DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 19 februarie 2015

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

In conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 si 304 alin. (17) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, al Hotararii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,
ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.


Art. 1
Se aproba Metodologia-cadru privind organizarea adminiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu elaboreaza propriul regulament de organizare a admiterii la programele oferite in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, in conformitate cu metodologia-cadru aprobata din prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 3
Prevederile prezentului ordin se duc la indeplinire de catre Directia generala invatamant universitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice si de catre institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu sa organizeze activitati de invatamant superior, potrivit legii.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - METODOLOGIA-CADRU privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta metodologie-cadru stabileste cadrul general pentru organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016.

Art. 2
(1) Institutiile de invatamant superior elaboreaza si aplica propriul regulament de organizare a admiterii la programele de studii oferite, in concordanta cu misiunea proprie, strategia institutionala, precum si cu cerintele pietei fortei de munca.
(2) In baza autonomiei universitare si cu asumarea raspunderii publice, institutiile de invatamant superior organizeaza concurs de admitere pentru fiecare program si ciclu de studii universitare in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidatilor.
(3) Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina web proprie, informatii privind:
a) regulamentul propriu de admitere;
b) oferta anuala de scolarizare, in conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) conditiile si documentele necesare pentru inscriere;
d) perioadele sesiunilor de admitere;
e) modalitatea si probele de concurs;
f) facilitatile sau conditiile speciale;
g) taxele de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii;
h) alte informatii utile candidatilor.
(4) Conducerile institutiilor de invatamant superior au intreaga responsabilitate pentur organizarea si desfasurarea concursului de admitere.


CAPITOLUL II - Organizarea admiterii


Art. 3
(1) Potrivit legii, institutiile de invaramant superior organizeaza concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de licenta/programe de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizeaza la programele de studii acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(4) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaza in domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 4
Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant pentru studiile universitare mentionate la art. 3 se poate organiza in sesiuni, in conditii identice, inainte de inceperea anului universitar.

Art. 5
(1) Admiterea la studii universitare de licenta se sustine in limba romana.
(2) Pentru programele de universitare de licenta scolarizate in limba romana, la solicitarea scrisa a candidatului, concursul se poate sustine si in limba materna a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.
(3) Pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea se sustine in limba romana sau in limba straina de predare a programului de studii universitare de licenta.
(4) Pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica eliminatorie, notata cu admis/respins.

Art. 6
Probele practice pentru testarea capacitatilor artistice sau sportive prevazute in regulamentele proprii sunt eliminatorii si se vor nota cu admis/respins.


CAPITOLUL III - Conditii de admitere si inscrierea candidatilor


Art. 7
(1) La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta pot participa absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau cu diploma echivalenta.
(2) La admiterea in ciclul de studii universitare de master pot participa absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice ca fiind cel putin studii universitare de licenta.
(3) La admiterea in ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice ca fiind cel putin studii universitare de master.

Art. 8
(1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene pot participa la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.
(2) Romanii de pretutindeni, cetatenii din state terte pot participa la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale in vigoare, acordurilor bilaterale si ofertelor unilaterale ale Romaniei si metodologiilor special elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru acestia.

Art. 9
Candidatii care au efectuat studiile in afara Romaniei au obligatia de a prezenta la inscrierea la concurs atestatul de recunoastere a acestor studii eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Art. 10
La admiterea in toate ciclurile de studii universitare din invatamantul superior militar, de ordine publica si siguranta nationala pot participa si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, cu respectarea reglementarilor specifice elaborate de ministerele de resort.

Art. 11
La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa faca dovada cunoasterii limbii romane, conform metodologiilor de scolarizare in Romania a cetatenilor straini din statele terte sau a romanilor de pretutindeni, dupa caz.

Art. 12
(1) Un candidat poate fi admis si inmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii si de institutiile de invatamant care le ofera. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenta, pentru un singur program de master si pentur un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare opteaza pentru programul de studii care va fi finantat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/adeverintei de bacalaureat sau a diplomei/adeverintei ciclului de studii universitare anterior absolvit, dupa caz, in original, la facultatea pe care doreste sa o urmeze, respectand termenul de depunere stabilit de aceasta din urma.
(2) Costurile aferente depasirii duratei invatamantului gratuit, prevazute de lege, se suporta de catre studenti.
(3) In cadrul regulamentelor proprii, institutiile de invatamant superior pot stabili facilitati sau conditii speciale referitoare la admiterea pentru programe de studii universitare de licenta a candidatilor care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale ori internationale.

Art. 13
(1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat/licenta/disertatie in sesiunile corespunzatoare anului scolar/universitar 2014-2015 prezinta la inscriere diploma de bacalaureat/licenta/master sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant.
(2) In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat au obligatia sa depuna in original, pana la data stabilita prin metodologia proprie de admitere, diploma/adeverinta de bacalaureat/licenta/disertatie la secretariatul facultatii/departamentului. Adeverinta este valabila doar pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat/licenta/master in sesiunea 2014-2015.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenta/disertatie sau a adeverintei, in original, din vina exlusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la bugetul de stat.

Art. 14
Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie, dupa afisarea rezultatelor finale, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fara perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere.

Art. 15
(1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare si prevazute in regulamentul propriu.
(2) Senatele universitare pot prevedea, prin regulamentele proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine.


CAPITOLUL IV - Rezultatele admiterii si inmatricularea


Art. 16
(1) Media generala minima de admitere la studii universitare de licenta, de master si de doctorat nu poate fi mai mica decat 5 (cinci) sau decat un numar minim de puncte echivalent.
(2) Media generala de admitere se calculeaza ca medie aritmetica sau medie ponderata a notelor obtinute la probele concursului de admitere.
(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenta si de master pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, notele si mediile obtinute la examenul de licenta/diploma, conform metodologiei proprii.
(4) Mediile generale/Punctajele generale obtinut ede candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia de invatamant superior la care acestia au candidat, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
(5) Ordinea de clasificare rezultata in urma admiterii va fi utilizata si pentru repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasati candidati din fiecare domeniu, conform metodologiei proprii.
(6) Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de invatamant superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidatilor, inclusiv in cazul mediilor egale obtinute la concursul de admitere, astfel incat sa nu se depaseasca capacitatea de scolarizare stabilita, conform prevederilor legale in vigoare.
(7) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina web proprie.
(8) Inmatricularea candidatilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior. Dupa aprobarea inmatricularii, studentii sunt inscrisi in registrul matricol sub un numar unic valabil pentru intreaga scolarizare la specializarea/specializarile/programul/programele de studii la care au fost admisi.
(9) Universitatile au obligatia incheierii contractelor de studii dintre studentii inmatriculati si rectorul universtitatii.

Art. 17
(1) Regulamentul propriu de admitere trebuie sa cuprinda un capitol referitor la contestatii.
(2) Rezolvarea contestatiilor este in exclusivitate de competenta institutiilor de invatamant superior, conform regulamentelor proprii de admitere.
(3) Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
(4) Decizia comisiei de contestatii este definitiva.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
Chirica Dan

Pret: 159 lei
135.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
24 useri online

Useri autentificati: