DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii. Ordin nr. 2520/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 1 octombrie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


Atentie Versiunea consolidata de fata, realizata de DreptOnline.ro, nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro
Consolidarea a fost efectuata tinand cont de modificarile aduse de:
 • Ordin 2568/2010

  Avand in vedere prevederile art. 83 si ale art. 228 alin. (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  (1) Contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, definiti conform reglementarilor in vigoare, precum si sediile secundare ale acestora au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului Electronic National:
  a) 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;
  b) 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;
  c) 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r;
  d) 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
  e) 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02;
  f) 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02/s;
  g) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
  h) 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna", cod 14.13.01.05;
  i) 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare", cod 14.13.01.02/r.
  (2) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (1), pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului Electronic National, ca metoda alternativa de declarare.
  (3) Declaratiile fiscale prevazute la alin. (1) se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, in conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 2
  (1) Semnarea declaratiilor fiscale se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
  (2) Inregistrarea titularilor certificatelor calificate in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti pentru semnarea declaratiilor fiscale se efectueaza pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform dispozitiilor cap. III din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/imputernicit pentru semnarea declaratiilor fiscale de catre mai multi contribuabili (modif. Ordin 2568/2010)
  (4) Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevazuta la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi insotita de urmatoarele documente: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie; documentul, in original si in copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
  (5) Documentele prevazute la alin. (4) se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala teritoriala din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Pentru documentele prezentate in original si in copie organul fiscal va pastra copia documentelor, dupa verificarea conformitatii cu originalul.
  (6) La primirea documentelor, organul fiscal procedeaza dupa cum urmeaza:
  a) prelucreaza cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150) si verifica, in evidenta fiscala, datele de identificare a contribuabilului mentionate in cerere;
  b) verifica daca datele de identificare a titularului certificatului calificat, inscrise in documentul de identitate prezentat, corespund cu cele existente in registrul contribuabililor. Īn cazul constatarii unor neconcordante intre datele verificate, organul fiscal va efectua actualizarea datelor din registrul contribuabililor, potrivit documentului de identitate al titularului certificatului calificat.
  (7) Unitatea fiscala teritoriala organizeaza o evidenta separata care sa asigure pastrarea, administrarea si utilizarea informatiilor din documentele primite conform alin. (4)
  -----------
  Alin (4)-(7) au fost introduse de Ordin 2568/2010

  Art. 3
  Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010.

  Art. 4
  Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 5
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
  OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
  Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
  Ordin 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire
  Ordin nr. 930/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1/
  Ordin 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
  Ordin 141/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca
  Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
  Ordin nr. 3136/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modulului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r
  Legea 219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Lege nr. 219/2013
  Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
  Hotararea 2/2013 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013
  Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
  OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
  Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  Ordin 234/2012 privind procedura de verificare a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca si de eliberare a certificatului de confirmare a numarului de declaratii de sustinere valabile pentru Romania
  Ordin nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI
  Ordinul 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate
  Ordin nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative
  Ordinul 1183/2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012
  Legislatia privind taxele judiciare de timbru. Solutii. Argumente. Explicatii
  Liviu-Alexandru Viorel, Georgeana Viorel, Avram-Alexandru Oana, Raluca

  Pret: 199 lei
  169.15 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  79 useri online

  Useri autentificati: