DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comunaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 18 februarie 2011

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Vazand Referatul de aprobare nr. 39.907 din 27 ianuarie 2011,
avand in vedere prevederile:
 • Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentului (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentului (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentului (CE) nr. 1.301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licente de import, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentului (CE) nr. 1.975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului in ceea ce priveste punerea in aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii in ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentului (UE) nr. 825/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 de stabilire a formei si continutului informatiilor contabile care trebuie transmise Comisiei in scopul inchiderii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scopuri de monitorizare si prognoza;
 • Regulamentului (CE) nr. 884/2009 al Comisiei din 23 septembrie 2009 de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie prezentate Comisiei in scopul inchiderii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scop de monitorizare si prognoza;
 • Programului national de dezvoltare rurala 20072013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008, notificata Romaniei prin Adresa nr. 204.671 din 17 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) si (6) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

  Art. 1
  (1) Se aproba reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, denumit in continuare RUI, ca element component al Sistemului integrat de administrare si control si element comun cu aplicatiile aferente masurilor de piata, cotei de lapte, comertului exterior cu produse agricole si promovarii acestora pe piata interna si in tari terte, ajutoarelor de stat, masurilor cuprinse in Programul national de dezvoltare rurala 20072013, denumit in continuare PNDR, in vederea identificarii solicitantilor care acceseaza masuri reglementate de politica agricola comuna.
  (2) RUI preia integral datele existente in Registrul fermelor, in aplicatiile aferente masurilor reglementate de politica agricola comuna si cuprinde informatii referitoare la:
  a) identificarea agricultorilor;
  b) identificarea solicitantilor care depun cereri de ajutor, inclusiv a solicitantilor care depun cereri de finantare pentru masurile din PNDR;
  c) identificarea solicitantilor pentru masurile de piata, cota de lapte, comertul exterior cu produse agricole si promovarea acestora pe piata interna si in tari terte;
  d) identificarea solicitantilor pentru ajutoarele de stat, altii decat cei prevazuti la lit. a)c).
  (3) RUI se realizeaza in format electronic de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, ca o aplicatie informatica unitara si va fi gestionat de APIA.

  Art. 2
  Codul unic de identificare nu se acorda pentru puncte de lucru si/sau sucursale.

  Art. 3
  (1) Atribuirea de catre APIA a codului unic de identificare in RUI se face o singura data, pentru fiecare solicitant, pe baza unuia dintre urmatoarele documente:
  a) formularul de inscriere in RUI, care este prevazut in anexa nr. 1;
  b) cererea unica de sprijin pe suprafata, care se constituie si in cerere de inscriere in RUI;
  c) cererea pentru aprobarea solicitantului, pentru programul de incurajare a consumului fructelor in scoli si pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare, care se constituie si in cerere de inscriere in RUI;
  d) cerere de finantare pentru potentialii beneficiari ai masurilor din cadrul PNDR;
  e) notificare privind selectia solicitantului, care la data depunerii cererii de finantare prin PNDR era persoana fizica si care avea obligatia autorizarii conform prevederilor legale la data semnarii Contractului de finantare/Deciziei de finantare, insotita de formularul prevazut in anexa nr. 3;
  f) cerere pentru solicitantii ajutoarelor de stat prevazuti la art. 1 alin. (2) lit. d);
  g) solicitare de validare a datelor inregistrate, transmisa de celelalte institutii catre APIA, aprobata printr-o procedura stabilita de comun acord.
  (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)c) se depun la sediile APIA.
  (3) Documentele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se depun la sediile Agentiei pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, denumita in continuare APDRP.
  (4) Documentele prevazute la alin. (1) lit. f) se depun la sediile APIA sau ale celorlalte institutii aflate in coordonarea sau subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, dupa caz.
  (5) Solicitantii deja inregistrati in RUI, care intentioneaza sa desfasoare si activitati de comert exterior si/sau de promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte, depun la sediul central al APIA formularul prevazut in anexa nr. 1 si ataseaza documentele mentionate la pct. 37 din aceasta.
  (6) Solicitantul este responsabil de realitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (1) lit. a)f), cunoscand prevederile Codului penal.
  (7) Solicitantul are obligatia de a declara orice modificare intervenita asupra situatiei existente la data inregistrarii in RUI in termen de 10 zile lucratoare de la producerea acesteia, depunand in acest sens documente justificative.
  (8) APDRP va transmite prin intermediul interfetei realizate intre cele doua sisteme informatice, in tabela-tampon din baza de date existenta la APIA, toate informatiile necesare, in vederea validarii codurilor unice de identificare asociate solicitantilor de fonduri FEADR.

  Art. 4
  (1) In cazul solicitantilor pentru masurile de comert exterior si/sau de promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte, APIA genereaza codul unic de identificare folosind aplicatia IT in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea de catre solicitant a documentatiei complete si comunica solicitantului codul atribuit.
  (2) In cazul in care documentatia depusa de solicitant este incompleta, in termen de 5 zile de la primirea solicitarii, APIA notifica solicitantul asupra necesitatii completarii documentatiei, precizand documentele care trebuie depuse la APIA.
  (3) APIA comunica in scris solicitantului acceptul de utilizare a codului unic de identificare pentru activitatea de comert exterior sau de promovare a produselor agricole pe piata interna sau in tari terte, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete.

  Art. 5
  Informatiile minime pe care trebuie sa le cuprinda RUI sunt prevazute in anexa nr. 2.

  Art. 6
  Codul unic de identificare la APIA se va mentiona in toate cererile adresate APIA sau celorlalte institutii aflate in coordonarea sau subordinea MADR, dupa caz.

  Art. 7
  APIA si celelalte institutii abilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 8
  Anexele nr. 13 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 9
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 302/2005 privind realizarea Registrului fermelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, si Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.054/2005 privind organizarea completarii Registrului fermelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 19 octombrie 2005.

  Art. 10.
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexe


  Anexele 1-3 la Ordinul 22/2011
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
  Legea 269/2015 privind aprobarea OUG 4/2015 pentru modificarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
  Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
  Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
  Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
  HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
  Legea 179/2014 pentru modificarea si completarea OG 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice
  Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Lege nr. 145/2014
  Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
  OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
  OUG 53/2014 pentru modificarea OG 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola. Ordonanta de Urgenta nr. 53/2014
  Legea 122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Legea 122/2014
  Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
  Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
  UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
  OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
  Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante. Lege nr. 266/2002 republicata 2014
  HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
  Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
  Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publi
  Codul de procedura penala. Comentariu pe articole. Editie de colectie
  Coordonator Mihail Udroiu

  Pret: 527.5 lei

  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  74 useri online

  Useri autentificati: