DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1925/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 16 din OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 5 mai 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Avand in vedere dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) In anii 2010 si 2011, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011, Ministerul Finantelor Publice acorda unitatilor administrativ-teritoriale imprumuturi din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobanda de 6,25%, pe termen de maximum 5 ani, cu o perioada de gratie de un an."

2.La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Valoarea imprumutului solicitat de unitatea administrativteritoriala in anul 2011 nu poate depasi valoarea cea mai mica dintre totalul obligatiilor de plata restante inregistrate de aceasta la data de 31 decembrie 2010 fata de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, neachitate la data solicitarii imprumutului, si totalul obligatiilor fiscale restante prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011.
(4) Unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de imprumuturi in anul 2010 pot solicita in cursul anului 2011 contractarea de noi imprumuturi pentru stingerea obligatiilor de plata inregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2010."

3. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si dobanzilor de platit la imprumutul acordat din venituri din privatizare se calculeaza o dobanda de intarziere la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei."

4. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Directia generala de trezorerie si datorie publica din Ministerul Finantelor Publice va transmite in sistem electronic Trezoreriei Operative Centrale Situatia privind distribuirea sumelor potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011. Obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital."

5. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) In situatia in care unitatile administrativ-teritoriale au contractat doua sau mai multe imprumuturi stingerea obligatiilor de plata se realizeaza in functie de data scadentei fiecarui imprumut, in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital."

6. La formularul nr. 3 "Conventie de imprumut", la articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului se calculeaza o dobanda de intarziere la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului."

Art. II
Pentru sumele neutilizate si virate integral in contul Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011, unitatile administrativ-teritoriale nu datoreaza dobanda. Dobanda si dobanda de intarziere virate de unitatile administrativ-teritoriale pentru aceste sume in contul Ministerului Finantelor Publice, respectiv in bugetul Trezoreriei Statului, se restituie unitatii administrativ-teritoriale, iar obligatiile de plata viitoare se scot din evidenta contabila.
Restituirea dobanzilor si dobanzilor de intarziere se efectueaza din oficiu de Ministerul Finantelor Publice, din conturile de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului la care acestea au fost virate, in contul indicat de unitatea administrativteritoriala.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
Ordin nr. 1135/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Co
HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Ordin 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale
Hotararea 35/2013 cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind Finantarea pe termen lung a economiei europene COM (2013) 150 final 2
HG 186/2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin HG 96/2011. Hotararea nr. 186/2013
Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Lege nr. 140/2013
OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea arieratelor din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2013
HG 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotarare nr. 23/2013
Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
OUG 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Ordonanta de urgenta 86/2011
Ordinul 1930/150/2010, Procedura de compensare conform art. 8 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare. Ordin nr. 1930/2010, ordin nr. 150/2010
OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Legea 65/2010 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si
OUG 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 9/2010
Lege nr. 232/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme
OUG nr. 113/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii
Procedura privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publi
Curierul Fiscal, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 28.9 lei
24.57 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: