi propune sa selecteze si sa promoveze pe site-ul inspectoratului cele mai interesante 10 activitati care s-au desfasurat in saptamana "Scoala altfel", cate una din fiecare din domeniile:
 • cultural;
 • artistic;
 • tehnic;
 • stiintific;
 • sportiv;
 • cetatenie democratica si responsabilitate sociala;
 • educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos;
 • educatie ecologica si protectie a mediului;
 • abilitati de viata;
 • consiliere si orientare.
  31. Selectia activitatilor se va face in baza unor criterii stabilite de inspecgtoratul scolar printr-o procedura transparenta, prin implicarea consilierului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, a organizatiilor reprezentative ale parintilor si a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile si modalitatea de evaluare, modalitatea si termenul-limita de incarcare a dosarelor activitatilor vor fi stabilite de fiecare inspectorat si comunicate unitatilor de invatamant din subordine si publicului larg in timp util, dar nu mai tarziu de data de 1 martie 2013.
  32. Fiecare inspectorat va stabili, prin decizie a inspectorului scolar general, componenta comisiei de evaluare a activitatilor primite de la unitatile de invatamant. Comisia va evalua dosarele depuse, in conformitate cu modalitatile si criteriile stabilite la nivelul inspectoratului si comunicate public, si va selecta cel mult cate o activitate pentru fiecare domeniu mentionat la pct. 30.
  33. Inspectoratele scolare sunt incurajate sa promoveze cele mai bune activitati ale unitatilor de invatamant prin metode variate, care sa asigure informarea publicului larg si implicarea unui procent mare de membri ai comunitatii in evaluarea si stabilirea celor mai valoroase actiuni: prezentarea activitatilor pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicati in activitati, informari/articole in mass-media locala sau centrala, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, parintilor, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg etc.
  34. In baza instrumentelor si criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor scolare, activitatile desfasurate pot fi premiate la nivelul judetului/al municipiului Bucuresti, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale, al partenerilor educationali, din resurse proprii etc.
  35. Dosarele activitatilor transmise de unitatile de invatamant inspectoratelor scolare in vederea participarii la etapa nationala a competitiei "Scoala altfel! De nota 10" sunt evaluate de comisiile desemnate de inspectoratele scolare pana la data de 30 aprilie 2013.
  36. Elementele care trebuie sa se gaseasca in dosarele activitatilor care participa la competitia nationala "Scoala altfel! De nota 10" si criteriile de evaluare vor fi comunicate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) pana la data de 1 martie 2013.
  37. Activitatile transmise de inspectoratele scolare vor fi postate pe site-ul MECTS in perioada 1-10 mai 2013.
  38. Evaluarea activitatilor propuse de inspectoratele scolare se va face pe baza unui punctaj, obtinut in urma a doua tipuri de evaluari: o evaluare facuta de o comisie MECTS, avand o pondere de 60% din punctajul total, si o evaluare acordata ca urmare a votului on-line al vizitatorilor site-ului www.edu.ro, avand o pondere de 40% din punctajul total.
  39. Comisia din MECTS, aprobata de secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar, va inainta acestuia rezultatele propriei evaluari, in plic inchis, pana la data de 15 mai 2013.
  40. Vizitatorii site-ului www.edu.ro vor avea posibilitatea de a acorda votul lor activitatilor considerate cele mai relevante sau interesante. Pentru rezultatul final se vor lua in calcul voturile exprimate on-line pana la data de 19 mai 2013, ora 24,00.
  41. In baza evaluarii efectuate de comisia MECTS si a voturilor acordate on-line, activitatile castigatoare vor fi desemnate pana la data de 24 mai 2013. Rezultatele vor fi postate pe website-ul MECTS.
  42. Premierea celor 10 scoli in care s-au desfasurat activitatile declarate castigatoare la nivel national va avea loc in preajma datei de 1 iunie 2013. Detaliile privind premierea vor fi transmise la daa anuntarii rezultatelor evaluarii.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
  Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
  Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
  Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
  Legea 153/2015 pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Inscriere orele de religie
  Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
  Structura anului scolar 2014-2015. Ordin 3637/2014 privind structura anului scolar 2014-2015
  Ordin 3289/2014 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat ? 2014 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale
  HG 327/2014 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2014-2015. Hotarare nr. 327/2014
  Ordin nr. 3111/2014 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015
  OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. Ordonanta de urgenta nr. 117/2013
  HG 268/2013 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2013-2014. Hotararea nr. 268/2013
  HG 1252/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara
  Ordin nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli
  Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditae, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru
  Ordin nr. 5606/2012 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2012-2013
  Ordin nr. 5608/2012 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014
  OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
  Ordin nr. 4334/2012 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2012-2013
  Ordin nr. 3064/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013 si a Calendarului inscrierii
  Gestiunea fondurilor structurale europene
  Adina Dornean

  Pret: 24.9 lei
  21.16 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  77 useri online

  Useri autentificati: