DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare RegionalaPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 24 octombrie 2013

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atriburiea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atriburiea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atriburiea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand cont de dispozitiile art. 2 lit. j) si art. 5 alin. (1) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice si ale art. 2 alin. (1) lit. l) din Hotararea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism, cu modficarile ulterioare, precum si de Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3. "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destintie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 9/2013, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale pentru Turism emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare Reginala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - NORME pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare RegionalaCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezentele norme reglementeaza procedura de atribuire a contractului de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, denumita in continuare Autoritate, de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica si/sau participarea la aceste evenimente si misiuni in calitate de coorganizator, impreuna cu asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul turismului, autoritatile administratiei publice locale si centrale, alte entitati cu activitate cu impact asupra domeniului turismului, cu finantere de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.

(2) Atribuirea contractelor de prestari de servicii prevazute la alin. (1), finantate din FEDR, se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe parcursul intregului proces de achizitie publica, astfel cum este reglementat in prezentele norme, la adoptarea oricarei decizii trebuie avute in vedere urmatoarele principii:
1. nediscriminarea;
2. tratamentul egal;
3. recunoasterea reciproca;
4. transparenta;
5. proportionalitatea;
6. eficienta utilizarii fondurilor.
(4) Aplicarea prezentelor norme se va face prin asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor in procesul de atribuire, prin promovarea concurentei dintre operatorii economici si garantarea nediscriminarii, recunoasterii reciproce si tratamentului egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.
(5) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea aparitiei unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. In cazul in care se constata aparitia unor astfel de situatii, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de imprejurare, adoptandu-se, potrivit competentelor, dupa caz, masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitatilor care au legatura cu acestea.
(6) Prezentele norme respecta obligatia de transparenta si asigura o publicitate adecvata pentru toti operatorii economici cu sediul in tara, precum si pentru cei cu sediul intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea asigurand acces la informatiile necesare referitoare la contractele ce vor fi incheiate, mai inainte de atribuirea lor, prin publicarea informatiilor pe paginile de internet ale institutiei, astfel incat operatorii economici sa poata fi in masura sa isi exprime interesul de a incheia contractul respectiv.


Art. 2
(1) Prezentele norme asigura cadrul organizatori si metodologia unitara privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de prestari de servicii avand ca obiect organizarea de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica si/sau participarea la aceste evenimente si misiuni in calitate de coorganizator, impreuna cu asociatiile profesionale, patronale si cu organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul turismului, autoritatile administratiei publice locale si centrale, alte entitati cu activitate cu impact in domeniul turismului, cu finantare de la bugetul de stat si din FEDR, precum si criteriile de natura economica si tehnica care vor sta la baza atribuirii acestor contracte, prin utilizarea sistemului concurential.
(2) In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G. nr. 34/2006), obligativitatea respectarii prevederilor actului normativ cadru in domeniul achizitiilor publice se impune numai pentru contractele a caror valoare este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 si se limiteaza numai la prevederile art. 35-38 si 56 din O.U.G. nr. 34/2006 si la aplicarea, pe tot parcursul procedurii de atribuire, a pricipiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.
(3) In cazul in care contractul de prestari de servicii prevazut la alin. (1) are ca obiect, alaturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B la O.U.G. nr. 34/2006 si prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2A la O.U.G. nr. 34/2006, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca valoarea estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2B la O.U.G. nr. 34/2006 este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2A la O.U.G. nr. 34/2006.


Capitolul II - Dispozitii aplicabile procedurii de achizitie


Sectiunea 1 - Procedura aprobarii organizarii evenimentelor in strainatate


Art. 3
Prin eveniment se intelege: orice eveniment cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica, organizat in strainatate de catre Autoritate sau la care Autoritatea participa in calitate de coorganizator, impreuna cu asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul turismului, cu autoritatile administratiei publice lcoale si centrale si alte entitati cu activitate cu impact in domeniul turismului, de tipul: conferinte de presa, mese rotunde, gale, seri romanesti, evwenimente de tipul road-show, congrese, seminare, burse de turism, precum si orice alte tipuri de evenimente culturale, artistice, sportive de imagine, organizate in vederea dezvoltarii destinatiilor, formelor si produselor turistice.

Art. 4
Pentru organizarea evenimentelor de tipul celor mentionate la art. 3, se pot deconta cheltuieli in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programulu imultianual de dezvoltre a destinatiilor, formelor si produselor turistice si Ordinul ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008, cu modificarile si compeltarile ulterioare.

Art. 5
Propunerile privind organizarea acestor evenimente pot veni din partea reprezentantilor de promovare turistica din strainatate, a directiei de specialitate initiatoare a actiunii, institutiilor publice, structurilor asociative din sfera autoritatilor administratiei publice locale, structurilor patronale si profesionale cu atributii si activitati in domeniul turismului, entitatilor cu activitati care pot avea impact in domeniul turismului.

Sectiunea 2 - Intocmirea documentatiilor


2.1. Etape premergatoare

Art. 6
(1) In baza propunerilor elaborate de emitentii prevazuti la art. 5, directia de specialitate cu atributii in domeniul realizarii si implementarii programului multianual de marketing si promovare turistica si/sau directia de specialitate cu atributii in implementarea brandului, denumita in continuare directie de specialitate initiatoare a actiunii, intocmeste si avizeaza referatul de necesitate pentru organizarea evenimentului si il inainteaza pe ciruitul intern de avizare cu minimum 30 de zile inainte de organizarea actiunii, dupa care il supune spre aprobare conducerii Autoritatii.
(2) Referatul de necesitate va cuprinde, in mod obligatoriu, informatii privind: tema actiunii si relevanta pentru Romania ca destinatie turistica, avantajele ce decurg din organizarea evenimentului, informatii despre importanta evenimentului, perioada in care are loc evenimentul, scopul evenimentului, numarul si structura invitatilor, activitatile ce se vor desfasura cu ocazia evenimentului, locatia evenimentului, necesitatea achizitionarii serviciilor respective, determinarea obiectului achizitiei serviciilor respective, precum si fundamentarea determinarii acesteia, indicarea codului CPV al serviciului respectiv, indicarea sursei de finantare din bugetul de stat, cu precizarea capitolului din bugetul Autoritatii sau specificarea "proiect cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN), Programe din FEDR", precum si efectele si beneficiile previzionate a se obtine si orice alte informatii utile.
(3) Referatul de necesitate va fi insotit de urmatoarele documente:
a) devizul estimativ, care va cuprinde identificarea tuturor serviciilor prestate sau produselor, daca este cazul, si valoarea totala estimata. Devizul va fi avizat de catre directia de specialitate initiatoare a actiunii si de compartimentul cu atributii in domeniul economic;
b) fisa tehnica ce va cuprinde in mod obligatoriu enuntarea tuturor serviciilor ce fac obiectul contractului si va fi intocmita si avizata de catre directia de specialitate initiatoare a actiunii.
(4) In cazul procedurilor de achizitie finantate din FEN, programe din FEDR, se vor specifica categoriile d echeltuieli eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Estimarea valorii contractului se stabileste inainte de initierea procedurii de atribuire, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006.

Art. 7
(1) Pe baza referatului de necesitate mentionat la art. 6 si a documentatiei aferente, compartimentul cu atributii in domeniul achiztiilor publice va elabora o nota justificativa care cuprinde informatii cu privire la: alegerea procedurii, determinarea valorii estimate a contractului, alegerea cerintelor minime de calificare, a criteriului de atribuire si, eventual, a factorilor de evaluare si a algoritmului de calcul, dupa caz, precum si incadrarea achizitiei in planul anual al achizitiilor publice si in vocabularul comun al achizitiilor (CPV).
(2) In situatia in care se impun cerinte minime de calificare/selectie referitoare la situatia economica si financiara ori la capacitatea tehnica si/sau profesionala, nota justificativa va cuprinde, in mod obligatoriu, motivele alegerii acestor cerinte.

2.2. Intocmirea si continutul documentatiei de selectie

Art. 8
Documentatia de selectie care va fi promovata in vederea atribuirii contractului ce face obiectul prezentelor norme va include fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele si clauzele contractuale obligatorii.

Art. 9
Fisa de date a achizitiei va curpinde, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa (inclusiv telefon, fax, e-mail), persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) instructiuni privind date-limita care trebuie repectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;
c) criterii de calificare/selectie privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage excluderea acestora din urma, precum si informatiile/documentele prin care acestia dovedesc faptul ca nu se incadreaza in cazurile ce justifica excluderea, criterii de calificare/selectie privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala a operatorului economic, informatii/documente pe care trebuie sa le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacitatilor minime cu caracter economic si tehnic, daca acestea au fost impuse;
d) cuantumul garantiei de participare si al garantiei de buna executie;
e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
f) perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila;
g) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire mentionat in caietul de sarcini, aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, corespunzator prevederilor prezentelor norme;
h) termenul in care se comunica rezultatul procedurii de selectie;
i) denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor; informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se pot obtine aceste informatii;
j) sursa de finantare;
k) numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
l) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Art. 10
(1) Caietul de sarcini va include cerinte/prescriptii/caracteristici care sa permita achizitia serviciilor vizate de Autoritate, cu respectarea necesitatilor acesteia. Cerintele vor fi elaborate astfel incat sa poata fi indeplinite de prestatorii de specialitate din domeniul respectiv.
(2) Caietul de sarcini pentru fiecare eveniment va contine descrierea serviciilor necesare pentru amenajarea spatiilor interioare si exterioare pentru organizarea evenimentelor, precum inchiriere sala, inchiriere spatiu amenajat, inchiriere corturi, servicii de catering, cocktail, coffee break, serviciul hostess, serviciul de transport, redactare si transmitere invitatii, serviciul de traducere simultana, servicii hoteliere, realizare materiale si obiecte promotionale specifice etc., astfel cum sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 20/2012 si de Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Caietul de sarcini va cuprinde mentiunea referitoare la obligatia organizatoruli de eveniment a carui oferta a fost declarata castigatoare de a redacta un raport detaliat asupra modului in care s-a desfasurat evenimentul, la care se vor anexa fotografii pe suport electronic, inregistrari video CD/DVD/memory stick etc., precum si orice alte inscrisuri care vin in sprijinul dovedirii organizarii evenimentului.

Art. 11
(1) Procedura se initiaza printr-o invitatie de participare, care se publica impreuna cu documentatia de selectie pe paginile de internet ale institutiei, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data stabilita pentru deschiderea ofertelor, si se transmite prin mijloace electronice catre asociatiile profesionale si patronale din turism care sunt membre ale Consiliului Consultativ al Turismului.
(2) Reprezentantele de promovare turistica vor transmite invitatia de participare impreuna cu documentatia de selectie si la minimum 5 (cinci) firme specializate, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data stabilita pentru deschiderea ofertelor, si le vor publica pe pagina de internet a reprezentantei.
(3) Invitatia de participare va cuprinde:
a) denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante;
b) scurta descriere a evenimentului;
c) data si ora-limita stabilite pentru depunerea ofertelor;
d) limba/limbile in care trebuie elaborata oferta;
e) adresa la care se transmit ofertele;
f) termenul-limita pana la care se pot depune ofertele si data intrunirii comisiei de selectie in vederea stabilirii ofertei castigatorare;
g) modul de transmitere a ofertelor: in plic sigilat, cu stampila ofertantului si cu mentiunea "A nu se deschide inainte de data ..., orele ...";
h) perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila;
i) criteriul de selectie, si anume pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;
j) criterii de calificare/selectie privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage excluderea acestora din urma, precum si informatiile/documentele prin care acestia dovedesc faptul ca nu se incadreaza in cazurile ce justifica excluderea; criterii de calificare/selectie privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala a operatorului economic; informatii/documente pe care trebuie sa le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacitatilor minime cu caracter economic si tehnic, daca acestea au fost impunse; cuantumul garantiei de participare si al garantiei de buna executie;
k) termenul in care se comunica rezultatul procedurii de selectie, calculat de la data deliberarii comisiei de selectie;
l) denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor; informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax, adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obtine aceste informatii'
m) data publicarii invitatiei de participare;
n) sursa de finantare;
o) numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
p) persoana de contact (nume, telefon, fax, e-mail) care poate sa dea detalii suplimentare despre continutul caietului de sarcini si despre program.
(4) Calculul termenelor se va face cu respectarea prevederilor art. 42 din prezentele norme.

Art. 12
Atribuirea contractului de prestari de servicii se va realiza pe baza criteriului "pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini".

Art. 13
(1) Documentatiile intocmite in etapa premergatoare, precum si documentatia de selectie vor fi elaborate de directiile/compartimentele avand atributii in derularea contractului de servicii ce urmeaza a fi incheiat, iar definitivarea acestora, incluzand avizarea si aprobarea corespunzatoare, va respecta regulile si procedurile interne aplicabile la nivelul Autoritatii.
(2) Formularele care vor fi incluse in documentatie vor avea in vedere modelele utilizate in domeniul achizitiilor publice, urmand sa fie adaptate, pe cat posibil, la obiectul/specificul achizitiei.


Capitolul III - Procedura de atribuire a contractului de prestari de servicii pentru organizarea de evenimente


Art. 14
Atribuirea contractului de prestari de servicii se realizeaza pe baza de selectie de oferte procedura prin care orice operator economic are dreptul de a depune oferta, urmand a fi selectata oferta care indeplineste conditiile din caietul de sarcini pe baza criteriului de atribuire stabilit.
(2) Procedura va fi derulata de comisia de selectie potrivit dispozitiilor prezentului capitol.

3.1. Calificarea ofertantilor

Art. 15
Orice operator economic are dreptul de a participa, in conditiile prezentelor norme, la procedura pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii ce fac obiectul prezentelor norme.

Art. 16
(1) Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari privind caietul de sarcini.
(2) Autoritatea va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada de maximum 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.
(3) Raspunsurile la clarificari, insotite de intrebarile aferente, vor fi publicate pentru toti operatorii economici, fara a se dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective, nu mai tarziu de doua zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, anexate anuntului de participare pe site-ul institutiei si/sau pe celelalte pagini de internet ale institutiei, in functie de obiectul contractului.
(4) In cazul in caer operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoriatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), totusi Autoritatea va raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea raspunsului face posibila primira acestuia de catre operatorii economici inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Art. 17
(1) Prin caietul de sarcini se pot solicita documente considerate necesare calificarii.
(2) Documentele de calificarii cuprind informatii referitoare la:
a) situatia personala a ofertantului: declaratii emise in conformitate cu prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006, precum si orice documente considerate edificatoare, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit;
c) situatia economica si financiara: documente edificatoare care sa dovedeasca situatia economica si financiara a ofertantului, astfel cum sunt reglementate de dispozitiile art. 185 si 186 din O.U.G. nr. 34/2006, precum si declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilantului este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul; declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, ce vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in masur ain care informatiile respective sunt disponibile etc.

Art. 18
Ofertantul are obligatia de a prezenta toate documentele prevazute in caietul de sarcini, in forma solicitata si in conditiile impuse de acesta. In caz contrar, comisia de selectie numita in acest scop poate decide respingerea oferte ca neconforma.

Art. 19
(1) Prin caietul de sarcini se va stabili si perioada de valabilitate a ofertelor. Aceasta se va calcula astfel incat sa se intinda pana la momentul incheierii contractului.
(2) Perioada de valabilitate a ofertei reprezinta perioada de timp in care valoarea ofertei nu poate fi modificata.

3.2. Depunerea ofertelor

Art. 20
Ofertele se depun la sediul Autoritatii, se inregistreaza in registrul de intrari/iesiri, specificandu-se data si ora, si se pastreaza nedeschise, urmand a fi puse la dispozitia comisiei de selectie constituite in acest scop.

3.3. Modul de lucru al comisiei de selectie

Art. 21
(1) Comisia de selectie are obligatia de a deschide ofertele si, dupa caz, alte documente prezentate de participanti, la data, ora si in locul indicate in invitatia de participare. In cazul in care devine necesara prelungirea termenului de depunere a ofertelor, Autoritatea are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erata la invitatia de participare, care trebuie insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru deschiderea ofertelor.
(2) Orice operator economic are dreptul de a fi prezent la deschidere. Comisia de selectie nu are dreptul de a respinge o oferta avand ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva.

Art. 22
(1) In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor comisia de selectie verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.
(2) Plicurile vor fi deschise de presedintele comisiei de selectie, care are obligatia de a preciza urmatoarele informatii:
a) denumirea (numele) ofertantului;
b) modificarile si retragerile de oferte;
c) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv pretul;
d) orice alte detalii si precizari pe care comisia de selectie/negociere le considera necesare.
(3) Nicio oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia celor care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:
a) au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare;
b) nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de selectie.

Art. 23
(1) Dupa deschiderea ofertelor, comisia de selectie redacteaza un proces-verbal de deschidere a sedintei, in care consemneaza denumirea ofertantilor, pretul ofertelor, precum si toti pasii urmati in cadrul respectivei sedinte.
(2) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii comisiei de selectie si de reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, dupa care se comunica tuturor ofertantilor participanti la procedura.

Art. 24
(1) Pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, comisia de selectie are dreptul de a solicita clarificari sau completari ale acestora, fara insa ca raspunsul la acestea sa modifice in mod substantial propunerea financiara/tehnica.
(2) Clarificarile solicitate nu trebuie sa fie de natura sa avantajeze un operator economic in detimentul altuia.

Art. 25
(1) Orice decizie a comisie de selectie trebuie sa intruneasca votul majoritatii membrilor sai.
(2) In cazul in care apar eventuale divergente de pareri intre membrii comisiei de selectie, presedintele acesteia are obligatia de a solicita reanalizarea punctelor de divergenta, in scopul finalizarii in timp util a etapei de selectie a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare. In cazul in care comisia de selectie nu ajunge la un acord, decizia finala se adopta cu votul majoritatii.
(3) Membrii comisiei de selectie care nu sunt de acord cu decizia adoptata au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere in scris, elaborand in acest sens o nota individuala care se ataseaza la raportul procedurii de atribuire.

Art. 26
(1) Oferta este declarata inacceptabila in urmatoarele situatii:
a) se incadreaza in categoria celor care nu au corespuns cerintelor de functionare si de performanta prevazute in caietul de sarcini;
b) a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste cerintele minime de calificare/selectie, stabilite in caietul de sarcini sau nu a prezentat documente relevante in acest ses;
c) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in considerare din urmatoarele motive:
- in invitatia de participare nu este precizata in mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
- respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;
d) ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de selectie clarificarile/completarile solicitate;
e) pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara, depaseste valoarea estimata si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
f) pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara, depaseste valaorea estimata si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta cel putin a uneia dintre urmatoarele situatii:
1. pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta in invitatia de participare;
2. incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale O.U.G. nr. 34/2006, care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice;
g) in urma verificarilor efectuate de comisia de selectie se constata ca oferta are un pret neobisnuit de scazut, in sensul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atriburiea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru serviciul ce urmeaza a fi prestat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini;
h) oferta este depusa cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, raportat la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
(2) Oferta este considerata neconforma in urmatoarele situatii:
a) nu satisface in mod corespunzator cerintele din caietul de sarcini;
b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite in caietul de sarcini care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective;
c) contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate.

Art. 27
(1) Ofertele care nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 26 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.
(2) Oferta castigatoare se stabileste numai dintre ofertele admisibile si numai pe baza criteriului de atribuire precizat in invitatia de participare si in documentatia de selectie.

Art. 28
Comisia de selectie are oblgiatia de a respinge toate ofertele declarate inacceptabile/neconforme.

Art. 29
(1) In urma sedintei/sedintelor de evaluare a ofertelor, comisia de selectie va intocmi raportul procedurii de atribuire, care va contine toti pasii procedurii, precum si rezultatul evaluarii. Raportul procedurii va fi inaintat spre aprobare presedintelui.
(2) Raportul procedurii de atribuire se elaboreaza inainte de incheierea contractului de prestari de servicii si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea si sediul autoritatii contractante;
b) obiectul contractului de prestari de servicii;
c) denumirea ofertantilor participanti la procedura;
d) descrierea succinta a modului de desfasurare a sedintei de deschidere, dupa caz, si a sedintelor de selectie;
e) denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;
f) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoarte si motivele care au stat la baza acestei dezicii;
g) daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.

Art. 30
(1) Presedintele comisiei de selectie comunica rezultatul procedurii catre toti ofertantii care au depus oferte.
(2) In comunicarile catre cei declarati necastigatori se vor preciza urmatoarele: motivul respingerii ofertei, numele castigatorului, pretul oferit de acesta, precum si temeiul legal pentru solutionarea eventualelor contestatii.
(3) In comunicarea catre ofertantul castigator se vor mentiona pretul ofertat si data la care acesta este invitat sa incheie contractul, avand in vedere termenul de depunere a contestatiilor.

Art. 31
In cazul in care la selectia de oferta se prezinta un singur ofertant, oferta acestuia poate fi acceptata daca respecta conditiile caietului de sarcini.

3.4. Anularea procedurii

Art. 32
Procedura de atribuire a contractului de prestari de servicii va fi anulata, in cazul in care se ia aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data semnarii contractului si numai in urmatoarele cazuri:
a) au fost prezentate numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;
b) nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;
c) daca abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului;
d) orice alte situatii reglementate de dispozitiile art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006.

Art. 33
Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a Autoritatii fata de participantii la procedura de atribuire.

Art. 34
Decizia de anulare va fi comunicata, in scris, tuturor ofertantilor, mentionandu-se motivele anularii in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data adoptarii acesteia.

3.5. Constituirea garantiei de participare si garantiei de buna executie

Art. 35
(1) Garantia de participare se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja Autoritatea fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intrega perioada derulata pana la incheierea contractului.
(2) Cuantumul garantiei de participare, mentionat si in invitatia de participare, se stabileste in suma fixa ce nu poate depasi 2% din valoarea estimata a contractului.
(3) Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitata prin documentatia de selectie.
(4) Garantie de participare se constituie, se retine si se restituie in una dintre modalitatile reglementate de art. 86 si urmataorele din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 36
(1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii Autoritatii de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Autoritatea stabileste in documentatia de selectie modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, precum si cuantumul acesteia, care insa nu trebuie sa depaseasca 10% din pretul contractului, fara TVA.
(3) Garantia de buna executie se constituie, se retine si se restituie in una dintre modalitatile reglementate de art. 90 si urmatoarele din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 37
Modalitatea de constituire a garantiei de participare/garantiei de buna executie, cuantumul si perioada de valabilitate a garantiei de participare vor fi stabilite prin documentatia de selectie.

3.6. Incheierea contractului

Art. 38
(1) Autoritatea va incheia contractul de prestari de servicii avand ca obiect organizarea de evenimente cu ofertantul declarat castigator numai dupa 3 zile de la data transmiterii comunicarii rezultatului aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea estimata a contractului respectiv este egala ori mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro si numai dupa 5 zile in cazul in care valoarea estimata a contractului respectiv depaseste echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro.
(2) In situatia in care ofertantul declarat castigator nu semneaza contractul, fie va fi invitat in vederea contractarii ofertantul clasat pe locul al doilea, cu respectarea dispozitiilor alin. (1), fie se va repeta procedura de atribuire a contractului de prestari de servicii.

Art. 39
Contractele care intra in sfera de aplicare a prezentelor norme pot fi incheiate inainte de implinirea termenelor prevazute la art. 38 alin. (1) numai in cazul in care contractul respectiv urmeaza sa fie perfectat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedura de atribuire si nu exista alti operatori economici implicati in procedura de atribuire.

Art. 40
Contractul va fi elaborat de compartimentula vand atributii in acest sens, iar definitivarea acestuia, incluzand avizarea si aprobarea corespunzatoare, va respecta regulile si procedurile interne aplicabile la nivelul Autoritatii.

Art. 41
Dosarul original al procedurii se pastreaza la compartimentul cu atributii in domeniul achizitiilor publice, o copie a acestuia fiind pastrata la directia de specialitate initiatoare a actiunii.


Capitolul IV - Termene


Art. 42
(1) Termenele, in afara de cazul in care legea dispune altfel, se calculeaza dupa cum urmeaza:
1. cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare;
2. cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la dare incepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se implineste;
3. cand termenul se socoteste pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei inc are termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a acestei luni.
(2) Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza.
(3) Termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani se implineste la ora 24,00 a ultimei zile in care se poate depune inscrisul.
(4) Cu toate acestea, daca este vorba de un act ce trebuie depus la sediul institutiei sau intr-un alt loc, termenul se va implini la ora la care activitatea inceteaza in acel loc in mod legal.
(5) Inscrisurile depuse inauntrul termenului prevazut de lege prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau depuse la un alt serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse in termen.
(6) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), recipisa oficiului postal, precum si inregistrarea ori atestarea facuta, dupa caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militara sau de administratia locului de detinere, pe actul depus, servesc ca dovada a datei depunerii actului de catre partea interesata.
(7) Termenele incep sa curga de la data comunicarii inscrisurilor.
(8) Nedepunerea ofertelor in termenele stabilite atrage decaderea din termen.


Capitolul V - Constituirea comisiei de selectie a ofertelor


Art. 43
(1) Compartimentul cu atributii in domeniul achizitiilor publice va supune spre aprobare presedintelui componenta comisiei de selectie a ofertelor, pe baza propunerilor primite de la structurile din cadrul institutiei.
(2) Comisia de selectie este formata din 3 sau 5 membri si 2 membri supleanti. Din componenta comisiei pot face parte reprezentanti ai directiei de specialitate initiatoare a actiunii, compartimentului cu atributii in domeniul achizitiilor publice, compartimentului cu atributii in domeniul economic, compartimentului cu atributii in domeniul juridic, precum si reprezentanti ai altor structuri din cadrul Autoritatii.
(3) Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului este presedintele comisiei de selectie.
(4) In situatia in care un membru al comisiei de slectie nu are posibilitatea, din motive obiective (concediu legal de odihna, concediu medical, delegatie etc.), de a-si indeplini atributiile rezultate din calitatea de membru al comisiei de selectie, acesta va fi inlocuit cu membrul supleant desemnat, urmand ca in procesul-verbal sa se faca mentiune despre aceasta.
(5) In cazul in care presedintele comisiei nu are posibilitatea de a-si indeplini atributiile ce ii revin, din motive obiective (concediu legal de odihna, concediu medical, delegatie etc.), acesta va fi inlocuit de membrul supleant desemnat, care va detine si calitatea de presedinte al comisiei.
(6) Dupa procedura inlocuirii, calitatea de membru al comisiei de selectie este preluata de membrul supleant, care isi va exercita atributiile aferent pana la finalizarea procedurii de atribuire.

Art. 44
Atributiile comisiei sunt:
a) deschiderea ofertelor;
b) verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti, in cazul in care acestea au fost solicitate prin caietul de sarcini;
c) realizarea selectiei ofertelor;
d) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini;
e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al incadrarii in fondurile aprobate pentru fiecare actiune in parte;
f) stabilirea ofertelor declarate inacceptabile si neconforme si a motivelor care au stat la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie;
g) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevazut in caietul de sarcini si stabilirea ofertei castigatoare;
h) in cazuri justificate, conformprevederilor cap. III, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
i) elaborarea procesului-verbal de deschidere si selectie/negociere si a raportului de atribuire in situatiile prevazute de prezentele norme.

Art. 45
Pot fi admisi la lucrarile comisiei, la solicitarea membrilor acesteia, pentru a participa cu statut de observator, membrii desemnati de asociatiile profesionale si patronale din turism.


Capitolul VI - Notificari si contestatii


Art. 46
(1) Inainte de a formula contestatii, ofertantii care se considera vatamati intr-un drepti ori intr-un interes legitim printr-un act al Autoritatii in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de prestari de servicii a caror valoare este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pot notifica autoritatea contractanta cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice.
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri.
(3) Masurile adoptate potrivit alin. (2) se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati.

Art. 47
Contestatiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B la O.U.G. nr. 34/2006, a caror valoare este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, se solutioneaza potrivit dispozitiilor cap. IX din O.U.G. nr. 34/2006.

Art. 48
(1) Contestatiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B la O.U.G. nr. 34/2006, a caror valoare este sub pragul prevazut la art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, se depun, in termen de doua zile incepand cu ziua urmatoare comunicarii rezultatului procedurii, la sediul Autoritatii si se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de doua zile lucratoare de la inregistrarea acestora.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor se numeste prin ordin al presedintelui si este formata din 3 membri si 3 membri supleanti, dispozitiile art. 43 alin. (4), (5) si (6) aplicandu-se in mod corespunzator.
(3) Organizarea, functionarea, competentele, precum si modul de lucru al comisiei de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin regulamentul de lucru al comisiei aprobat prin ordin al presedintelui.
(4) Dupa solutionarea contestatiei, Autoritatea va comunica operatorului economic, in termen de doua zile, decizia Comisiei privind modul de solutionare a contestatiei.
(5) Impotriva deciziei comisiei, operatorul economic poate face plangere la instanta competenta, potrivit cap. IX din O.U.G. nr. 34/2006, in termen de 10 zile de la comunicarea deciziei.

Art. 49
In cazul unei contestatii, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei de solutionare a contestatiei, in conditiile O.U.G. nr. 34/2006, pentru contestatiile reglementate la art. 47 sau, dupa caz, dupa comunicarea deciziei in conditiile art. 48 din prezentele norme, dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare prevazute la art. 38 alin. (1) din prezentele norme.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 50
Prevederile prezentelor norme se completeaza, dupa caz, cu dispozitiile O.U.G. nr. 34/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, si cu dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 51
La elaborarea prezentelor norme s-au avut in vedere recomandarile Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
34 useri online

Useri autentificati: