Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Curs mediatori

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 33/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacentePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 23 februarie 2011

 • MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE - Ordin nr. 33 din 4 februarie 2011
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Ordin nr. 1.633 din 11 februarie 2011

  Vazand Referatul Directiei generale politici agricole nr. 69.369 din data de 25 ianuarie 2011,
  avand in vedere prevederile art. 18 al titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile ulterioare,
  in temeiul art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

  Art. I
  Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2
  Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si centrele judetene ale acesteia vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin."

  2. Anexa "Norme metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI «Renta viagera agricola» din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente" se modifica si se completeaza astfel:

  a) Titlul capitolului I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "CAPITOLUL I - Organizarea activitatii de renta viagera agricola"

  b) Articolele 1 si 2 se abroga.

  c) Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9
  Incepand cu anul 2011, centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti tin evidenta rentierilor agricoli din judetul respectiv, iar Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura arhiveaza documentatia si coordoneaza programul informatic de evidenta si calcul al rentei viagere agricole."

  d) Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10
  (1) Incepand cu anul 2011, pentru a intra in posesia rentei viagere agricole cuvenite, pana la data de 31 august a fiecarui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, in vederea vizarii carnetelor de rentier agricol, in baza carora Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va plati renta viagera agricola.
  (2) Pentru vizarea carnetelor, rentierii se vor prezenta la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, cu actul de identitate in original si vor depune urmatoarele declaratii:
  a) o declaratie pe propria raspundere privind situatia contractelor de arendare, conform anexei nr. 3, precizand daca acestea au fost in vigoare la sfarsitul anului pentru care se acorda renta (in cazul arendarii);
  b) o declaratie pe propria raspundere potrivit careia de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in continuare nu a detinut in proprietate terenuri agricole extravilane care, cumulate in timp, sa depaseasca suprafata de 10 ha, conform anexei nr. 4."

  e) La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)—(5), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Carnetele de rentier agricol emise, precum si cele tiparite de catre Oficiul National de Renta Viagera Agricola raman valabile conform prevederilor legale.
  (4) Anual, incepand cu anul 2011, carnetele de rentier agricol se vizeaza de la data de 1 martie de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti.
  (5) Carnetele de rentier agricol vizate in luna ianuarie 2011 de catre birourile judetene ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola sunt valabile, iar sumele aprobate se platesc rentierilor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura."

  f) Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 12
  Plata rentei viagere agricole se face in lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza. Plata se efectueaza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin mandat postal, virament bancar sau orice alta modalitate prevazuta de lege."

  g) In tot cuprinsul anexei, denumirile "Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale" si "Oficiul national" se inlocuiesc cu denumirile "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale", respectiv "Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura", iar sintagmele "birou judetean/birouri judetene" se inlocuiesc cu sintagmele "centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti/centre judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti".

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publi
  Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
  HG 959/2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum si pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2014 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. Hotararea 959/20
  Legea 289/2013 pentru aprobarea OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Lege nr. 289/2013
  HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
  Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
  OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 28/2013
  OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Ordonanta de urgenta nr. 43/2013
  OUG 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si compl
  Legea 168/2013 privind aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Lege nr. 168/2013
  OUG 37/2013 pentru completarea art. 13 din OUG 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a f
  Legea 95/2013 pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004. Lege nr. 95/2013
  Legea 191/2012 pentru aprobarea OUG 23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 191/2012
  HG 1052/2012 pentru modificarea HG 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
  HG 897/2012 privind schema Ajutoare de minimis pentru compensarea efectului fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal
  OUG 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei. Ordonanta de urgenta 34/2012
  Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei
  Legea 274/2011 pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004. Lege nr. 274/2011
  Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
  OUG 92/2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica


 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  40 useri online

  Useri autentificati:

  Dan