DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementataPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 20 februarie 2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 23/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite prezentul ordin.

Art. I
Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa punctul 86 se introduce un nou punct, punctul 86^1, cu urmatorul cuprins:

"86^1. – Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate in valuta, se evalueaza la finele fiecarei perioade de raportare conform prevederilor IFRS."

2. Dupa punctul 117 se introduce un nou punct, punctul 117^1, cu urmatorul cuprins:
"117^1. – Valoarea capitalului social (contul 101 «Capital») se prezinta distinct in situatia pozitiei financiare si situatia modificarilor capitalurilor proprii."

3. Dupa punctul 129^1 se introduce un nou punct, punctul 129^2, cu urmatorul cuprins:
"120^2. – In aplicarea prezentelor reglementari, capitalurile proprii care pot fi utilziate pentru acoperirea pierderii contabile raportate includ si sumele reflectate in creditul contului 1028 «Ajustari ale capitalului social»."


4. In Planul de conturi prevazut la pucntul 143 se introduc zece noi conturi, respectiv conturile 206 "Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (A), 2806 "Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (P), 2907 "Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P), 216 "Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (A), 2816 "Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (P), 2916 "Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P), 2411 "Active biologice evaluate la valoarea justa" (A), 2412 "Active biologice evaluate la cost" (A), 4651 "Datorii din operatiuni cu instrumente derivate" (P) si 4642 "Creante din operatiuni cu instrumente derivate" (A).

Art. II
Entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezinta informatiile reflectate in conturile mentionate la art. I pct. 4 pe randurile corespunzatoare acestor elemente, raportate in cadrul situatiilor financiare anuale, respectiv ale raportarilor contabile anuale. In acest scop, activele necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale se prezinta in cadrul altor imobilizari necorporale, iar activele corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale se prezinta pe randurile corespunzatoare naturii acestor imobilizari corporale.

Art. III
Prezentul ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012.

Art. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 151/2016 privind ordinul european de protectie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 30/2016 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011
Ordin 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fonduril
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
OUG 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile. Ordonanta de urgenta 34/2015
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015
Ordin 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OUG 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce deriva din hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 1 din 5 iulie 2005 si Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 2 din 12 iulie 2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
OUG 53/2014 pentru modificarea OG 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola. Ordonanta de Urgenta nr. 53/2014
OG 5/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are ca
OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta
Hotararea 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor aces
OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
Curierul Judiciar, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: