DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 2502/2013 pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimisPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 17 ianuarie 2014

MINISTERUL ECONOMIEI

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotararii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii in domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,
in temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul economiei emite urmatorul ordin:

Art. I
Anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor d eminimis "Sprijin acorda IMM pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitatii prin accesul pe noi piete si internationalizare", aferenta operatiunilor b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" si c) "Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare", domeniul major de inerventie 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iulie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 6, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) Programul operational sectorial «Cresterea competitivitatii economice», aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.472 din 12 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. La articolul 9, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"a) administrator al schemei – Ministerul Economiei prin Autoritatea de management a Programului operational sectorial «Cresterea competitivitatii economice»;
......
c) furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Economiei prin Autoritatea de management a Programului operational sectorial «Cresterea competitivitatii economice»;".

3. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Prezenta schema intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica pana la 30 iunie 2014, in limita bugetului alocat."


4. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul Ministerului Economiei, la adresa http://amposcce.minind.ro."

Art. II
Anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru cresterea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii prin servicii de consultanta", aferenta operatiunii b) "Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor", domeniulmajor de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial «Cresterea competitivitatii economice», publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 12 martie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) administrator al schemei – Ministerul Economiei prin Autoritatea de management a Programului operational sectorial «Cresterea competitivitatii economice»;".

2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Verificarea conditiilor de eligibilitate prevazute mai sus se realizeaza de catre Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial «Cresterea competitivitatii economice»/Organismul intermediar (AM POS CCE/OI), inainte de acordarea ajutorului. AM POS CCE/OI vor asigura publicitatea, sub orice forma, a listei documentelor ce dovedesc indeplinirea conditiilor de eligibilitate si a altor conditii specifice."

3. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
Prezenta scehema se aplica de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 30 iunie 2014, in limita bugetului alocat."

4. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
AM POS CCE este autoritatea responsabila de administrarea prezentei scheme si furnizor de ajutor de minimis, in calitate de autoritate de management, urmand sa asigure derularea acesteia si fiind raspunzator pentru buna ei desfasurare."

5. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schema, solicitantul va depune la Ministerul Economiei AM POS CCE o cerere de finantare, intotita de documentele solicitate in Ghidul solicitantului."

6. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
Detalierea modalitatii de derulare a prezentei scheme se regaseste in Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul Ministerului Economiei, la adresa http://amposcce.minind.ro."

7. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
Data de la care se pot depune cererile de finantare si documentele justificative la Ministerul Economiei va fi anuntata inainte de lansarea apelului de proiecte, pe pagina www.minind.ro."

8. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul Ministerului Economiei la adresa http://amposcce.minin.ro."

Art. III
Anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 478/2008 privind aprobarea schemei de minimis "Sprijin pentru consultanta specifica si instruire specializata acordata intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea si implementarea proiectelor de investitii", aferenta operatiunii a) "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile", domeniul major de interventie 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 12 martie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) administrator al schemei – Autoritatea de management pentru Prograrmul operational sectorial «Cresterea competitivitatii economice» (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei;".

2. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) AM POS CCE/Organismul intermediar vor acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere, faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 euro, echivalent in lei."

3. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins"
"Art. 18
Prezenta schema se aplica de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 30 iunie 2014, in limita bugetului alocat."

4. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
Ministerul Economiei – AM POS CCE este autoritatea responsabila de administrarea prezentei scheme si furnizor de ajutor de minimis, in calitate de autoritate de management urmand sa asigure derularea acesteia si fiind raspunzator pentru buna ei desfasurare."

5. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Detalierea modalitatii de derulare a prezentei scheme se regaseste in ghidurile solicitantului, aferentei schemei «Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de catre intreprinderile mici si mijlocii», pentru operatiunea a) «Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile», domeniul major d einterventie 1.1 «Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM», axa prioritara 1 «Un sistem de productie inovativ si ecoeficient», din cadrul Programului operational sectorial «Cresterea competitivitatii economice», cu care se afla in legatura directa, acestea fiind publicate pe site-ul Ministerului Economiei la adresa http://amposcce.minind.ro."

6. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul Ministerului Economiei la adresa http://amposcce.minind.ro."

Art. IV
Anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.338/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis denumita "Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania", aferenta domeniului major d einvestitie 1.2 "Accesul IMM la finantare", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitatii economice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 521 din 27 iulie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:
- La articolul 7, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prezenta schema intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica pana la data de 30 iunie 2014, in limita bugetului alocat."

Art. V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
26 useri online

Useri autentificati: