DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 2869/2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscalaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 693 din 23 septembrie 2014

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


In temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 540/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile art. 27 si 28 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I
Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Punctul 5.1 se abroga.

2. Dupa punctul 12.4 se introduc patru noi puncte, punctele 12.5-12.8, cu urmatorul cuprins:
"12.5. Contestatia formulata potrivit pct. 12.1 se depune la organul fiscal caruia ii revine competenta de administrare a debitorului principal si va fi inaintata, de indata, spre solutionare comisiei prevazute la pct. 12.3 sau 12.4, dupa caz, insotita de un referat care cuprinde propunerea de solutionare a acesteia.
12.6. Conducatorul comisiei prevazute la pct. 12.3 si pct. 12.4 va desemna un secretariat tehnic al comisiei care are atributii in ceea ce priveste primirea documentelor de la organul fiscal care administreaza debitorul principal, organizarea sedintei comisiei, intocmirea tuturor actelor procedurale emise de catre comisie, respectiv procesul-verbal de desfasurare a sedintei comisiei si decizia de aprobare/respingere a contestatiei, dupa caz, precum si orice alte sarcini stabilite de catre presedintele comisiei.
12.7. Decizia de aprobare/respingere a contestatiei va fi semnata de catre directorul general si va fi comunicata atat contestatarului, cat si organului fiscal care administreaza debitorul principal.
12.8. Asupra modului de solutionare a contestatiei, organul fiscal care administreaza debitorul principal va instiinta organul fiscal caruia i-a comunicat decizia de angajare a raspunderii solidare."

3. Dupa capitolul XII se introduce un nou capitol, capitolul XII^1, denumit "Stingerea creantelor fiscale", cuprinzand punctele 12^1.1-12^1.3, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL XII^1 - Stingerea creantelor fiscale

12^1.1. Sumele recuperate de la codebitori vor stinge obligatiile fiscale ale debitorului principal pentru recuperarea carora s-a atras raspunderea solidara, dispozitiile art. 114, 115 si 169 din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator.

12^1.2. In situatia in care s-a dispus atragerea raspunderii unei persoane juridice, cu debitorul aflat in insolventa, iar organul fiscal a incasat sumele pentru care s-a atras raspunderea, cu sumele astfel realizate se sting creantele fiscale ale debitorului insolvent, dispozitiile art. 115 alin. (3) din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator.

12^1.3. In situatia in care s-a atras raspunderea solidara inaintea radierii debitorului principal, codebitorii raman obligati la plata creantelor inscrise in Decizia de angajare a raspunderii solidare si, in cazul nestingerii acestor obligatii in termenul legal, asupra acestora se vor lua si/sau continua masurile de executare silita. In acest caz, sumele recuperate de la persoanele raspunzatoare solidar se fac venit la bugetul corespunzator tipului de impozit, taxa, contributie datorata de catre debitorul principal.
"

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.