DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr 326/2013 (Ordin nr. 94/2013) privind asigurarea necesarului de finantare al Autoritatii de managementPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 18 martie 2013

 • Ordin nr. 326 din 8 martie 2013 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 • Ordin nr. 94 din 8 martie 2013 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

  Avand in vedere prevederile:
 • Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobat cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
 • Hotararii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
 • Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene nr. 43/2013,
  viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, si ministrul fondurilor europene emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  (1) In scopul asigurarii necesarului de finantare solicitat de Autoritatile de management prin cererile de rambursare/fonduri/prefinantare, Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice analizeaza sumele disponibile din:

  a) fonduri primite de la Uniunea Europeana pentru fiecare program operational;
  b) contul 54/01.03 00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii tempoarre aferente instrumentelor structurale";
  c) sume alocate temporar din varsaminte de privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, prin hotarari ale Guvernului, conform art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
  d) sume aprobate in bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice Actiuni generale, la pozitia globala distincta denumita "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana", dupa prima rectificare bugetara.
  (2) In cazul in care necesarul de finantare solicitat de Autoritatile de management cuprinde atat cereri de rambursare/fonduri, cat si cereri de prefinantare, Autoritatile de management au obligatia transmiterii catre Autoritatea de certificare si plata a acestor cereri, simultan, pana la data de 10 a lunii pentru care se solicita finantarea, si a situatiei cererilor de rambursare/prefinantare ale beneficiarilor autorizate la plata de catre Autoritatile de management.
  (3) Autoritatea de certificare si plata onoreaza cererile de rambursare/fonduri/prefinantare in ordinea cronologia a primirii acestora.

  (4) Onorarea unei cereri de rambursare/fonduri se face cu conditia primirii de catre Autoritatea de certificare si plata a unei declaratii de cheltuieli de la Autoritatea de management, corecta si completa, a carei valoare (fonduri comunitare) sa fie cel putin egala cu valoarea fondurilor transferate pentru rambursare de Autoritatea de certificare si plata in luna precedenta.
  (5) Autoritatile de management efectueaza platile de prefinantare si rambursare catre beneficiari in ordinea cronologica a primirii si autorizarii la palta a acestora.

  Art. 2
  Din fondurile primite de la Uniunea Europeana pentru fiecare program operational, Autoritatea de certificare si plata asigura efectuarea urmatoarelor operatiuni:
  a) virarea la bugetul de stat a sumelor primite suplimentar de Romania, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului afacerilor europene nr. 1/022/851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
  b) reintregirea sumelor alocate temporar din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului;
  c) reintregirea contului 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale" a sumelor utilizate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale;
  d) transferarea in conturile Autoritatilor de management a sumelor necesare efectuarii restituirii de catre ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 5/2012, precum si a sumelor necesare onorarii cererilor de rambursare/fonduri/prefinantare, in limita sumelor autorizate la plata de catre Autoritatile de management, pe baza solicitarilor primite de la Autoritatile de management.

  Art. 3
  (1) In cazul in care sumele disponibile din fondurile primite de la Uniunea Europeana pentru fiecare program operational, dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 2, asigura partial necesarul de finantare solicitat de Autoritatile de management, Autoritatea de certificare si plata onoreaza:
  1. cererile de prefinantare, din urmatoarele surse de finantare, in aceasta ordine:
  a) din sumele disponibile din fondurile primite de la Uniunea Europeana pentru fiecare program operational, dupa onorarea cererilor de fonduri/rambursare;
  b) din sumele disponibile in contul 54/01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale", altele decat cele provenite din sumele alocate in bugetul Ministerului Finantelor Publice Actiuni generale, la pozitia globala distincta denumita "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana".
  2. cererile de fonduri, din urmatoarele surse de finantare, in aceasta ordine:
  a) din sumele alocate temporar din varsaminte din privatizare inregistrate in contul general al Trezoreriei Statului;
  b) din sumele disponibile in contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale:'
  c) din sumele aprobate in bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice Actiuni generale, la pozitia globala distincta denumita "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana", in limita sumelor autorizate la plata de Autoritatile de management.
  (2) Autoritatea de certificare si plata onoreaza cererile de fonduri in conformitate cu alin. (1) pct. 2 lit. c), pe baza avizului Directiei generale de sinteza a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finantelor Publice, emis din punctul de vedere al incadrarii in sumele aprobate la pozitia globala distincta denumita "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana", transmis in maximum doua zile lucratoare de la data primirii solicitarii de la Autoritatea de certificare si plata.

  Art. 4
  In cazul in care sumele disponibile din fondurile primite de la Uniunea Europeana pentru fiecare program operational, dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 2, si fondurile mentionate la art. 3 alin. (1) pct. 1 lit. b) nu acopera integral necesarul de finantare solicitat de Autoritatile de management prin cereri de prefinantare, Autoritatea de certificare si plata si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene intocmesc o nota prin care se propune conducerii Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Fondurilor Europene aprobarea sumelor care se transfera fiecarui program operational din sumele disponibile in contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale", altele decat cele provenite din sumele alocate in bugetul Ministerului Fianntelor Publice Actiuni generale, la pozitia globala distincta denumita "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana".

  Art. 5
  In cazul in care sumele disponibile din fondurile primite de la Uniunea Europeana pentru fiecare program operational, dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 2, si fondurile mentionate la art. 3 alin. (1) pct. 2 lit. c) nu acopera integral necesarul de finantare solicitat de Autoritatile de management prin cereri de rambursare/fonduri, Autoritatea de certificare si plata si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene intocmesc o nota prin care se propune conducerii Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Fondurilor Europene aprobarea sumelor care se transfera fiecarui program operational din sumele alocate in bugetul Ministerului Finantelor Publice Actiuni generale, la pozitia globala distincta denumita "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana".

  Art. 6
  (1) In cazul in care sumele disponibile din fondurile primite de la Uniunea Europeana pentru fiecare program operational, dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 2, si fondurile mentionate la art. 3 alin. (1) nu acopera necesarul de finantare solicitat de Autoritatile de management prin cereri de rambursare/fonduri/prefinantare, Autoritatea de certificare si plata si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene intocmesc o nota care se propune conducerii Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Fondurilor Europene aprobarea sumelor care se transfera fiecarui program operational din disponibilitatile de fonduri primite de la Uniunea Europeana aferente altor programe operationale, numai dupa consultarea autoritatilor de management responsabile de gestionarea programelor operationale de la care se vor transfera fondurile. Decizia finala apartine conducerii Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Fondurilor Europene.
  (2) Autoritatea de management responsabila de gestionarea programului operational de la care se transfera fondurile, in urma consultarii, are obligatia sa raspunda fundamentat in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.

  Art. 7
  (1) La intocmirea notelor prevazute la art. 4-6 se ia in considerare urmatorul algoritm de calcul:
  1. se calculeaza ponderea valorii cererii de fonduri/rambursare/prefinantare aferente fiecarei Autoritati de management in valoarea totala a cererilor de fonduri/rambursare/prefinantare primite de la Autoritatile de management;
  2. se stabileste suma care se distribuie fiecarui program operational in functie de ponderea calculata la pct. 1.
  (2) Algoritmul de calcul prevazut la alin. (1) se utilizeaza atat pentru cererile de fonduri/rambursare, cat si pentru cele de prefinantare.

  Art. 8
  Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 2, Autoritatea de certificare si plata restituie sumele utilizate pentru finantarea unui program operational din disponibilitatile de fonduri primite de la Uniunea Europeana ale altor programe operationale, daca nu exista nicio ceere de rambursare/fonduri/prefinantare primita de la Autoritatea de management care gestioneaza programul operational de la care se restituie sumele respective.

  Art. 9
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  21 useri online

  Useri autentificati: