DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 234/2012 privind procedura de verificare a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca si de eliberare a certificatului de confirmare a numarului de declaratii de sustinere valabile pentru RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 685 din 3 octombrie 2012

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

In temeiul art. 2 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 717/2012 privind stabilirea masurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind initiativa cetateneasca si a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificatii tehnice pentru sistemele de colectare online in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind initiativa cetateneasca si al art. 7 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Inernelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Prezentul ordin stabileste procedura de verificare a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca completate in conditiile Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind initiativa cetateneasca, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 65 din 11 martie 2011, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 211/2011, si de eliberare a certificatului de confirmare a numarului de declaratii de sustinere valabile pentru Romania.

(2) Procedura prevazuta la alin. (1) vizeaza declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca completate de cetatenii romani si de cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene care isi exercita dreptul de rezidenta sau rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.
(3) Verificarea declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca prezentate de organizator presupune analizarea indeplinirii conditiilor de colectare a acestora, prevazute de Regulamentul (UE) nr. 211/2011, precum si a validitatii datelor pe care declaratiile le contin si se realizeaza potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea conditiilor prevazute de Regulamentul (UE) nr. 211/2011, de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si la instructiunile ministrului administratiei si internelor nr. 27/2010 privind masurile de natura organizatorica si tehnica pentru asigurarea securitatii prelucrarilor acestor date cu caracter personal efectuate de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) In cuprinsul prezentului ordin sunt aplicabile definitiile termenilor si expresiilor prevazute de art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.


Art. 2
(1) Verificarea declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca se realizeaza, potrivit competentelor, de catre urmatoarele structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, denumite in continuare autoritati competente:
a) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., in cazul declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca completate de cetatenii romani;
b) Inspectoratul General pentru Imigrari, denumit in continuare I.G.I., in cazul declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca completate de cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene care isi exercita dreptul de rezidenta sau rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.
(2) Certificatul de confirmare a numarului de declaratii de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca valabile pentru Romania se elibereaza in termen de 3 luni de la data primirii cererii de verificare a declaratiilor, in forma prezentata in anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 211/2011, sub semnatura ministrului administratiei si internelor.

Art. 3
(1) In vederea verificarii, potrivit prezentului ordin, declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca colectate de catre organizatori, in conditiile Regulamentului (UE) nr. 211/2011, se transmit D.E.P.A.B.D. in urmatoarele modalitati:
a) pe suport hartie, prin formularul de declaratie de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca partea B, in forma prezentata in anexa III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011, completat; sau
b) in format electronic, interoperabil, sub forma unui fisier de tip .csv/.xml, extras pentru Romania din sistemul de colectare online utilizat de organizatori.
(2) Declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca se transmit D.E.P.A.B.D., in conditiile prevazute la alin. (1), insotite de formularul de prezentare a declaratiilor de sustinere prevazut in anexa V la Regulamentul (UE) nr. 211/2011.
(3) Pentru a fi verificate, declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca prevazute la alin. (1) trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) numele;
b) prenumele;
c) domiciliul/adresa de rezidenta declarata pe teritoriul Romaniei;
d) data nasterii;
e) cetatenia;
f) codul numeric personal/seria si numarul cartii de identitate sau, dupa caz, ale pasaportului, certificatul de inregistrare ori ale cartii de rezidenta permanenta pentru cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene;
g) data completarii declaratiei;
h) semnatura, pentru declaratiile pe suport hartie.
(4) La data primirii declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca, autoritatea competenta verifica numarul de inregistrare al initiativei cetatenesti atribuit de Comisia Europeana. In cazul declaratiilor colectate in format electronic se verifica existenta certificatului de confirmare a conformitatii sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011, eliberat de catre autoritatea competenta a statului membru al Uniunii Europene in care sunt stocate datele.
(5) In situatia in care, in urma verificarii prevazute la alin. (4), se constata lipsa certificatului de confirmare a conformitatii sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011, autoritatea competenta solicita organizatorului, prin notificare in format electronic, prezentarea acestui document in termen de 3 zile de la data notificarii.
(6) In cazul in care informatiile prevazute la alin. (4) nu sunt prezentate de organizatori dupa notificarea prevazuta la alin. (5) sau acestea nu corespund cu cele existente pe pagina de internet dedicata initiativei cetatenesti propuse, declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca nu se verifica si se restituie organizatorilor in termen de 3 zile.

Art. 4
(1) Declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca primite d ela organizatori se separa de catre D.E.P.A.B.D. in functie de cetatenia peroanei. Declaratiile completate de cetatenii romani sunt verificate de catre D.E.P.A.B.D., iar cele completate de cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene se trimit spre verificare I.G.I.
(2) Autoritatile competente verifica declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca in baza procedurilor proprii, prin compararea informatiilor inscrise in declaratii cu cele existente in Registrul national de evidenta a persoanelor, respectiv in Sistemul informatic de management al strainilor, dupa caz, si propun ministrului administratiei si internelor eliberarea certificatului prevazut la art. 2 alin. (2).
(3) Pentru stabilirea validitatii datelor inscrise in declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca colectate in format electronic, autoritatile competente prelucreaza, prin mijloace automatizate, informatiile care constituie chei unice de identificare a persoanei, respectiv codul numeric personal, seria si numarul cartii de identitae/pasaportului/certificatului de inregistrare/cartii de rezidenta permanenta, si le coreleaza, dupa caz, cu celelalte informatii prezente in declaratiile de sustinere.

Art. 5
(1) In calitate de operatori de date cu caracter personal, autoritatile competente asigura respectarea masurilor de securitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal inscrise in declaratiile de sustinee a propunerilor de initiativa cetateneasca.
(2) Prelucrarea datelor prevazute la alin. (1) se realizeaza numai in scopul verificarii declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca.
(3) Dupa eliberarea certificatului prevazut la art. 2 alin. (2), autoritatile competente vor distruge declaratiile de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca sau eventualele copii ale acestora, conform prevederilor art. 12 alin. (4) si (5) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.

Art. 6
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca
Legea privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, lege nr. 189/1999, republicata in 2004
Codul muncii. Legea dialogului social. Cod 559. Actualizat la 1.02.2015
Editie coordonata de Conf. univ. dr. Dima Luminita

Pret: 9.9 lei
8.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
89 useri online

Useri autentificati: