DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1866/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turismPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 4 august 2010

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

In temeiul art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile ulterioare, ministrul dezvoltarii regionale si turismului emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turism, prevazute in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prevederile prezentului ordin se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind Libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 3 mai 2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Norme Metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turismCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezentele norme metodologice, elaborate in conformitate cu prevederile art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 238 /2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica operatorilor economici si persoanelor fizice care desfasoara, in conditiile legii, activitati economice specifice agentiilor de turism in Romania.
(2) In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) operatorul economic — persoana fizica autorizata, Intreprinderea individuala sau familiala, societatea comerciala ori alta persoana juridica constituita conform legii, care desfasoara activitati economice specifice agentiilor de turism;
b) agentia de turism — unitatea specializata, persoana juridica, care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, in baza licentei de turism emise de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;
c) sediul secundar/reprezentanta agentiei de turism — punctul de lucru al Operatorului economic titular al licentei de turism, in care se desfasoara activitati specifice agentiei de turism si care poate functiona in aceeasi localitate cu sediul agentiei de Turism sau intr-o alta localitate.


Capitolul II - Acordarea, suspendarea, retragerea si radierea licentei de turism


Art. 2
(1) Licenta de turism se elibereaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism, denumita in continuare D.G.C.A.T., la cererea operatorilor economici.
(2) Criteriile privind acordarea licentei de turism pentru agentia de turism de tip touroperatoare sau detailista si a anexei licentei de turism pentru sediul secundar/reprezentanta acesteia sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(3) Macheta licentei de turism — pentru agentia de turism si macheta anexei licentei de turism — pentru sediul secundar/reprezentanta agentiei de turism sunt prezentate in anexa nr. 2 si, respectiv, in anexa nr. 3, care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Art. 3
In vederea obtinerii/preschimbarii licentei de turism, operatorul economic depune urmatoarele documente:
a) cerere de eliberare a licentei de turism;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) copie de pe cel putin unul dintre urmatoarele documente ce apartin persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism: certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism specific functiei;
d) copie de pe contractul individual de munca al persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism, inregistrat conform prevederilor legale;
e) copia politei de asigurare privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.

Art. 4
Procedura de autorizare a agentiilor de turism poate fi indeplinita si prin intermediul punctului de contact unic electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, in termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic.

Art. 5
(1) Documentatia prevazuta la art. 3 se transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism.
(2) Cererea operatorului economic este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de minister.
(3) Prelungirea termenului de acordare a licentei, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate operatorului economic inainte de expirarea termenului initial.
(4) Eliberarea licentei de turism se face, dupa verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor de licentiere, prevazute in anexa nr. 1, de catre specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism, in prezenta reprezentantului operatorului economic in cauza. Constatarile rezultate in urma verificarii se consemneaza in nota de licentiere intocmita in 3 exemplare, dintre care un exemplar se preda reprezentantului legal al operatorului economic.
(5) La verificarea agentiilor de turism pot participa si reprezentanti ai asociatiilor profesionale de profil.
(6) Licenta se considera acordata in situatia in care ministerul nu a raspuns in termenul prevazut la alin. (2), cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv un interes legitim al unei terte parti.
(7) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia generala control si autorizare pentru turism, va transmite operatorului economic o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii acesteia. Confirmarea de primire a cererii trebuie sa precizeze urmatoarele:
a) termenul de procesare a cererii;
b) caile de atac disponibile;
c) dupa caz, mentiunea ca, in lipsa unui raspuns in termenul specificat, licenta se considera acordata.
(8) In cazul unei cereri sau al unei documentatii incomplete, operatorul economic este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii, prevazut la alin. (2).
(9) In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, operatorul economic este informat in cel mai scurt termen, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii.
(10) In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea licentei de turism, acestuia i se comunica in scris motivul in termenul prevazut la alin. (2).

Art. 6
In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse de catre operatorii economici straini apartinand statelor membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, in vederea obtinerii licentei de turism, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului contacteaza autoritatile competente din statul membru de care apartine operatorul economic in cauza, prin intermediul Sistemului de Informare in cadrul Pietei Interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 7
La schimbarea sediului agentiei de turism sau a titularului licentei de turism, operatorul economic in cauza este obligat sa solicite eliberarea unei noi licente de turism, intocmind in acest sens urmatoarea documentatie:
a) cerere;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) licenta de turism eliberata anterior, in original;
d) copia politei de asigurare privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.

Art. 8
Pentru inscrierea sediului secundar/reprezentantei unei agentii de turism, operatorul economic depune urmatoarele documente:
a) cerere;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) licenta de turism, in copie, a agentiei de turism pentru care se solicita inscrierea unui/unei sediu secundar/reprezentante;
d) copie de pe cel putin unul dintre urmatoarele documente ce apartin persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism: certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism;
e) copie de pe contractul individual de munca al persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism, inregistrat conform prevederilor legale;
f) copia politei de asigurare privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.

Art. 9
Documentele necesare pentru radierea agentiei de turism si, respectiv, a sediului secundar/reprezentantei acesteia sunt urmatoarele:
a) cerere;
b) licenta de turism si, respectiv, anexa licentei de turism, in original.

Art. 10
Termenul de eliberare a licentei de turism este de 30 de zile de la data inregistrarii cererii operatorului economic.

Art. 11
Suspendarea licentei de turism de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism se face in situatiile prevazute la art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12
Retragerea licentei de turism de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism se face in situatiile prevazute la art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13
In situatia in care, la verificarea efectuata de reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism, se constata ca agentia de turism nu mai functioneaza la sediul inscris in licenta de turism, aceasta se retrage din oficiu, dupa 15 zile de la notificarea prin scrisoare recomandata a operatorului economic, titular al licentei de turism in cauza.


Capitolul III - Acordarea brevetului de turism


Art. 14
Conducerea operativa a unei structuri de primire turistice sau a unei agentii de turism trebuie sa fie asigurata de o persoana fizica care detine brevet de turism in domeniu ori certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau diploma de licenta/masterat privind absolvirea cursurilor universitare in domeniul turismului.

Art. 15
(1) In functie de nivelul si de pregatirea profesionala, precum si de indeplinirea criteriilor prevazute la art. 16 alin. (2)—(6), se elibereaza brevet de turism pentru urmatoarele functii:
a) manager in activitatea de turism;
b) director de agentie de turism;
c) director de hotel;
d) director de restaurant;
e) cabanier.
(2) Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decat cele inscrise pe acesta, astfel:
a) managerul in activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute la alin. (1);
b) directorul de hotel poate asigura fie functia inscrisa in brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare.
(3) Macheta brevetului de turism este prezentata in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Art. 16
(1) In vederea obtinerii brevetului de turism persoana fizica trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) cerere;
b) curriculum vitae, cu precizarea expresa a pregatirii profesionale si a experientei profesionale, precum si cu urmatoarea declaratie: „Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa imi fie anulat brevetul de turism.”;
c) copie de pe actul de identitate;
d) copii de pe actele care atesta pregatirea profesionala;
e) atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierului;
f) certificat de cazier judiciar.
(2) Brevetul de turism pentru manager in activitatea de turism se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate cu profil de turism, absolventul unui master sau doctorat in turism;
b) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala in turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.
(3) Brevetul de turism pentru director de agentie de turism se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatilor agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;
b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.
(4) Brevetul de turism pentru director de hotel se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;
b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.
(5) Brevetul de turism pentru director de restaurant se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;
b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.
(6) Brevetul de turism pentru cabanier se elibereaza pentru:
a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de cabanier;
b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de cabanier.

Art. 17
(1) Documentatia de brevet de turism se transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism.
(2) Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de minister.
(3) Prelungirea termenului de emitere a brevetului, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(4) Brevetul de turism se considera acordat in situatia in care ministerul nu a raspuns in termenul prevazut la alin. (2), cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv un interes legitim al unei terte parti.
(5) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia generala control si autorizare pentru turism, va transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii acesteia. Confirmarea de primire a cererii trebuie sa precizeze urmatoarele:
a) termenul de procesare a cererii;
b) caile de atac disponibile;
c) dupa caz, mentiunea ca, in lipsa unui raspuns in termenul specificat, brevetul de turism se considera acordat.
(6) In cazul unei cereri sau al unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii, prevazut la alin. (2).
(7) In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, solicitantul este informat in cel mai scurt termen, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii.
(8) In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea brevetului de turism, acestuia i se comunica in scris motivul in termenul prevazut la alin. (1).
(9) Brevetul de turism se elibereaza pe o perioada nelimitata.

Art. 18
Retragerea brevetului de turism de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului — Directia generala control si autorizare pentru turism se face in situatiile prevazute la art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anexa nr. 1 la normele metodologice - Criterii privind acordarea licentei de turism pentru agentia de turism de tip touroperatoare sau detailista si a anexei licentei de turism pentru sediul secundar/reprezentanta*) acesteia
Nr. Criterii privind acordarea licentei de turism pentru agentia de turism de tip touroperatoare sau detailista si a anexei licentei
crt. de turism pentru sediul secundar/reprezentanta*) acesteia


1. Inscrierea la oficiul registrului comertului a punctului de lucru al agentiei de turism, precum si a activitatii desfasurate
specifice agentiei de turism in cauza, incadrata in clasa CAEN corespunzatoare

2. Starea cladirii sa fie buna si salubra

3. Amplasarea agentiei de turism in cladire1): la demisol, parter, mezanin sau la etajul I, usor accesibila

4. Suprafata agentiei de turism sa fie de minimum:  16 m2 pentru agentia de turism touroperatoare
                           10 m2 pentru agentia de turism detailista

5. Suprafata comerciala sa fie folosita in exclusivitate pentru activitatea de turism2)

6. Grup sanitar propriu pentru personal sau acces facil

7. Persoana care asigura conducerea operativa a agentiei de turism sau a sediului secundar/reprezentantei3)
acesteia trebuie sa detina cel putin unul dintre urmatoarele documente4): certificat de absolvire a unui curs de formare
manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de
licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de
turism specific functiei.

8. Asigurarea cu personal calificat ca agent de turism si cu ghizi posesori ai atestatului de ghid de turism

9. Polita de asigurare privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

10. Utilizarea de autocare clasificate

11. Asigurarea serviciilor de cazare si alimentatie publica numai in structuri de primire turistice clasificate

12. Firma cu denumirea agentiei de turism, iar in cazul amplasarii acesteia in imobile cu spatii de locuit/activitati 
economice, aplicarea unui autocolant sau a unei placute la intrarea in imobil cu denumirea agentiei de turism

13. Mobilier adecvat activitatii desfasurate

14. Mijloace de comunicatie: fax, telefon, acces internet

15. Afisarea intr-un loc vizibil pentru clienti a plachetei cu numarul de telefon, la dispozitia turistilor, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului


------------------------
*) Doar operatorul economic care detine agentie de turism touroperatoare poate infiinta sediul secundar/reprezentanta touroperatoare.
1) Pot fi acceptate si alte amplasamente, daca sunt situate in cladiri cu destinatie publica. Agentia de turism touroperatoare care nu are activitate de vanzare directa catre turisti poate functiona si la alte niveluri ale cladirii.

2) Pot fi acceptate, in masura in care spatiul permite, si alte activitati, cum sunt: schimb valutar, xerox, vanzari de suveniruri, ilustrate, carti de turism, ghiduri, harti.

3) In cazul sediului secundar/reprezentantei situate in aceeasi localitate cu agentia de turism, este suficient ca persoana care asigura conducerea operativa a acestuia sa fie:
 • calificata ca agent de turism, prin curs de calificare organizat de institutii autorizate;
 • absolventa a unei scoli postliceale de turism;
 • absolventa a unui liceu sau a unei clase cu profil de turism.

  4) In situatia in care inceteaza contractul de munca incheiat intre operatorul economic si persoana care asigura conducerea operativa a agentiei de turism sau a sediului secundar/reprezentantei agentiei de turism, inlocuirea acestei persoane se va face in termen de 30 de zile.


  Anexa nr. 2 la normele metodologice


  Licenta de turism


  Anexa nr. 3 la normele metodologice


  Anexa - Licenta de turism


  Anexa nr. 4 la normele metodologice


  Brevet de turism
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  Legea 25/2015 privind aprobarea OUG 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe term
  OUG 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 72/2014
  OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
  Ordin 1309/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1/177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Cons
  Ordin nr. 1135/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Co
  OG 19/2014 pentru completarea OUG 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme. Ordonanta 19/2014
  Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
  Legea 94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta. Lege nr. 94/2014
  HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si
  Ordin 447/2014 privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 264/2014
  Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
  Ordin 2633/2013 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
  Legea 282/2013 privind aprobarea OUG 25/2010 pentru modificarea OG 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania. Lege nr. 282/2013
  Ordin 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si p
  Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
  Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
  Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013
  Legea 209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
  Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
  Produse inovative in turismul national si international
  Flavia Oltean, Manuela Rozalia Gabor

  Pret: 54.9 lei
  46.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  115 useri online

  Useri autentificati: