DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinutePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 7 august 2012

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere prevederile art. 55 alin. (4) si art. 66 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Metodologia privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - METODOLOGIE privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute


Art. 1
Schimbarea din functie reprezinta modificarea raporturilor de serviciu caracterizata prin manifestarea de vointa a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare de a fi numiti intr-o alta functie, in cadrul aceleiasi unitati.

Art. 2
(1) Functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functia detinuta, la cerere.
(2) Schimbarea din functie se poatete face numai pe functii vacante din aceeasi categorie, de ofiter, respectiv de agent, si de acelasi tip, de conducere, respectiv de executie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior functiei detinute.
(3) Ofiterii care ocupa functii de conducere pot solicita schimbarea din functia detinuta si numirea intr-o functie de executie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau iferior functiei detinute.
(4) Pentru numirea intr-o functie cu coeficient de ierarhizare inferior functiei detinute, functionarii publici cu statut special definitivi isi exprima acordul, in mod expres, in cererea de schimbare din functie.
(5) Prin functie prevazuta cu coeficient de ierarhizare identic se intelege functia in care se face numirea al carei coeficient de ierarhizare luat in calcul la stabilirea salariului este egal cu al functiei anterioare.

Art. 3
(1) Pentru asigurarea transparentei si obiectivitatii schimbarii din functie, periodic, conducerea institutiei comunica personalului din subordine, prin afisare la avizierul unitatii, functiile vacante care pot face obiectul schimbarii din functie (denumirea generica a functiei, sectorul/domeniul de activitate si conditiile de ocupare).
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data afiszarii, personalul unitatii poate depune la secretariatul unitatii cereri de schimare pe functia pentru care opteaza.

Art. 4
Schimbarea din functie se poate aproba daca functionarul public cu statut special definitiv intruneste cumulativ urmatoarele cerinte:
a) indeplineste conditiile prevazute in fisa postului in care solicita numriea;
b) are avizul de principiu al sefului sectorului de activitate din care solicita schimbarea;
c) are avizul de pricni;iu al sefului sectorului de activitate unde solicita sa fie numit;
d) are avizul de principiu al compartimentelor de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, numai in cazul schimbarii sectorului de activitate.

Art. 5
Cererea de schimbare din functie se repartizeaza structurii de resurse umane, este analizata in cadrul consiliului de conducere al unitatii si este supusa hotararii directorului unitatii, in sensul aprobarii sau respingerii acesteia.

Art. 6
(1) In cazul in care exista mai multe solicitari de schimbare pentru aceeasi functie, departajarea se va realiza de catre o comisie constituita din director/director adjunct/sef structura din domeniul postului de activitate presedinte, si 2 functionari publici cu statut special, din care unul din structura de resurse umane membri.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) va fi desemnata prin decizie a conducatorului unitatii si va analiza solicitarile de schimbare din functie, avand in vedere urmatoarele criterii de departajare:
a) experienta profesionala in domeniul de activitate al functiei pentru care se solicita schimbarea:
 • se acorda cate 2 puncte pentru fiecare an intreg lucrat in domeniul de activitate al postului, in cadrul sistemului penitenciar;
 • fractiile de an se calculeaza corespunzator cu rotunjire la o luna; se ignora perioadele de sub o luna;
 • nu se iau in calcul perioadele in care solicitantii see afla in concedii fara plata;
 • vechimea se calculeaza la data expirarii termenului prevazut la art. 3 alin. (2);
  b) calificativele obtinute la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale, in ultimii 3 ani de activitate:
 • pentru fiecare calificativ obtinut la evaluarea performantelor profesionala anuale, in ultimii 5 ani de activitate, se acorda puncte astfel: "Exceptional" 2 puncte, "Foarte bun" 1 punct, "Bun" 0,5 puncte, iar calificativele "Satisfacator" si "Nesatisfacator" nu se puncteaza;
  c) vechimea in sistemul administratiei penitenciare:
 • se acorda cate un punct pentru fiecare an intreg, lucrat in cadrul sistemului penitenciar;
 • fractiile de an se calculeaza corespunzator cu rotunjire la o luna; se ignora perioadele de sub o luna;
 • nu se iau in calcul perioadele in care solicitantii se afla in concedii fara plata;
 • vechimea se calculeaza la data expirarii termenului prevazut la art. 3 alin. (2);
  d) probleme familiale deosebite:
 • se acorda 3 puncte pentru solicitantii care au probleme familiale deosebire, dovedite cu acte;
  e) starea disciplinara (sanctiuni disciplinare):
 • se scad 5 puncte din punctajul final al solicitantilor care se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
 • se scad 5 puncte din punctajul final al solicitantilor care sunt condamnati pentru savarsirea de infractiuni, mentinuti in activitate conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (3) Punctajul final se stabileste prin insumarea punctajelor acordate conform alin. (2), fiind acceptat solicitantul care are punctajul cel mai mare.
  (4) La punctaje egale are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevazut la alin. (2) lit. a), iar in situatia in care se mentine egalitatea are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevazut la alin. 2 lit. c).
  (5) La analiza prevazuta la alin. (2) poate participa in calitate de observator cate un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative la nivelul unitatii.

  Art. 7
  (1) Solicitarile personalului cu probleme medicale deosebite, respectiv clasat medical apt limitat cu recomandarea medicului pentru schimbarea locului/programului de munca, se solutioneaza distinct de conducerea unitatii, fara aplicarea prevederilor art. 6.
  (2) Daca solicitarile prevazute la alin. (1) depasesc functiile vacante aflate la dispozitia unitatii, departajarea celor in cauza se va realiza potrivit art. 6.

  Art. 8
  Nu se da curs solicitarilor functionarilor publici cu statut special suspendati din functie sau pusi la dispozitie.

  Art. 9
  Respingerea cererii de schimare din functie se comunica functionarului public cu statut special.

  Art. 10
  Actul administrativ de schimbare din functie se intocmeste potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.