DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta socialaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 26 septembrie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

Avand in vedere prevederile anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative,
ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba liniile de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala asistenta sociala din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Liniile de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Unitati de asistenta Categorii de persoane  Categorii de cheltuieli  Nivelul mediu lunar
  sociala       beneficiare/incadrarea eligibile         al subventiei care
             in Nomenclatorul                 poate fi acordat
             institutiilor de                 pentru o persoana beneficiara^1 
             asistenta sociala 
   1          2            3             4
CU CAZARE
centre rezidentiale,   persoane aflate  1. cheltuieli cu salariile     250 lei
centrele care      in situatii    de incadrare a personalului  
acorda cazare      de dificultate  calificat^2 in domeniul asistentei
mai mult de                sociale care participa efectiv 
24 de ore                 la acordarea serviciilor de 
                      asistenta sociala: asistent 
                      social^3 (263501), tehnician 
                      in asistenta sociala (341201), 
                      lucrator social pentru persoane
                      cu probleme de dependenta
                      (341203), pedagog social^4 
                      (341202);  
                      2. cheltuieli cu hrana pentru 
                      persoanele asistate^5;
                      3. cheltuieli pentru incalzirea
                      si prepararea hranei;  
                      4. cheltuieli cu iluminatul;  
                      5. cheltuieli pentru plata 
                      serviciilor, apa, canal, salubrizare, 
                      telefon;  
                      6. cheltuieli cu materialele 
                      didactice pentru persoanele asistate 
                      (numai pentru centrele de copii);
                      7. cheltuieli cu obiecte de 
                      inventar de mica valoare sau 
                      scurta durata de folosire si 
                      echipament pentru persoanele 
                      asistate;  
                      8. cheltuieli de transport 
                      pentru persoanele asistate 
                      si insotitorii lor;  
                      9. cheltuieli cu materiale sanitare 
                      pentru persoanele asistate^6;  
                      10. cheltuieli cu materiale pentru 
                      curatenie pentru persoanele asistate;
                      11. cheltuieli pentru carburantii
                      si lubrifiantii necesari in 
                      functionarea mijloacelor de 
                      transport specific activitatii 
                      unitatii de asistenta sociala^7. 
adaposturi de noapte persoane fara adapost 1. cheltuieli cu salariile      175 lei
                      de incadrare a personalului calificat
                      in domeniul asistentei sociale care 
                      participa efectiv la acordarea 
                      serviciilor de asistenta sociala: 
                      asistent social (263501), tehnician 
                      in asistenta sociala (341201), 
                      lucrator social pentru persoane 
                      cu probleme de dependenta (341203);
                      2. cheltuieli cu hrana pentru
                      persoanele asistate;  
                      3. cheltuieli pentru incalzirea
                      si prepararea hranei;
                      4. cheltuieli cu iluminatul;
                      5. cheltuieli pentru plata 
                      serviciilor, apa, canal, salubrizare, 
                      telefon;
                      6.  cheltuieli cu obiecte de inventar
                      de mica valoare sau scurta durata
                      de folosire si echipament
                      pentru persoanele asistate;
                      7. cheltuieli cu materiale sanitare
                      pentru persoanele asistate;
                      8. cheltuieli cu materiale pentru
                      curatenie pentru persoanele asistate;
                      9. cheltuieli pentru carburantii
                      si lubrifiantii necesari in 
                      functionarea mijloacelor de transport 
                      specific activitatii unitatii de 
                      asistenta sociala.

   
FARA CAZARE
cantine sociale   persoane si familii  1. cheltuieli cu salariile        90 lei 
si alte servicii  cu venituri mici    de incadrare a personalului calificat
de acordare a hranei            in domeniul asistentei sociale care 
(masa pe roti)               participa efectiv la acordarea serviciilor 
                      de asistenta sociala: asistent social (263501), 
                      tehnician in asistenta sociala (341201), 
                      lucrator social pentru persoane cu 
                      probleme de dependenta (341203);
                      2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
                      3. cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei;
                      4. cheltuieli cu iluminatul;
                      5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, 
                      salubrizare, telefon;  
                      6. cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii 
                      necesari in functionarea mijloacelor de transport 
                      specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

unitati de ingrijiri - persoane cu handicap; 1. cheltuieli cu salariile       120 lei
la domiciliu, pentru - persoane varstnice   de incadrare a personalului calificat
serviciile prevazute              in domeniul asistentei sociale care 
la art. 3^5 alin. (2)             participa efectiv la acordarea serviciilor 
lit. a) si b)                 de asistenta sociala: asistent social (263501),
din Ordonanta Guvernului            tehnician in asistenta sociala (341201), 
nr. 68/2003 privind              lucrator social pentru persoane cu probleme de 
serviciile sociale,              dependenta (341203), ingrijitor batrani la domiciliu
aprobata cu modificari             (532201), ingrijitor la domiciliu (532204); 
si completari prin Legea            2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru
nr. 515/2003, cu modificarile          spatiul destinat functionarii unitatii de ingrijiri); 
si completarile ulterioare           3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal,
                        salubrizare, telefon;  
                        4. cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru
                         persoanele asistate;  
                        5. cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii
                         necesari in functionarea mijloacelor de transport
                         specific activitatii unitatii de asistenta sociala.  


centre de zi care   - copii separati sau   1. cheltuieli cu salariile de incadrare  175 lei
acorda unul sau mai  cu risc de separare    a personalului calificat in domeniul asistentei 
multe dintre      de parinti;       sociale care participa efectiv la acordarea  
urmatoarele servicii: - persoane cu handicap;  serviciilor de asistenta sociala:
ingrijire personala^8 - persoane varstnice;     asistent social (263501), 
si supraveghere,   - persoane victime       tehnician in asistenta sociala (341201), 
recuperare si     ale violentei in familie;   lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta (341203) 
terapii de      - persoane toxicodependente;  pedagog social^10 (341202);
recuperare,      - persoane victime ale   2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
terapii ocupational^9 traficului de persoane;  3. cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei;
           - persoane imigrante si  4. cheltuieli cu iluminatul;
             refugiati;       5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon;
           - persoane fara adapost;  6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate 
           - persoane tinere care    (numai pentru centrele pentru copii);
           parasesc sistemul de    7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare
           protectie a copilului.   sau scurta durata de folosire si echipament pentru persoanele asistate; 
                         8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si insotitorii lor;  
                         9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;
                        10. cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru persoanele asistate; 
                        11. cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari in 
                         functionarea mijloacelor de transport specific activitatii 
                         unitatii de asistenta sociala. 


______
^1 O persoana nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de doua unitati de asistenta sociala, ambele subventionate in baza Legii nr. 34/1998, deoarece aceasta situatie ar conduce la depasirea nivelului mediu lunar al subventiei care poate fi acordat unei persoane asistate, stabilit prin Hotararea Guernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legi nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare. Exceptie pot face numai serviciile acordate complementar (de exemplu: centru de zi/ingrijire la domiciliu si cantina sociala) si numai in situatia in care in fisa tehnica a unitatii de asistenta sociala este mentionat acest lucru si sunt incheiate contracte de parteneriat sau de prestare a serviciilor respective cu alti furnizori publici sau privati. In functie de planul individualizat de acordare a serviciilor, furnizorul de servicii sociale acorda direct sau prin parteneriat cu alt furnizor de servicii sociale acreditat si alte servicii necesare. Asociatia/Fundatia va verifica la admiterea persoanei beneficiare in unitatea de asistenta sociala, si ulterior, lunar, existenta unor astfel de situatii. De asemenea, persoana beneficiara are obligatia de a anunta furnizorul de servicii sociale despre orice alte servicii sociale sau sprijin financiar de care beneficiaza, indiferent daca sunt acordate de furnizori publici sau privati. Cu ocazia realizarii raportului privind oportunitatea acordarii subventiei, asociatia/fundatia va transmite agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala un fisier in forma Excel, continand datele de identificare (nume, prenume, CNP) ale beneficiarilor in evidenta unitatii de asistenta sociala, pentru care solicita acordarea subventiei.
^2 In timpul realizarii verificarii de teren si a realizarii raportului privind oportunitatea acordarii subventiei, asociatiile si fundatiile vor pune la dispozitia agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala documentele cu care se face dovada calificarii si angajarii/contractarii personalului din cadrul unitatii de asistenta sociala, cu respectarea prevederilor legale, precum si a participarii directe a acestora la acordarea serviciilor. Precizarea este aplicabila pentru toate tipurile de unitati de asistenta sociala.
^3 Dovada calificarii asistentului social se face, potrivit Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificarile ulterioare, cu diploma de licenta/de absolvire in cadrul unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de lunga durata, 4 ani, sau de scurta durata, 3 ani, acreditata conform legii, sau cu diploma de asistent social echivalata, conform legii. Dovada dreptului de exercitare a profesiei se face, potrivit Legii nr. 466/2004, cu modificarile ulterioare, prin avizul de exercitare a profesiei de asistent social sau prin atestatul de libera practica in asistenta sociala. Estimarea salariului lunar al asistentului social este de 1.800 lei pentru o norma intreaga in cadrul unitatii de asistenta sociala, daca in contractul de munca nu este mentionat un cuantum mai mic. Precizarea este aplicabila pentru toate tipurile de unitati de asistenta sociala.
^4 Pentru personalul cu studii de nivel postliceal sau studii medii tehnician de asistenta sociala, lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta, pedagog social, dovada calificarii se face cu diploma de absolvire pe care este mentionata calificarea in ocupatia respectiva sau cu certificatul de calificare, cu respectarea conditiilor legale. Nu sunt valabile, pentru a face dovada calificarii, certificatele de specializare. In aceste cazuri, estimarea salariului lunar este de 900 lei pentru o norma intreaga in cadrul unitatii de asistenta sociala, daca in contractul de munca nu este mentionat un cuantum mai mic. Precizarea ese aplicabile pentru toate tipurile de unitati de asistenta sociala.
^5 Potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala, conform carora alocatia zilnica de hrana pentru consumurile colective din institutiile private de asistenta sociala se stabileste cel putin la nivelul prevazut in anexa pentru institutiile publice de asistenta sociala. Prin urmare, in bugetul unitatii de asistenta sociala sumele planificate pentru acest capitol din subventie si din venituri proprii, cumulat, trebuie sa respecte cel putin acest nivel. De asemenea, cuantumul solicitat din subventie pentru acest capitol de cheltuieli nu poate depasi nivelul stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 421/2008. Precizarea este aplicabila pentru toate tipurile de unitati de asistenta sociala.
^6 Potrivit prevederilor art. 137 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, serviciile medicale asigurate beneficiarilor de servicii sociale in centrele rezidentiale si de zi se finanteaza de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
^7 Cu respectarea prevederilor aplicabile institutiilor publice. Se va acorda diferentiat in functie de tipul serviciului social acordat, fara a depasi cantitatea de 70 litri/masina lunar pentru centrele rezidentiale, 100 litri/masina lunar pentru centrele de zi care asigura transportul beneficiarilor si 200 litri/masina lunar pentru serviciile de ingrijire la domiciliu.
^8 Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, serviciile de ingrijire personala se adreseaza persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesita ajutor semnificativ pentru a realiza activitatile uzuale ale vietii de zi cu zi. Situatia de dependenta este o consecinta a bolii, traumei si dizabilitatii si poate fi exacerbata de absenta relatiilor sociale si a resurselor economice adecvate.
^9 Nu sunt eligibile centrele de zi care acorda exclusiv (1) servicii de consiliere si informare, (2) servicii de tip scoala dupa scoala sau (3) servicii de recuperare si realibitare incadrate, conform clasificarii CAEN, in clasa 8690 "Alte activitati referitoare la sanatatea umana".
^10 Pentru personalul cu studii de nivel postliceal sau medii tehnician de asistenta sociala, lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta, pedagog social, dovada calificarii se face cu diploma de absolvire sau cu certificatul de calificare, cu respectarea conditiilor legale. Nu sunt valabile, pentru a face dovada calificarii, certificatele de specializare. Precizarea este aplicabila pentru toate tipurile de unitati de asistenta sociala.