DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedatiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 19 martie 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

In temeiul art. 33^1 alin. (5) si art. 37 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul ordin stabileste:

a) conditiile si procedurile pentru realizarea urmatoarelor masuri de sprijin:
1. mentinerea in activitate in functii de politist a politistului ranit apt sa desfasoare anumite activitati profesioanle, denumit in continuare politist ranit compatibil;
2. numirea in functii de politist a fostului politist ranit;
3. inmatricularea in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a copiilor aflati in intretinerea politistului decedat sau a politistului ranit;
4. numirea in functii de politist, respectiv angajarea ca personal contractual in unitati ale MAI a copiilor aflati in intretinerea politistului decedat sau a politistului ranit, precum si a sotului/sotiei acestuia;

b) domeniile de activitate in care pot fi mentinute in activitate sau, dupa caz, numite in functii de politist persoanele prevazute la lit. a) pct. 1 si 2;
c) componenta, organizarea si atributiile Comisiei de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca, denumita in continuare Comisie.

Art. 2
In sensul prezentului ordin, termenii utilizati au urmatorul inteles:
a) politist ranit - politistul incadrat intr-un grad de invaliditate, ca urmare a ranirii printr-un accident de munca, cercetat si inregistrat conform legislatiei in vigoare;
b) politist ranit compatibil - politistul ranit, incadrat in gradul III de invaliditate, al carui raport de serviciu nu a incetat;
c) fost politist ranit - persoana al carui raport de serviciu a incetat, ca urmare a ranirii printr-un accident de munca, cercetat si inregistrat conform legislatiei in vigoare, incadrata in gradul III de invaliditate;
d) politist decedat - politistul care si-a pierdut viata ca urmare a unui accident de munca, cercetat si inregistrat conform legislatiei in vigoare;
e) copiii politistului - copiii aflati in intretinerea politistului decedat sau a politistului ranit;
f) sotul politistului - sotul/sotia politistului decedat sau a politistului ranit;
g) unitati ale MAI - structuri organizatorice ale MAI care dispun de stat de organizare prevazut cu functii de politist sau cu functii de personal contractual;
h) unitatea MAI interesata:
1. structura organizatorica a MAI in care isi desfasoara/si-a desfasurat activitatea politistul ranit sau, dupa caz, politistul decedat;
2. structura organizatorica a MAI care a preluat activitatea celei prevazute la pct. 1 sau, daca nu mai exista, esalonul superior al structurii desfiintate;
i) seful direct - inspectorul general/similar, conducatorul unitatii aparatului central al MAI sau conducatorul unitatii subordonate unei unitati a aparatului central;
j) post vacant:
1. atunci cand se refera la politistul ranit compatibil sau fostul politist ranit - postul caruia ii sunt asociate sarcini, indatoriri si responsabilitati circumscrise domeniilor de activitate stabilite potrivit prezentului ordin;
2. atunci cand se refera la copiii politistului sau sotul politistului - postul care ar putea fi ocupat de acestia, in conditiile prezentului ordin;
k) lista posturilor vacante compatibile - lista cu posturile ale caror cerinte de ocupare corespund studiilor, experientei si calificarii beneficiarilor prezentului ordin;
l) restantul morfofunctional - procentul de capacitate adaptativa a unei persoane aflate in invaliditate care ii permite desfasurarea activitatilor de autoingrijire, autoconducere si autoservire, a activitatilor cotidiene, precum si a unor activitati profesionale, calculat potrivit formulei: 100% - incapacitate adaptiva (I.A.);
m) incapacitatea adaptativa (I.A.) - limitele persoanei in efortul de a se adapta la mediul natural si social, generate de tulburari morfologice si functionale diverse si exprimate procentual in cadrul unui sistem de cuantificare din capacitatea adaptativa normala.

Art. 3
(1) Masurile de sprijin prevazute de prezentul ordin se acorda la cerere.
(2) Nu pot fi formulate cereri in conditiile prezentului ordin, in situatia in care invaliditatea sau decesul a intervenit ca urmare a savarsirii, cu intentie, a unei fapte prevazute de legea penala, pentru care politistul a fost condamnat definitiv.
(3) Copiii politistului pot formula cerere pentru acordarea unei singure masuri de sprijin.
(4) Beneficiarii masurilor de sprijin care isi inceteaza raporturile de serviciu/munca la cerere sau din motive imputabile acestora, precum si copiii politistului exmatriculati din institutii de invatamant ale MAI nu mai pot formula alta cerere in conditiile prezentului ordin.

Art. 4
(1) Din decizia medicala emisa de Comisia de expertiza medico-militara teritoriala si avizata de Comisia centrala de expertiza medico-militara, denumita in continuare decizie medicala avizata, solicitata ca document justificativ, trebuie sa rezulte ca incadrarea in gradul de invaliditate si clasarea ca inapt pentru serviciul politienesc au ca legatura de cauzalitate un accident de munca cercetat si inregistrat conform legislatiei in vigoare.
(2) Din certificatul-decizie medicala emis in baza reglementarilor legale privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari, denumit in continuare certificat-decizie medicala, solicitat ca document justificativ, trebuie sa rezulte ca incadrarea in gradul de invaliditate si clasarea ca inapt pentru serviciul politienesc sau, dupa caz, decesul au ca legatura de cauzalitate un accident survenit in timpul si din cauza indeplinirii serviciului in politie.


Capitolul II - Mentinerea in activitate in functii de politist a politistului ranit compatibil si numirea in functii de politist a fostului politist ranit


Sectiunea 1 - Dispozitii comune


Art. 5
Domeniile de activitate in care politistul ranit compatibil poate fi mentinut in activitate sau in care fostul politist ranit poate fi numit in functii de politist sunt urmatoarele:
a) asigurare logistica/tehnico-materiala;
b) financiar-contabil;
c) asistenta medicala;
d) asistenta juridica;
e) informare si relatii publice;
f) resurse umane;
g) invatamant;
h) analiza informatiilor;
i) cercetarea si prevenirea criminalitatii;
j) cazier judiciar, statistica si evidenta operativa;
k) comunicatii si tehnologia informatiei;
l) secretariat si informatii clasificate;
m) management organizatoric si operational;
n) exploatare tehnica.

Art. 6
(1) Cerera se depune la secretariatul unitatii MAI interesate impreuna cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant si se solutioneaza in maximum 45 de zile de la data inregistrarii.
(2) Cererea trebuie sa cuprinda si optiunile cu privire la domeniile de activitate, stabilite conform art. 5, unitatile MAI, localitatile sau/si regiunile geografice in care solicitantul accepta sa fie mentinut in activitate sau numit in functie.

Art. 7
(1) Documentele care trebuie depuse odata cu cererea privind mentinerea in activitate in functii de politist, in fotocopie, sunt:
a) actul de identitate;
b) decizia medicala avizata;
c) formularul pentru inregistrarea accidentelor de munca (FIAM).
(2) Documentele care trebuie depuse odata cu cererea privind numirea in functii de politist, in fotocopie, sunt:
a) actul de identitate;
b) cea mai recenta decizie medicala avizata sau, dupa caz, certificatul-decizie medicala;
c) FIAM sau, dupa caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
d) decizia de pensionare.

Art. 8
Mentinerea in activitate in functii de politist si numirea in functii de politist se fac prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea sefului direct.

Art. 9
(1) Mentinerea in activitate se face daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) politistul a depus o cerere pentru mentinerea in activitate, in conditiile prezentului ordin, anterior incetarii raporturilor de serviciu;
b) postul ocupat de catre politistul ranit compatibil este in unul dintre domeniile prevazute la art. 5 sau exista un post vacant;
c) politistul ranit compatibil sau fostul politist ranit indeplineste cerintele de ocupare prevazute in fisa postului, cu exceptia celei referitoare la aptitudinea medicala;
d) exista avizul favorabil al Comisiei.
(2) Numirea in functii de politist se face fara examen sau concurs, daca:
a) fostul politist ranit a depus cerere pentru numirea intr-o functie, in conditiile prezentului ordin, ulterior incetarii raporturilor de serviciu;
b) exista un post vacant;
c) sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) si d);
d) sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conditiile si criteriile prevazute de actele normative privind activitatea de management resurse umane in unitatile MAI.

Art. 10
(1) Postul vacant se identifica de catre structura de resurse umane ce deserveste unitatea MAI interesata, denumita in continuare structura de resurse umane interesata, care desfasoara, succesiv, in functie de optiunile exprimate in cerere potrivit art. 6 alin. (2), urmatoarele activitati:
a) verificarea existentei unui post vacant in unitatea MAI interesata;
b) initierea demersurilor de aprobare a suplimentarii statului de organizare al unitatii MAI interesate, pentru crearea unui post vacant;
c) consultarea altor unitati ale MAI - la nivelul inspectoratului general/similar sau, dupa caz, al Directiei generale management resurse umane -, pentru verificarea existentei unui post vacant.
(2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplica numai pentru cererile privind mentinerea in activitate.
(3) Comunicarea postului vacant, realizata de unitatea MAI consultata potrivit alin. (1) lit. c), trebuie insotita si de fisa postului aferenta.

Art. 11
In situatia in care au fost identificate posturi vacante, structura de resurse umane interesata analizeaza cererea din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor de ocupare prevazute in fisa postului si prezinta sefului unitatii MAI interesate un referat care cuprinde si lista posturilor vacante compatibile.

Art. 12
(1) In termen de doua zile lucratoare de la data prezentarii listei posturilor vacante compatibile si a fisei posturilor respective, solicitantul isi exprima, in scris, optiunea privind ocuparea unui post vacant.
(2) Optiunea exprimata potrivit alin. (1) se aduce la cunostinta unitatilor MAI consultate care au comunicat existenta unor posturi vacante, in termen de cel mult 10 zile.

Art. 13
(1) Posturile vacante identificate si comunicate de unitatile MAI consultate potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare, pana la primirea informarii prevazute la art. 12 alin. (2).
(2) Comunicarea postului vacant identificat constituie un acord de principiu al unitatii MAI consultate, pentru ocuparea acelui post potrivit necesitatilor MAI.

Art. 14
De la data exprimarii optiunii prevazute la art. 12 alin. (1), solicitantul poate fi programat pentru efectuarea evaluarii psihologice de catre Centrul de Psihosociologie al MAI.

Art. 15
Structura de resurse umane interesata transmite Comisiei cererea depusa de politistul ranit compatibil sau de fostul politist ranit, declarat "apt" din punct de vedere psihologic, impreuna cu documentele prevazute la art. 7, precum si fotocopii ale urmatoarelor documente:
a) referatul prevazut la art. 11;
b) fisa postului vacant pentru care a optat solicitantul;
c) fisa de identificare a factorilor de risc profesional pentru functia pe care urmeaza a fi mentinut politistul ranit compatibil sau numit fostul politist ranit, completata de persoana responsabila cu securitatea si sanatatea in munca;
d) rezultatul evaluarii pishologice.

Art. 16
Avizul Comisiei, favorabil mentinerii in activitate sau numirii in functii de politist, cererea si intreaga documentatie, precum si propunerea sefului direct se inainteaza de structura de resurse umane interesata la Directia generala management resurse umane, care initiaza demersurile necesare emiterii ordinului ministrului afacerilor interne.

Art. 17
(1) Cererea se claseaza, printr-un raport motivat, in urmatoarele situatii:
a) nu a fost identificat niciun post vacant;
b) solicitantul nu indeplineste cerintele de ocupare prevazute in fisa postului;
c) solicitantul nu isi exprima acordul cu privire la ocuparea unui post vacant;
d) solicitantul a fost declarat "inapt" la evaluarea psihologica;
e) solicitantul a primit un aviz nefavorabil de la Comisie.
(2) O copie a raportului de clasare se comunica solicitantului.

Sectiunea 2 - Dispozitii speciale privind procedurile pentru mentinerea in activitate in functii de politist


Art. 18
Cererea pentru mentinerea in activitate in functii de politist se depune in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei medicale avizate.

Art. 19
Pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data solutionarii acesteia, politistul ranit compatibil se afla in concediu medical, fara a se depasi durata maxima a concediului medical prevazuta de lege.

Art. 20
(1) Raportul de serviciu al politistului ranit compatibil inceteaza, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, la data avizarii deciziei medicale de incadrare in gradul III de invaliditate de catre Comisia centrala de expertiza medico-militara, atunci cand intervine una dintre situatiile care determina clasarea cererii, potrivit art. 17 alin. (1).
(2) Raportul de serviciu al politistului ranit compatibil inceteaza, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, la data implinirii duratei maxime a concediului medical prevazut de lege, daca aceasta a intervenit inainte de solutionarea cererii de mentinere in activitate. In acest caz, procedurile demarate pentru solutionarea cererii privind mentinerea in activitate se continua in mod corespunzator.


Capitolul III - Inmatricularea in institutiile de invatamant ale MAI a copiilor politistului


Art. 21
(1) Copiii politistului pot fi inmatriculati intr-o institutie de invatamant a MAI, la cererea acestora, adresata ministrului afacerilor interne.
(2) Inmatricularea se realizeaza in anul I de studii/studii universitare de licenta, la data inceperii anului scolar/universitar, cu respectarea cifrei de scolarizare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pot fi transferati in institutiile de invatamant ale MAI si, ulterior, inmatriculati pe parcursul anului scolar/universitar si/sau in alti ani de studii, cu respectarea reglementarilor in domeniu, exclusiv elevii/studentii institutiilor de invatamant cu profil/specializari similare celor in care se transfera.

Art. 22
(1) Inmatricularea intr-o institutie de invatamant a MAI se realizeaza in situatia in care, cumulativ, copilul politistului:
a) indeplineste conditiile generale si criteriile specifice pentru admiterea intr-o institutie de invatamant a MAI, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) promoveaza probele eliminatorii organizate la unitatile teritoriale: examinarea medicala si evaluarea psihologica;
c) promoveaza probele eliminatorii la concursul de admitere: contravizita medicala si verificarea aptitudinilor fizice.
(2) Pentru definitivarea transferului prevazut la art. 21 alin. (3), copilul politistului trebuie sa promoveze si examenele de diferenta, daca este cazul.
(3) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se verifica potrivit calendarului si procedurii de recrutare si selectie pentru admiterea in institutia de invatamant a MAI, similar celorlalti candidati.

Art. 23
Dosarul de recrutare contine, pe langa documentele prevazute de actele normative in vigoare pentru admiterea in institutiile de invatamant ale MAI, si urmatoarele documente, depuse in fotocopie:
a) FIAM sau, dupa caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
b) decizia medicala avizata sau certificatul-decizie medicala, emisa/emis pe numele politistului ranit sau al politistului decedat;
c) certificatul de deces al politistului decedat, daca este cazul.

Art. 24
Copiii politistului sunt scutiti de la plata taxelor prevazute pentru inscrierea, admiterea, inmatricularea in institutiile de invatamant ale MAI.

Art. 25
Directia formare initiala si continua monitorizeaza modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol si, dupa caz, rezerva cifrele de scolarizare pentru copiii politistilor.


Capitolul IV - Numirea in functii de politist sau angajarea ca personal contractual a copiilor politistului si a sotului politistului


Art. 26
(1) Copiii politistului, precum si sotul politistului pot fi numiti in functii de politist sau angajati ca personal contractual, fara examen sau concurs, in unitati ale MAI, daca indeplinesc conditiile legale.
(2) Conditiile care trebuie indeplinite de copiii politistului si de sotul politistului sunt cele prevazute de Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, de legislatia muncii, precum si cele prevazute de actele normative privind activitatea de management resurse umane in unitatile MAI.

Art. 27
(1) Cererea privind numirea in functii de politist sau angajarea ca personal contractual, formulata de copiii politistului sau de sotul politistului, se depune la secretariatul unitatii MAI interesate.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) trebuie insotita de urmatoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului;
b) decizia medicala avizata sau certificatul-decizie medicala, emisa/emis pe numele politistului ranit sau al politistului decedat, dupa caz;
c) certificatul de deces al politistului, daca e cazul;
d) FIAM sau, dupa caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
e) documente din care sa reiasa gradul de rudenie cu politistul decedat sau cu politistul ranit, precum: certificat de nastere al copilului, certificat de casatorie etc.;
f) curriculum vitae, insotit de documentele care atesta studiile sau formarea profesionala;
g) certificat de cazier judiciar.
(3) Cererea si documentele prevazute la alin. (2) fac parte din dosarul de recrutare, constituit potrivit reglementarilor in domeniul resurselor umane aplicabile in MAI.

Art. 28
In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, structura de resurse umane interesata verifica dosarul de recrutare si, dupa caz, solicita completarea acestuia, prin depunerea documentelor necesare.

Art. 29
(1) Dupa incheierea activitatilor prevazute la art. 28, structura de resurse umane interesata prezinta sefului unitatii MAI interesate dosarul de recrutare, insotit de un referat cuprinzand situatia politistului decedat sau a politistului ranit rezultata din verificarile efectuate in dosarul personal al acestuia.
(2) In termen de 30 de zile de la data prezentarii documentelor prevazute la alin. (1), structura de resurse umane interesata identifica posturile vacante existente la nivelul unitatii MAI interesate si intocmeste lista posturilor vacante compatibile.
(3) Atunci cand, potrivit alin. (2), sunt identificate mai multe posturi vacante, seful unitatii MAI interesate stabileste, in raport cu necesitatile de personal, prioritatile de ocupare a posturilor vacante.

Art. 30
In situatia in care la nivelul unitatii MAI interesate nu exista niciun post vacant, identificarea postului vacant se realizeaza cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 10 alin. (1) lit. c) si ale art. 11-13.

Art. 31
(1) De la data exprimarii optiunii pentru ocuparea unui post, copiii politistului sau sotul politistului, dupa caz, pot fi programati pentru sustinerea verificarilor din punct de vedere medical, fizic si psihic, in cadrul structurilor specializate ale MAI.
(2) Documentele prin care sunt declarati "apt" din punct de vedere medical, fizic si psihologic si celelalte documente ale dosarului de recrutare se inainteaza, daca este cazul, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, pentru emiterea ordinului/dispozitiei de numire in functie sau de angajare ca personal contractual.

Art. 32
(1) In situatia in care copiii politistului sau sotul politistului indeplinesc conditiile si criteriile legale prevazute pentru numirea in functii de politist sau incadrarea ca personal contractual si nu s-a identificat niciun post vacant, cererea ramane in evidenta unitatii MAI interesate pana la identificarea unui post vacant care poate fi ocupat conform solicitarii, dar nu mai mult de 6 luni.
(2) Cererea se claseaza daca:
a) solicitantul nu indeplineste conditiile si criteriile legale pentru numirea in functii de politist sau incadrarea ca personal contractual;
b) nu a fost identificat niciun post vacant in termenul prevazut la alin. (1).


Capitolul V - Componenta, organizarea si atributiile Comisiei


Art. 33
(1) Comisia prevazuta la art. 1 lit. c) isi desfasoara activitatea pe langa Directia medicala a MAI, in urmatoarea componenta:
a) presedinte: seful Serviciului asistenta medicala din Directia medicala a MAI;
b) membri:
(i) medic specialist/primar medicina muncii din MAI;
(ii) medic specialist/primar expertiza capacitatii de munca din MAI;
(iii) psiholog clinician din MAI;
(iv) specialist inspectia muncii - securitate si sanatate in munca din cadrul Directiei generale management resurse umane;
c) secretar: agent de politie din cadrul Directiei medicale a MAI.
(2) Componenta nominala a Comisiei se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(3) Pentru buna functionare a Comisiei, prin ordinul prevazut la alin. (2) se desemneaza un numar egal de supleanti pentru presedinte, membrii titulari si secretar.
(4) Ori de cate ori este cazul, in dispozitia de zi pe unitate a Directiei medicale se consemneaza intrunirea Comisei in sedinta.

Art. 34
(1) Comisia se intruneste in termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise in conditiile art. 15.
(2) In cazul in care documentatia transmisa Comisiei este completa, medicul specialist/primar de medicina muncii intocmeste fisa de aptitudine a politistului ranit compatibil sau, dupa caz, a fostului politist ranit.
(3) In situatia in care documentele sunt insuficiente pentru intocmirea fisei de aptitudine sau pentru emiterea avizului, solicitantul este convocat la Comisie. Comisia poate solicita internarea in spital sau documente medicale suplimentare.
(4) Comisia, in baza documentelor prevazute la art. 15 si a fisei de aptitudine prevazute la alin. (2), intocmeste avizul, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(5) Avizul se redacteaza in 3 exemplare, cu urmatoarea destinatie:
a) un exemplar se anexeaza procesului-verbal de sedinta al Comisiei;
b) doua exemplare se transmit structurii de resurse umane interesate, din care un exemplar se inmaneaza politistului ranit compatibil sau fostului politist ranit. Exemplarul titularului se inmaneaza sub semnatura, in situatia in care politistul ranit compatibil sau fostul politist ranit este prezent la sedinta Comisiei.
(6) Avizul este definitiv.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 35
(1) Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 aprilie 2014.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea "Normelor privind transferul elevilor si studentilor intre si in cadrul institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si de la acestea in institutii de invatamant civile"^1 isi inceteaza aplicabilitatea in ceea ce priveste masurile prevazute pentru copiii politistilor.
-------
^ 1 Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea "Normelor privind transferul elevilor si studentilor intre si in cadrul institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si de la acestea in institutii de invatamant civile" nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Art. 36
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA


ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMISIA DE EXPERTIZA MEDICALA SI EVALUARE A CAPACITATII DE MUNCA
Nr. ................. din ........................
(Nr. avizului medical va fi nr. procesului-verbal de sedinta.)

AVIZ
- model -

In conformitate cu prevederile art. 33^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati, in baza urmatoarelor acte:
1. fisa postului nr. ............ din ........................................................................... (unitatea, structura, compartimentul - dupa cum sunt prevazute in fisa postului), inregistrata cu nr. .................... din .......................;
2. fisa de identificare a factorilor de risc profesional nr. ............. din .................., emisa de .............................................................. (unitatea, structura);
3. formularul pentru inregistrarea accidentelor de munca (FIAM) nr. .................... din .........................., emisa de .................................................................., (unitatea, structura), sau, dupa caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. ................ din ......................, emis de ................................................................................... (unitatea, structura);
4. fisa de aptitudine-medicina muncii nr. ..................... din ....................., emisa de ...............................................................,
5. rezultatul evaluarii psihologice nr. .................... din ..........................., emis de ........................................................... .
Comisia de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca stabileste ca atributiile postului sunt compatibile/incompatibile cu restantul morfofunctional si pot fi/nu pot fi indeplinite de doamna/domnul .................................................................................... .
Vor fi respectate urmatoarele recomandari:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Presedintele comisiei: ..........................................
Membrii comisiei:
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................