DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 1930/150/2010, Procedura de compensare conform art. 8 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare. Ordin nr. 1930/2010, ordin nr. 150/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 9 iulie 2010

 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE: Ordin nr. 1930 din 1 iulie 2010
 • MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR: Ordin nr. 150 din 5 iulie 2010

  Avand in vedere prevederile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare,
  in temeiul prevederilor Art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin legea nr.15/2008, cu modificarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul finantelor publice si ministrul administratiei si Internelor emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Procedura de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare.

  Art. 2
  Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - Procedura de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare


  Art. 1
  (1) In scopul stingerii obligatiilor de plata reciproce stabilite conform art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, unitatile administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunile acestora, dupa caz, incheie acorduri privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata conform prevederilor art. 8 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 atat cu operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, cat si cu operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, dupa caz, potrivit modelului-cadru prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura de compensare.
  (2) Suma pentru care se incheie acordul prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 nu poate depasi suma obligatiilor de plata restante la data de 31 decembrie 2009, stabilita conform formulei de mai jos:

  Suat = Soe

  Suat = obligatiile de plata ale unitatilor administrativteritoriale, respectiv ale subdiviziunilor acestora, dupa caz, catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, precum si fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, Transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care au obligatii de plata restante la data de 31 decembrie 2009 la bugetul local; Soe = obligatiile de plata restante la data de 31 decembrie 2009, neachitate, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, precum si ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, datorate bugetelor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Pe baza acordurilor incheiate privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, unitatile administrativteritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achita sumele datorate operatorilor economici, in contul 50.70.35 "Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 8 din OUG nr. 51/2010" deschis pe numele acestora la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal in a caror administrare se afla. La ordinele de plata se anexeaza o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plata. Plata sumelor se efectueaza de catre unitatile administrativ-teritoriale in limita creditelor bugetare aprobate in bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.
  (4) In cazul in care operatorii economici nu au contul deschis la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului cu cea a unitatii administrativ-teritoriale, acordurile privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 incheiate de acestia se transmit in sistem electronic, scanat, la unitatea Trezoreriei Statului la care acestia isi au deschise conturile de catre unitatea Trezoreriei Statului.
  (5) Sumele incasate de operatorii economici in contul 50.70.35 "Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 8 din OUG nr 51/2010" se transfera de catre unitatile Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local cu care se efectueaza stingerea.
  (6) Operatiunile prevazute la alin. (3)—(5) se efectueaza in cadrul aceleiasi zile calendaristice.

  Art. 2
  (1) In situatia in care disponibilitatile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea platilor prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile, odata cu documentele de plata, si o cerere privind echilibrarea temporara a golului de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.
  (2) Pot depune cerere privind echilibrarea temporara a golului de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, in conditiile alin. (1), numai unitatile administrativ-teritoriale care nu au conturile poprite si numai pentru efectuarea operatiunilor de stingere reciproca a obligatiilor de plata in relatia cu operatori economici ale caror conturi nu sunt poprite.
  (3) Pe baza cererii privind echilibrarea temporara a golului de casa al bugetului local, unitatile Trezoreriei Statului transfera prin nota contabila sumele aferente echilibrarii bugetelor locale, din contul 65.02 "Decontari in contul trezoreriilor operative’", codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), in contul 21.40.02.10 "Venituri ale bugetului local — Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului".
  (4) Dupa efectuarea operatiunii prevazute la alin. (3) si decontarea ordinelor de plata intocmite de unitatile administrativ-teritoriale care au fost anexate la cererea de echilibrare a bugetului local, unitatile Trezoreriei Statului transfera prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele datorate bugetului local de operatorii economici, din conturile acestora 50.70.35 "Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 8 din OUG nr. 51/2010" in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local.
  (5) Operatiunile prevazute la alin. (2) si (3) aferente unui acord privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 se efectueaza in cadrul aceleiasi zile lucratoare. Dupa finalizarea acestor operatiuni, unitatile Trezoreriei Statului recupereaza suma acordata din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru echilibrarea bugetului local, prin debitarea pe baza de nota contabila a contului de venituri al bugetului local 21.40.02.10 "Venituri ale bugetului local — Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului".


  ANEXA la Procedura de compensare


  Formular
  Unitatea administrativ-teritoriala/Subdiviziunea Operatorul economic
  unitatii administrativ-teritoriale .......................................
  ................................................

  ACORD
  privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata conform prevederilor art. 8
  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010

  Primaria ............................................................................, reprezentata prin domnul/doamna ......................................, in
  calitate de ordonator principal de credite, si operatorul economic ........................................................................., reprezentat prin
  .............................., in calitate de .........................., suntem de acord cu stingerea obligatiilor de plata reciproce in suma totala de
  ................................. lei, reprezentand:
  a) obligatii ale unitatii administrativ-teritoriale ............................ catre operatorul economic ..............................................,
  din care:
  — ................................................................., in suma de ........................;
  — ................................................................., in suma de .........................;
  — ................................................................., in suma de .........................;
  TOTAL ............................................................
  b) obligatii ale operatorului economic ................................................. catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale
  ........................................, din care:
  — .........................................., in suma de ........................., datorate contului de venituri al bugetului local 21 ........................;
  — ........................................., in suma de ........................, datorate contului de venituri al bugetului local 21......................;
  — .........................................., in suma de ........................., datorate contului de venituri al bugetului local 21 ........................
  TOTAL .............................................................

  Operatorul economic ................................................................., reprezentat prin ...........................................................,
  sunt de acord cu debitarea contului 50.70.35 "Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 8 din
  OUG nr. 51/2010" de catre unitatea Trezoreriei Statului ............................................................., la care acesta este deschis, in
  scopul achitarii obligatiilor prevazute la lit. b) din prezentul acord.

  Ordonatorul principal de credite al bugetului local, Reprezentantul legal al operatorului economic,
  .................................................................................. ........................................................................
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
  OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
  Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Lege nr. 140/2013
  Legea 98/2013 privind aprobarea OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 98/2013
  Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
  OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea arieratelor din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2013
  OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de Urgenta nr. 47/2012
  OUG 8/2012 pentru stabilirea unor masuri financiare. Ordonanta de Urgenta nr. 8/2012
  OUG 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici. Ordonanta de urgenta nr. 44/2011
  Ordin 1925/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1—6 din OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
  OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
  Ghid pentru practicieni in dreptul concurentei
  Diana Ungureanu,Paul Prisecaru,Valentin Mircea,Norbert Maier,Sorin Fusea,Fabio Filpo,Adina Claici,Cristina Butacu,Marius Bulancea,Diana Ungureanu,Paul Prisecaru,Valentin Mircea,Norbert Maier,Sorin Fusea,Fabio Filpo,Adina Claici,Cristina Butacu,Marius Bulancea

  Pret: 24.9 lei
  21.16 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  65 useri online

  Useri autentificati: