DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 23/2015 privind activitatea de psihologie in Ministerul Afacerilor InternePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 177 din 16 martie 2015

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Avand in vedere prevederile art. 6 si 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificarile ulterioare, ale Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 677/2003 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezentul ordin instituie normele referitoare la activitatea de psihologie in Ministerul Afacerilor Interne, denumit in continuare MAI.

(2) Activitatea profesionala a psihologilor din MAI se desfasoara conform reglementarilor in vigoare privind statutul profesiei de psiholog cu drept de libera practica si potrivit prevederilor prezentului ordin.
(3) Principalele componente ale activitatii de psihologie sunt:
a) evaluarea psihologica;
b) asistenta psihologica;
c) diagnoza organizationala;
d) psihologia judiciara.


Art. 2
(1) Psihologii din MAI participa, potrivit competentelor si in partile ce-i privesc, la activitatile de analiza a postului, a evenimentelor definite potrivit legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca, acorda sprijin de specialitate in evaluarea activitatii, pregatirii si conduitei profesionale individuale a personalului.
(2) Psihologii din cadrul MAI pot realiza activitati de cercetare stiintifica in domeniul de specialitate, destinata, in principal, dobandirii de cunostinte noi cu privire la fenomenele si procesele psihice aparute la personalul si in unitatile MAI, precum si utilizarii cunostintelor stiintifice pentru realizarea de noi instrumente, metode si tehnici de lucru sau pentru perfectionarea celor existente.

Art. 3
In sensul prezentului ordin, termenii de mai jos se utilizeaza cu intelesul urmator:
a) evaluare psihologica: proces de cunoastere si estimare cantitativa si calitativa, prin utilizarea unor instrumente, metode si tehnici specifice, a parametrilor de stare si de functionare psihologica;
b) asistenta psihologica: ansamblu de programe si masuri specifice, menite sa asigure capacitatea de functionare optima a individului din punct de vedere al parametrilor psihici;
c) diagnoza organizationala: ansamblu de activitati specifice, constand in estimarea si interpretarea parametrilor psihosociali ai componentelor structurale sau procesuale ale organizatiei si, dupa caz, ai fenomenelor sau proceselor specifice relatiei acesteia cu mediul extern, in vederea fundamentarii si adoptarii unor decizii ce urmaresc eliminarea sau atenuarea disfunctionalitatilor si valorificarea potentialului existent;
d) comportament dezadaptativ: comportament care prezinta un pericol pentru sine sau pentru alte persoane si/sau care afecteaza in mod semnificativ randamentul in munca si/sau calitatea relatiilor interumane;
e) monitorizare psihologica: demers proiectat atat in plan individual, cat si organizational, menit sa asigure observarea sistematica a persoanelor identificate cu probleme de natura psihologica, prin colectarea, analizarea datelor specifice si evaluarea raspunsului psihocomportamental al acestora la anumite masuri stabilite in cadrul procesului de interventie psihologica;
f) analiza psihologica a activitatii profesionale: investigare sistematica a sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor profesionale in vederea identificarii si cuantificarii solicitarilor psihice pe care acestea le presupun, precum si a deprinderilor, aptitudinilor si a altor caracteristici psihice necesare pentru a indeplini eficace si la un nivel calitativ ridicat activitatile de munca;
g) riscuri psihosociale: factori fizici, sociali si psihologici, prezenti in mediul profesional, actionand independent sau in interrelatie, precum si orice element relevant din organizarea activitatii pentru care exista indicii de asociere pozitiva semnificativa intre expunere si alterarea reversibila sau ireversibila a starii ori functionarii psihologice;
h) cabinet de psihologie: spatiu sau ansamblu de spatii, special destinat desfasurarii activitatii de psihologie, utilizat permanent si exclusiv de catre psiholog pe durata raporturilor sale de munca/serviciu cu MAI;
i) date specifice activitatii de psihologie: orice informatii, indiferent de suport, forma, mod de exprimare sau de punere in circulatie, utilizate in desfasurarea activitatii de psihologie;
j) beneficiar al activitatii de psihologie: structura/unitatea MAI sau, dupa caz, persoana fizica careia ii sunt furnizate servicii psihologice;
k) psiholog de unitate: psihologul care are ca principala atributie asistenta psihologica a personalului dintr-o unitate a MAI.


Capitolul II - Structurile si personalul care desfasoara activitati de psihologie in MAI


Art. 4
(1) Exercitarea actului psihologic se face de catre psihologii cu drept de libera practica incadrati pe functii de specialitate in MAI, cu respectarea conditiilor de competenta profesionala, precum si de functionare, stabilite potrivit actelor normative in vigoare.
(2) Incadrarea in functii de psiholog este conditionata de detinerea atestatului de libera practica, acordat de Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu, astfel:
a) in specialitatea "psihologie judiciara - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf", pentru psihologii care vor exercita atributii in domeniul psihologiei judiciare;
b) in specialitatea "psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale", pentru alti psihologi decat cei prevazuti la lit. a).
(3) Psihologii care, in exercitarea atributiilor profesionale, desfasoara activitati specifice altor domenii ale psihologiei, trebuie sa detina, suplimentar, atestate de libera practica in specialitatile corespunzatoare, iar structurile de profil in care isi desfasoara activitatea sa fie avizate conform legii de catre Colegiu.
(4) Psihologii din MAI participa la programe de formare profesionala continua, in specialitatile de competenta si in raport cu cerintele postului, organizate conform normelor stabilite de Colegiu. Cheltuielile ocazionate de parcurgerea programelor de formare profesionala se suporta de MAI, in conditiile legii.

Art. 5
(1) Ocuparea posturilor vacante cu atributii privind desfasurarea activitatii de psihologie se face, potrivit actelor normative interne care reglementeaza activitatea de management resurse umane, prin concurs/examen, cu exceptia situatiilor de mutare/detasare pe o functie similara din punct de vedere al atributiilor cu cea detinuta anterior.
(2) Comisiile de concurs/examen sau, dupa caz, subcomisiile de specialitate constituite in cadrul acestora sunt numite prin dispozitie a directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, denumit in continuare Centru.

Art. 6
(1) In exercitarea atributiilor profesionale, psihologii sunt independenti profesional, neputand fi supusi influentelor rezultate din subordonarea ierarhica, de natura sa conduca la incalcarea normelor legale, deontologice si de buna practica in vigoare, raspunderea pentru intreaga prestatie de specialitate revenindu-le in totalitate.
(2) Psihologii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele si informatiile despre care au luat cunostinta in exercitarea atributiilor profesionale, cu exceptia prevederilor exprese ale actelor normative in vigoare.
(3) Raporturile de subordonare ierarhica in care se gasesc psihologii privesc doar aspectele legate de organizarea functionala si administrativa a unitatii, ordinea interioara si disciplina la locul de munca.
(4) Sefii ierarhici sunt obligati sa respecte dreptul de initiativa si decizie al psihologilor in exercitarea actului profesional.

Art. 7
(1) Structurile specializate in desfasurarea activitatii de psihologie in MAI cuprind:
a) Centrul de psihosociologie, unitate de specialitate cu atributii de exercitare a actului psihologic, investita cu autoritate de reglementare, indrumare, coordonare si control in domeniul de competenta, subordonata MAI;
b) serviciile/birourile/compartimentele de psihologie de la nivelul inspectoratelor generale/similare si al institutiilor de invatamant, cu atributii de exercitare a actului psihologic, precum si de indrumare, coordonare si control a psihologilor din structurile subordonate, dupa caz;
c) birourile/compartimentele de psihologie din cadrul unitatilor teritoriale ale MAI, cu rol in exercitarea actului profesional, potrivit specialitatii/specialitatilor in care sunt avizate si competentelor conferite de prezentul ordin.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), activitatea de psihologie judiciara din cadrul Politiei Romane este coordonata de structura de specialitate stabilita la nivelul acesteia.
(3) Serviciile/birourile/compartimentele de psihologie in care functioneaza psihologii de unitate sunt subordonate direct si nemijlocit sefului/comandantului unitatii.

Art. 8
(1) Certificarea indeplinirii conditiilor de functionare a structurilor specializate pentru desfasurarea activitatii de psihologie in MAI se face de catre Colegiu, prin eliberarea avizului de functionare.
(2) Centrul intreprinde formalitatile prevazute de legislatia in vigoare, pe langa Colegiu, pentru eliberarea avizului de functionare prevazut la alin. (1) si inregistrarea modificarilor cu privire la conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia.
(3) Functionarea structurilor specializate este conditionata de existenta cabinetului de psihologie, a dotarilor tehnice si metodologice stabilite de Colegiu.

Art. 9
(1) Centrul coordoneaza in mod direct, in domeniile proprii de competenta, activitatile de perfectionare a pregatirii profesionale a psihologilor, potrivit reglementarilor in vigoare.
(2) Centrul poate organiza programe de formare profesionala continua a psihologilor din MAI, potrivit normelor in domeniu instituite de Colegiu.
(3) Structurile specializate in desfasurarea activitatii de psihologie in MAI prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si b) organizeaza periodic convocari de specialitate, in scopul diseminarii informatiilor, experientei si bunelor practici, clarificarii unor aspecte concrete ale exercitarii profesiei de psiholog si aplicarii unitare a dispozitiilor legale din domeniu.
(4) Convocarile de specialitate organizate de catre structurile de psihologie cu atributii de indrumare, coordonare si control, prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b), se realizeaza cu avizul Centrului.


Capitolul III - Activitatile de psihologie desfasurate in MAI


Sectiunea 1 - Evaluarea psihologica


Art. 10
(1) Evaluarea psihologica se realizeaza in urmatoarele situatii:
a) in cadrul procedurilor de resurse umane;
b) in vederea avizarii personalului pentru indeplinirea de sarcini, atributii si misiuni in conditii de solicitare psihica intensa;
c) in cadrul asistentei psihologice;
d) in vederea fundamentarii diagnosticului medical;
e) in cadrul activitatii de cercetare stiintifica;
f) in cadrul activitatii de psihologie judiciara;
g) in alte situatii, potrivit reglementarilor in vigoare.
(2) Evaluarile psihologice prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si g) se realizeaza la solicitarea sefilor/comandantilor de unitati, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

Art. 11
Evaluarea psihologica in cadrul procedurilor de resurse umane urmareste selectionarea personalului MAI si se realizeaza in urmatoarele situatii:
a) admiterea candidatilor in institutiile de invatamant care realizeaza formarea initiala pentru nevoile MAI;
b) incadrarea personalului din sursa externa;
c) promovarea pe functii de conducere;
d) trecerea politistilor/cadrelor militare intr-un corp profesional/militar superior;
e) transferul in MAI al unor specialisti din institutiile publice de aparare si siguranta nationala.

Art. 12
(1) Evaluarea psihologica in vederea avizarii personalului pentru indeplinirea de sarcini, atributii si misiuni in conditii de solicitare psihica intensa stabileste capacitatea, din punct de vedere psihologic, a unei persoane de a se integra intr-o activitate profesionala cu cerinte specifice, determinate de natura, durata si intensitatea efortului presupus.
(2) Evaluarea psihologica in vederea avizarii personalului pentru indeplinirea de sarcini, atributii si misiuni in conditii de solicitare psihica intensa se realizeaza in urmatoarele cazuri:
a) participarea la misiuni internationale;
b) indeplinirea functiilor de reprezentare externa;
c) indeplinirea functiilor didactice, cu exceptia celor din invatamantul superior;
d) desfasurarea de activitati cu cifru;
e) autorizarea ca artificieri si pirotehnisti;
f) atestarea ca instructori in poligonul de tragere;
g) executarea de actiuni si interventii speciale, precum si a altor activitati care expun personalul implicat in desfasurarea lor la riscuri psihosociale;
h) atestarea personalului care urmeaza sa incadreze posturile de specialitate din categoria personalului navigant;
i) atestarea ca instructori si evaluatori ai conducatorilor auto;
j) acordarea dreptului de a conduce autovehiculele apartinand MAI;
k) la indicatia medicului de medicina muncii, pentru alte categorii de lucratori, potrivit reglementarilor privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
l) in alte situatii temeinic justificate, potrivit reglementarilor in vigoare.
(3) Incadrarea in situatiile prevazute la alin. (2) lit. g) se realizeaza de catre inspectoratele generale/similare si institutiile de invatamant, pe baza analizei psihologice a activitatii profesionale.

Art. 13
(1) Evaluarea psihologica periodica, pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, are rol profilactic si se realizeaza in raport cu riscurile in munca, in cadrul asistentei psihologice.
(2) Evaluarea psihologica periodica se realizeaza la intervalele de timp indicate de medicul de medicina muncii, in cazul personalului prevazut de legislatia privind supravegherea sanatatii lucratorilor, precum si:
a) anual pentru personalul prevazut la art. 12 alin. (2) lit. c)-i), conducatorii de autovehicule cu atestat profesional, precum si pentru elevii si studentii din institutiile de invatamant ale MAI;
b) la 3 ani pentru personalul care, in exercitarea atributiilor de serviciu, poarta permanent armament si munitie;
c) la 5 ani pentru celelalte categorii de personal.

Art. 14
(1) Evaluarea psihologica a personalului la reluarea activitatii se efectueaza, la indicatia medicului de medicina muncii, in cadrul asistentei psihologice, dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 de zile pentru motive medicale sau de minimum 6 luni pentru orice alte motive.
(2) Evaluarea psihologica prevazuta la alin. (1) se realizeaza in termen de 7 zile de la reluarea activitatii.

Art. 15
(1) In cazul in care este necesara evaluarea psihologica a unei persoane pentru mai multe scopuri, in situatiile prevazute la art. 11, art. 12 alin. (2), art. 13 si 14, se poate realiza o singura activitate de evaluare psihologica, urmand a se elibera cate un aviz pentru fiecare dintre scopurile urmarite.
(2) In activitatea de evaluare psihologica prevazuta la alin. (1), psihologul va asigura investigarea parametrilor psihologici suficienti pentru fiecare dintre scopurile urmarite.

Art. 16
(1) Evaluarea psihologica se realizeaza si in situatii speciale, la aparitia unor comportamente dezadaptative sau la intoarcerea personalului participant la misiuni internationale a caror durata este de cel putin 6 luni consecutive, caz in care se urmareste stabilirea necesitatii acordarii asistentei psihologice.
(2) In urma unei evaluari psihologice realizate potrivit alin. (1), psihologul poate solicita, in situatii temeinic justificate, efectuarea unei evaluari psihologice clinice suplimentare, unei structuri specializate dintre cele prevazute la art. 7 alin. (1), avizate in acest sens, in vederea fundamentarii concluziilor de specialitate.

Art. 17
Evaluarea psihologica clinica in vederea fundamentarii diagnosticului medical se realizeaza in urmatoarele situatii:
a) la solicitarea comisiilor de expertiza/evaluare a capacitatii de munca;
b) la solicitarea medicilor specialisti din reteaua sanitara a MAI, potrivit prevederilor Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Art. 18
Evaluarea psihologica a persoanelor propuse a fi incluse in Programul de protectie a martorilor, precum si in vederea relocarii altor persoane pe teritoriul Romaniei are drept scop stabilirea compatibilitatii acestora cu Programul de protectie a martorilor, precum si aplicarea in mod eficient a masurilor de protectie si asistenta.

Art. 19
(1) Evaluarea psihologica realizata in sensul prevederilor art. 11 si ale art. 12 alin. (2) se finalizeaza prin emiterea unui aviz psihologic de tipul Apt/Inapt si, dupa caz, a unor observatii si recomandari.
(2) Evaluarea psihologica prevazuta la art. 13 alin. (2) si art. 14 se finalizeaza prin emiterea unui aviz psihologic de tipul Apt/Apt conditionat/Inapt si, dupa caz, a unor observatii si recomandari.
(3) Evaluarea psihologica prevazuta la art. 16 alin. (1) si art. 18 se finalizeaza printr-un raport de evaluare psihologica.
(4) Evaluarea psihologica prevazuta la art. 17 se finalizeaza printr-un raport de psihodiagnostic si evaluare clinica.
(5) Rezultatele evaluarilor psihologice prezentate beneficiarului cuprind informatii relevante in raport cu scopul urmarit, fara a se motiva concluziile.

Art. 20
(1) Eventualele contestatii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine emis in conditiile art. 19 alin. (1) si (2) se adreseaza Centrului si se depun la sediul unitatii beneficiare, in termen de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta.
(2) Termenul de solutionare a contestatiilor este de 15 zile de la data inregistrarii acestora la Centru si poate fi prelungit, in situatia in care este necesara o cercetare mai amanuntita, cu cel mult 15 zile.

Art. 21
(1) Valabilitatea documentelor cuprinzand rezultatele evaluarilor psihologice efectuate in conditiile art. 11 si 12 alin. (2) este de 6 luni de la data emiterii.
(2) Pe durata de valabilitate mentionata la alin. (1), titularii nu pot participa la o noua evaluare psihologica in acelasi scop cu evaluarea initiala, cu exceptia cazurilor in care solutionarea contestatiilor o impune.

Art. 22
In situatia in care psihologul, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata ca este afectata capacitatea unei persoane din cadrul MAI de a purta si utiliza arme si munitii interzise sau supuse autorizarii, formuleaza recomandari in acest sens si informeaza de indata seful/comandantul unitatii din care face parte persoana respectiva.

Art. 23
(1) Evaluarea psihologica se efectueaza, in functie de scopul urmarit, astfel:
a) psihologii din cadrul Centrului efectueaza evaluarea psihologica in scopurile prevazute la art. 11 si art. 12 alin. (2) lit. a) si b);
b) psihologii din cadrul Centrului, la solicitarea Comisiei centrale de expertiza medico-militara, precum si psihologii din reteaua sanitara a MAI, la solicitarea comisiilor teritoriale, efectueaza evaluarile psihologice prevazute la art. 17 lit. a);
c) psihologii din reteaua sanitara a MAI efectueaza evaluarile psihologice prevazute la art. 17 lit. b);
d) psihologii din cadrul Oficiului National pentru Protectia Martorilor realizeaza evaluarea psihologica prevazuta la art. 18.
(2) Evaluarea psihologica prevazuta la art. 12 alin. (2) lit. c)-l), art. 13 alin. (2), art. 14 si art. 16 alin. (1) se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) psihologii de unitate pentru personalul unitatilor din care fac parte, cu exceptia conducerilor acestora, care intra in competenta de evaluare psihologica a psihologilor din cadrul structurilor de profil coordonatoare de la nivelul unitatilor centrale ale MAI;
b) psihologii desemnati prin dispozitia sefului esalonului superior, cu avizul Centrului, in situatia unitatilor care nu au prevazuta/incadrata functia de psiholog de unitate sau acesta se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile;
c) psihologii din cadrul Centrului pentru personalul unitatilor din componenta aparatului central al ministerului si personalul din conducerea structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI;
d) psihologii desemnati prin dispozitia directorului Centrului pentru unitatile aflate in subordinea/coordonarea MAI care nu au prevazuta/incadrata functia de psiholog de unitate sau acesta se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile.

Sectiunea 2 - Asistenta psihologica


Art. 24
Asistenta psihologica are drept obiectiv asigurarea conditiilor privind adaptarea la mediul de munca specific a personalului MAI, precum si cresterea performantelor personale, identificarea timpurie a semnelor/simptomelor tulburarilor psihice, remisiunea starilor disfunctionale si mentinerea sanatatii psihice a tuturor categoriilor de beneficiari.

Art. 25
Beneficiaza de asistenta psihologica gratuita, prin reteaua proprie a MAI, urmatoarele categorii de persoane:
a) personalul MAI aflat in activitate;
b) personalul MAI pensionat;
c) sotul, sotia, copiii si parintii aflati in intretinerea legala a persoanelor prevazute la lit. a) si b);
d) militarii in rezerva, concentrati/mobilizati in unitatile MAI;
e) elevii si studentii unitatilor de invatamant ale MAI;
f) persoanele private de libertate incarcerate in spatiile administrate de MAI;
g) victimele dezastrelor, conform reglementarilor in vigoare;
h) persoanele incluse in Programul de protectie a martorilor;
i) strainii aflati in custodie publica in centrele de specialitate ale MAI;
j) solicitantii de azil cu nevoi speciale si strainii care au obtinut o forma de protectie in Romania;
k) victimele traficului de persoane, incluse in programele de asistenta ale Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane;
l) consumatorii de droguri inclusi in programele de asistenta ale Agentiei Nationale Antidrog.

Art. 26
Asistenta psihologica este de urmatoarele tipuri:
a) profilactica - presupune identificarea, prin intermediul evaluarilor psihologice periodice, a eventualelor vulnerabilitati psihice si desfasurarea de programe menite sa ii asigure individului capacitatea de a face fata mediului bio-psiho-social;
b) primara - vizeaza evaluarea si ierarhizarea problemelor de natura psihologica identificate in prealabil la beneficiarii asistentei psihologice, monitorizarea psihologica a acestora, precum si desfasurarea unor programe de interventie psihologica, in scopul autocunoasterii, optimizarii si dezvoltarii personale si/sau remisiunii/ameliorarii problemelor psihologice;
c) recuperatorie - se refera la modalitati de remisiune, prin tehnici de consiliere psihologica clinica si psihoterapie, a unor manifestari dezadaptative sau tulburari/afectiuni psihice si/sau solutionarea unor probleme de natura psihosociala.

Art. 27
(1) Personalul MAI care a obtinut un aviz psihologic de tipul "Apt conditionat" in urma evaluarii psihologice periodice sau la reluarea activitatii, respectiv cel care a facut obiectul unei evaluari psihologice in situatii speciale, la care se evidentiaza existenta unor probleme de natura psihologica, se supune monitorizarii psihologice, in functie de oportunitate si la recomandarea psihologului, in vederea clarificarii situatiei acestuia. Monitorizarea psihologica se realizeaza si la solicitarea comisiilor de expertiza/evaluare a capacitatii de munca.
(2) Activitatea prevazuta la alin. (1) se finalizeaza prin emiterea unui raport de monitorizare psihologica, in care se consemneaza evolutia problemelor identificate si concluziile de specialitate.

Art. 28
(1) Asistenta psihologica profilactica si primara este acordata, in functie de nevoile specifice fiecarei categorii de beneficiari si in concordanta cu interesele MAI, dupa cum urmeaza:
a) psihologii de unitate pentru categoriile de persoane prevazute la art. 25 lit. a)-d) si, dupa caz, lit. e), f) sau g), in functie de specificul unitatilor pe care le asigura;
b) psihologii din cadrul Centrului pentru categoriile de persoane prevazute la art. 25 lit. a)-c) din componenta aparatului central al ministerului si al structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI pe care le asigura;
c) psihologii din cadrul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, Inspectoratului General pentru Imigrari, Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane si Agentiei Nationale Antidrog pentru categoriile de persoane prevazute la art. 25 lit. h)-l), in functie de specificul unitatilor din care fac parte;
d) psihologii din reteaua sanitara a MAI, potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pentru asiguratii care beneficiaza de servicii medicale.
(2) Monitorizarea psihologica a personalului identificat cu probleme de natura psihologica, in situatia unitatilor care nu au prevazuta/incadrata functia de psiholog de unitate sau acesta se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, se realizeaza potrivit algoritmului prevazut de art. 23 alin. (2) lit. b) si d).
(3) Psihologii prevazuti la alin. (1) pot acorda si asistenta psihologica recuperatorie, in conditiile prevederilor art. 4 alin. (3).

Sectiunea 3 - Diagnoza organizationala


Art. 29
Diagnoza organizationala are drept obiectiv cunoasterea descriptiva, explicativa si predictiva a fenomenelor, proceselor si mecanismelor psihosociale care actioneaza la nivelurile structurale si functionale specifice mediului intern si extern institutiei, sustinand, prin rezultatele, concluziile si recomandarile furnizate in acest context, procesul de conducere/comanda in planificarea, implementarea si evaluarea eficacitatii unor actiuni/masuri destinate ameliorarii calitatii vietii profesionale, cresterii eficientei in indeplinirea atributiilor si misiunilor unitatilor MAI.

Art. 30
Activitatile de diagnoza organizationala sunt realizate in scopul:
a) determinarii profilului general al unei organizatii;
b) analizei in profunzime a unei situatii problematice, manifestata la nivelul unor subsisteme sau procese organizationale;
c) evaluarii practicilor manageriale de la diferite paliere decizionale;
d) evaluarii impactului in plan institutional si/sau psihosocial al implementarii unor strategii, politici si programe, inclusiv a celor finantate din fonduri externe nerambursabile;
e) analizei caracteristicilor structurale si functionale ale relatiilor de cooperare/colaborare existente intre institutiile cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice, orientata catre identificarea solutiilor de optimizare a parteneriatului institutional.

Art. 31
In functie de sfera de cuprindere a demersului de evaluare specific, diagnoza organizationala se realizeaza in mod diferentiat, dupa cum urmeaza:
a) la nivelul MAI, in ansamblul acestuia;
b) la nivelul unitatilor din cadrul MAI;
c) la nivelul structurilor organizationale componente ale unei unitati MAI.

Art. 32
Diagnoza organizationala se realizeaza:
a) pentru fundamentarea unor masuri de ameliorare a mediului psihosocial;
b) pentru monitorizarea calitatii climatului organizational existent la nivelul MAI in ansamblul acestuia;
c) pentru semnalarea unor simptome negative semnificative in functionarea componentelor structurii organizatorice;
d) atunci cand este necesara realizarea unei analize profunde a parametrilor structurali si functionali ai sistemului de management;
e) in cadrul unor proiecte de cercetare finantate din surse bugetare, fonduri externe nerambursabile sau alte surse legal constituite;
f) pentru efectuarea unor activitati de control;
g) in alte situatii temeinic justificate, potrivit reglementarilor in vigoare.

Art. 33
(1) Diagnoza organizationala se realizeaza, cu aprobarea sau din dispozitia conducatorilor unitatilor din care fac parte, potrivit competentelor, de catre:
a) psihologii din cadrul Centrului in situatiile prevazute la art. 30 lit. a)-c);
b) psihologii din cadrul structurilor de profil coordonatoare, de la nivelul unitatilor centrale ale MAI, pentru situatiile prevazute la art. 30 lit. b) si c);
c) psihologii de unitate pentru situatiile prevazute la art. 30 lit. c).
(2) Diagnoza organizationala poate fi realizata individual sau in echipe multidisciplinare, din care pot face parte si sociologi, in functie de problematica psihosociala supusa analizei.

Art. 34
In situatia prevazuta la art. 32 lit. f), diagnoza organizationala se realizeaza, in functie de structurile MAI care fac obiectul acestei activitati, de catre specialisti din cadrul:
a) Centrului, cu ocazia controalelor dispuse de catre ministrul afacerilor interne la nivelul structurilor MAI;
b) structurilor de profil coordonatoare de la nivelul unitatilor centrale ale MAI, cu ocazia controalelor efectuate de catre acestea in unitatile teritoriale subordonate ori aflate in coordonare.

Art. 35
Activitatea reglementata in prezenta sectiune se finalizeaza printr-un raport de diagnoza organizationala, care cuprinde datele de identificare privind demersul respectiv, scopul si obiectivele investigatiei, procedurile, metodele si tehnicile utilizate in culegerea si analiza datelor, rezultatele obtinute si semnificatia acestora, concluziile, recomandarile si, dupa caz, documentatia-anexa, constituita din documente/date probante sau justificative.

Sectiunea 4 - Psihologia judiciara


Art. 36
(1) Activitatea de psihologie judiciara cuprinde:
a) evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - avand ca obiectiv investigarea sinceritatii persoanelor suspectate de savarsirea unor fapte prevazute de legea penala sau a celor care au cunostinta despre vreo fapta sau despre vreo imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal;
b) analiza psihologica a comportamentului infractional, avand ca obiectiv elaborarea profilului trasaturilor psihocomportamentale ale persoanei necunoscute care a savarsit, in mod repetat, infractiuni grave impotriva persoanelor sau patrimoniului;
c) evaluarea personalitatii criminale - constand in analiza psihocomportamentala a persoanelor suspectate de savarsirea cu violenta a unor fapte prevazute de legea penala, stabilirea gradului de pericol social al acestora, precum si adaptarea de catre organele judiciare a tacticilor si metodelor de audiere.
(2) Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf poate fi realizata si in alte situatii, avand ca scop investigarea sinceritatii personalului MAI, in cadrul activitatilor privind securitatea nationala, potrivit normelor interne specifice emise la nivelul MAI.

Art. 37
(1) Evaluarea comportamentului simulat prevazuta la art. 36 alin. (1) lit. a) se realizeaza din dispozitia organelor judiciare, de catre psihologii din cadrul structurilor criminalistice ale Politiei Romane.
(2) Rezultatul evaluarii comportamentului simulat prin tehnica poligraf se consemneaza intr-un raport de expertiza criminalistica sau constatare tehnico-stiintifica, dupa caz.

Art. 38
(1) Analiza psihologica a comportamentului infractional se realizeaza, din dispozitia organelor de urmarire penala, pornind de la elementele rezultate din cercetarea la fata locului, de catre psihologii din cadrul structurilor specializate ale Politiei Romane impreuna cu personalul cu atributii in desfasurarea activitatii de urmarire penala privind infractiuni grave impotriva persoanei sau patrimoniului.
(2) Rezultatul activitatii prevazute la alin. (1) se consemneaza intr-un raport de analiza a comportamentului infractional.

Art. 39
(1) Evaluarea personalitatii criminale se realizeaza, din dispozitia organelor de urmarire penala, de catre psihologii din cadrul structurilor specializate ale Politiei Romane.
(2) Rezultatul evaluarii personalitatii criminale se consemneaza intr-un raport de expertiza si evaluare a personalitatii criminale.

Sectiunea 5 - Alte activitati in domeniul psihologiei


Art. 40
Psihologii realizeaza analiza psihologica a activitatii profesionale, in scopul proiectarii demersurilor de evaluare si asistenta psihologica.

Art. 41
Psihologii participa, potrivit actelor normative interne care reglementeaza activitatea de management resurse umane, in calitate de membri, in comisiile constituite in vederea analizei posturilor, intocmirii/reactualizarii fiselor posturilor, precum si ocuparii posturilor vacante in unitatile MAI.

Art. 42
Psihologii acorda, la solicitare, sprijin de specialitate personalului care participa la activitatea de evaluare a subordonatilor, cu privire la cunoasterea calitatilor personale si conduitei individuale a acestora, precum si a factorilor psihosociali care au influentat semnificativ performanta profesionala.

Art. 43
In activitatea de analiza a evenimentelor, definite potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, la solicitarea persoanelor imputernicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentului sau a structurii de inspectia muncii competente, psihologii formuleaza constatari si concluzii in ceea ce priveste:
a) identificarea caracteristicilor comune anumitor tipuri de evenimente, ce pot fi semnificative din punct de vedere preventiv;
b) studierea cauzelor si imprejurarilor producerii unor evenimente pentru a determina in ce masura anumite caracteristici psihice personale si/sau de grup pot fi legate de o posibila repetare a evenimentului;
c) identificarea eventualelor disfunctionalitati ale organizatiei, prin prisma interpretarii evenimentelor drept posibil simptom al acestora.

Art. 44
Psihologii asigura suportul psihologic al misiunilor operative cu grad ridicat de risc, prin identificarea riscurilor psihosociale specifice si recomandarea unor masuri de limitare/eliminare a acestora, la solicitarea sefilor/comandantilor unitatilor pe care le asigura, potrivit competentelor.

Art. 45
Activitatea de cercetare stiintifica in domeniu se poate realiza de psihologi individual sau in cadrul unor echipe constituite in acest sens, cu avizul consultativ al Centrului.

Art. 46
Activitatile prevazute in prezenta sectiune se desfasoara de catre psihologii de unitate, psihologii din cadrul structurilor de profil coordonatoare, respectiv psihologii din cadrul Centrului, la nivelul unitatilor pe care le asigura potrivit competentelor.


Capitolul IV - Sistemul de gestiune a datelor


Sectiunea 1 - Organizarea sistemului de gestiune a datelor


Art. 47
(1) Sistemul de gestiune a datelor specifice cuprinde totalitatea procedurilor, metodelor si regulilor privind inregistrarea, pastrarea, prelucrarea, circulatia datelor si documentelor din domeniul activitatii de psihologie.
(2) Activitatile de gestiune a datelor specifice se desfasoara la nivelul structurilor specializate pentru realizarea activitatii de psihologie.
(3) Sefii/comandantii de la toate nivelurile sunt obligati sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor specifice impotriva scurgerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat la acestea.
(4) Evidentele nominale si statistice in domeniul activitatii de psihologie se realizeaza pe suport hartie si/sau digital.
(5) Informatiile, indiferent de mediul de stocare, trebuie sa fie exacte, complete si relevante.

Art. 48
In scopul asigurarii secretului profesional, actele, lucrarile si inregistrarile cu caracter profesional aflate asupra psihologului ori la locul unde acesta isi exercita profesia sunt inviolabile, potrivit reglementarilor in vigoare.

Art. 49
Responsabilitatea pentru pastrarea probelor psihologice, a rezultatelor acestora, a insemnarilor si inregistrarilor cu caracter profesional revine psihologilor si, dupa caz, sefilor/comandantilor unitatilor in care acestia isi desfasoara activitatea.

Art. 50
(1) Probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, insemnarile si inregistrarile se pastreaza in conditii de siguranta o perioada de cel putin 10 ani de la incheierea relatiilor profesionale cu beneficiarul, daca prin alte prevederi legale nu este prevazut alt termen mai mare.
(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, insemnarile si inregistrarile se distrug, potrivit reglementarilor in vigoare.

Art. 51
(1) Este interzisa transmiterea de informatii din documentele de evidenta a activitatii de psihologie catre persoanele sau institutiile care nu au dreptul de a le cunoaste.
(2) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara sau penala a celor vinovati.

Art. 52
(1) Activitatile de evaluare psihologica, asistenta psihologica, diagnoza organizationala, precum si cele de evaluare a comportamentului simulat cu ajutorul tehnicii poligraf se consemneaza de catre psiholog in registrul de evidenta a actelor profesionale.
(2) Registrul de evidenta a actelor profesionale poate fi consultat numai de catre urmatoarele persoane:
a) psihologul in a carui competenta se afla registrul;
b) psihologii cu atributii de coordonare, indrumare si control de specialitate de la esaloanele superioare.

Art. 53
(1) Activitatile de evaluare si asistenta psihologica de care beneficiaza personalul MAI, precum si elevii/studentii unitatilor de invatamant ale MAI se consemneaza de catre psihologul de unitate in carnetele psihologice.
(2) Carnetul psihologic cuprinde istoricul serviciilor de psihologie de care a beneficiat titularul si poate avea anexate, dupa caz, documente cu continut psihologic referitoare la titular.
(3) Actualizarea carnetelor psihologice se face in termen de maximum 30 de zile de la producerea unei modificari cu privire la datele prevazute la alin. (2).
(4) Evidenta centralizata a carnetelor psihologice se pastreaza in registrul de evidenta a carnetelor psihologice.
(5) Carnetul psihologic poate fi consultat numai de catre urmatoarele persoane:
a) titularul carnetului;
b) psihologul in a carui competenta se afla titularul carnetului;
c) psihologii cu atributii de coordonare, indrumare si control de specialitate de la esaloanele superioare.
(6) Circuitul carnetelor psihologice se face astfel:
a) la mutarea/detasarea/imputernicirea titularului pe o functie in alta unitate, carnetul psihologic este transmis psihologului din unitatea respectiva;
b) in situatia unitatilor care nu au prevazuta/incadrata functia de psiholog de unitate sau acesta se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, sefii/comandantii vor lua masuri pentru transmiterea acestuia psihologului desemnat;
c) la incetarea raporturilor de serviciu/munca sau trecerea in rezerva a titularului, carnetul psihologic se arhiveaza, conform reglementarilor in vigoare.

Sectiunea 2 - Evidenta activitatii de evaluare psihologica


Art. 54
(1) Documentele de evidenta a activitatii de evaluare psihologica sunt:
a) avizul psihologic;
b) procesul-verbal de evaluare psihologica;
c) raportul de evaluare psihologica;
d) raportul de psihodiagnostic si evaluare clinica.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se incheie in doua exemplare, din care unul se transmite beneficiarului, iar cel de-al doilea se pastreaza la emitent.

Art. 55
(1) Avizul psihologic, procesul-verbal si raportul de evaluare psihologica pot fi consultate numai de catre urmatoarele persoane:
a) seful/comandantul unitatii beneficiare;
b) seful structurii de resurse umane din cadrul unitatii beneficiare, respectiv lucratorul care are in competenta dosarul de concurs sau, dupa caz, de personal;
c) medicul de medicina muncii;
d) persoana evaluata;
e) psihologul de unitate;
f) psihologii cu atributii de coordonare, indrumare si control de specialitate de la esaloanele superioare;
g) orice alta persoana care, in exercitarea atributiilor de serviciu, este necesar sa cunoasca continutul acestora.
(2) Raportul de psihodiagnostic si evaluare clinica poate fi consultat numai de catre urmatoarele persoane:
a) membrii comisiei de expertiza/evaluare a capacitatii de munca;
b) medicul specialist care a solicitat evaluarea psihologica clinica;
c) persoana evaluata;
d) psihologul care asigura asistenta psihologica in unitatea din care face parte persoana evaluata;
e) psihologii cu atributii de coordonare, indrumare si control de specialitate din cadrul Centrului.

Sectiunea 3 - Evidenta activitatii de asistenta psihologica


Art. 56
(1) Documentele de evidenta a activitatii de asistenta psihologica sunt:
a) nota-raport de informare privind rezultatele activitatii/programului de profilaxie psihologica;
b) raportul de monitorizare psihologica.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) lit. a) se incheie intr-un singur exemplar si se aduce la cunostinta sefului/comandantului unitatii in care s-a desfasurat activitatea/programul de profilaxie psihologica.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) lit. b) se incheie in doua exemplare, din care unul se transmite beneficiarului, iar cel de-al doilea se pastreaza la emitent.

Art. 57
(1) Nota-raport mentionata la art. 56 alin. (1) lit. a) poate fi consultata numai de catre urmatoarele persoane:
a) seful/comandantul unitatii in care s-a desfasurat activitatea/programul de profilaxie psihologica;
b) solicitantul activitatii/programului de profilaxie psihologica;
c) persoanele care participa la activitatea/programul de profilaxie psihologica;
d) psihologul de unitate;
e) psihologii cu atributii de coordonare, indrumare si control de specialitate de la esaloanele superioare.
(2) Raportul de monitorizare psihologica poate fi consultat de catre persoanele prevazute la art. 55 alin. (1), precum si de catre seful nemijlocit al persoanei care a facut obiectul monitorizarii psihologice.

Sectiunea 4 - Evidenta activitatii de diagnoza organizationala


Art. 58
(1) Documentul de evidenta a activitatii de diagnoza organizationala este raportul de diagnoza organizationala.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) se incheie in doua exemplare, din care unul se transmite sefului/comandantului unitatii beneficiare, iar cel de-al doilea se pastreaza la emitent.

Art. 59
Raportul de diagnoza organizationala poate fi consultat numai de catre urmatoarele persoane:
a) seful structurii care a solicitat diagnoza organizationala;
b) seful/comandantul unitatii in care s-a realizat diagnoza organizationala;
c) membrii comisiilor de control, in situatia prevazuta la art. 32 lit. f);
d) psihologul de unitate;
e) psihologii cu atributii de coordonare, indrumare si control de specialitate de la esaloanele superioare.

Sectiunea 5 - Evidenta activitatii de psihologie judiciara


Art. 60
(1) Documentele de evidenta a activitatii de psihologie judiciara sunt:
a) raportul de expertiza criminalistica/constatare tehnico- stiintifica;
b) raportul de analiza a comportamentului infractional;
c) raportul de expertiza si evaluare a personalitatii criminale.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se incheie in doua exemplare, din care unul se transmite beneficiarului, iar cel de-al doilea se pastreaza la emitent.

Sectiunea 6 - Evaluarea si evidenta statistica a activitatii


Art. 61
Structurile/personalul de specialitate vor raporta activitatea desfasurata conform formularelor, modalitatilor si termenelor stabilite de catre Centru sau de catre structura de specialitate abilitata sa coordoneze activitatea de psihologie judiciara, potrivit competentelor.

Art. 62
(1) Situatiile statistice cu relevanta pentru activitatea de psihologie se realizeaza prin prelucrarea datelor si informatiilor din evidenta nominala.
(2) Situatiile statistice se intocmesc conform formularelor si la termenele stabilite de catre Centru sau de catre structura de specialitate abilitata sa coordoneze activitatea de psihologie judiciara, potrivit competentelor.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 63
Centrul si structura de specialitate abilitata sa coordoneze activitatea de psihologie judiciara stabilesc, potrivit competentelor, urmatoarele:
a) atributiile structurilor si personalului aflate in coordonare profesionala;
b) cadrul procedural si formularele pe suport hartie si/sau digital utilizate in activitatea de psihologie;
c) dotarea minima obligatorie a structurii de psihologie.

Art. 64
Directorul Centrului este abilitat sa emita dispozitii aplicabile structurilor si personalului cu atributii in domeniul activitatii de psihologie coordonate profesional de catre Centru.

Art. 65
Achizitia instrumentelor, metodelor si tehnicilor de specialitate care urmeaza a fi utilizate in activitatea de psihologie se face cu avizul Centrului, respectiv al structurii de specialitate abilitate sa coordoneze activitatea de psihologie judiciara, potrivit competentelor.

Art. 66
Imprimatele tipizate pentru activitatea de psihologie desfasurata de structurile de specialitate se asigura de catre unitatile in cadrul carora acestea functioneaza.

Art. 67
Consilierea sefilor/comandantilor de unitati pe probleme privind activitatea de psihologie se realizeaza de catre psihologii de unitate.

Art. 68
(1) Sefii/comandantii de unitati au urmatoarele obligatii cu privire la evaluarea psihologica a personalului:
a) sa asigure prezentarea acestuia la evaluarea psihologica;
b) sa asigure respectarea recomandarilor formulate de structurile/personalul de specialitate;
c) sa utilizeze personalul conform avizelor psihologice detinute.
(2) Prezentarea personalului MAI la evaluarea psihologica periodica, in situatii speciale, la reluarea activitatii, la evaluarea psihologica clinica efectuata in baza solicitarii comisiilor de expertiza/evaluare a capacitatii de munca, precum si la activitatile de monitorizare psihologica este obligatorie.

Art. 69
Sefii/comandantii de unitati vor lua masuri pentru asigurarea spatiilor si dotarii necesare infiintarii si functionarii structurii de psihologie, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 70
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 71
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 257/2007 privind activitatea de psihologie in Ministerul Afacerilor Interne, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 17 august 2007, se abroga.

Art. 72
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotarare 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica si a Codului de procedura disciplinara
HG 215/2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, apro
Ordinul 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap. Ordin nr. 1507/2010
Ordin privind activitatea de psihologie in Ministerul Internelor si Reformei Administrative, ordin nr. 257/2007
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 1. Grile. Penal si Procesual penal
Cristi Danilet

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: