DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, pentru functionarii publici cu statut special si personal civil din Administratia Nationala a PenitenciarelorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 701 din 24 septembrie 2014

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere dispozitiile art. 13 alin. (3), (4), (5) si (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salariazarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale art. 15 din cap. II sectiunea a 20a din anexa nr. VII Familia ocupationala de functii bugetare "Aparare, ordine publica si siguranta nationala" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din Administratia Nationala a Penitenciarelor, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Conditiile si activitatile in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din Administratia Nationala a Penitenciarelor, se stabilesc potrivit anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3
Drepturile reglementate in prezentul ordin se aplica cu incadrarea in cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

ANEXA Nr. 1 - NORME METODOLOGICE de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din Administratia Nationala a Penitenciarelor

Art. 1
Functionarii publici cu statut special si personalul civil din Administratia Nationala a Penitenciarelor care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de o majorare de pana la 50% din salariul de baza prevazut in legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumita in continuare majorare.

Art. 2
Sunt considerate lucrari de exceptie acele lucrari care:
a) conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizarii si functionarii structurilor din sistemul administratiei penitenciare;
b) necesita efectuarea unor activitati cu grad ridicat de specializare;
c) sunt realizate in grupuri de lucru infiintate in vederea elaborarii unor proiecte importante, specifice sistemului administratiei penitenciare;
d) contribuie, identifica sau obtin noi surse de venituri.


Art. 3
Sunt considerate misiuni speciale acele activitati care:
a) au un grad de complexitate mai mare decat atributiile prevazute in fisa postului;
b) implica existenta unor riscuri deosebite pentru siguranta personalului sau pentru functionarea in bune conditii a sistemului administratiei penitenciare.

Art. 4
(1) Majorarea se acorda individual, pe o perioada de maximum 6 luni, pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare, in limita a 30% din suma salariilor de baza, a salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, cumulat pe totalul bugetului ordonatorului principal de credite.
(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), majorarea se poate acorda acelorasi persoane, in acelasi procent sau intr-un procent diferit, daca sunt indeplinite conditiile legale si daca se respecta procedura reglementata la art. 5.

Art. 5
(1) Majorarea se acorda la propunerea motivata in scris a superiorului ierarhic, care va cuprinde si procentul majorarii, stabilit in functie de lucrarile de exceptie sau misiunile speciale, precum si perioada de acordare.
(2) Propunerea de acordare a majorarii se analizeaza in consiliul de conducere al unitatii respective, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative. In urma analizei se emite un aviz motivat.
(3) Competenta de acordare a majorarii, inclusiv stabilirea procentului majorarii si a perioadei de acordare, pe baza propunerii si a avizului, este urmtoarea:
a) ministrul justitiei, pentru directorul general si directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile subordonate, pentru personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor si pentru personalul din Subunitatea de paza si escortare detinuti transferati;
c) directorii unitatilor subordonate, pentru restul personalului din subordine.
(4) Repartizarea pe unitati a numarului beneficiarilor majorarii se stabileste o data la 6 luni de Consiliul de conducere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative, astfel incat sa se asigure distribuirea echitabila pe unitati si categorii de personal.
(5) Administratia Nationala a Penitenciarelor tine evidenta persoanelor care beneficiaza de majorare, inclusiv in ceea ce priveste respectarea procentelor prevazute la art. 4 alin. (1).

Art. 6
(1) Majorarea nu se acorda:
a) in toate situatiile in care nu se acorda salariul de baza;
b) in situatia puenrii la dispozitie care urmare a punerii in miscare a actiunii penale sau a trimiterii in judecata;
c) cand nu mai sunt indeplinite criteriile de acordare.
(2) Prevederile art. 5 se aplica in mod corespunzator si pentru cazurile prevazute la alin. (1).

ANEXA Nr. 2 - CONDITIILE SI ACTIVITATILE in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din Administratia Nationala a Penitenciarelor

Art. 1
Functionarii publici cu statut special si personalul civil din Administratia Nationala a Penitenciarelor care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, care nu se pot compensa cu timp liber corespunzator, beneficiaza de o majorare de 75% din salariul de baza prevazut de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste zile.

Art. 2
(1) Centralizatorul lunar al activitatii prestate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza se intocmeste de catre un responsabil desemnat de seful compartimentului in care isi desfasoara activitatea salariatul, se aproba de directorul unitatii si se comunica compartimentului financiar din unitate, dupa expirarea termenului legal de 30 de zile pentru compensarea cu timp liber corespunzator.
(2) Centralizatorul lunar al activitatii prestate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza va avea urmatoarea forma:

MINISTERUL JUSTITIEI
Administratia Nationala a Penitenciarelor
Unitatea ..........................

Aprob
Directorul unitatii,
.............................

CENTRALIZATOR LUNAR
al activitatii prestate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legal si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza de catre personalul din ............................................................ (denumirea structurii) in luna ....................

Nr. crt. Numele si prenumele Activitatea desfasurata Cine a dispus desfasurarea activitatii Data si intervalul de timp Nr. de ore Semnatura persoanei care a prestat activitatea Semnatura sefului compartimentului Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Intocmit
Numele, prenumele, data si semnatura
........................................
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
Curierul Judiciar, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: