DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 3794/2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuiaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 2 martie 2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind infiintarea Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 150/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetaredezvoltare si inovare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007—2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 217 si ale art. 219 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se infiinteaza Consiliul National al Cercetarii Stiintifice, organism consultativ de nivel national, fara personalitate juridica, prin reorganizarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior.

Art. 2
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.771/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (C.N.C.S.I.S.), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2007.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Regulament de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetarii StiintificeCapitolul I - Misiunea, rolul si atributiile


Art. 1
Consiliul National al Cercetarii Stiintifice, denumit in continuare CNCS, este un organism consultativ de nivel national, fara personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
CNCS are misiunea de a stimula excelenta in cercetarea stiintifica din Romania si de a asista Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, precum si Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica, denumita in continuare ANCS, in coordonarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor de cercetare stiintifica din Romania.

Art. 3
(1) CNCS coordoneaza stiintific conducerea de catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, denumita in continuare UEFISCDI, a programelor Resurse umane, Idei si Capacitati din cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007—2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru coordonarea programelor prevazute la alin. (1), CNCS are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza, cu sprijinul tehnic al UEFISCDI, propuneri de pachete de informatii pentru programele de finantare coordonate si subprogramele acestora, in corelare cu prevederile Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare;
b) stabileste procedurile de selectie a expertilor evaluatori care asigura evaluarea si monitorizarea proiectelor, procedurile de alocare a proiectelor catre evaluatori, procedurile de evaluare si monitorizare stiintifica a proiectelor, precum si procedurile de negociere a contractelor de finantare, cu respectarea pachetelor de informatii aprobate;
c) supravegheaza si controleaza selectia expertilor evaluatori, alocarea proiectelor catre evaluatori, procesele de evaluare si monitorizare stiintifica a proiectelor si procesul de negociere a contractelor, cu respectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese;
d) verifica respectarea procedurilor si avizeaza rezultatele evaluarii, negocierii si monitorizarii stiintifice.
(3) Pachetele de informatii ale programelor de finantare si ale subprogramelor acestora se aproba prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Art. 4
CNCS coordoneaza stiintific competitiile nationale de proiecte stiintifice pentru acordarea granturilor doctorale organizate conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 1/2011.

Art. 5
CNCS poate coordona si alte programe de finantare a cercetarii stiintifice si a dezvoltarii resurselor umane pentru cercetare-dezvoltare, precum si programe sau actiuni de diseminare a rezultatelor cercetarii stiintifice ori de popularizare a stiintei, potrivit mandatului acordat de MECTS.

Art. 6
CNCS indeplineste de asemenea urmatoarele atributii:
a) isi desemneaza un reprezentant in Consiliul de etica si management universitar, conform art. 125 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
b) elaboreaza rapoarte referitoare la calitatea cercetarii din scolile doctorale supuse procesului de evaluare in vederea acreditarii, conform art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
c) elaboreaza metodologia-cadru pentru evaluarea interna si clasificarea departamentelor din universitati pe niveluri de performanta in cercetare, conform art. 195 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;
d) la solicitarea ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, stabileste standarde, criterii si indicatori de calitate pentru cercetarea stiintifica, care se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;
e) la solicitarea ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, evalueaza cercetarea stiintifica universitara sau din unitatile de cercetare-dezvoltare, in colaborare cu Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare si inovare si cu sprijinul UEFISCDI;
f) realizeaza anual, in colaborare cu Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare si inovare si cu sprijinul UEFISCDI, un raport privind starea cercetarii stiintifice in invatamantul superior si performantele universitatilor; acest raport este public, se afiseaza pe site-ul CNCS si se transmite MECTS;
g) realizeaza un raport anual privind activitatea proprie, care este public si se afiseaza pe site-ul CNCS.

Art. 7
CNCS poate coopera cu alte organisme, nationale sau internationale, din domeniul administrarii programelor de cercetare sau al evaluarii cercetarii, potrivit mandatului acordat de MECTS.

Art. 8
Pe baza mandatului acordat de MECTS, CNCS poate desfasura si alte activitati sau actiuni in domeniul cercetarii-dezvoltarii, in conformitate cu legislatia in vigoare.


Capitolul II - Organizarea si functionarea CNCS


Art. 9
CNCS este format din 19 membri, cadre didactice si cercetatori, avand cel putin titlul de conferentiar sau de cercetator stiintific II ori titluri echivalente obtinute in strainatate, selectati pe baza performantelor lor stiintifice cu relevanta internationala si numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 10
Mandatul membrilor CNCS este de 4 ani.

Art. 11
(1) In cazul existentei unui loc vacant in componenta CNCS sau in situatia in care un membru este in imposibilitatea de a-si exercita mandatul, se procedeaza la numirea altui membru prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(2) Mandatul noului membru expira la expirarea mandatului membrului pe care il inlocuieste.

Art. 12
(1) In cazul in care un membru al CNCS incalca normele etice sau de deontologie ori nu se implica, in mod sistematic, in activitatile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNCS.
(2) Se considera ca un membru nu se implica, in mod sistematic, in activitatile consiliului, in urmatoarele cazuri:
a) nu participa la mai mult de 50% din sedintele din decursul a 6 luni consecutive;
b) in cazul votului prin mijloace electronice, nu isi exprima optiunea pentru mai mult de 25% din deciziile supuse votului in decursul a 6 luni consecutive;
c) in alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de functionare.
(3) Procedura de revocare se desfasoara dupa cum urmeaza:
a) unul sau mai multi dintre membrii CNCS ori ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului solicita declansarea procedurii de revocare;
b) revocarea se confirma prin votul secret al majoritatii absolute a membrilor CNCS, in cazul in care a fost solicitata de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv prin votul secret a doua treimi dintre membrii CNCS, in caz contrar;
c) in cazul in care revocarea nu se confirma conform prevederilor lit. b), procedura de revocare inceteaza;
d) in cazul in care revocarea nu a fost solicitata de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, revocarea se aproba de catre ministru.
(4) Pe locul ramas vacant in urma revocarii se numeste un nou membru, conform prevederilor art. 11.

Art. 13
(1) CNCS are un presedinte si 2 vicepresedinti, alesi dintre membrii CNCS.
(2) Presedintele si vicepresedintii CNCS sunt alesi prin vot secret, cu majoritate simpla, de catre membrii CNCS, pe baza propunerilor facute de oricare dintre membrii CNCS, inclusiv a autopropunerilor.
(3) O persoana nu poate ocupa functia de presedinte al CNCS pentru o perioada cumulata mai mare de 4 ani, indiferent de perioada in care a fost presedinte si de eventualele intreruperi.
(4) Presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din respectivele functii de conducere prin votul secret a cel putin doua treimi dintre membrii CNCS, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNCS.
(5) Odata cu numirea componentei CNCS conform prevederilor art. 9, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului desemneaza presedintele si vicepresedintii, din randul membrilor CNCS. Presedintele si vicepresedintii astfel numiti pot fi inlocuiti in urma alegerilor desfasurate conform alin. (2), care pot avea loc dupa cel putin un an de activitate a consiliului nou-numit.

Art. 14
Presedintele CNCS are urmatoarele atributii:
a) indeplineste mandatul atribuit explicit prin decizie a membrilor CNCS;
b) conduce sedintele de lucru ale CNCS;
c) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale CNCS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificata prin decizie a membrilor CNCS, la cererea oricarui membru al CNCS;
d) asigura legatura operativa a CNCS cu ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si cu presedintele ANCS, in vederea informarii acestora despre activitatea CNCS;
e) reprezinta CNCS in relatia cu tertii.

Art. 15
In cazul indisponibilitatii sale, atributiile presedintelui sunt preluate de vicepresedinti, cu alternarea preluarii atributiilor de catre cei 2 vicepresedinti.

Art. 16
(1) Pentru realizarea diferitelor activitati, CNCS poate constitui, pe perioada determinata, organe de lucru — comisii si grupuri de lucru, care sunt numite, restructurate, desfiintate si coordonate de catre CNCS si carora CNCS le poate delega unele din atributiile proprii.
(2) Standardele minimale care trebuie indeplinite de membrii acestor organe de lucru, componenta si regulamentele lor sunt stabilite de CNCS, si publicate pe site-ul web propriu.
(3) Organele de lucru pot include membri CNCS si experti din afara CNCS, atat din tara, cat si din strainatate.

Art. 17
Pentru a adopta o decizie, membrii CNCS pot vota atat in cadrul sedintelor, cat si de la distanta, exprimandu-si dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de functionare.

Art. 18
In afara cazurilor prevazute la art. 12 si 13, deciziile CNCS sunt aprobate prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti, in cazul votului in cadrul sedintelor, respectiv prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor votanti, in cazul votului exprimat prin mijloace electronice.

Art. 19
(1) Pentru luarea deciziilor in cadrul sedintelor CNCS este necesara prezenta a cel putin 10 din membrii CNCS.
(2) In cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, deciziile se pot adopta numai daca numarul de membri prevazut la alin. (1) voteaza in intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de functionare.

Art. 20
CNCS poate adopta un regulament intern de functionare, care trebuie sa respecte prevederile legale si ale prezentului regulament de organizare si functionare.

Art. 21
Sedintele CNCS se convoaca de catre presedintele CNCS, de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, de catre presedintele ANCS sau la cererea a cel putin o treime dintre membrii CNCS.

Art. 22
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului sau un reprezentant al acestuia, precum si presedintele ANCS sau un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la sedintele CNCS, in calitate de observatori.

Art. 23
CNCS poate invita in cadrul sedintelor proprii persoane externe consiliului, in calitate de observatori si/sau consultanti.


Capitolul III - Finantarea CNCS


Art. 24
Resursele materiale si financiare necesare functionarii CNCS si organelor de lucru ale acestuia sunt asigurate de catre MECTS, prin UEFISCDI sau prin alte mijloace legal constituite.

Art. 25
Pentru activitatea desfasurata pentru coordonarea stiintifica a programelor din cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, resursele materiale si financiare ale CNCS se asigura din tariful perceput de UEFISCDI pentru conducerea respectivelor programe si din alte surse legal constituite.

Art. 26
Administrarea si gestionarea resurselor destinate activitatilor CNCS este asigurata de UEFISCDI, in conformitate cu deciziile CNCS, in conditiile legii.

Art. 27
Pentru activitatea desfasurata in afara activitatii de baza, membrii CNCS si ai organelor de lucru ale acestuia pot fi remunerati, in functie de numarul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetaredezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare, conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 28
Pentru participarea la sedinte sau reuniuni de lucru, membrilor CNCS si organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport si cazare, in conditiile legii.

Art. 29
Remunerarea activitatii desfasurate in afara activitatii de baza de catre membrii organelor de lucru ale CNCS si decontarea cheltuielilor de transport si cazare ale acestora pentru participarea la sedinte sau reuniuni de lucru se fac in limitele bugetului alocat cu aceasta destinatie.


Capitolul IV - Relatia institutionala CNCS—UEFISCDI


Art. 30
UEFISCDI asigura sprijinul tehnic si executiv pentru activitatea CNCS, conform solicitarilor CNCS si normelor legale in vigoare.

Art. 31
UEFISCDI, prin departamentele sale si conform prevederilor legale, are urmatoarele atributii:
a) asista CNCS in aplicarea politicilor elaborate de MECTS, pe baza propunerilor CNCS;
b) asigura conditiile materiale si financiare necesare organizarii competitiilor pentru granturi;
c) realizeaza, sub coordonarea CNCS, intregul proces operativ pentru selectarea si auditarea proiectelor si programelor propuse spre finantare de CNCS si sprijina managementul financiar al acestora;
d) asigura buna desfasurare a activitatii curente a CNCS;
e) administreaza si gestioneaza resursele destinate activitatilor CNCS, in conformitate cu deciziile CNCS, in conditiile legii.


Capitolul V - Norme de etica si deontologie profesionala


Art. 32
Membrii CNCS si ai organelor de lucru ale acestuia au obligatia de a respecta reglementarile aplicabile si normele de etica specifice profesiei si de deontologie, conform prevederilor legale.

Art. 33
Membrii CNCS si ai organelor de lucru ale acestuia au obligatia de a raporta CNCS, respectiv organelor de lucru orice situatie in care considera ca se afla intr-un conflict de interese, imediat dupa ce constata existenta conflictului de interese, si de a se recuza de la luarea deciziilor supuse direct conflictului de interese.

Art. 34
Constituie conflict de interese situatiile prevazute de legislatia in vigoare, precum si urmatoarele situatii, referitoare la evaluarea si finantarea proiectelor in cadrul programelor coordonate de catre CNCS:
a) situatia in care o persoana evalueaza in mod direct sau ia decizii nominale de selectie directa ori de excludere a evaluatorilor unui proiect fata de care persoana in cauza are un interes financiar direct legat de finantarea sau nefinantarea proiectului, inclusiv atunci cand persoana in cauza face parte din lista de personal a proiectului ori a unor proiecte concurente depuse spre finantare in cadrul aceleiasi competitii si linii de finantare si cand persoana in cauza se afla in una dintre urmatoarele relatii cu cel putin una dintre persoanele din lista de personal a proiectului evaluat:
(i) se afla in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv;
(ii) sunt angajate in aceeasi unitate sau institutie;
(iii) au colaborat in ultimii 5 ani, avand publicatii sau proiecte de cercetare-dezvoltare realizate in comun;
b) situatia in care o persoana evalueaza in mod direct sau ia decizii nominale de selectie directa ori de excludere a evaluatorilor unei scoli doctorale sau a unei unitati de cercetaredezvoltare, numita in continuare entitate, in cazul in care persoana in cauza este angajata a entitatii respective ori a unei persoane juridice din care face parte entitatea respectiva sau care este membru al consortiului din care face parte entitatea respectiva ori se afla in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv cu cel putin una dintre persoanele din lista de personal a entitatii respective;
c) situatia in care o persoana supravegheaza direct sau controleaza direct selectia expertilor evaluatori, alocarea proiectelor catre evaluatori, procesul de evaluare a proiectelor si procesul de negociere a contractelor, pentru proiectele la care persoana in cauza se afla pe lista de personal a proiectului sau a unor proiecte concurente depuse spre finantare in cadrul aceleiasi competitii si linii de finantare.

Art. 35
(1) In sensul prezentului capitol, lista de personal a proiectului este constituita din persoanele nominalizate in propunerea de proiect supusa evaluarii, incluzand directorul de proiect si, in cazul proiectelor realizate prin parteneriat intre mai multe institutii sau unitati, responsabilii de proiect.
(2) In sensul prezentului capitol, linia de finantare este cea mai mica componenta din cadrul unui program, subprogram, domeniu prioritar sau domeniu stiintific, dupa caz, pentru care s-a stabilit un plafon de angajare a fondurilor bugetare in cadrul unei anumite competitii de finantare sau pentru care ierarhizarea propunerilor de proiecte in functie de punctaj se face independent.

Art. 36
Intreaga activitate a CNCS se va baza pe corectitudine, principialitate si responsabilitate.


Capitolul VI - Sanctiuni


Art. 37
Pentru nerespectarea prevederilor legale, membrii CNCS, evaluatorii, membrii panelurilor, ai comisiilor sau grupurilor de lucru constituite de CNCS raspund disciplinar, contraventional si penal in conditiile legii.

Art. 38
Membrii CNCS si ai organelor de lucru ale acestuia pot fi sanctionati in conformitate cu prevederile generale ale legislatiei in vigoare. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat.

Art. 39
Procedura de sanctionare disciplinara a membrilor CNCS se desfasoara de catre o comisie de cercetare numita prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Pentru membrii grupurilor de lucru constituite de CNCS, sanctionarea disciplinara se desfasoara de catre o comisie numita prin decizia CNCS, sanctiunea fiind aplicata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 3/2016 pentru aprobarea OUG 43/2015 privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
HG 27/2015 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare. Hotarare 27/2015
OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014
Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
HG 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala. Hotararea 1059/2013
HG 847/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) privind infiintarea in Magurele, Bucuresti – Romania, a unui Centru International pentru Pregatire Avansata s
HG 750/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare, precum si pentru modificarea si completarea Hotar
OG 22/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta 22/2013
Legea 54/2013 pentru aprobarea OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 54/2013
OUG 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene
Legea 36/2011 privind aprobarea OUG 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat
OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta nr. 6/2011
Ordinul 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor
Hotararea 263/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
Lege nr. 305/2009 modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege 305/
Dictionar enciclopedic de comunicare si termeni asociati
Coord. Marian Petcu

Pret: 99 lei
84.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: