DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare



Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 22 septembrie 2011

 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 • AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

  In temeiul:
 • art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

  Art. I
  Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La anexa nr. 2, punctul 1.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "1.1. Declaratia recapitulativa se depune lunar, in conditiile prevazute la art. 156^4 din Codul fiscal, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.”

  2. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste conform anexei.

  Art. II
  Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. III
  Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu declaratia recapitulativa aferenta lunii august a anului 2011.

  Art. IV
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. V
  Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  ANEXA (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 76/2010) - Procedura de gestionare a Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare


  In vederea indeplinirii cerintelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care realizeaza operatiuni intracomunitare, au obligatia sa depuna lunar Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (390 VIES), potrivit dispozitiilor art. 156^4 din Codul fiscal.

  1. Depunerea declaratiei recapitulative

  1.1. Declaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, la organul fiscal competent.

  1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru luna de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare.

  2. Prelucrarea declaratiei recapitulative

  2.1. Prelucrarea declaratiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data depunerii declaratiei.

  2.2. Dupa prelucrare, declaratia recapitulativa se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

  3. Verificarea formala a declaratiilor recapitulative Pentru fiecare declaratie recapitulativa organul fiscal competent verifica:
  a) corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizeaza operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor;
  b) integralitatea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA ale operatorilor straini inscrisi in declaratia recapitulativa: inscrierea corecta a codului de tara, precum si a numarului de caractere ale codului.

  4. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificarii formale

  4.1. Dupa prelucrarea declaratiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative ce prezinta erori, potrivit pct. 3., iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru corectarea declaratiei.

  4.2. Notificarile prevazute la pct. 4.1 se emit in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii declaratiilor recapitulative.

  5. Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaratiilor recapitulative

  5.1. Dupa prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaratii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru depunerea declaratiei.

  5.2. Notificarile prevazute la pct. 5.1 se emit potrivit reglementarilor legale in vigoare, dupa expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.

  5.3. Nerespectarea obligatiilor de depunere a declaratiilor recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

  6. Organizarea bazei centrale de date "Declaratii recapitulative”

  6.1. Informatiile din declaratiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse ca urmare a notificarilor transmise de organele fiscale competente se introduc intr-o baza de date denumita "Declaratii recapitulative”.

  6.2. Baza de date "Declaratii recapitulative” cuprinde 4 sectiuni:
 • livrari — in care se inscriu toate livrarile intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrarile ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (cod T);
 • achizitii — in care se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri (cod A);
 • prestari servicii — in care se inscriu prestarile intracomunitare de servicii (cod P);
 • achizitii servicii — in care se inscriu achizitiile intracomunitare de servicii (cod S).

  7. Centralizarea informatiilor din declaratiile recapitulative

  7.1. In termen de cel mult doua zile lucratoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand declaratiile recapitulative depuse in luna respectiva, si anume:
 • declaratiile recapitulative corecte;
 • declaratiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA; si
 • declaratiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuata corectia ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

  7.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

  7.3. In termen de cel mult o zi lucratoare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

  7.4. Cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei de raportare, Directia generala de tehnologia informatiei pune la dispozitia Serviciului Central de Legaturi datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, in vederea transmiterii prin sistemul VIES.

  8. Gestionarea datelor din declaratiile recapitulative rectificative

  8.1. Declaratiile recapitulative rectificative se prelucreaza in momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

  8.2. In termen de cel mult doua zile lucratoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand diferentele dintre declaratiile recapitulative rectificative depuse in luna respectiva si declaratiile recapitulative initiale.

  8.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

  8.4. In termen de cel mult o zi lucratoare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative rectificative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.




  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
  Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
  Legea 73/2015 privind aprobarea OG 20/2014 pentru modificarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Lege nr. 73/2015
  HG 1100/2014 pentru stabilirea elementelor necesare acordarii de majorari salariale in temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor c
  Ordin 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intercomunitar cu bunuri in anul 2015
  Ordin 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
  Legea 29/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. Lege nr. 29/2014
  HG 370/2013 privind modificarea HG 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. Hotarare nr. 370/2013
  OUG 37/2013 pentru completarea art. 13 din OUG 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a f
  HG 82/2013 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura. Hotararea 82/2013
  OUG 6/2013 pentru modificarea si completarea OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganziare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative
  HG 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. Hotararea 43/2013
  OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
  Ordin nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar de bunuri in anul 2013
  Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Lege nr. 135/2012
  Ordinul 1183/2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012
  Ordin nr. 2286/2011 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61—65 si ale art. 74—80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire
  OUG 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare. Ordonanta de urgenta 25/2011
  HG 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperare
  Ordinul 1865/2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2011. Ordin nr. 1865/2010
  Frauda fiscala privind TVA din operatiunile intracomunitare
  Eugen Deliman,Bene Florin Gheorghe,Eugen Deliman,Bene Florin Gheorghe

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:



  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari




  Termeni juridici, grupare tematica




 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  38 useri online

  Useri autentificati: