DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinutePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 7 august 2012

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere prevederile art. 55 alin. (4) si art. 66 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Metodologia privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - METODOLOGIE privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute


Art. 1
Schimbarea din functie reprezinta modificarea raporturilor de serviciu caracterizata prin manifestarea de vointa a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare de a fi numiti intr-o alta functie, in cadrul aceleiasi unitati.

Art. 2
(1) Functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functia detinuta, la cerere.
(2) Schimbarea din functie se poatete face numai pe functii vacante din aceeasi categorie, de ofiter, respectiv de agent, si de acelasi tip, de conducere, respectiv de executie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior functiei detinute.
(3) Ofiterii care ocupa functii de conducere pot solicita schimbarea din functia detinuta si numirea intr-o functie de executie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau iferior functiei detinute.
(4) Pentru numirea intr-o functie cu coeficient de ierarhizare inferior functiei detinute, functionarii publici cu statut special definitivi isi exprima acordul, in mod expres, in cererea de schimbare din functie.
(5) Prin functie prevazuta cu coeficient de ierarhizare identic se intelege functia in care se face numirea al carei coeficient de ierarhizare luat in calcul la stabilirea salariului este egal cu al functiei anterioare.

Art. 3
(1) Pentru asigurarea transparentei si obiectivitatii schimbarii din functie, periodic, conducerea institutiei comunica personalului din subordine, prin afisare la avizierul unitatii, functiile vacante care pot face obiectul schimbarii din functie (denumirea generica a functiei, sectorul/domeniul de activitate si conditiile de ocupare).
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data afiszarii, personalul unitatii poate depune la secretariatul unitatii cereri de schimare pe functia pentru care opteaza.

Art. 4
Schimbarea din functie se poate aproba daca functionarul public cu statut special definitiv intruneste cumulativ urmatoarele cerinte:
a) indeplineste conditiile prevazute in fisa postului in care solicita numriea;
b) are avizul de principiu al sefului sectorului de activitate din care solicita schimbarea;
c) are avizul de pricni;iu al sefului sectorului de activitate unde solicita sa fie numit;
d) are avizul de principiu al compartimentelor de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, numai in cazul schimbarii sectorului de activitate.

Art. 5
Cererea de schimbare din functie se repartizeaza structurii de resurse umane, este analizata in cadrul consiliului de conducere al unitatii si este supusa hotararii directorului unitatii, in sensul aprobarii sau respingerii acesteia.

Art. 6
(1) In cazul in care exista mai multe solicitari de schimbare pentru aceeasi functie, departajarea se va realiza de catre o comisie constituita din director/director adjunct/sef structura din domeniul postului de activitate presedinte, si 2 functionari publici cu statut special, din care unul din structura de resurse umane membri.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) va fi desemnata prin decizie a conducatorului unitatii si va analiza solicitarile de schimbare din functie, avand in vedere urmatoarele criterii de departajare:
a) experienta profesionala in domeniul de activitate al functiei pentru care se solicita schimbarea:
 • se acorda cate 2 puncte pentru fiecare an intreg lucrat in domeniul de activitate al postului, in cadrul sistemului penitenciar;
 • fractiile de an se calculeaza corespunzator cu rotunjire la o luna; se ignora perioadele de sub o luna;
 • nu se iau in calcul perioadele in care solicitantii see afla in concedii fara plata;
 • vechimea se calculeaza la data expirarii termenului prevazut la art. 3 alin. (2);
  b) calificativele obtinute la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale, in ultimii 3 ani de activitate:
 • pentru fiecare calificativ obtinut la evaluarea performantelor profesionala anuale, in ultimii 5 ani de activitate, se acorda puncte astfel: "Exceptional" 2 puncte, "Foarte bun" 1 punct, "Bun" 0,5 puncte, iar calificativele "Satisfacator" si "Nesatisfacator" nu se puncteaza;
  c) vechimea in sistemul administratiei penitenciare:
 • se acorda cate un punct pentru fiecare an intreg, lucrat in cadrul sistemului penitenciar;
 • fractiile de an se calculeaza corespunzator cu rotunjire la o luna; se ignora perioadele de sub o luna;
 • nu se iau in calcul perioadele in care solicitantii se afla in concedii fara plata;
 • vechimea se calculeaza la data expirarii termenului prevazut la art. 3 alin. (2);
  d) probleme familiale deosebite:
 • se acorda 3 puncte pentru solicitantii care au probleme familiale deosebire, dovedite cu acte;
  e) starea disciplinara (sanctiuni disciplinare):
 • se scad 5 puncte din punctajul final al solicitantilor care se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
 • se scad 5 puncte din punctajul final al solicitantilor care sunt condamnati pentru savarsirea de infractiuni, mentinuti in activitate conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (3) Punctajul final se stabileste prin insumarea punctajelor acordate conform alin. (2), fiind acceptat solicitantul care are punctajul cel mai mare.
  (4) La punctaje egale are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevazut la alin. (2) lit. a), iar in situatia in care se mentine egalitatea are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevazut la alin. 2 lit. c).
  (5) La analiza prevazuta la alin. (2) poate participa in calitate de observator cate un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative la nivelul unitatii.

  Art. 7
  (1) Solicitarile personalului cu probleme medicale deosebite, respectiv clasat medical apt limitat cu recomandarea medicului pentru schimbarea locului/programului de munca, se solutioneaza distinct de conducerea unitatii, fara aplicarea prevederilor art. 6.
  (2) Daca solicitarile prevazute la alin. (1) depasesc functiile vacante aflate la dispozitia unitatii, departajarea celor in cauza se va realiza potrivit art. 6.

  Art. 8
  Nu se da curs solicitarilor functionarilor publici cu statut special suspendati din functie sau pusi la dispozitie.

  Art. 9
  Respingerea cererii de schimare din functie se comunica functionarului public cu statut special.

  Art. 10
  Actul administrativ de schimbare din functie se intocmeste potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
  OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
  Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
  HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
  Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
  Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
  Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
  Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
  Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
  Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
  Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
  Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
  Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
  Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
  Curierul Judiciar, Nr. 1/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  49 useri online

  Useri autentificati: