DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formularePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 din 5 mai 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 153 si 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3) si art. 228 alin. (2) si (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 2;
b) Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 3;
c) Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 4.

Art. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 5.

Art. 4
Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a comunicat persoanei impozabile decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA.

Art. 5
(1) Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.
(2) Anularea, din oficiu, a Inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului,se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului.

Art. 6
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Anexele nr. 15 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 605/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 17 aprilie 2008.

Art. 10
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Anexa nr. 1 - Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVACapitolul I - Dispozitii generale


1. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent, in urmatoarele situatii:
a) persoanele impozabile sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153^1, dupa caz, din Codul fiscal si nu solicita inregistrarea;
b) pentru anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi si a celor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
c) pentru anularea inregistrarii pentru achizitii intracomunitare, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153^1 din Codul fiscal, cand persoana respectiva se inregistreaza in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 din COdul fiscal;
d) pentru anularea inregistrarii in scopuri de Taxa pe valoarea adaugata a persoanei care nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

2. Prin organ fiscal competent, in sensul prezentei proceduri, se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania, conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz.

3. In sensul prezentei proceduri, persoana impozabila este cea definita la art. 127 din Codul fiscal.


Capitolul II - Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153^1 , dupa caz, din Codul fiscal si care nu solicita inregistrarea


1. Cand se constata ca o persoana impozabila indeplineste conditiile pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153^1, dupa caz, din Codul fiscal, si nu a solicitat inregistrarea, organul fiscal notifica respectiva persoana in vederea inregistrarii in scopuri de TVA.

2. Prin exceptie, organul fiscal nu notifica persoana impozabila in situatia in care constatarea a fost efectuata de organele cu atributii de inspectie fiscala, cu respectarea dispozitiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice.

3. Notificarea se intocmeste de compartimentul de specialitate, in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin; un exemplar se comunica contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

4. Daca, urmare notificarii, contribuabilul se prezinta in termen de 5 zile si depune declaratia de mentiuni in vederea inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal competent prelucreaza declaratia si emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, conform prevederilor legale in vigoare.

5. Data inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa declaratia de mentiuni.

6. Daca declaratia de mentiuni se depune dupa inceperea procedurii de inregistrare din oficiu, procedura se sisteaza prin referat motivat, inregistrarea fiscala efectuandu-se in baza declaratiei de mentiuni a contribuabilului.

7. In cazul in care contribuabilul prezinta organului fiscal competent documente din care sa rezulte ca nu are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa si intocmeste un referat prin care propune sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale. Sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, se aduce, de indata, la cunostinta contribuabilului.

8. Prin unitate fiscala, in sensul prezentei proceduri, se intelege administratia finantelor publice a municipiului, orasului sau comunei, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.

9. In cazul in care contribuabilul nu se prezinta in urma notificarii, compartimentul de specialitate, in baza datelor detinute, intocmeste un referat prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului respectiv.

10.1. In baza referatului aprobat de conducatorul unitatii fiscale se emite decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin. Decizia se intocmeste in doua exemplare; un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

10.2. Decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA se emite, pentru situatia prevazuta la pct. 2 din prezentul capitol, pe baza deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare si/sau a raportului de inspectie fiscala care cuprind constatari privind neindeplinirea obligatiei de inregistrare in scopuri de TVA.

11. Impotriva deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

12. Data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare comunicarii deciziei prevazute la pct. 10 din prezentul capitol.

13. Dupa comunicarea deciziei, compartimentul de specialitate emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, pe care il comunica persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.

14. In situatia in care, dupa comunicarea deciziei si a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, contribuabilul se prezinta la organul fiscal competent cu documente din care rezulta ca nu are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA sau daca din constatarile organelor de inspectie fiscala rezulta ca inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a fost facuta pe baza unor informatii insuficiente, organele fiscale competente vor anula inregistrarea in scopuri de TVA a respectivului contribuabil. Anularea inregistrarii se va efectua cu efect din prima zi in care contribuabilul a fost inregistrat.

15. In situatia prevazuta la pct. 14, decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, certificatul de inregistrare in scopuri de TVA si referatul prin care s-a propus inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului se desfiinteaza, in conditiile prevazute la art. 47 din Codul de procedura fiscala.

16. Odata cu inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, se aplica si sanctiunile pentru nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni, prevazute la art. 219 din Codul de procedura fiscala.

17. Compartimentul de specialitate transmite lunar compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile inregistrate, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru cuprinderea in programul de inspectie fiscala. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispozitiile pct. 2.


Capitolul III - Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA


Sectiunea 1 - Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului


1. In vederea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9) teza a doua din Codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti selecteaza, din baza de date pusa la dispozitie de Oficiul National al Registrului Comertului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost inscrisa in registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara.

2. Compartimentul de specialitate prevazut la pct. 1 din prezenta sectiune inscrie in dreptul fiecarui contribuabil seria si numarul certificatului de inregistrare in scopuri de TVA si transmite listele administratiilor finantelor publice in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii respectivi, pentru anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA.

3. Dispozitiile pct. 1 sunt aplicabile in mod corespunzator si de catre compartimentul de specialitate din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

4. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecarui organ fiscal competent analizeaza lista primita si intocmeste un referat prin care propune, pentru toti contribuabilii din lista, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA.

5. Pe baza referatului aprobat de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate intocmeste decizia privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost declarata starea de inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului.
Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

7. Decizia se intocmeste in doua exemplare; un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

8. Impotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

9. Dupa comunicarea deciziei catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA.

Sectiunea 2 - Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care figureaza in lista contribuabililor inactivi


1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi aprobata potrivit reglementarilor legale in vigoare.

2. Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se aplica ori de cate ori se emite un ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acestuia.

3. Dupa intrarea in vigoare a unui ordin pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi fiscal, Directia generala de tehnologia informatiei inscrie in dreptul fiecarui contribuabil platitor de TVA, declarat inactiv prin ordin, seria si numarul certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, sorteaza contribuabilii in functie de organul fiscal competent si comunica incheierea procedurii de actualizare a bazei de date directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in vederea editarii de catre acestea a listelor cuprinzand contribuabilii inregistrati ca platitori de TVA declarati inactivi fiscali.

4. In termen de doua zile lucratoare, fiecare directie generala a finantelor publice judeteana si a municipiului Bucuresti editeaza listele cuprinzand contribuabilii inregistrati ca platitori de TVA declarati inactivi fiscal si le transmit administratiilor finantelor publice in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii respectivi.

5. Dispozitiile pct. 4, 5 si 79 din sectiunea 1 a prezentului capitol sunt aplicabile in mod corespunzator.

6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care contribuabilul a fost declarat inactiv.

7. In cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si eliminati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din lista contribuabililor declarati inactivi, dupa intrarea in vigoare a unui astfel de ordin, Directia generala de tehnologia informatiei sorteaza contribuabilii eliminati din lista contribuabililor inactivi, in functie de organul fiscal competent, si comunica incheierea procedurii de actualizare a bazei de date directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in vederea editarii de catre acestea a listelor respective.

8. In termen de doua zile lucratoare, fiecare directie generala a finantelor publice judeteana si a municipiului Bucuresti editeaza si transmit listele cuprinzand contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale a organului fiscal administratiilor finantelor publice in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii respectivi.

9. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecarui organ fiscal competent intocmeste un referat prin care propune, pentru toti contribuabilii din lista primita, desfiintarea actelor emise ca urmare a declararii inactivitatii fiscale si anularea scoaterii din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

10. Dupa aprobarea referatului de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate opereaza desfiintarea actelor intocmite ca urmare a declararii inactivitatii fiscale si anuleaza scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, contribuabilul avand calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, inclusiv in perioada cuprinsa intre data inscrierii in lista contribuabililor inactivi si data eliminarii din aceasta lista.

11. Compartimentul de specialitate emite noi certificate de inregistrare in scopuri de TVA pentru contribuabilii eliminati din lista contribuabililor inactivi ca urmare a erorii materiale a organului fiscal, in care se mentine data initiala a inregistrarii in scopuri de TVA din certificatele anterioare. Certificatele astfel emise se comunica persoanelor impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Sectiunea 3 - Anularea inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal, cand persoana respectiva se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, cand este declarata inactiva fiscal sau este in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului


1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA, pentru achizitii intracomunitare, efectuata in conditiile art. 153^1 din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal, a persoanelor declarate inactive fiscal sau a persoanelor aflate in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului.

2. Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, pentru achizitii intracomunitare, conform art. 153^1 din Codul fiscal, se aplica:
a) ori de cate ori persoana impozabila inregistrata potrivit art. 153^1 din Codul fiscal se inregistreaza in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal sau organul fiscal inregistreaza, din oficiu, respectiva persoana impozabila in scopuri de TVA, in conditiile prevazute la art. 153 din Codul fiscal;
b) pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt declarate inactive fiscal prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi;
c) pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, pentru care a fost inscrisa in registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara.

3. In situatiile prevazute la pct. 2 lit. a), pentru contribuabilii care au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru care s-a emis decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune anularea inregistrarii in scopuri de TVA efectuate conform art. 153^1 din Codul fiscal si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA, potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.

4. Pe baza referatului aprobat de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin. Dispozitiile pct. 7 si 8 din sectiunea 1 a prezentului capitol sunt aplicabile in mod corespunzator.

5. Dupa emiterea deciziei de anulare, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, pentru achizitii intracomunitare, si anuleaza certificatele de inregistrare in scopuri de TVA emise potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.

6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, pentru achizitii intracomunitare, este data inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

7. Pentru anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, in situatiile mentionate la pct. 2 lit. b) si c), sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile sectiunilor 1 si 2 ale prezentului capitol.


Anexa nr. 2


Notificare inregistrare din oficiu scopuri TVA


Anexa nr. 3


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Unitatea fiscala ....................................
................................................................
Nr. ..................../....................
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

DECIZIE privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (7)/art. 153^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Catre: Denumirea/Numele si prenumele ..................................................................................
Domiciliu fiscal:
Localitatea ........................................, str. ..................................... nr. ......., bl. ......., ap. ......,
et. ....., judetul/sectorul .................................................
Cod de identificare fiscala ..........................................................................................
In baza prevederilor art. 153 alin. (7)/art. 153^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, a Notificarii privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA
nr. ........... din ..................... si a Referatului de analiza privind inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu,
nr. ........... din .................../a Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare si/sau a
Raportului de inspectie fiscala nr. ......... din .............., va comunicam urmatoarele:
Potrivit informatiilor si documentelor existente la organul fiscal, aveati obligatia:
[] sa va inregistrati in scopuri de TVA potrivit dispozitiilor art. 153 din Codul fiscal;
sau
[] sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit
dispozitiilor art. 153^1 din Codul fiscal.
Intrucat nu ati solicitat inregistrarea pana in prezent, s-a procedat la inregistrarea, din oficiu,
incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care vi s-a comunicat prezenta decizie. Ca urmare,
veti proceda la aplicarea prevederilor legale, prevazute de titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Motivatia inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA: ............................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu
dispozitiile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit
art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.


Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ............................
Semnatura si stampila unitatii ...............


Anexa nr. 4


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Unitatea fiscala ....................................
................................................................
Nr. ..................../....................
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

DECIZIE privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 153^1 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Catre: Denumirea/Numele si prenumele ..................................................................................
Domiciliu fiscal:
Localitatea ........................................, str. ..................................... nr. ......., bl. ......., ap. ......,
et. ....., judetul/sectorul .................................................
Cod de identificare fiscala ..........................................................................................
In baza prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 153^1 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a Referatului de analiza privind anularea inregistrarii in scopuri
de TVA, din oficiu, nr. ..........din ..........................., va comunicam ca:
[] inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153/art. 153^1 din Codul fiscal a fost anulata,
ca urmare a inscrierii in registrul comertului a starii de inactivitate temporara;
[] inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153/art. 153^1 din Codul fiscal a fost anulata,
ca urmare a declararii starii de inactivitate fiscala;
[] inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulata, intrucat nu erati
persoana obligata sa solicite inregistrarea sau nu aveati dreptul sa solicitati inregistrarea in
scopuri de TVA;
[] inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1
din Codul fiscal a fost anulata, ca urmare a
inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din acelasi cod.
Motivatia anularii inregistrarii in scopuri de TVA, din oficiu: ...................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Va instiintam totodata ca la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA se anuleaza si Certificatul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata seria ......nr. ...... .
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ............................
Semnatura si stampila unitatii ...............


Anexa nr. 5 - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor prevazute in Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.786/2010


1. Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA
1.1. Denumire: "Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA"
1.2. Cod M.F.P.: 14.13.07.60/i.o.
1.3. Format: A4/t1
1.4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata;
 • se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
  1.5. U/M: set (2 file)
  1.6. Se difuzeaza: gratuit.
  1.7. Se utilizeaza: pentru notificarea persoanelor care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, dar care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA.
  1.8. Se intocmeste in: doua exemplare;
  de: organul fiscal competent.
  1.9. Circula: originalul la contribuabil;
  copia la organul fiscal.
  1.10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

  2. Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA
  2.1. Denumire: "Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA"
  2.2. Cod M.F.P.: 14.13.02.60/i.o.
  2.3. Format: A4/t1
  2.4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata;
 • se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
  2.5. U/M: set (2 file)
  2.6. Se difuzeaza: gratuit.
  2.7. Se utilizeaza: pentru inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligatia inregistrarii, dar care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA.
  2.8. Se intocmeste in: doua exemplare;
  de: organul fiscal competent.
  2.9. Circula: originalul la contribuabil;
 • copia la organul fiscal.
  2.10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

  3. Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA
  3.1. Denumire: "Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA"
  3.2. Cod M.F.P.: 14.13.02.60/a.i.
  3.3. Format: A4/t1
  3.4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata;
 • se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
  3.5. U/M: set (2 file)
  3.6. Se difuzeaza: gratuit.
  3.7. Se utilizeaza: pentru anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA.
  3.8. Se intocmeste in: doua exemplare;
  de: organul fiscal competent.
  3.9. Circula:
 • originalul la contribuabil;
 • copia la organul fiscal.
  3.10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
  Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
  OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
  HG 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004
  Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
  Legea 365/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Lege nr. 365/2013
  OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 111/2013
  Ordin nr. 1906/228/2373/2013 de reglementare a interpretarii Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a sasea) in cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile in cadrul Programului operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor um
  Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
  Ordin nr. 1436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie
  Ordin nr. 426/2013 privind completarea Ordinului nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formu
  Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
  OG 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta 8/2013
  Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
  OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
  Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 208/2012
  OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
  Ordin 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
  Ordinul 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice. Ordin nr. 518/2012
  Ordinul 155/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
  Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  45 useri online

  Useri autentificati: