DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 7 august 2012

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere prevederile art. 56 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Metodologia privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile cuprinse in art. 64, 65 si 66 din Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - METODOLOGIE privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare


Art. 1
(1) Mutarea, la cerere, in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare in aceeasi ori in alta functie prevazuta cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior reprezinta modificarea raporturilor de serviciu caracterizata prin manifestarea de vointa a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare.
(2) Mutarea in interesul serviciului in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare in aceeasi ori in alta functie prevazuta cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior reprezinta modificarea raporturilor de serviciu caracterizata de vointa a unitatii din sistemul penitenciar, cu acordul fucntionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 2
(1) Functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare, la cerere sau in interesul serviciului, cu acordul lor, in aceeasi ori in alta functie pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior functiei detinute.
(2) Mutarea se poate face numai pe functii vacante din aceeasi cateorie, de ofiter, respectiv de agent, si de acelasi tip, de conducere, respectiv de executie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior functiei detinute.
(3) Ofiterii care ocupa functii de conducere pot solicita mutarea din functia detinuta si numirea intr-o functie de executie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior functiei in care sunt incadrati.
(4) Pentru mutarea intr-o functie prevazuta cu coeficient de ierarhizare inferior celei detinute, functionarii publici cu statut special isi exprima acordul, in mod expres.
(5) Prin functie prevazuta cu coeficient de ierarhizare identic se intelege functia in care se face numirea al carei coeficient de ierarhizare luat in calcul la stabilirea salariului este egal cu al functiei anterioare.

Art. 3
(1) Mutarea la cerere se poate aproba, in masura in care exista fonduri cu aceasta destinatie in bugetul aprobat, daca functionarul public cu statut special definitiv intruneste cumulativ urmatoarele cerinte:
a) indeplineste conditiile specifice prevazute in fisa postului in care solicita mutarea;
b) are avizul de principiu al directorului unitatii unde este incadrat;
c) are avizul de principiu al directorului unitatii unde solicita mutarea;
d) are avizul conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) cererea de mutare este intemeiata si motivata in toate situatiile, fiind insotita, dupa caz, de documente justificative.
(2) Respingerea motivata a solicitarii de mutare se comunica, la cerere, functionarului public cu satut special definitiv in cauza.

Art. 4
(1) In cazul in care exista mai multe solicitari de mutare pentru aceeasi functie, departajarea se va realiza de catre o comisie, constituita, la nivelul unitatii la care se solicita mutarea, din director/director adjunct/sef structura din domeniul postului de activitate presedinte, si 2 functionari publici cu statut special, din care unul din structura de resurse umane membri.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) va fi desemnata prin decizie a conducatorului unitatii si va analiza solicitarile de mutare, avand in vedere si urmatoarele criterii de departajare:
a) experienta profesionala in domeniul de activitate al functiei pentru care se solicita mutarea:
 • se acorda cate doua puncte pentru fiecare an intreg lucrat in domeniul de activitate al postului, in cadrul sistemului penitenciar;
 • fractiile de an se calculeaza corespunzator cu rotunjire la o luna; se ignora perioadele de sub o luna;
 • nu se iau in calcul perioadele in care solicitantii se afla in concedii fara plata;
 • vechimea se calculeaza la data analizei solicitarilor;
  b) calificativele obtinute la evaluarea anuala a performantelor profesionale indivicuale pe ultimii 3 ani de activitate:
 • pentru fiecare calificativ obtinut la evaluarea performantelor profesionale anuale, in ultimii 5 ani de activitate, se acorda puncte astfel: "Exceptional" 2 puncte, "Foarte bun" 1 punct, "Bun" 0,5 puncte, iar calificativele "Satisfacator" si "Nesatisfacator" nu se puncteaza;
  c) vechimea in sistemul administratiei penitenciare:
 • se acorda cate un punct pentru fiecare an intreg, lucrat in cadrul sistemului penitenciar;
 • fractiile de an se calculeaza corespunzator cu rotunjire la o luna; se ignora perioadele de sub o luna;
 • nu se iau in calcul perioadele in care solicitantii se afla in concedii fara plata;
 • vechimea se calculeaza la data analizei solicitarilor;
  d) probleme familiale deosebite:
 • se acorda 3 puncte pentru solicitantii care au probleme familiale deosebite, dovedite cu acte, altele decat cele prevazute la lit. f);
  e) situatia locativa a solicitantilor:
 • se acorda 5 puncte pentu solicitanti, in cazul in care prin mutare se diminueaza sau se elimina cheltuielile cu decontarea chiriei ori a transportului la si de la locul de munca;
  f) reunirea familiei:
 • se acorda 5 puncte, in cazul in care sotul/sotia are locul de munca si/sau domiciliul in localitatea in care se solicita mutarea;
  g) starea disciplinara (sanctiuni disciplinare):
 • se scad 5 puncte din punctajul final al solicitantilor care se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
 • se scad 5 puncte din punctajul final al solicitantilor care sunt condamnati pentru savarsirea de infractiuni, mentinuti in activitate conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (3) Punctajul final se stabileste prin insumarea punctajelor acordate conform alin. (2), fiind acceptat solicitantul care are punctajul cel mai mare.
  (4) La punctaje egale are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevazut la alin. (2) lit. a), iar in situatia in care se mentine egaliatatea are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevazut la alin. (2) lit. c).
  (5) La analiza prevazuta la alin. (2) poate participa, in calitate de observator, cate un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative la nivelul unitatii.

  Art. 5
  (1) Mutarea in interesul serviciului se realizeaza la propunerea motivata a unitatii si/sau a structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, unde urmeaza sa se mute functionarul public cu statut special in cauza, cu acordul directorului unitatii unde acesta este incadrat.
  (2) Mutarea in interesul serviciului se poate aproba, in masura in care exista fonduri cu aceasta destinatie in bugetul aprobat, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele cerinte:
  a) functionarul public cu statut special in cauza indeplineste conditiile specifice prevazute in fisa postului in care se propune mutarea;
  b) functionarul public cu statut special in cauza isi exprima acordul scris in acest sens.

  Art. 6
  In cazul mutarii la Administratia Nationala a Penitenciarelor este obligatoriu ca functionarii publici cu statut special sa aiba o vechime de cel putin un an intr-o unitate penitenciara.

  Art. 7
  Actul administrativ de mutare se intocmeste de catre compartimentul cu atributii in acest sens, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
  OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
  Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
  HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
  Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
  Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
  Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
  Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
  Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
  Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
  Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
  Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
  Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
  Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
  Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar. Editia 2
  Anghel Elena,Ene-Dinu Cornelia Beatrice Gabriela,Spataru-Negura Laura-Cristiana,Coord. Popa Nicolae

  Pret: 44.9 lei
  38.17 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  56 useri online

  Useri autentificati: