DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2115/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, republicat 2013Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 6 noiembrie 2013

Ministerul Economiei si Finantelor - Republicare

Republicat in temeiul art. IX din Ordinul ministrului fondurilor europene si viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 592/1.283/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, dandu-se textelor o noua numerotare. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, si a mai fost modificat si completat prin:
 • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.700/2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 22 decembrie 2008;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.624/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 1 octombrie 2009;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.215/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 813 din 27 noiembrie 2009;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.966/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 22 iulie 2010;
 • Ordinul ministrului afacerilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 183/2011/57/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 30 ianuarie 2012.

  Art. 1
  Prin prezentul ordin sunt reglementate cheltuielile eligibile efectuate in cadrul axelor prioritare din cadrul Programului operational Asistenta tehnica (POAT) pnetru urmatoarele domenii majore de interventie:

  a) Axa prioritara 1 - Sprijin in procesul de implementare a instrumentelor structurale si coordonarea programelor:
  1. sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale;
  2. evaluare;
  3. formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/ proiectelor;
  4. sprijin pentru functionarea Autoritatii de Management (AM) pentru POAT, Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Autoritatii de Certificare si Plata (ACP) si Autoritatii de Audit (AA);

  b) Axa prioritara 2 - Dezvoltarea si functionarea Sistemului unic de management al informatiei (SMIS):
  1. dezvoltarea si mentanta SMIS si a retelei sale digitale;
  2. functionarea Unitatii centrale SMIS si a retelei de coordonatori;
  3. formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si activitati de informare cu privire la SMIS;
  4. furnizarea de echipamente si servicii pentru tehnologia informatiei si comunicatii;


  c) Axa prioritara 3 - Diseminarea informatiilor si promovarea instrumentelor structurale:
  1. diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Roamniei;
  2. functionarea Centrului de informare privind instrumentele structurale.

  Art. 2
  (1) Cheltuielile efectuate pentru implementarea operatiunilor din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de interventie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) sunt efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 2007;
  b) sunt in concordanta cu obiectivele POAT; si
  c) sunt necesare implementarii proiectului.
  (2) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru sprijinirea activtatii coordonatorilor d epoli de crestere si ale personalului de sprijin al acestora sunt considerate eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sunt efectuate incepand cu data intrarii in vigoare a Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regionala in parte;
  b) nu sunt finantate din axa prioritara 6 din Programul operational reginal sau din axa prioritara 5 din Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice;c)sunt in concordanta cu obiectivele POAT;d)sunt necesare implementarii proiectului.
  (3) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru finantarea majorarii salariale acordate in temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt considerate eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) sunt efectuate in perioada 14 aprilie 2009-31 decembrie 2011; si
  b) sunt in concordanta cu obiectivele POAT.
  (4) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului care gestioneaza instrumente structurale sunt considerate eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) sunt efectuate in perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2015; si
  b) sunt in concordanta cu obiectivele POAT.

  Art. 3
  (1) Cheltuielile efectuate de personalul beneficiarului proiectului finantat din POAT cu ocazia deplasarilor, pentru transport, cazare, diurna si indemnizatii de delegare sunt considerate eligibile:
  a) in limitele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) daca se prezinta documente doveditoare;c)daca se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului; sid)daca sunt in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.
  (2) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasarile coordonatorilor de poli de crestere si ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de transport si cazare, sunt considerate eligibile daca:
  a) se prezinta documente doveditoare;
  b) se justifica efectuarea deplasarilor conform obiectivelor si activitatilor proiectului si atributiilor stabilite; si
  c) se respecta prevederile aferente personalului cu functie de conducere, cuprinse inHotararea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulteriaore, precum si prevederile aferente personalului incadrat in categoria I de diurna, cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 518/1995, cu modificarile si compeltarile ulterioare.
  (3) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasarile coordonatorilor de poli de crestere si ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de diurna, sunt considerate eligibile daca se prezinta documente doveditoare ale deplasarii, se justifica efectuarea deplasarilor conform obiectivelor si activitatilor proiectului si atributiilor stabilite si:
  a) pentru deplasari interne - se incadreaza in nivelul diurnei practicate de agentia pentru dezvoltare regionala (ADR), dar nu mai mare de 2,5 ori decat nivelul stabilit conform legii in vigoare privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului (Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare);
  b) pentru deplasari externe - se respecta prevederile aferente personalului incadrat in categoria I de diurna, cuprinse inHotararea Guvernului nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (4) In compeletarea cheltuielilor prevazute la alin. (1), cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POAT, al Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP si al AA cu ocazia deplasarilor, pentru cheltuieli cu cazare, diurna si indemnizatii de delegare ale soferului, daca este pus la dispozitie de catre institutie, sunt considerate eligibile daca se prezinta documente doveditoare si se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului.
  (5) Cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POAT, al Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP si al AA si de coordonatorii SMIS, pentru taxe de participare, sunt considerate eligibile daca se prezinta documente doveditoare, se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului si sunt in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.
  (6) Cheltuielile efectuate de coordonatorii SMIS cu ocazia deplasarilor, pentru transport, cazare, diurna si indemnizatii de delegare, sunt considerate eligibile daca se prezinta documente doveditoare, se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului si sunt in conformitate cu legislatia natioanla in vigoare.
  (7) Sunt considerate eligibile atat cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului contractual (inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator), avand atributii in programarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, gestionarea, coordonarea, controlul si auditul instrumentelor structurale, incadrat in cadrul Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al AM POAT, al ACP si al AA, cat si cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, proportional cu timpul efectiv lucrat pentru indeplinirea atributiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de crestere si personalul de sprijin al acestora conform Protocolului tripartit dintre ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Minsiterul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regionala in parte.
  (8) Cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de crestere desemnati in bazaHotararii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbana in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru remunerarea personalului de sprijin al acestuia (inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator) sunt considerate eligibile daca se incadreaza in grila de salarizare a agentiei pentru dezvoltare regionala in cadrul careia isi desfasoara activitatea, daca sunt conforme contractului colectiv de munca si in limita a:
  a) 6.691 lei/luna/persoana, la care se adauga echivalentul contributiilor salariale suportate de angajator, pentru coordonatorii de poli de crestere;
  b) 5.648 lei/luna/persoana, la care se adauga echivalentul contributiilor salariale suportate de angajator, pentru personalul de sprijin al coordonatorilor de poli de crestere.
  (9) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), cheltuielile aferente indemnizatiei de concediu medical, inclusiv contributia angajatului si contributia angajatorului, sunt eligibile doar pentru primele 5 zile de concediu medical.
  (10) Cheltuielile prevazute la alin. (7) se deconteaza conform contractului individual de munca sau proportional cu procentul prevazut in fisa postului/foaia de prezenta aferent atributiilor realizate in domeniul instrumntelor structurale pentru personalul contractual incadrat in cadrul Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), AM POAT, ACP si AA si proportional cu timpul efectiv lucrat, conform foilor de prezenta lunare, pentru indeplinirea atributiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de crestere si personalul de sprijin al acestora conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regionala in parte.
  (11) Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente cresterii venitului brut rezultate in urma majorarii salariale acordate in temeiulLegii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate in perioada 14 aprilie 2009-31 decembrie 2011, inclusiv urmatoarele contributii ale angajatorului aferente respectivei cresteri:
  a) contributia de asigurari sociale de stat;
  b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesioanle;
  c) contributia pentru asigurarea sanatatii personalului;
  d) contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.
  (12) In cazul premiilor anuale calculate pe baza venitului brut care include si majorarea salariala in baza Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este considerata eligibila valoarea premiul acordat, aferenta acestei majorari, inclusiv contributiile angajatorului aferente acestei valori dintre cele mentionate la alin. (11) lit. a)-d), si platita conform legislatiei in vigaore.
  (13) Cheltuielile prevazute la alin. (11) si (12) sunt eligibile pentru personalul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) are atributii in gestionarea instrumentelor structurale in cadrul obiectivului Convergenta, asa cum este definita notiunea de gestionare de catre Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) a obtinut avizul prealabil al MFP pentru acordarea majorarii salariale in temeiulLegii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) este incadrat in structurile prevazute laart. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2, 10, 11 si 12 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) in cazul structurilor prevazute laart. 2 alin. (1) lit. b) pct. 10 si 11 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si mentionate la alit. c), acestea trebuie sa indeplineasca functiile si atributiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar in conformitate cu descrierile sistemelor de management si control, parte a documentelor de evaluare a conformitatii, considerate acceptabile de Comisia Europeana, in contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.
  (14) Cheltuielile prevazute la alin. (11) si (12) sunt eligibile pentru personalul incadrat la nivelul autoritatii de audit daca indeplineste conditia prevazuta la alin. (13) lit. a) si beneficiaza de majorarea salariala acordata in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (15) Cheltuielile prevazute la alin. (11) si (12) nu sunt eligibile pe perioada in care personalul este delegat, detasat, mutat temporar in alta structura decat cele prevazute la alin. (13) si (14), aflat in concediu medical sau concediu de maternitate.
  (16) Sunt considerate eligibile cheltuielile platite in perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2015 aferente cresterii venitului brut rezultate in urma majorarii salariale acordate in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv urmatoarele contributii ale angajatorului aferente respectivei cresteri:
  a) contributia de asigurari sociale de stat;
  b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesioanle;
  c) contributia pentru asigurarea sanatatii personalului;d)contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.
  (17) Cheltuielile prevazute la alin. (16) sunt eligibile pentru personalul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) are atributii in gestionarea instrumentelor structurale in cadrul obiectivului Convergenta, asa cum este definita notiunea de gestionare de catre Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b)a obtinut avizul Ministerului Fondurilor Europene/ Ministerului Finantelor Publice pentru acordarea majorarii salariale in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) este incadrat in structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 1, 2, 10, 11, 12, 17 si 18 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) in cazul structurilor prevazute laart. 2 alin. (1) lit. b), pct. 10 si 11 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si mentionate la lit. c), acestea trebuie sa indeplineasca functiile si atributiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar in conformitate cu descrierile sistemelor de management si control, parte a documentelor de evaluare a conformitatii, considerate acceptabile de Comisia Europeana, in contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.
  (18) Cheltuielile prevazute la alin. (16) sunt eligibile pentru personalul incadrat la nvielul autoritatii de audit daca indeplineste conditia prevazuta la alin. (17) lit. a) si beneficiaza de majorarea salariala acordata in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (19) Cheltuielile prevazute la alin. (16) nu sunt eligibile pe perioada in care personalul este detasat, mutat temporar in alta structura decat cele prevazute la alin. (17) si (18), aflat in concediu medical sau concediu de maternitate.
  (20) Venitul aferent timpului efectiv lucrat obtinut de personalul din echipele de proiect constituite in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale, structurilor din subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si institutiilor publice locale, pentru implementarea proiectelor finantate din Programul operational Asistenta tehnica, este eligibil daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) este proportional cu timpul efectiv alocat realizarii activitatilor pentru fiecare proiect;
  b) se respecta prevederile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare;
  c) timpul efectiv alocat realizarii activitatilor pentru fiecare proiect are la baza un formular completat lunar de fiecare persoana nominalizata in echipa de proiect cu toate activitatile derulate pe fiecare proiect finantat din instrumente structurale in limita orelor lucrate conform pontajului si precizand distinct procentul de lucru aferent fiecarui proiect.
  (21) Venitul aferent timpului efectiv lucrat obtinut de personalul din echipele de proiect constituite in cadrul beneficiarilor care nu sunt institutii publice, pentru implementarea proiectelor finantate din POAT, este eligibil daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) nivelul salariului nu poate fi mai mare decat nivelul salarial practicat in mod obisnuit, inainte de implementarea proiectului, de beneficiarul in cadrul caruia este incadrat;
  b) este calculat conform actului juridic de incadrare;
  c) se deconteaza proportional cu timpul efectiv alocat realizarii activitatilor pentru fiecare proiect si in limitele maxime prevazute in Ghidul solicitantului pentru POAT;
  d) timpul efectiv alocat realizarii activitatilor pentru proiect are la baza un formular completat lunar de fiecare persoana nominalizata in echipa de proiect cu toate activitatile derulate pe proiectul respectiv in limita orelor lucrate conform pontajului si precizand distinct procentul de lucru aferent;
  e) limta maxima care poate fi decontata per persoana este de 12 ore/zi, 60 ore/saptamana, reprezentand ore lucrate in proiecte finantate din POAT, inclusiv norma de baza, stabilite prin contractele incheiate.
  (22) Valoarea eligibila a cheltuielilor salariale cu echipa de proiect trebuie corelata cu gradul de complexitate al proiectului si nu poate depasi 15% din valoarea eligibila a proiectului.
  (23) Proiectele destinate finantarii coordonarii polilor de crestere sunt exceptate de la prevederile alin. (21)-(22).

  Art. 4
  (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt urmatoarele:
  a) cheltuielile pentru achizitionarea sau realizarea de studii si analize;
  b) cheltuielile pentru consultanta si expertiza tehnica, financiara, contabila, fiscala si juridica (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii);
  c) cheltuielile privind achizitionarea serviciilor de audit;
  d) cheltuielile privind achizitionarea serviciilor de evaluare;
  e) cheltuielile de inforamre si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului;
  f) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente;
  g) cheltuielile de comunicare, informare si publicitate, in care se includ, cu exceptia celor prevazute la lit. e) si f), urmatoarele: difuzarea spoturilor publicitare radio si TV, conceperea si productia de spoturi radio si TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, conceperea, productia sidistributia de materiale promotionale, organizarea de sesiuni de instruire si informare pentru reprezentanti ai mass-mediei, servicii de monitorizare media, consultanta in relatii publice;
  h) cheltuielile efectuate cu traduceri si interpretariat;
  i) cheltuielile pentru servicii informatice si de comunicatii: instalare, intretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii; intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice;
  j) cheltuielile pentru recrutarea si selectia personalului pentru AM pentru POAT, ACP, Ministerul Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale) si AA;
  k) cheltuielile pentru instruirea personalului din cadrul autoritatilor de management, organismelor intermediare, ACP, Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), AA si altor structuri implicate in gestionarea si implementarea instrumentelor structurale;
  l) cheltuielile pentru instruirea potentialilor beneficiari de instrumente structurale;
  m) cheltuieli pentru serviciile de cadastru;n)cheltuieli pentru servicii de urbanism si planificare teritoriala.
  (2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare in cadrul proiectelor pentru finantarea activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora sunt urmtoarele:
  a) cheltuielile pentru achizitionarea sau realizarea de studii si analize;
  b) cheltuielile pentru consultanta si expertiza tehnica, financiara, contabila, fiscala si juridica (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii);
  c) cheltuielile de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului;
  d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente;
  e) cheltuielile efectuate cu traduceri si interpretariat;
  f) cheltuielile pentru servicii informatice si de comunicatii: instalare, intretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii;
  g) cheltuielile pentru participarea coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora la sesiuni de instruire, justificata prin prisma activitatilor din proiect si a atributiilor acestora;
  h) cheltuielile pentru recrutarea si selectia coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, si anume cele necesare pentru publicarea anunturilor si multiplicarea documentelor pentru evaluarea candidatilor;
  i) cheltuielile privind achizitionarea serviciilor de audit.
  (3) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. f), k) si l) includ cheltiuieli cu onorariile, cazarea si transportul lectorilor si/sau invitatilor, indiferent de cetatenia acestora, la astfel de evenimente, inchirierea salii/salilor necesare, asigurarea echipamentelor necesare, asigurarea traducerii si a echipamentelor aferente, tiparirea si multiplicarea materialelor, asigurarea transportului si/sau cazarii participantilor in tara si/sau in strainatate, asigurarea serviciilor necesare organizarii pauzelor acestor tipuri de actiuni (cafea, apa, sucuri si tratatii si/sau mese), precum si orice alte cheltuieli necesare desfasurarii evenimentelor.(4) Cheltuielile prevazute la alin. (2) lit. d) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea si transportul lectorilor si/sau invitatilor, indiferent de cetatenia acestora, la astfel de evenimente, inchirierea salii/salilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiectie, asigurarea traducerii si a echipamentelor aferente, tiparirea si multiplicarea materialelor, asigurarea transportului si/ori cazarii participantilor in tara si/sau in strainatate, asigurarea serviciilor necesare organizarii pauzelor acestor tipuri de actiuni (cafea, apa, sucuri si tratatii si/sau mese).

  Art. 5
  (1) In categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achizitia de aparatura birotica, mobilier, echipamente, periferice de calcul, instalatii, subansamble si piese de schimb, daca subansamblele si piesele de schimb nu sunt incluse in costul serviciilor de instalare, intretinere si reparare, inclusiv pentru asigurarea securitatii si/sau sigurantei sediului beneficiarului, si alte active fixe corporale, necesare desfasurarii activitatii proiectului, realizata in cadrul si pe durata proiectului.
  (2) Cheltuielile pentru asigurarea securitatii si/sau sigurantei sediului beneficiarului nu sunt eligibile in cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestuia.
  (3) In categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente si marci.
  (4) Cheltuielile pentru achizitia de brevete si marci nu sunt eligibile in cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora.
  (5) Cheltuielile pentru achizitia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou si a materialelor consumabile sunt eligibile.
  (6) Cheltuielile pentru achizitia de publicatii/abonamente la publictii, carti relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, in format tiparit si/sau electronic, precum si cotizatiile pentru participarea AM pentru POAT, Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), ACP si AA la asociatii sunt eligibile.

  Art. 6
  (1) In categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru:
  a) plata utilitatilor: energie termica, energie electrica, apa, canalizare, salubritate, gaze naturale;
  b) telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si retele de comunic atii;
  c) achizitionarea materialelor si serviciilor de intretinere a sediului, inclusiv serviciilor de mentenanta aferente sistemelor informatice de control acces si supraveghere video;
  d) serviciile de instalare, intretinere si reparatii echipamente, cu exceptia celor informatice si de comunicatii;
  e) serviciile de intretinere si reparatii mijloace de transport;
  f) achizitionarea carburantilor, lubrifiantilor si consumabilelor pentru mijloacele de transport;
  g) arhivare;
  h) plata salariilor pentru personalul administrativ;
  i) inchirierea sediului, instalatiilor, echipamentelor, mobilierului, efectuate in ansamblu sau separat, destinate activitatii zilnice a beneficiarului;j)costurile aferente asigurarii de raspundere civila auto (RCA) pentru mijloacele de transport utilizate in scopul proiectului, daca acestea sunt in proprietatea beneficiarului sau a institutiei din care face parte entitatea beneficiara.
  (2) Categoriile de cheltuieli prevazute la lit. g) si h) ale alin. (1) nu sunt considerate eligibile in cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora.
  (3) Cheltuielile de intretinere si reparatii mijloace de transport cuprind cheltuielile cu reviziile tehnice si service-ul necesar functionarii mijloacelor de transport aflate in proprietatea beneficiarului.
  (4) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile in conformitate cu metodologia elaborata de AM si pe baza declaratiei pe propria raspundere transmisa de beneficiar.
  (5) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile numai in cadrul proiectelor:
  a) privind functionarea AM pentru POAT, Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritte pentru coordonarea instrumentelor structurale), ACP si AA;
  b) destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora;
  c) depuse de institutiile cu atributii in domeniul achizitiilor publice care sprijina sistemul de gestionare si control al instrumentelor structurale conform art. 32^2 si 32^3 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) depuse in cadrul domeniului major de interventie prevazut la art. 1 lit. c) pct. 2.

  Art. 7
  Sunt considerate eligibile cheltuielile cu tiparirea, multiplicarea si distributia de materiale efectuate in cadrul proiectului.

  Art. 8
  (1) Cheltuielile privind inchirierea de mjloace de transport, cu sofer sau fara sofer, efectuate in ansamblu sau separat, si/sau leasingul pentru mijloace de transport sunt eligibile in cadrul proiectului.
  (2) Sunt eligibile in cadrul proiectelor finantate din axele prioritare 2 si 3 - in cadrul domeniilor majore de interventie prevazute la art. 1 lit. b) pct. 4 si lit. c) pct. 2 cheltuielile privind inchirierea de spatii, instalatii, echipamente si mobilier, efectuate in ansamblu sau separat.
  (3) In cazul leasingului este eligibila cota-parte din valoarea de intrare a bunului, care face obiectul material al contractului de leasing.
  (4) Cheltuielile privind leasingul prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  a) obiectul material al contractului de leasing este utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivului operatiunii si respecta prevederile din contractul/decizia de finantare;
  b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;
  c) cota-parte din valoarea de intrare a bunului platita de utilizator este aferenta contractului de leasing si este justificata de documente contabile;
  d) valoarea maxima eligibila nu depaseste valoarea de piata a bunului care face obiectul contractului de leasing;
  e) cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibila doar pentru perioada de finantare a operatiunii;
  f) utilizatorul de leasing renunta expres la optiunea de cumparare, la momentul semnarii contractului de leasing.
  (5) In cazul mijloacelor de transport, costurile aferente asigurarii de raspundere civila auto (RCA) sunt eligibile daca sunt in sarcina utilizatorului, conform contractului de leasing.
  (6) In cazul mijloacelor de transport, valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depasi echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare autoturism.
  (7) Cheltuielile accesorii care intervin intr-un contract de leasing, precum asigurari, cu exceptia RCA, dobanzi, comisioane, taxe si alte asemenea cheltuieli, nu sunt eligibile.

  Art. 9
  Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru plata comisioanelor bancare afrente operatiunilor efectuate in scopul proiectului, din contul deschis de catre beneficiar la Trezoreria Statului.

  Art. 10
  (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile cu transportul de persoane, materiale, mobilier, echipamente si instalatii efectuate in cadrul proiectului.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora.

  Art. 11
  (1) Cheltuielile cu amortizarea sunt considerate eligibile cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibiltate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale sunt considerate eligibile daca sunt efectuate in cadrul domeniilor majore de interventie prevazute la art. 1 lit. a) pct. 4, lit. b) pct. 2 si 4 si lit. c) pct. 2.
  (3) Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe necorporale sunt considerate eligibile in cadrul proiectului.

  Art. 12
  (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru cladiri, spatii, instalatii, mobilier, mijloace de transport si echipamente, daca bunurile respective sunt in proprietatea beneficiarului si nu au fost achizitionate din fonduri nerambursabile acordate de uniunea Europeana si daca asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului. Sunt considerate eligibile doar primele de asigurare platite in perioada de executie a proiectului. In cazul in care evenimentul/evenimentle pentru care bunurile sunt asigurate se produce/produc in perioada de implementare a contractului/deciziei de finantare a proiectului, beneficiarul este obligat sa utilizeze suma pe care o primeste de la firma de asigurari in scopul proiectului. In caz contrar, AM poate proceda la recuperarea sumei platite beneficiarului pentru cheltuielile efectuate cu plata primelor de asigurare.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora.

  Art. 13
  (1) Cheltuielile aferente pregatirii documentatiei de licitatie, organizarii si derularii procedurilor de achizitie publica sunt eligibile daca sunt efectuate in cadrul proiectului.
  (2) Cheltuielile aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitie publica inclund cheltuielile pentru multiplicarea documentatiei, cu exceptia celei cumparate de ofertanti, si pentru publicarea anunturilor de intentie, a anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire a contractului.

  Art. 14
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  NOTA:
  Reproducem mai jos prevederile art. II-VII din Ordinul minsitrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 592/1.283/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, care nu sunt incorporate in forma republicata a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale actului modificator:
  "Art. II
  Pentru cererile de rambursare depuse pana la data publicarii prezentului ordin, din valoarea aprobata de Autoritatea de management pentru Programul operational Asistenta tehnica se ramburseaza din Programul operational Asistenta tehnica, in procentul de finantare prevazut in contractul/decizia de finantare, cheltuielile aferente cresterii venitului brut rezultate in urma majorarii salariale acordate in temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si compeletarile ulterioare, inclusiv urmatoarele contributii ale angajatorului aferente respectivei cresteri:
  a) contributia de asigurari sociale de stat;
  b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
  c) contributia pentru asigurarea santatii personalului;
  d) contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.

  Art. III
  In cazul contractelor/deciziilor de finantare pentru care au fost efectuate plati pana la data publicarii prezentului ordin, valoarea aprobata la rambursare de catre Autoritatea de management pentru Programul operational Asistenta tehnicaaferenta cererilor de rambursare care urmeaza sa fie platite dupa data publicarii prezentului ordin este diminuata cu diferenta dintre cheltuielile eligibile aferente rambursarilor efectuate pana la data publicarii prezentului ordin si valoarea eligibila calculata conform art. II pentru perioada pentru care aceste cheltuieli s-au rambursat.

  Art. IV
  Diferenta mentionata la art. III ramane cheltuiala definitiva a beneficiarului.

  Art. V
  Pentru contractele/deciziile de finantare semnate pana la data publicarii prezentului ordin si care au ca data de finalizare 31 decembrie 2015, Autoritatea de management pentru Programul operational Asistenta tehnica si beneficiarii semneaza acte aditionale in vederea modificarii valorii finantate din Programul operational Asistenta tehnica si a numarului si graficului cererilor de rambursare aferente acestora.

  Art. VI
  In vederea semnarii actelor aditionale mentionate la art. V, beneficiarii transmit, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului ordin, urmatoarele documente completate pentru luna anterioara celei in care s-a publicat prezentul ordin:
  1. state de plata pe fiecare strctura (directie, serviciu etc.) simulate in conditiile in care personalul nu ar fi primit majorarea salariala conform Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, semnate de reprezentantul legal al beneficiarului ori de persoana responsabila; sau
  2. situatii privind calculul majorarii salariale pe fiecare structura (directie, serviciu etc.), semnate de reprezentantul legal al beneficiarului sau de persoana responsabila.

  Art. VII
  In scopul determinarii valorii cheltuielilor mentionate la art. II, cu ocazia depunerii primei cereri de rambursare dupa semnarea actului aditional prevazut la art. V din prezentul ordin, beneficiarii furnizeaza suplimentr documentele prevazute la art. VI din prezentul ordin pentru perioada pentru care au solicitat rambursarea cheltuielilor."