DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 2459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorineiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 23 noiembrie 2012

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Avand in vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului nr. 742/2004 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.081 din 19 noiembrie 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - SISTEM de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei
Sectiunea A

Operatorii economici care introduc pe piata benzina si motorina sunt obligati sa verifice in laboratoarele proprii sau in alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzina si motorina introdus pe piata, toate specificatiile tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si conformitatea privind continutul de biocarburanti, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si biolichidelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Furnizorii si distribuitorii finali, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. h) si k) din Hotararea Guvernului nr. 928/2012, au obligatia de a pastra inregistrarea tuturor cantitatilor de benzina si motorina comercializate, precum si rapoartele de incercari aferente acestora, cel putin un an.

Sectiunea B
1. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, denumit in continuare MECMA, monitorizeaza respectarea cerintelor privind calitatea benzinei si motorinei, prin esantionare.
2. Activitatea de esantionare consta in prelevarea probelor de benzina si motorina si efectuarea incercarilor de determinare a parametrilor specificatiilor tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 928/2012, precum si cerintelor privind continutul de biocarburanti, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 935/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Reprezentantii MECMA pot fi observatori la prelevarea probelor.
3. Activitatea de esantionare se realizeaza de laboratoare de incercari, de organisme de certificare produs sau de organisme de inspectie de terta parte, recunoscute in acest scop de MECMA.
4. Recunoasterea acestor organisme se face in urma unui proces de evaluare bazat pe criteriile prevazute in anexa nr. 1.
5. Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea activitatii de esantionare a benzinei si motorinei se aproba prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
6. Organismele recunoscute pentru efectuarea activitatilor de esantionare vor transmite MECMA rezultatele incercarilor efectuate asupra probelor si o copie a procesului-verbal de esantionare, in maximum 5 zile lucratoare de la data inceperii campaniei de esantionare stabilita de MECMA.
In baza unei cereri, inaintata de operatorul economic, la care s-a efectuat prelevarea probelor de benzina si motorina, catre MECMA Directia generala energie si mediu, in cel mult 10 zile de la prelevarea probelor de benzina si motorina, acesta va primi o copie a rezultatelor incercarilor efectuate asupra probelor de benzina si motorina de la laboratoarele acreditate care au efectuat esantionarea.
7. Procesul-verbal de esantionare in vederea determinarii specificatiilor tehnice pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie sau cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piata in vederea protejarii sanatatii populatiei si mediului, va fi completat in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2 si se va intocmi in 3 exemplare:
a) un exemplar pentru distrubuitorul final de la care s-a prelevat proba;
b) un exemplar pentru organismul recunoscut sa efectueze esantionarea;
c) un exemplar pentru MECMA.
8. Metodologia de esantionare este prevazuta in anexa nr. 3.
9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de benzina si motorina se aplica o eticheta ce contine informatiile prevazute in anexa nr. 4.
Informatiile de pe eticheta pentru proba referitaore la provenienta acesteia, trebuie sa fie complete si lizibile. Eticheta se aplica pe recipientul pentru prelevarea probei astfel incat sa nu se desprinda sau sa nu se detaseze usor ulterior.
10. MECMA stabilese numarul minim anual de probe, locul si momentul prelevarii probelor, precum si organismul recunoscut care efectueaza esantionarea.
11. Probele se analizeaza in cel mai scurt timp posibil din momentul prelevarii. Daca rezultatele incercarilor nu sunt conforme cu prevederile specificatiilor tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 928/2012 si cu cerintele privind continutul de biocarburanti, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 935/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, MECMA dispune preluarea probelor pentru care rezultatele incercarilor sunt neconforme de un alt organism recunoscut si sunt analizate in maximum 24 de ore de la momentul preluarii acestora.
Incercarile suplimentare efectuate de cel de-al doilea organism recunoscut sunt asistate de un reprezentant al organismului care a efectuat primele incercari.
In cazul in care rezultatele incercarilor suplimentare sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 928/2012 si cu cerintele privind continutul de biocarburanti, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 935/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile aferente acestora sunt suportate de organismul recunoscut care a efectuat primele incercari.
In cazul in care rezultatele incercarilor suplimentare nu sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 928/2012, si cu cerintele privind continutul de biocarburanti, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 935/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, MECMA sesizeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANCP) despre neconformitatile constatate in vederea aplicarii de catre aceasta a prevederilor referitoare la constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor conform Hotararii Guvernului nr. 928/2012 si Hotararii Guvernului nr. 935/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia in care rezultatele finale ale incercarilor de laborator conduc spre suspiciunea de denaturare a benzinei si motorinei, MECMA sesizeaza Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).
12. Organismele recunoscute de MECMA sunt obligate sa dovedeasca anual intercompararea rezultatelor incercarilor lor.
13. Aplicarea sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei se realizeaza in cadrul MECMA de catre Serviciul protectia mediului din cadrul Directiei generale energie si mediu.
14. Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul sistem de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei.


ANEXA Nr. 1 la Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei - CRITERII de evaluare a organismelor in vederea recunoasterii


Conditii minime pe care organismele trebuie sa le indeplineasca:
1. sa fie acreditate pentru incercarile, domeniu/schemele de certificare privind calitatea benzinei si motorinei;
2. sa detina asigurare de raspundere civila;
3. sa demonstreze ca au capabilitate proprie de prelevare a probelor, ca sunt dotate cu echipamente corespunzatoare pentru efectuarea incercarilor conform metodelor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.


ANEXA Nr. 2 la Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei - PROCES-VERBAL de esantionare in vederea determinarii specificatiilor ehnice pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie sau cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piata in vederea protejarii sanatatii populatiei si mediului


Nr. .................

Incheiat astazi ................., ora ............, intre:
Distribuitor final (denumirea statiei, adresa, telefonul, fax, e-mail) ......................................., reprezentat prin (numele si functia)...................................., si
Organismul recunoscut pentru efectuarea activitatii de esantionare (denumirea organismului recunoscut, adresa, telefonul, fax, e-mail) ....................................., reprezentat prin (numele, functia, nr. legitimatie) ...............................................
In conformitate cu prevederile din Hotararea nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si Hotararea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat la prelevarea urmatoarelor probe:
Numar sigilii
Nr. crt. Denumirea produsului Furnizorul/Furnizorii Cantitatea din care s-a prelevat proba (U.M.) Cantitatea prelevata (U.M.) Parametrii de determinat Nr. pompa Proba pentru laborator Contraproba Proba-martor Observatii

Reprezentatntul statiei a primit spre pastrare probele-martor introduse in recipiente curate si uscate.
Probele reprezentand proba pentru laborator si contraproba au fost preluate pentru a fi expediate la Laboratorul ........................... pentru efectuarea incercarilor

Reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea activitatii de esantionare,
...............................................
Reprezentantul distribuitorului final (statiei),
..............................................


ANEXA Nr. 3 la Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei - METODOLOGIE DE ESANTIONARE


In vederea determinarii parametrilor prevazuti in specificatiile tehnice pentru benzina si motorina se preleveaza 3 probe, identificabile oricand:
- proba pentru laborator: cantitatea de produs prelevata dintr-un lot pentru a permite determinarea de catre organsimul recunoscut a parametrilor specificaiilor tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si in Hotararea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor cu modificarile si completarile ulterioare;
- contraproba: proba care se utilizeaza pentru efectuarea incercarilor suplimentare atunci cand rezultatele incercarilor asupra probei pentru laborator au evidentiat neconformitatea acesteia cu specificatiile tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 928/2012 si in Hotararea Guvernului nr. 935/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- proba-martor: proba care se pastreaza de catre distribuitorul final.
In toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe eticheta aferenta probelor.
Inainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie sa fie verificate din punct de vedere al integritatii si etanseitatii. Recipientul se inchide cu un capac prevazut cu o garnitura nedeteriorabila, rezistenta la benzina si motorina.
Probele vor fi introduse numai in recipiente destinate in mod special pentru acest scop, care trebuie sa fie curate si uscate.
Proba-martor si contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al distribuitorului final de benzina si motorina supusa verificarii, iar celalalt sigiliu va fi al organismului recunoscut pentru efectuarea activitatii de esantionare.
Posesorii celor 3 probe nu au dreptul sa distruga sau sa modifice starea probei aflate in pastrarea lor.
Cantitatea necesara pentru cele 3 probe de benzina este de 9 litri, iar pentru motorina, de 4,5 litri.
Persoana care preleveaza proba are responsabilitatea de a manipula, ambala si transporta in conditii de siguranta proba respectiva de la locul de prelevare pana la laboratorul care efectueaza incercarile.
Proba-martor sigilata se pastreaza timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, intr-o camera racoroasa, uscata si ferita de praf.
Contraproba sigilata si nefolosita se pastreaza timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, intr-o camera racoroasa, uscata si ferita de praf, dupa care poate fi valorificata de distribuitorul final.
Evidenta probelor prelevate se va tine intr-un registru special al laboratorului care efectueaza incercarile. In registrul special de evidenta se inscriu informatiile mentionate pe etichetele fixate la probele sigilate.
Prelevarea probelor se realizeaza cu respectarea normelor de protectie a muncii si a normelor de prevenirea si stingerea incendiilor.
Metodele de referinta pentru determinarea parametrilor aferenti specificatiilor tehnice prevazute in anexele la Hotararea Guvernului nr. 928/2012 sunt cele prevazute in art. 9 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 928/2012.


ANEXA Nr. 4 la Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei


Denumirea organismului recunoscut care efectueaza activitatea de esantionare
Proba pentru laborator/Contraproba/Proba-martor
Nr. sigiliu .................

Loc pentru sigiliu

ETICHETA PENTRU PROBA
(insoteste fiecare proba de produs)

Nr. si data procesului-verbal de esantionare ...............................
Denumirea produsului .................................................................
Numarul de identificare pentru pompa ........................................
Distribuitorul final de la care s-a prelevat proba ..........................
Data si ora prelevarii ...................................................................

Reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea activitatii de esantionare, (numele, functia, semnatura si stampila)
.............................................................
Reprezentatul distribuitorului final/statiei, (numele, functia, semnatura si stampila)
............................................................
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
HG 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: