DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 2595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei StatuluiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 11 octombrie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, avand in vedere prevederile:
 • Hotararii Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii;
 • Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
 • Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Normele privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Directia generala de trezorerie si datorie publica, Directia generala trezorerie si contabilitate publica, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice municipale, orasenesti, comunale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - Norme privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului  CAPITOLUL I - Incasari si plati din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii Incasari in fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii


  1. Fondul de risc se constituie potrivit art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumita in continuare ordonanta, din urmatoarele surse:
  a) comisionul de risc incasat de la beneficiarii programului;
  b) sumele recuperate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale competente in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice;
  c) obligatii fiscale accesorii calculate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale competente si aplicate creantelor rezultate din plata garantiilor in cadrul programului;
  d) dobanzile bonificate la disponibilul fondului de risc in cadrul programului;
  e) in cazul in care disponibilul fondului de risc al programului nu acopera valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimenteaza de la bugetul de stat prin alocatiile bugetare anuale pe perioada 2011—2014.

  2. Beneficiarii programului au obligatia de a plati comisionul de risc in cuantumul si pana la termenul stipulat in contractul de garantare prevazut de art. 2 lit. b) din ordonanta in contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, cod de identificare fiscala 8609468.

  3. Titlul de creanta, impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al programului, insotit de contractul de garantare si documentele prevazute in normele metodologice de aplicare a ordonantei, se inainteaza de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea recuperarii, in conditiile legii.

  4. Dupa inceperea procedurii de executare silita de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, beneficiarii programului au obligatia de a plati creantele aferente fondului de risc in contul de disponibil 50.86.04 „Disponibil din executarea silita a sumelor fondului de risc” deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscala al debitorilor.

  5. Unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, in ziua imediat urmatoare incasarii sumelor, comunica compartimentului cu atributii de executare din cadrul organului fiscal competent operatiunile efectuate in contul de disponibil 50.86.04, impreuna cu „Borderoul insotitor extras de cont”.

  6. Pana cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii operatiunilor prevazute la pct. 5, organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sting obligatiile care se incaseaza in contul de disponibil 50.86.04, aplicand in mod corespunzator prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  7. In termenul prevazut la pct. 6, compartimentul cu atributii de executare silita din cadrul organului fiscal competent intocmeste si transmite unitatii trezoreriei statului un referat prin care sa dispuna transferul sumelor incasate in contul 50.86.04 in contul prevazut la pct. 2. Pe baza acestui referat, unitatile trezoreriei statului transfera sumele corespunzatoare in contul indicat in referat.

  8. Pentru neachitarea creantelor aferente fondului de risc se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei pana la data stingerii integrale a sumei datorate inclusiv, care se stabilesc prin decizii emise de organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii.

  9. In situatia achitarii creantelor aferente fondului de risc de catre beneficiarii programului in interiorul termenelor prevazute la art. 25 din Hotararea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare norme metodologice de aplicare a ordonantei, Directia generala de trezorerie si datorie publica va informa organele fiscale competente cu privire la aceasta, indicand obligatia datorata, suma achitata de beneficiarii programului, data platii sumei rezultate din executarea garantiei si data incasarii in contul mentionat la pct. 2. In baza acestei informari, precum si a documentelor transmise de F.N.G.C.I.M.M. potrivit pct. 3, organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala calculeaza obligatii fiscale accesorii conform pct. 8.

  10. Obligatiile fiscale accesorii prevazute la pct. 8 si 9 se platesc de catre beneficiarii programului in contul de disponibil prevazut la pct. 4.
  Plati din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
  Sumele aflate in fondul de risc sunt destinate achitarii obligatiilor de plata a valorii de executare a garantiilor de stat in cadrul programului.
  In cazul in care disponibilul fondului de risc al programului nu acopera valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimenteaza de la bugetul de stat in limita alocatiilor bugetare anuale.
  La sfarsitul anului bugetar, Ministerul Finantelor Publice regularizeaza cu bugetul de stat disponibilitatile aflate in fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii in limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitatile ramase in fondul de risc la sfarsitul anului dupa regularizarea cu bugetul de stat se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, pe perioada derularii programului.


  CAPITOLUL II - Proceduri de plata


  1. Ministrul finantelor publice in calitate de ordonator principal de credite, in cazul administrarii si gestionarii fondului de risc, indeplineste atributiile si raspunderile prevazute in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la aprobarea angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor din fonduri publice.
  In situatia in care institutia de credit finantatoare solicita executarea garantiei si transmite F.N.G.C.I.M.M. o cerere de plata, ministrul finantelor publice sau persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, in calitate de garant, dispune efectuarea platii pe baza urmatoarelor documente, dupa caz:
  a) decizia F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plata a garantiei;
  b) nota de decontare a sumei in lei necesara platii la scadenta prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme, din disponibilul fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, pentru decontarea valorii de executare a garantiei aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii.
  In cazul in care disponibilul din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii nu acopera valoarea de executare a garantiei, Directia generala de trezorerie si datorie publica va intocmi si va transmite la Directia generala trezorerie si contabilitate publica, pe langa documentele mentionate mai sus, si urmatoarele documente:
 • nota de fundamentare, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme, prin care se propune semnarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare din capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 „Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu” aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;
 • cererea pentru deschiderea de credite bugetare, semnata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat, dupa caz;
 • nota de lichidare, prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme, prin care se propune alimentarea contului „Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii”, de la capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 „Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu”, aprobata pentru bun de plata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;
 • ordonantare de plata, prevazuta in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele norme, aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat.

  2. In termen de 5 zile lucratoare de la data platii, Ministerul Finantelor Publice prin Directia generala de trezorerie si datorie publica informeaza F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea platii si data acesteia si va transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuarii platii.


  CAPITOLUL III - Evidenta, raportarea, modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii


  1. Directia generala de trezorerie si datorie publica va prezenta, anual, conducerii ministerului, spre informare, un raport privind modul de constituire si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, pe baza datelor privind comisionul la fondul de risc din contractul de garantare prevazut de art. 2 lit. b) din ordonanta, a extraselor si fiselor de cont intocmite de Directia generala trezorerie si contabilitate publica, precum si a informarilor primite de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare privind sumele recuperate de la beneficiarii programului in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si in contul obligatiilor fiscale accesorii aferente.

  2. Directia generala trezorerie si contabilitate publica transmite Directiei generale de trezorerie si datorie publica, pentru codificare, extrasele de cont continand sumele incasate in contul comisionului de risc de catre Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii programului. Codificarea documentelor justificative se efectueaza in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora.
  Odata cu codificarea sumelor incasate in contul comisionului de risc, Directia generala de trezorerie si datorie publica va comunica Directiei generale trezorerie si contabilitate publica si valoarea comisionului de risc datorat in baza contractului de garantare, in vederea inregistrarii acestuia in contabilitate.

  3. In baza platilor din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii evidentiate in extrasele de cont si a documentelor justificative aferente acestora, Directia generala trezorerie si contabilitate publica inregistreaza beneficiarii programului, ca debitori la fondul de risc pentru obligatiile de plata aferente executarii garantiilor.

  4. Directia generala trezorerie si contabilitate publica transmite Directiei generale de trezorerie si datorie publica, pentru codificare, extrasele de cont continand sumele recuperate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale competente in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si in contul obligatiilor fiscale accesorii aferente. Codificarea documentelor justificative se efectueaza in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora, pe baza informarilor primite de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale competente.

  5. Incepand cu prima plata efectuata de Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii potrivit prevederilor ordonantei, in urma notificarii primite de la Directia generala de trezorerie si datorie publica, Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare va transmite Directiei generale trezorerie si contabilitate publica, pana la data de 20 a lunii urmatoare trimestrului incheiat, in vederea inregistrarii in contabilitatea publica, urmatoarele situatii, intocmite distinct pentru fiecare debitor beneficiar al programului:
  a) situatia sumelor recuperate la sfarsitul trimestrului incheiat in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice;
  b) situatia obligatiilor fiscale accesorii aferente valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice, calculate pana la sfarsitul trimestrului incheiat.
  Obligatia intocmirii acestor situatii si transmiterii lor Directiei generale de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare in vederea centralizarii revine organelor fiscale competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va transmite situatiile de mai sus, spre informare si Directiei generale de trezorerie si datorie publica.

  6. Directia generala trezorerie si contabilitate publica transmite anual Directiei generale de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare — Agentia Nationala de Administrare Fiscala fisele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii in vederea confirmarii lor de catre organele fiscale competente si spre informare Directiei generale de trezorerie si datorie publica.
  Directia generala trezorerie si contabilitate publica transmite anual debitorilor beneficiari ai programului extrasele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii pentru a fi confirmate potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

  7.1. Directia generala trezorerie si contabilitate publica, pe baza situatiilor primite de la Directia generala de trezorerie si datorie publica, va scadea din evidenta contabila a Ministerului Finantelor Publice creantele fiscale reprezentand valoarea de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora datorate de beneficiarii programului care nu mai pot fi recuperate potrivit prevederilor legale in vigoare, datorita faptului ca beneficiarii programului au fost radiati din registrul comertului, nu exista nici succesori de drept ai acestora care sa preia drepturile si obligatiile si nu a fost atrasa raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor conform legii.

  7.2. Directia generala de trezorerie si datorie publica va intocmi situatiile prevazute la alin. (1) pe baza comunicarilor primite de la organele fiscale competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


  CAPITOLUL IV - Contabilitatea fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii


  1. Evidenta contabila sintetica si analitica a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii se organizeaza in cadrul Directiei generale trezorerie si contabilitate publica potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarilor contabile aplicabile trezoreriei centrale aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.

  2. Evidentierea distincta a operatiunilor aferente fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii se asigura prin deschiderea de conturi analitice distincte in cadrul conturilor sintetice aferente fondului de risc din planul de conturi al trezoreriei centrale.


  Anexe


  Anexe - click
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017
  HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
  Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
  Legea 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM. Lege nr. 62/2014
  Legea 8/2014 pentru aprobarea OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 8/2014
  Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
  Ordin 2502/2013 pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis
  HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014
  Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
  OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 92/2013
  Ordin nr. 169/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
  HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
  Legea 218/2012 pentru aprobarea OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 218/2012
  Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de s
  HG 98/2012 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Hotararea nr. 98/2012
  HG 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
  Decizie nr. 65/2010 privind infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia
  Legea 88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii.Lege nr. 88/2010
  Ordin nr. 754/2010 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de FNGCIMM in numele si in contul statului roman in cadrul programului Prima casa
  Lege nr. 351/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie —Frankfurt pe Main (KfW) (Imprumutator) pentru 8.000.000 de euro,
  Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare. Cod 547. Actualizat la 5.07.2014
  Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe,Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

  Pret: 15.9 lei
  13.51 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  75 useri online

  Useri autentificati: