DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 3283/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitarPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 24 februarie 2012

In baza prevederilor art. 61 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul HG 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul Ordin.

Art. I
Procedura de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6-564/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Denumirea unitatii de invatamant trebuie sa reflecte, de regula, nivelul cel mai inalt de invatamant scolarizat in unitatea de invatamant respectiva."

2. La articolul 4, literele a), d), e) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) unitatile de invatamant pentru educatie timpurie:
 • (i) cresa;
 • (ii) gradinita;
 • (iii) gradinita cu program normal;
 • (iv) gradinita cu program prelungit;
 • (v) gradinita cu program saptamanal;
 • (vi) centru de zi;
  ………………………….
  d) unitatile de invatamant pentru nivelul secundar superior sau liceal:
 • (i) pentru unitatile de invatamant liceal care scolarizeaza preponderent pe filiera teoretica:
 • liceu teoretic;
  (ii) pentru unitatile de invatamant liceal care scolarizeaza preponderent pe filiera vocationala:
 • liceu de arte;
 • liceu de arte vizuale;
 • liceu de muzica;
 • liceu de coregrafie;
 • liceu de arhitectura;
 • liceu teologic;
 • seminar teologic ortodox;
 • liceu pedagogic;
 • liceu cu program sportiv;
  (iii) pentru unitatile de invatamant liceal care scolarizeaza preponderent pe filiera tehnologica:
 • liceu tehnologic;
  (iv) pentru unitatile de invatamant de nivel liceal care scolarizeaza in ponderi sensibil egale pe filierele cuprinse in lege:
 • liceu;
  e) colegiu/colegiu tehnic/colegiu national - unitatile de invatamant de nivel liceal care la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri au dobandit denumirea de colegiu/colegiu tehnic/colegiu national isi pastreaza denumirea in forma respectiva, conform ordinului ministrului in baza caruia li s-a atribuit denumirea;
  …………………………………………………
  h) unitatile de invatamant de nivel gimnazial pentru invatamantul de arta si sportiv:
 • scoala gimnaziala de arta;
 • scoala gimnaziala de arte;
 • scoala gimnaziala de muzica;
 • scoala gimnaziala cu program sportiv;".

  3. La articolul 4, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:
  "h^1) unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar:
 • club sportiv scolar;".

  4. La articolul 4, litera i) se modifica si avea urmatorul cuprins:
  "i) unitatile de invatamant pentru invatamantul special:
 • gradinita speciala;
 • scoala gimnaziala speciala;
 • scoala profesionala speciala;
 • liceu special;
 • liceu tehnologic special;
 • centru scolar de educatie incluziva;
 • centru de pedagogie curativa;
 • scoala postliceala speciala;".

  5. La articolul 4, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
  "i^1) unitati de invatamant pentru activitati extrascolare:
 • Palatul National al Copiilor din Bucuresti;
 • Palatul Copiilor;
 • Clubul Copiilor;".

  6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6
  (1) Modificarile denumirilor unitatilor de invatamant de stat si particular se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, de regula, anterior solicitarii avizului conform al inspectoratului scolar privind organizarea retelei scolare.
  (2) Pentru anul scolar 2012-2013. modificarile denumirilor unitatilor de invatamant de stat si particular se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale/judetene, dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei proceduri.
  (3) in localitatile in care exista si minoritati nationale, se asigura, potrivit solicitarilor organizatiei minoritatilor nationale, atribuiri de denumiri - nume proprii pentru unitatile de invatamant si structurile subordonate acestora, in raport cu ponderea minoritatii respective si cu respectarea procedurii prevazute la art. 5. Denumirile - nume proprii propuse se vor baza pe traditiile culturale si istorice ale minoritatii in cauza."

  7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9
  (1) Unitatile de invatamant preuniversitar care, la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri, au dobandit statutul/denumirea de «colegiu»/«colegiu tehnic»/«colegiu silvic»/«colegiu economic»/«colegiu national» isi pastreaza acest statut/denumire, urmand ca celelalte elemente caracteristice sa fie corelate cu prevederile prezentei proceduri.
  (2) Unitatile de invatamant care, la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri, au o denumire care reprezinta o traditie cultural-istorica, atestata prin documente justificative, pot opta pentru mentinerea acesteia, in conformitate cu prevederile actului normativ prin care li s-a atribuit denumirea respectiva, cu avizul inspectoratului scolar, urmand ca celelalte elemente caracteristice sa fie corelate cu prevederile prezentei proceduri."

  8. La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Unitatile de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale care devin structuri subordonate altor unitati de invatamant cu personalitate juridica isi mentin denumirea initiala, cu aprobarea autoritatii administratiei publice locale si cu avizul conform al inspectoratului scolar."

  9. La anexa nr. 1, litera D, caseta cu modelul denumirii pentru unitatea de invatamant pentru nivelul secundar superior sau liceal se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "D. Unitate de invatamant pentru nivelul secundar superior sau liceal:
   
  
  Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar  Liceul Teoretic/Liceul Teologic/Liceul  Colegiul/Colegiul National
  superior sau liceal                Tehnologic/Liceu
   
  Numele (nume de personalitati ori evenimente   Ion Mincu / nr. 4             Ion Minulescu / nr. 10
  istorice, politice, culturale sau de orice 
  alta natura)/nr. ...
  
  Localitatea                    Buftea                  Slatina
   
  Nivelul scolarizat                PRE, PRI, GIM, PROF, LIC/LIC TEO/LIC   PRE, PRI, GIM, PROF, LIC ()/GIM, LIC,
                           VOC/LIC TEH/POS              POS 
   
  Adresa                      Aleea Florilor nr. 5           Aleea Florilor nr. 5"
  Tel./fax/e-mail
   
  


  10. La anexa nr. 1, litera H, caseta cu modelul denumirii pentru unitatea de invatamant pentru invatamantul special: SPE se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "H. Unitate de invatamant pentru invatamantul special: SPE
  Unitatea de invatamant pentru invatamantul special   Gradinita speciala/Scoala gimnaziala speciala/
                              Centru scolar de educatie incluziva
   
  Numele (nume de personalitati ori evenimente istorice,  S. Wonder / nr. 1
  politice, culturale sau de orice alta natura)/nr. ...
  
  Localitatea                       Galati
  
  Nivelul scolarizat/invatamant special          PRE, GIM/SPE
   
  Adresa                          Aleea Florilor nr. 5"
  Tel./fax/e-mail
  


  11. La anexa nr. 1, litera I, caseta a doua cu modelul denumirii pentru unitatea de invatamant pentru invatamantul sportiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "I. Unitate de invatamant pentru invatamantul sportiv
  Unitatea de invatamant pentru invatamantul sportiv    Clubul Scolar Sportiv
   
  Numele (nume de personalitati ori evenimente istorice,  N. Dobrin/nr. 1
  politice, culturale sau de orice alta natura)/nr. ...
  
  Localitatea                        Pitesti
   
  Nivelul scolarizat/Profilul                LIC/SP
   
  Adresa                           Aleea Florilor nr. 5"
  Tel./fax/e-mail
  


  Art. II
  Directia generala management, resurse umane si retea scolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar de stat, confesional si particular duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. III
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
  OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
  OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
  Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
  Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
  Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
  Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
  Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
  Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
  Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
  Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
  OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
  Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
  Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
  Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
  Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
  Contracte speciale
  Tabaras Manuela

  Pret: 39.9 lei
  33.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  24 useri online

  Useri autentificati: