DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 24 octombrie 2012

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cele ale Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Functionarii publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia pot poarticipa la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate organizate sau finantate de Administratia Nationala a Penitenciarelor, in conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 2
Functionarii publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia care participa la cursurile prevazute la art. 1 se considera in misiune temporara in strainatate.

Art. 3
Formele de pregatire sau perfecionare profesionala la care personalul poate fi trimis la studii in strainatate sunt urmatoarele:
a) cursuri de pregatire si perfectionare in scoli de administratie penitenciara;
b) cursuri de pregatire si perfectionare in alte institutii furnizoare de instruire in domenii de interes pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonae acesteia.

Art. 4
Functionarii publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia sunt selectionati in vederea participarii la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala in strainatate prevazute la art. 3, prin concurs.


Art. 5
(1) Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:
a) sa fie functionar public cu statut special definitiv;
b) sa isi desfasoare activitatea in domeniul cursului, dupa caz;
c) sa cunoasca limba straina in care se desfasoara cursurile, cu exceptia situatiilor in care se asigura traducerea sau a situatiilor in care cursul are ca obiect pregatirea ori perfectionarea unei limbi straine;
d) sa nu frecventeze cursuri in acelasi domeniu, organizate in aceeasi tara sau in alte tari, la un interval mai mic de 2 ani de la ultimul curs.
(2) Administratia Nationala a Penitenciarelor poate stabili si conditii specifice, in functie de tipul cursului de pregatire si perfectionare si, dupa caz, de cerintele partenerului extern.

Art. 6
La solicitarea partenerului extern, concursurile de selectie se pot organiza exclusiv de catre acesta ori cu participarea unor reprezentanti ai acestuia.

Art. 7
(1) Serviciul cooperare si programe din Administratia Naionala a Penitenciarelor comunica Directiei management si resurse umane din aceeasi institutie ofertele de pregatire sau perfectionare profesionala in strainatate transmise de catre partenerii externi.
(2) Dupa analizarea ofertelor, Directia management resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor aduce la cunostinta unitatilor penitenciare propunerile privind cursurile de pregatire si perfectionare desfasurate in strainatate, precizeaza domeniile, numarul de locuri alocate, perioadele de desfasurae, precum si conditiile si criteriile de participare.
(3) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile penitenciare aduc la cunostinta personalului informatiile prevazute la alin. (2), precum si data pana la care se pot depune dosarele, data si locul concursului, tematica si probele de concurs, prin afisare la sediul institutiei si publicare pe site.

Art. 8
In situatia in care ofertele se primesc direct de catre unitatile penitenciare, acestea se comunica Serviciului cooperare si programe din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care va informa Directia management resurse umane; aceasta din urma va proceda potrivit art. 7 alin. (2) si (3).

Art. 9
(1) In vederea inscrierii la concurs, fiecare candidat va depune la structurile de resurse umane din unitatile penitenciare sau din Administratia Nationala a Penitenciarelor, dupa caz, un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs;
b) curriculum vitae model european;
c) documente care sa ateste desfasuraea activitatii in domeniul de specializare al cursului, daca este cazul;
d) documente care sa ateste cunoasterea limbii straine in care se desfasoara cursurile si nivelul solicitat, daca este cazul;
e) alte documente solicitae de Directia management resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor, daca este cazul.
(2) Structurile de resurse umane din unitatile penitenciare vor inainta Directiei management resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor dosarele candidatilor, in termenul stabilit de aceasta.

Art. 10
(1) In functie de tipul cursului pentru care se desfasoara concursul, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor stabileste, prin decizie, componenta comisiei de concurs.
(2) Concursul consta intr-o proba orala sa/si alte probe stabilite de partenerii straini, dupa caz.
(3) Proba orala consta in intrebari adresate candidatilor din tematica de concurs, candidatii fiind notati cu un punctaj de la 1,00 la 10,00, fiind declarati admisi cei care obtin cel mai mare punctaj, in raport cu numarul de locuri.

Art. 11
Dupa incheierea selectiei, Serviciul cooperare si programe din Administratia Nationala a Penitenciarelor realizeaza demersurile necesare pentru trimiterea in strainatate a candidatilor declarati admisi.

Art. 12
Drepturile salariale cuvenite in perioada cursurilor de pregatire si perfectionare in strainatate sunt cele prevazute de actele normative in vigoare; acordarea acestora se face in baza ordinului/deciziei care se emite de unitatea respectiva.

Art. 13
Art. 34 si 35 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile.

Art. 14
(1) La intoarcerea in tara, personalul care a participat la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatae intocmeste un raport scris privind activitatile desfasurate si rezultatele obtinute, care contine, daca este cazul, propuneri privind valorificarea informatiilor asimilate.
(2) Raportul este avizat de seful compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea functionarul public cu statut special care l-a intocmit si directorul unitatii sau directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, dupa caz.
(3) Dupa avizarea raportului, o copie a acestuia si copii ale materialelor documentare obtinute pe timpul frecventarii cursurilor de pregatire si perfectionare in strainatate urmeaza a fi distribuite catre compartimentele interesate, cu respectarea procedurilor privind diseminarea informatiilor clasificate.

Art. 15
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 58/2016 privind aprobarea OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative
HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014
Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
Hotararea CSM 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Hotarare CSM nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
Legea 296/2013 pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Lege nr. 296/2013
Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
Hotararea 878/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
Hotarare nr. 769/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/201
Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
Buletinul Casatiei nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
82 useri online

Useri autentificati: