DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1918/2013/65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbruPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 28 ianuarie 2014

 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE: Ordin nr. 1918 din 26 noiembrie 2013
 • MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE: Ordin nr. 65 din 17 ianuarie 2014

  Avand in vedere dispozitiile art. 40 alin. (3) si art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 116 si 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, si viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru, prevazuta in anexa nr. 1.


  Art. 2
  Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
  a) adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa judiciara de timbru cuvenita bugetului de stat, prevazuta in anexa nr. 2;
  b) instiintare de restituire a unor sume reprezentand taxe judiciare de timbru, prevazuta in anexa nr. 3

  Art. 3
  Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 4
  Unitatile adminsitrativ-teritoriale si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


  Art. 5
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa nr. 1 - PROCEDURA de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru  Capitolul I - Dispozitii generale


  1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele achitate de contribuabili, cu titlu de taxe judiciare de timbru, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, denumita in continuare ordonanta, pentru care instantele judecatoresti competente, Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit suma cuvenita a fi restituita la cererea solicitantilor.

  2. Stabilirea sumelor de restituit se face de catre instanta judecatoreasca prevazuta de art. 45 alin. (4) din ordonanta, denumita in continuare instanta judecatoreasca competenta, iar compensarea si/sau restituirea se fac/face de catre organul fiscal competent din cota-parte a taxei care i se cuvine.

  3. In vederea restituirii sumei cuvenite, contribuabilul solicitant depune in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, in original, la registratura unitatii administrativ-teritoriale, denumita in continuare organul fiscal local, cererea de restituire solutionata de instanta judecatoreasca competenta. Pe cererea de restituire solicitantul inscrie numele si prenumele/denumirea domiciliului fiscal, codul de identificare fiscala, modalitatea de restituire a banilor: in contul bancar, in numerar sau prin mandat postal, dupa caz, si ataseaza documentul de plata al taxei judiciare de timbru.

  4. In cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara, in contul indicat prin cererea de restituire, iar in cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie in contul bancar indicat prin cererea de restituire, fie in numerar, pentru sume aprobate de instanta judecatoreasca mai mici de 500 lei, fie prin mandat posta. In cazul in care restituirea se face in cont bancar, in cererea de restituire se vor indica codul IBAN si banca la care este deschis acest cont.

  5. Cererea de restituire prevazuta la pct. 3 se solutioneaza in termenul prevazut de art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ultarioare, calculat de la data depunerii acesteia la registratura organului fiscal local.

  6. In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii prevazuta la pct. 3, organul fiscal local transmite organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumit in continuare organul fiscal central competent, cererea solicitantului, decizia instantei judecatoresti competente si documentul de plata a taxei judiciare de timbru, in copie, precum si certificarea faptului ca suma in cauza a fost incasata si nu a mai fost restituita, in original.

  7. Certificarea operatiunii de plata a taxei judiciare de timbru se efectueaza de catre organul fiscal local, prin formularul "Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa judiciara de timbru cuvenita bugetului de stat", prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

  8. In scopul efectuarii compensarii prevazute de lege, sumele reprezentand taxa judiciara de timbru de restituit sunt exigibile la data depunerii cererii de restituire solutionate de instanta judecatoreasca competenta la registratura organului fiscal competent.


  Capitolul II - Procedura de restituire a cotei-parti din taxa judiciara de timbru care se face venit al bugetului local


  9. Dupa primirea cererii de restituire, compartimentul cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment, procedeaza la verificarea in evidenta analitica pe platitori, sub aspectul identificarii eventualelor obligatii fiscale restante inregistrate de catre solicitant.

  10. Daca nu se constata existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, compartimentul va intocmi formularul ITL 060 "Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local", in doua exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, dupa caz.

  11. In cazul in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se restituie numai dupa efectuarea compensarii cu obligatiile bugetare existente in evidenta analitica pe platitori, cu respectarea prevederilor art. 116 si 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2013, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  a) Daca suma de restituit este mai mica decat obligatiile fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensare pana la concurenta sumei de restituit.
  b) Daca suma de restituit este mai mare sau egala cu suma reprezentant obligatii fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensarea pana la concurenta obligatiilor fiscale restante, diferenta rezultata restituindu-se acestuia.

  12. In cazul in care s-a procedat la compensare, compartimentul va intocmi formularul ITL 060 "Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local", in doua exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului in termen de 7 zile, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, dupa caz.

  13. In vederea restituirii efective a sumelor cuvenite, organul fiscal local instiinteaza solicitantul in vederea prezentarii acestuia la ghiseu pentru efectuarea restituirii in numerar sau efectueaza restituirea in contul precizat de solicitant, dupa caz, cu incadrarea in termenul prevazut de art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Capitolul III - Procedura de restituire a cotei-parti din taxa judiciara de timbru care se face venit al bugetului de stat


  14. Dupa primirea documentatiei prevazute la pct. 6, organul fiscal central competent, prin compartiment, procedeaza la verificarea acesteia si a cotei-parti din taxa judiciara de timbru care se cuvine a fi restituita din bugetul de stat.

  15. Prin organ fiscal competent potrivit dispozitiilor art. 33 si 36 din Ordonanta Guvernulu nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege:
  a) in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
  b) in cazul persoanelor fizice organul fiscal in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica;
  c) in cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul social in Romania Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

  16. In situatia in care, in urma verificarii efectuate potrivit dispozitiilor pct. 14, organul fiscal central competent constata ca documentatia transmisa de catre organul fiscal local este incompleta ori constata erori in calcularea cotei-parti din taxa judiciara de timbru care se cuvine a fi restituita din bugetul de stat, va restitui acesteia, in termen de doua zile lucratoare, documentatia transmisa, in vederea completarii ori corectarii ei, dupa caz.

  17. Organul fiscal local efectueaza completarile/corectiile necesare si retransmite in termen de doua zile lucratoare organului fiscal central competent documentatia legal intocmita.

  18. Dupa primirea documentatiei corecte si complete, organul fiscal central competent, prin compartiment, va efectua verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul identificarii eventualelor obligatii fiscale restante inregistrate de catre solicitanti.

  19. In cazul in care se constata ca solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetele adminsitrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organul fiscal central competent va intocmi decizia de restituire prevazuta de Ordinul ministrul finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, in 3 exemplare. In baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal central competent va intocmi, in 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea unor sume prevazuta in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, cu modificarile si completarile ulteriore.

  20. In cazul in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se restituie numai dupa efectuarea compensarii cu obligatiile existente in evidenta analitica pe platitori, intocmindu-se in acest sens decizia privind compensarea obligatiilor fiscale prevazuta de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, cu modificarile si completarile ulterioare.

  21. In situatia in care suma de restituit este mai mare sau egala cu suma reprezentand obligatiile fiscale restante ale solicitantului, organul fiscal central competent efectueaza compensarea pana la concurenta acestor obligatii fiscale, iar eventuala diferenta rezultata in urma compensarii se restituie acestuia.

  22. In vederea efectuarii compensarii si restituirii, organul fiscal central compentent intocmeste, in 3 exemplare, decizia privind compensarea obligatiilor fiscale, decizia de restituire si nota privind restituirea/rambursarea unor sume, dupa caz, care se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, in scopul efectuarii operatiunilor de compensare si de restituire.
  Compensarea/restituirea se efectueaza din contul de venituri al bugetului de stat "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru", codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale in care sumele au fost incasate.

  23. Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei ramase dupa efectuarea operatiunii de compensare, in contul bancar inscris de solicitant in cererea de restituire.

  24. In cazul solicitantilor persoane juridice, restiuirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara, in contul indicat de acestia prin cererea de restituire.

  25. In cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie in contul bancar (cont IBAN) indicat prin cererea de restituire, fie in numerar, pentru sume aprobate de instanta judecatoreasca mai mici de 500 lei, fie prin mandat postal.
  In cazul restituirii prin mandat postal, acestea se emit de organul fiscal central competent si se transmit unitatii Trezoreriei Statului, insotite de un borderou centralizator in vederea intocmirii de unitatea trezoreriei statului a ordinului de plata, de virare a sumei totale in contul Companiei Nationale "Posta Romana" S.A. In aceasta sitautie unitatea Trezoreriei Statului depune mandatele postale la unitatile Companiei Nationale "Posta Romana" S.A. impreuna cu o copie a borderoului centralizator si a ordinului de plata.

  26. In vederea efectuarii restituirii in numerar, organul fiscal central competent va transmite unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea implinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, decizia privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, impreuna cu "Instiitarea de restituire a unor sume reprezentand taxe judiciare de timbru", al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

  27. Programarea solicitantilor pentru care restituirea se face in numerar se va efectua de catre unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in termenul legal de solutionare. Data la care a fost programat solicitantul in vederea ridicarii in numerar a sumei va fi inscrisa de catre unitatea Trezoreriei Statului in instiintarea de restituire.

  28. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal central competent, in ziua imediat urmatoare avizarii acestora, doua exemplare ale instiintarii de restituire si ale deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, dupa caz.

  29. Organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, va tine o evidenta a restituirilor, va transmite solicitantului un exemplar al instiintarii de restituire si al deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, dupa caz, cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

  30. In situatia in care solicitantul nu se prezinta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la data stabilita, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o data ulterioara, la solicitarea sa.

  31. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, al deciziei de restituire si al notei privind restituirea/rambursarea unor sume si le transmite pe celelalte doua organului fiscal central competent, in termen de doua zile.

  32. Dupa primirea documentelor, organul fiscal central competent va pastra un exemplar al deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, al deciziei de restituire si al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru inregistrarea operatiunilor in evidenta analitica pe platitori, si il va transmite pe celalalt solicitantului, in termen de 7 zile.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  33. Documentele intocmite in vederea solutionarii solicitarilor de restituire a sumelor reprezentand taxa judiciara de timbru se arhiveaza la dosarul fiscal al solicitantului, dupa caz.

  34. Organul fiscal central competent va transmite organului fiscal local, de indata, in copie, documentele intocmite in vederea compensarii si/sau restituirii taxei judiciare de timbru din cota cuvenita bugetului de stat, in vederea organizarii evidentei restituirilor de taxe judiciare de timbru.

  35. Organul fiscal local, dupa primirea de la organul fiscal central competent a documentelor prevazute la pct. 34, va comunica instantei judecatoresti, Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, ca cererea de restituire solutionata de acestea a fost pusa in aplicare.


  Anexa nr. 2


  Unitatea administrativ-teritoriala .............................
  Str. ............................................ nr. ....... localitatea .....................

  Catre
  ...........................................*)
  Str. ....................................... nr. ...... localitatea ........................

  ADRESA de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa judiciara de timbru cuvenita bugetului de stat

  Avand in vedere Cererea de restituire nr. .................... din data de ................... si Chitanta/Ordinul de plata nr. ................. din data de ........................, anexate, confirmam/nu confirmam incasarea sumei de ................... lei, la .............................................................., cu titlu de taxa judiciara de timbru, din care cota-parte virata bugetului de stat in suma de .................................. .

  Seful unitatii administrativ-teritoriale,
  ..........................................
  Intocmit/data ...............................
  Inspector,
  ..................................
  Semnatura ..................................
  Stampila unitatii administrativ-teritoriale ..................

  ______
  *) Se va inscrie denumirea organului fiscal central competent in administrarea contribuabilului


  Anexa nr. 3


  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Directia Generala Regionala a Finantelor Publice ......................
  Administratia Judeteana a Finantelor Publice .................../
  Serviciul Fiscal Municipal/Orasenesc ...................
  Biroul Fiscal Comunal
  Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili ..................
  Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii ...................
  Str. ........................... nr. ......, localitatea ......................

  INSTIINTARE DE RESTITUIRE
  a unor sume reprezentand taxe judiciare de timbru
  Nr. ............... din data de .....................

  Catre
  Solicitant ...................,
  cu domiciliul in localitatea .............................,
  str. ................................... nr. ......, bl. ......,
  sc. ....., ap. ......, judetul/sectorul .......................,
  avand C.N.P. .................................

  In urma deciziei instantei judecatoresti competente si a cererii dumneavoastra de restituire a sumei de ............... lei, reprezentand cota-parte cuvenita bugetului de stat din taxa judiciara de timbru, precum si a compensarii sumei de .............. lei cu obligatiile fiscale neachitate inregistrate de dumneavoastra, a rezultat de restituit suma de ............ lei.
  In vederea restituirii in numerar a acestei sume este necesar sa va prezentati la Trezoreria ........................, cu sediul in str. ............................, nr. .........., judetul/sectorul ......................, pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentand la ghiseu aceasta instiintare si buletinul/cartea dumneavoastra de identitate.

  Conducatorul unitatii fiscale,
  ..........................
  Unitatea Trezoreriei Statului
  ..........................................
  Aprobat programare pentru ridicarea numerarului in data de .....................
  Conducatorul unitatii Trezoreriei Statului,
  ..........................
  Data ......................
  Sef compartiment,
  ......................