DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 2506/2013 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportuluiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 6 februarie 2014

MINISTERUL ECONOMIEI

Avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 2 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a actiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei,
ministrul economiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, cu acordul Consiliului de export, privind participarea operatorilor economici sub pavilion national la targuri si expozitii internationale in strainatate, organizarea de misiuni economice si evenimente promotionale in strainatate si realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, in primul semestru al anului 2014.

Art. 2
Masurile de sprijin care constituie ajutoare de minimis, formele concrete sub care vor fi acordate ajutoarele si criteriile de eligibilitate avute in vedere la acordarea acestora sunt prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.


Art. 3
Declaratia pe propria raspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis este parte integranta din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de participare la actiuni din Programul de promovare a exportului, prezentata in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4
Departamentul de comert exterior si relatii internationale si Directia buget, financiar contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Anexa nr. 1


1. Titlul schemei de ajutor de minimis: Participarea operatorilor economici, sub pavilion national, la targuri si expozitii internationale in strainatate

Art. 1
Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis, denumita "Participarea operatorilor economici, sub pavilion national, la targuri si expozitii internationale in strainatate" (schema).

Art. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

2. Scopul schemei

Art. 3
Scopul prezentei scheme este de a sustine operatorii economici in promovarea ofertei de export pe pietele externe prin participarea, sub pavilion national, la targuri si expozitii internationale.

3. Obiectivele schemei

Art. 4
Obiectivele schemei sunt:
- promovarea exportului;
- imbunatatirea structurii exportului;
- imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe pietele externe.

4. Necesitatea implementarii schemei

Art. 5
Implementarea schemei este necesara pentru promovarea exportului romanesc si imbunatatirea imaginii sectoarelor exportatoare.

5. Domeniul de aplicare

Art. 6
Prezenta schema se aplica pentru promovarea exportului din toate domeniile, cu urmatoarele exceptii:
a) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
b) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
c) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
(i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii de astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;
(ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala cartre producatorii primari;
d) ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f) ajutoarele acordate intreprinderilor aflate in dificultate.

6. Beneficiari ai ajutorului

Art. 7
Pot beneficia de masurile de ajutor de stat prevazute in prezenta schema operatorii economici indiferent de forma juridica de organizare, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
- sunt inregistrati conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea in Romania;
- au in obiectul de activitate operatiuni de export si nomenclatorul de export corespunde cu profilul targului la care se solicita participarea;
- produsele si/sau serviciile pe care le promoveaza la export sunt realizate in Romania, au valoare adaugata ridicata si indeplinesc conditiile de comercializare si de promovare pe pietele externe;
- sa nu fi beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis care, cumulat, sa depaseasca echivalentul a 200.000 euro;
- sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau alte situatii reglementate de lege;
- la data depunerii cererii de inscriere de participare la targul international sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;
- sa nu fie considerati firme in dificultate;
- impotriva operatorului economic sa nu fi fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata;
- sa fi obtinut rezultate pozitive privind eficienta in urma participarii la alte actiuni promotionale cu sprijin de la bugetul de stat, in cazul prezentei la astfel de actiuni in perioada anterioara;
- numarul de participari ale unui operator economic la targuri internationale cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an. Un operator economic poate fi selectat pentru participarea la un numar mai mare de targuri internationale numai in cazul in care pentru targul respectiv se inregistreaza un numar redus de cereri de participare din partea operatorilor economici, comparativ cu numarul de participanti necesar pentru utilizarea integrala a spatiului de expunere angajat;
- sa faca dovada ca au depus, in prealabil, garantia de participare in valoare de 2.000 lei;
- sa fi respectat prevederile normelor privind principalele activitati/actiuni care se realizeaza de operatorii economici participanti la targuri si expozitii internationale finantate partial de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, in cazul prezentei acestuia la astfel de actiuni in anii anteriori.

Art. 8
Numarul maxim al operatorilor economici care beneficiaza de sprijin prin prezenta schema este de 1.300.

Art. 9
Verificarea conditiilor prevazute mai sus se realizeaza inainte de acordarea facilitatii de catre Comisia de selectie a operatorilor economici participanti din cadrul Ministerului Economiei, numita in continuare Comisie de selectie, pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic si a datelor din evidenta Directiei buget, financiar contabilitate din Ministerul Economiei.

7. Regula cumulului ajutoarelor

Art. 10
Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat primite pentru aceleasi costuri eligibile. Daca cumularea acestor ajutoare conduce la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul intensitatii fixat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.

Art. 11
Minsiterul Economiei va acorda un ajutor de minimis numai dupa verificarea datelor din declaratia pe propria raspundere a operatorului economic si a celor din evidenta Directiei buget, financiar contabilitate din Ministerul Economiei privind respectarea regulei cumulului si daca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 euro.

8. Criterii de selectie a targurilor si expozitiilor internationale

Art. 12
Selectia si evaluarea targurilor si expozitiilor internationale se va efectua de catre Ministerul Economiei in conformitate cu urmatoarele criterii:
a) asigurarea expansiunii si diversificarii geografice a exportului romanesc pe piete cu potential de import ridicat;
b) promovarea produselor si serviciilor cu valoare adaugata ridicata;
c) importanta targurilor respective pe plan international;
d) performantele obtinute de participantii romani la editiile anterioare ale targurilor respective.

9. Modalitatea de acordare a ajutoarelor

Art. 13
Ajutoarele acordate in cadrul prezentei scheme constau in granturi care vor acoperi:
a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea si asigurarea medicala pentru cate un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice;
b) 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale, elaborarea proiectului de executie a standului, inchirierea, construirea si/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfasurare a actiunilor promotionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv pentru un reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribiuie la realizarea actiunii respective, a caror perioada de deplasare va fi stabilita prin caietul de sarcini al actiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romanesti la actiunile promotionale, cheltuielile aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor nationale, standurilor specializate pe produse si miniexpozitiilor, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea targurilor si expozitiilor internationale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 14
Cheltuielile de la art. 13 se efectueaza de catre Ministerul Economiei, care realizeaza operatiunile de incheiere si derulare a contractelor de prestari servicii pentru actiunile de participare la targuri si expozitii internationale. Ajutorul de la art. 13 lit. a) si cel pentru transportul mostrelor si exponatelor se acorda operatorului economic dupa incheierea targului international sau expozitiei internationale, pe baza documentelor justificative, dupa aprobarea decontului final al actiunii. Celelalte cheltuieli aferente participarii la targuri si expozitii internationale se vor repartiza de catre Ministerul Economiei, dupa aprobarea decontului final al actiunii, pe fiecare operator economic, proportional cu suprafata de expunere de care a beneficiat in cadrul pavilionului.

10. Durata

Art. 15
Prezenta schema se va aplica in primul semestru al anului 2014.

11. Bugetul schemei

Art. 16
Valoarea totala a ajutoarelor care vor fi acordate in cadrul schemei, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de maximum 19.000.000 lei.

12. Procedura de implementare a schemei

Art. 17
(1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 13 operatorii economici trebuie sa inainteze o cerere la Ministerul Economiei, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la ordin.
(2) Ministerul Economiei, prin Comisia de selectie, va analiza pe baza informatiilor primite de la Directia buget, financiar contabilitate daca operatorul economic respectiv intruneste conditiile prevazute in prezenta schema.
(3) Ministerul Economiei, prin Directia buget, financiar contabilitate, are obligatia de a informa in scris operatorii economici cu privire la pragul maxim al ajutorului si cu privire la caracterul de minimis al acestuia, facand referire explicita la prevederile comunitare in vigoare. Operatorii economici beneficiari vor mentiona in declaratia scrisa pe propria raspundere ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului fiscal in curs.
(4) In cazul in care operatorul economic nu este eligibil pentru a primi o alocare specifica in cadrul schemei, Comisia de selectie din Ministerul Economiei il va notifica in acest sens.

13. Monitorizarea ajutoarelor acordate in cadrul prezentei scheme

Art. 18
Ministerul Economiei va realiza si va mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, originii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta trebuie pastrata timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul schemei.

Art. 19
(1) Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul prezentei scheme vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, altor scheme de minimis sau a altor ajutoare de stat, din care sa reiasa suma totala a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informatiile privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare individuale), precum si baza legala prin care acestea au fost acordate.
(2) Operatorii economici beneficiari sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica prevazuta la alin. (1) si sa o pastreze pe o perioada de 10 ani.

Art. 20
Monitorizarea prezentei scheme revine Ministerului Economiei.

Art. 21
In acest scop, Ministerul Economiei va avea urmatoarele atributii in ceea ce priveste monitorizarea schemei:
- informarea operatorilor economici beneficiari ai ajutorului sub pragul de minimis, in legatura cu valoarea ajutorului acordat, calificare care a facut ca ajutorul de stat sa fie exceptat de la obligatia de notificare;
- obtinerea de la operatorii economici beneficiari ai ajutorului sub pragul de minimis a unei declaratii scrise privind totalul cumulat al ajutoarelor, situate sub pragul de minimis, primite in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, pentru a putea verifica daca impreuna cu noul ajutor de stat ce va fi acordat nu depaseste pragul minim al ajutorului de stat.

Art. 22
La solicitarea scrisa a Comisiei Europene, Ministerul Economiei va furniza, in termen de 30 zile lucratoare sau in termenul stabilit de solicitare, toate datele pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru a aprecia daca au fost respectate conditiile impuse de legislatia incidenta, in special suma totala a ajutorului de minimis primit de beneficiari.

14. Raportarea ajutoarelor de stat acordate in cadrul schemei

Art. 23
Ministerul Economiei va monitoriza si va raporta schema de minimis conform prevederilor regulamentului privind monitorizarea ajutoarelor de stat emis de Consiliul Concurentei.

Art. 24
Pentru implementarea schemei, Ministerul Economiei are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, pana la data de 31 martie a fiecarui an urmator anului de implementare a schemei, formularele completate in conformitate cu anexele la Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 25
Raportarile se transmit atat pe suport hartie, cat si pe suport magnetic, cu semnatura de primire si numar de inregistrare, sau prin posta, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face intr-o forma care sa permita utilizarea si procesarea datelor de catre Consiliul Concurentei.

Art. 26
Consiliul Concurentei poate solicita informatii suplimentare in cazul in care constata ca datele sunt incomplete sau ca exista neconcordante cu cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informatiile suplimentare vor fi transmise in termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitarii din partea Consiliului Concurentei. Raspunderea pentru realizarea si corectitudinea datelor si informatiilor raportate, precum si pentru respectarea termenelor de raportare revine Ministerului Economiei.


Anexa nr. 2


1. Titlul schemei de ajutor: Organizarea de misiuni economice si evenimente promotionale in strainatate

Art. 1
Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis, denumita "Organizarea de misiuni economice si evenimente promotionale in strainatate" (schema).

Art. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

2. Scopul schemei

Art. 3
Scopul prezentei scheme este de a sustine operatorii economici in promovarea ofertei de export pe pietele externe prin participarea la misiuni economice si actiuni de promovare in strainatate.

3. Obiectivele schemei

Art. 4
Obiectivele schemei sunt:
- promovarea exportului;
- imbunatatirea structurii exportului;
- imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe pietele externe.

4. Necesitatea implementarii schemei

Art. 5
Implementara schemei este necesara pentru promovarea exportului romanesc si imbunatatirea imaginii sectoarelor exportatoare.

5. Domeniul de aplicare

Art. 6
Prezenta schema se aplica pentru promovarea exportului din toate domeniile, cu urmatoarele exceptii:
a) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
b) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
c) ajutarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
(i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii de astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;
(ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
d) ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f) ajutoarele acordate intreprinderilor aflate in dificultate.

6. Beneficiari ai ajutorului

Art. 7
Pot beneficia de masurile de ajutor de stat prevazute in prezenta schema operatorii economici indiferent de forma juridica de organizare, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
- sunt inregistrati conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea in Romania;
- au in obiectul de activitate operatiuni de export si nomenclatorul de export corespunde cu profilul actiunii promotionale la care se solicita participarea;
- produsele si/sau serviciile pe care le promoveaza la export sunt realizate in Romania, au valoare adaugata ridicata si indeplinesc conditiile de comercializare si de promovare pe pietele externe;
- sa nu fi beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis care, cumulat, sa depaseasca echivalentul a 200.000 euro;
- sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau alte situatii reglementate de lege;
- la data depunerii cererii de inscriere de participare la misiunea economica sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;
- sa nu fie considerati firme in dificultate;
- impotriva operatorului economic sa nu fi fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata;
- sa fi obtinut rezultate pozitive privind eficienta in urma participarii la alte actiuni promotionale cu sprijin de la bugetul de stat, in cazul prezentei la astfel de actiuni in perioada anterioara;
- sa fi respectat prevederile normelor privind principalele activitati/actiuni care se realizeaza de operatorii economici participanti la actiuni promotionale internationale finantate partial de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, in cazul prezentei acestora la astfel de actiuni in anii anteriori.

Art. 8
Numarul maxim al operatorilor economici care beneficiaza de sprijin prin prezenta schema este de 1.000.

Art. 9
Verificarea conditiilor prevazute mai sus se realizeaza inainte de acordarea facilitatii de catre Comisia de selectie a operatorilor economici participanti din cadrul Ministerului Economiei, denumita in continuare Comisia de selectie, pe baza datelor din evidenta Directiei buget, financiar contabilitate din Ministerul Economiei.

7. Regula cumulului ajutoarelor

Art. 10
Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat primite pentru aceleasi costuri eligibile. Daca cumularea acestor ajutoare conduce la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul intensitatii fixat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.

Art. 11
Ministerul Economiei va acorda un ajutor de minimis doar dupa verificarea declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic privind respectarea regulii cumulului si daca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 euro.

8. Criterii de selectie a misiunilor economice si actiunilor de promovare in strainatate

Art. 12
Selectia misiunilor economice si actiunilor de promovare in strainatate se va efectua de catre Ministerul Economiei, in conformitate cu urmatoarele criterii:
a) asigurarea expansiunii si diversificarii geografice a exportului romanesc pe piete cu potential de import ridicat;
b) promovarea produselor si serviciilor cu valoare adaugata ridicata.

9. Modalitatea de acordare a ajutoarelor

Art. 13
Ajutoarele acordate in cadrul prezentei scheme constau in granturi care vor acoperi:
a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea si asigurarea medicala pentru cate un participant de la fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice;
b) 100% din cheltuielile privind transportul in interiorul tarii de destinatie pentru persoanele care participa la actiunile respective, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv pentru un reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, cheltuielile pentru inchirierea spatiilor aferente intalnirilor de afaceri si a dotarilor necesare desfasurarii acestora, cum sunt: TV, video, retroproiector, computer si altele asemenea, cheltuielile de reprezentare si protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul si asigurarea materialelor de promovare si de prezentare, cum sunt: cataloage, pliante, ecusoane si altele asemenea, cheltuielile pentru transportul si asigurarea mostrelor, cheltuielile pentru formalitatile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor, cheltuielile pentru mediatizarea actiunii pe plan local, cheltuielile aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice sau actiunii de promovare, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea actiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 14
Cheltuielile de la art. 13 se efectueaza de catre Ministerul Economiei, care realizeaza operatiunile de incheiere si derulare a contractelor de prestari servicii pentru participarea la misiuni economice si actiuni de promovare a exportului in strainatate. Ajutorul de stat de la art. 13 lit. a) se acorda operatorului economic dupa incheierea misiunii economice sau actiunii de promovare a exportului in strainatate, pe baza de documente justificative, dupa aprobarea decontului final al actiunii. Celelalte cheltuieli aferente participarii la misiuni economice si actiuni de promovare a exportului in strainatate se vor repartiza de catre Ministerul Economiei, dupa aprobarea decontului final al actiunii, pe fiecare operator economic participant.

10. Durata

Art. 15
Prezenta schema se va aplica in primul semestru al anului 2014.

11. Bugetul schemei

Art. 16
Valoarea totala a ajutoarelor care vor fi acordate in cadrul schemei, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de maximum 3.500.000 lei.

12. Procedura de implementare a schemei

Art. 17
(1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 13, operatorii economici trebuie sa inainteze o cerere la Ministerul Economiei. Ministerul Economiei, prin Comisia de selectie, va analiza, pe baza informatiilor primite de la Directia buget, financiar contabilitate daca operatorul economic respectiv intruneste conditiile prevazute in prezenta schema.
(2) Ministerul Economiei, prin Directia buget, financiar contabilitate, are obligatia de a informa in scris operatorii economici cu privire la pragul maxim al ajutorului si cu privire la caracterul de minimis al acestuia, facand referire explicita la prevederile comunitare in vigoare. Operatorii economici beneficiari vor depune odata cu documentele de inscriere la actiunile promotionale o declaratie scrisa pe propria raspundere referitoare la alte ajutoare de minimis primite pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului fiscal in curs, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordon.
(3) In cazul in care operatorul economic nu este eligibil a primi o alocare specifica in cadrul schemei, Comisia de selectie din Ministerul Economiei il va notifica in acest sens.

13. Monitorizarea ajutoarelor acordate in cadrul prezentei scheme

Art. 18
Ministerul Economiei va realiza si va mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, originii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta trebuie pastrata timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul schemei.

Art. 19
(1) Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul prezentei scheme vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, altor scheme de minimis sau a altor ajutoare de stat, din care sa reiasa suma totala a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informatiile privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare individuale), precum si baza legala prin care acestea au fost acordate.
(2) Operatorii economici beneficiari sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica prevazuta la alin. (1) si sa o pastreze pe o perioada de 10 ani.

Art. 20
Monitorizarea prezentei scheme de ajutor revine Ministerului Economiei.

Art. 21
In acest scop, Ministerul Economiei va avea urmatoarele atributii in ceea ce priveste monitorizarea schemei:
- informarea operatorilor economici beneficiari ai ajutorului sub pragul de minimis, in legatura cu valoarea ajutorului acordat, calificare care a facut ca ajutorul de stat sa fie exceptat de la obligatia de notificare;
- obtinerea de la operatorii economici beneficiari ai ajutorului sub pragul de minimis a unei declaratii scrise privind totalul cumulat al ajutoarelor, situate sub pragul de minimis, primite in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, pentru a putea verifica daca impreuna cu noul ajutor de stat ce va fi acordat nu depaseste pragul minim al ajutorului de stat.

Art. 22
La solicitarea scrisa a Comisiei Europene, Ministerul Economiei va furniza, in termen de 30 zile lucratoare sau in termenul stabilit de solicitare, toate datele pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru a aprecia daca au fost respectate conditiile impuse de legislatia incidenta, in special suma totala a ajutorului de minimis primit de beneficiari.

14. Raportarea ajutoarelor de stat acordate in cadrul schemei

Art. 23
Ministerul Economiei va monitoriza si va raporta schema conform prevederilor regulmentului privind monitorizarea ajutoarelor de stat emis de Consiliul Concurentei.

Art. 24
Pentru implementarea schemei, Ministerul Economiei are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, pana la data de 31 martie a fiecarui an urmator anului de implementare a schemei, formularele completate in conformitate cu anexele la Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 25
Raportarile se transmit atat pe suport hartie, cat si pe suport magnetic, cu semnatura de primire si numar de inregistrare, sau prin posta, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face intr-o forma care sa permita utilizarea si procesarea datelor de catre Consiliul Concurentei.

Art. 26
Consiliul Concurentei poate solicita informatii suplimentare in cazul in care constata ca datele sunt incomplete sau ca exista neconcordante cu cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informatiile suplimentare vor fi transmise in termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitarii din partea Consiliului Concurentei. Raspunderea pentru realizarea si corectitudinea datelor si informatiilor raportate, precum si pentru respectarea termenelor de raportare revine Ministerului Economiei.


Anexa nr. 3


1. Titlul schemei de ajutor de stat: Realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe.

Art. 1
Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis, denumita "Realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe" (schema).

Art. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

2. Scopul schemei

Art. 3
Scopul prezentei scheme este de a sustine operatorii economici in promovarea ofertei de export pe pietele externe.

3. Obiectivele schemei

Art. 4
Obiectivele schemei sunt:
- promovarea exportului;
- imbunatatirea structurii exportului;
- imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe pietele externe.

4. Necesitatea implementarii schemei

Art. 5
Implementarea schemei este necesara pentru promovarea exportului romanesc.

5. Domeniul de aplicare

Art. 6
Prezenta schema se aplica pentru promovarea exportului din toate domeniile, cu urmatoarele exceptii:
a) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
b) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
c) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
(i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii de astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;
(ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
d) ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte ori catre alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f) ajutoarele acordate intreprinderilor aflate in dificultate.

6. Beneficari ai ajutorului

Art. 7
Pot beneficia de masurile de ajutor prevazute in schema operatorii economici indiferent de forma juridica de organizare, afiliati la un patronat de ramura sau la o asociatie profesionala care cofinanteaza studiul de piata si care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
- sunt inregistrati conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea in Romania;
- au in obiectul de activitate operatiuni de export si nomenclatorul de export corespunde cu profilul studiului de piata sau de produs pe care il solicita;
- produsele si/sau serviciile pe care intentioneaza sa le promoveze la export sunt realizate in Romania, au valoare adaugata ridicata si indeplinesc conditiile de comercializare si de promovare pe pietele externe;
- sa nu fi beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis care, cumulat, sa depaseasca echivalentul a 200.000 euro;
- sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau alte situatii reglementate de lege;
- la data depunerii cererii de ajutor de minimis pentru elaborare de studii de piata ori de produs sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;
- sa nu fie considerati firme in dificultate;
- impotriva operatorului economic sa nu fi fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata;
- sa fi obtinut rezultate pozitive privind eficienta in urma participarii la alte actiuni promotionale cu sprijin de la bugetul de stat, in cazul prezentei la astfel de actiuni in perioada anterioara;
- sa fi respectat prevederile normelor privind principalele activitati/actiuni care se realizeaza de operatorii economici participanti la actiuni promotionale internationale finantate partial de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, in cazul prezentei acestora la astfel de actiuni in anii anteriori.

Art. 8
Numarul maxim al operatorilor economici care beneficiaza de sprijin prin aceasta schema este de 150.

Art. 9
Verificarea conditiilor prevazute mai sus se realizeaza de catre Ministerul Economiei inainte de acordarea facilitatii.

7. Regula cumulului ajutoarelor

Art. 10
Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat primite pentru aceleasi costuri eligibile. Daca cumularea acestor ajutoare conduce la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul intensitatii fixat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.

Art. 11
Ministerul Economiei va acorda un ajutor de minimis doar dupa ce a verificat pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 euro.

8. Criterii de selectie a studiului de piata sau pe produs

Art. 12
Selectia studiului de piata sau pe produs se va efectua de catre Ministerul Economiei in conformitate cu urmatoarele criterii:
- existenta potentialului de absorbtie a pietei respective pentru produsele romanesti;
- capacitatea beneficiarului de a sustine financiar realizarea studiului.

9. Modalitatea de acordare a ajutoarelor

Art. 13
Ajutoarele acordate in cadrul prezentei scheme constau in granturi care acopera 50% din cheltuielile privind realizarea studiului de piata sau pe produs.

Art. 14
Decontarea cheltuielilor pentru realizarea de studii de piata si pe produs, inclusiv pentru obiective complexe, se face de catre Ministerul Economiei, in proportie de 50% din cheltuielile totale, in contul prestatorului de servicii, in baza urmatoarelor documente:
a) contractul pentru realizarea studiului, incheiat intre Ministerul Economiei, patronatul de ramura sau asociatia profesionala, in calitate de beneficiar, si prestatorul de servicii;
b) procesul-verbal incheiat intre beneficiar, si prestatorul de servicii privind receptia si acceptarea studiului;
c) copia ordinului de plata emis de beneficiar catre prestatorul de servicii pentru plata cotei sale de 50% din valoarea studiului.

10. Durata

Art. 15
Prezenta schema se va aplica in primul semestru al anului 2014.

11. Bugetul schemei

Art. 16
Valoarea totala a ajutoarelor care vor fi acordate in cadrul schemei, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de maximum 300.000 lei.

12. Procedura de implementare a schemei

Art. 17
(1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 13, patronatul de ramura sau asociatia profesionala trebuie sa inainteze o cerere la Ministerul Economiei insotita de lista operatorilor economici beneficiari ai studiului. Ministerul Economiei va analiza daca operatorii economici respectivi intrunesc conditiile prevazute in prezenta schema.
(2) Ministerul Economiei are obligatia de a informa in scris operatorii economici cu privire la pragul maxim al ajutorului si cu privire la caracterul de minimis al acestuia, facand referire explicita la prevederile comunitare in vigoare. Operatorii economici beneficiari declara in scris pe propria raspundere cu privire la alte ajutoare de minimis primite pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
(3) In cazul in care operatorul economic nu este eligibil pentru a primi o alocare specifica in cadrul schemei, Ministerul Economiei il va notifica in acest sens.

13. Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate in cadrul prezentei scheme

Art. 18
Ministerul Economiei va realiza si va mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, originii, duratei si metodei de calcul a ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta trebuie pastrata timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul schemei.

Art. 19
(1) Operatorii economici beneficiari de ajutor de stat in cadrul prezentei scheme vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, altor scheme de minimis sau a altor ajutoare de stat, din care sa reiasa suma totala a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informatiile privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare individuale), precum si baza legala prin care acestea au fost acordate.
(2) Operatorii economici beneficiari sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica prevazuta la alin. (1) si sa o pastreze pe o perioada de 10 ani.

Art. 20
Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine Ministerului Economiei.

Art. 21
In acest scop, Ministerul Economiei va avea urmatoarele atributii in ceea ce priveste monitorizarea schemei:
- informarea operatorilor economici beneficiari ai ajutorului sub pragul de minimis, in legatura cu valoarea ajutorului acordat, calificare care a facut ca ajutorul de stat sa fie exceptat de la obligatia de notificare;
- obtinerea de la operatorii economici beneficiari ai ajutorului sub pragul de minimis a unei declaratii scrise privind totalul cumulat al ajutoarelor, situate sub pragul de minimis, primite in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, pentru a putea verifica daca impreuna cu noul ajutor de stat ce va fi acordat nu depaseste pragul minim al ajutorului de stat.

Art. 22
La solicitarea scrisa a Comisiei Europene, Ministerul Economiei va furniza in termen de 30 de zile lucratoare sau in termenul stabilit de solicitare toate datele pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru a aprecia daca au fost respectate conditiile impuse de legislatia incidenta, in special suma totala a ajutorului de minimis primit de beneficiari.

14. Raportarea ajutoarelor de stat acordate in cadrul schemei

Art. 23
Ministerul Economiei va monitoriza si va raporta schema de minimis conform prevederilor Regulamentului privind monitorizarea ajutoarelor de stat emis de Consiliul Concurentei.

Art. 24
Pentru implementarea schemei, Ministerul Economiei are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, pana la data de 31 martie a fiecarui an urmator anului de implementare a schemei, formularele completate in conformitate cu anexele la Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 25
Raportarile se transmit atat pe suport hartie, cat si pe suport magnetic, cu semnatura de primire si numar de inregistrare, sau prin posta, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face intr-o forma care sa permita utilizarea si procesarea datelor de catre Consiliul Concurentei.

Art. 26
Consiliul Concurentei poate solicita informatii suplimentare in cazul in care constata ca datele sunt incomplete sau ca exista neconcordante cu cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informatiile suplimentare vor fi transmise in termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitarii din partea Consiliului Concurentei. Raspunderea pentru realizarea si corectitudinea datelor si informatiilor raportate, precum si pentru respectarea termenelor de raportare revine Ministerului Economiei.


Anexa nr. 4


CERERE DE INSCRIERE^1 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE privind participarea la targuri internationale/misiuni economice, cu finantare de la bugetul statului, administrate de Ministerul Economiei

Targul international/Misiunea economica: ............................................................
Perioada de desfasurare: .......................................
Profilul actiunii promotionale: ................................................

1. Datele de identificare a solicitantului
Denumirea societatii^2 ..............................................................................
Adresa (sediul social) ..........................................................................., cod postal ...................
Tel. ......................................., fax ............................................, e-mail .............................., pagina web .....................................................
Numar de inmatriculare in registrul comertului ......................................., data inregistrarii ........................
Codul de identificare fiscala .......................................
Forma juridica .......................................................
Structura actionariatului: stat/mixt/privat
Obiectul de activitate ......................................................
Cod CAEN ......................................
Societatea are in obiectul de activitate operatiuni de export.

2. Nomenclatorul de export corespunde cu profilul actiunii promotionale la care solicitam participarea. Produsele/Serviciile sunt realizate in Romania, au valoare adaugata ridicata si indeplinesc conditiile de comercializare si de promovare pe pietele externe.
3. Produsele si serviciile de export pe care intentionam sa le promovam si denumirea brandului (in cazul in care acesta exista): ...................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
4. Societatea indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a actiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei si reglementarile legale in vigoare, respectiv:
a) societatea este inregistrata conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare^3, si desfasoara activitatea in Romania;
b) societatea nu a beneficiat de ajutor de minimis in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs din surse de la stat, de la autoritatile locale sau comunitare, care, cumulat, depaseste echivalentul a 200.000 euro. Ajutorul cumulat de care a beneficiat societatea din sursele mentionate, in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, insumeaza: ...................................;
c) societatea nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau in alte situatii reglementate de lege;
d) la data prezentei cereri de inscriere, societatea nu inregistreaza debite la bugetul de stat sau la bugetul local, provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;
e) societatea nu este in dificultate. O firma este considerata ca fiind in dificultate in urmatoarele situatii: in cazul unei societati cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si mai mult de un sfert din capital s-a pierdut in ultimele 12 luni, sau in cazul unei societati in care cel putin o parte dintre asociati sunt tinuti responsabili pentru datoriile intreprinderii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu si mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut in cursul ultimelor 12 luni, ori pentru intreprinderile de orice forma juridica, cand respectiva intreprindere intruneste conditiile pentru a fi supusa unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;
f) impotriva societatii nu a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata;
g) societatea a inregistrat rezultate pozitive privind eficienta in urma participarii la actiunile din programul de promovare a exportului cu sprijin de la bugetul de stat. In cazul participarii la astfel de actiuni in anii anteriori, se vor mentiona targurile sau misiunile economice la care a participat cu sprijin de la bugetul de stat si rezultatele consemnate: .......................................;
- a incheiat contracte de export DA/NU (se alege una dintre variante, cealalta se sterge). Valoarea estimativa .....................................;
- s-a imbunatatit calitatea produselor DA/NU (se alege una dintre variante, cealalta se sterge);
- alte avantaje .............................................................................................;
h) societatea va participa, in anul curent, la ............... targuri^4 si ................ misiuni economice cu finantare de la bugetul statului;
i) societatea a respectat prevederile normelor privind principalele activitati/actiuni care se realizeaza de societatile comerciale participante la actiuni din programul de promovare a exportului, finantate partial de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, in cazul participarii la astfel de actiuni in perioada anterioara.
5. Societatea se obliga sa suporte costul transportului, cazarea si asigurarea medicala pentru delegatul desemnat, precum si transportul mostrelor si formalitatile si taxele vamale, urmand ca decontarea acestor cheltuieli sa se faca de catre organizatorul targului^5.
6. Societatea se obliga ca, la incheierea perioadei de desfasurare a manifestarii promotionale, sa comunice coordonatorului pavilionului datele privind eficienta participarii la aceasta actiune, iar, dupa 6 luni de la incheierea acesteia, sa transmita la Ministerul Economiei si patronatului de ramura/asociatiei profesionale eficienta participarii la aceasta manifestare promotionala. Patronatul va analiza fisele de eficienta primite de la societatile participante si va transmite evaluarile proprii la Ministerul Economiei.
7. Suprafata necesara pentru expunere: ........... mp.
8. Dotari specifice pentru expunere si numarul acestora (podiumuri, vitrine, manechine si tip manechine, standere, umerase, stativ rotativ pentru mostre etc.)^6 .........................................
9. Societatea va expune in standul repartizat (mostre, cataloage, pliante, postere etc.). In cazul confectiilor sau altor produse textile, mobilier, produse artizanale, sticlarie, articole de uz casnic, se va preciza denumirea colectiei care va fi expusa in stand, iar in cazul inventiilor sau produselor brevetate se va preciza daca societatea detine brevet inregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si tipurile de produse pentru care a fost emis brevetul: .........................................................................................
10. Societatea are un program propriu de promovare la targ/misiunea economica (de exemplu, intalniri de afaceri, degustari, obiecte promotionale personalizate, articole publicitare in afara standului, mape pentru presa etc.).
..........................................................................................
11. Greutatea/Volumul mostrelor si eventuale conditii speciale de transport:.............................................
12. Persoana de contact si coordonatele de contact ale acesteia: ...................................................................
13. Numele delegatului propriu/reprezentantului care va participa la aceasta manifestare promotionala, coordonatele de contact si limbile straine cunoscute de acesta si nivelul de cunoastere al acestora: ..........................................................................
14. Documente anaxate:
a) certificatul de atestare fiscala, emis de administratia financiara, si certificatul fiscal privind impozitele si taxele, emis de autoritatea locala - primarie, valabil la data depunerii cererii de inscriere. In cazul in care operatorul economic participa la mai multe actiuni promotionale, in termenul de valabilitate a certificatelor de atestare fiscala, operatorul economic poate anexa o copie a acestor documente, semnate si stampilate pe fiecare pagina, cu mentiunea "conform cu originalul" si indicarea manifestarii la care a depus documentele originale;
b) copia ordinului de plata a garantiei in valoare de 2.000 lei, in cazul participarii la targuri si expozitii internationale^7.
15. Alte mentiuni: .....................................................................................................................
Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor, cu scopul de a obtine avantaje pecuniare, este pedepsita conform legilor in vigoare.

Data:
......................................
Director general,
.................................
(semnatura si stampila)

-----------------
1 Se completeaza prin tehnoredactare. Cererea de inscriere si anexele aferente se transmit la Ministerul Economiei si, in original, incepand cu 6 luni inaintea perioadei de desfasurare a evenimentului promotional. Cererea de inscriere, in original, se semneaza si se stampileaza pe fiecare pagina (dreapta jos).
2 Conform denumirii inregistrate la registrul comertului.
3 Potrivit art. 108 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile cooperative beneficiaza de toate masurile promovate de statul roman pentru societatile comerciale infiintate in conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4 Potrivit Hotararii Guvernului nr. 296/2007, un operator economic are dreptul sa participe, anual, la maximum 4 targuri internationale cu sprijin de la bugetul de stat.
5 Cheltuielile efectuate pentru organizarea standului se vor suporta integral de la bugetul de stat, conform art. 4, cap. I din anexa la Hotararea Guvernului nr. 296/2007.
6 In lipsa acestor informatii, dotarile specifice se vor asigura de societatea participanta.
7 Garantia se depune in contul Ministerului Economiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, nr. RO05TREZ7005005XXX002305, CUI 24931499. Garantia se va returna in termen de 10 zile lucratoare dupa incheierea manifestarii, la solicitarea scrisa a expozantului. In cazul retragerii, garantia se va executa si se va solicita si plata cheltuielilor efectuate care exced valoarea garantiei. In cazul in care societatea nu va fi selectata, garantia se returneaza in termen de 10 zile lucratoare de la data intrunirii Comisiei de selectie a operatorilor economici participanti din cadrul Ministerului Economiei.