DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publicePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 17 decembrie 2012

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)-i) si alin. (2), ale art. 144 alin. (1), ale art. 144^1 si ale art. 157 alin. (4) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I
Normele privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru impoturile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiasi articol, pana la data ded 31 decembrie 2016 inclusiv nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conforma rt. 153 din Codul fiscal, care au obtinut certificat de amanare de la plata."

2. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2016."

Art. II
Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;".

2. La articolul 4 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

3. La articolul 4 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

4. La articolul 4 alineatul (6), litera b) v a avea urmatorul cuprins:
"b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

5. La articolul 4 alineatul (8), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

6. La articolul 5 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

7. la articolul 5 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

8. La articolul 5 alineatul (5), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

9. La articolul 6 alineatul (3), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) factura pentru serviciile de prelucrare efectuate, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

10. la articolul 6 alineatul (4), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) factura pentru serviciile prestate, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

11. la articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;".

12. La articolul 10 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, daca furnizorul nu este o persoana impozabila, prin contractul de vanzare-cumparare;".

13. La articolul 10 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificarile si compeltarile ulterioare, mai putin codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului in alt stat membru;".

14. La articolul 10 alineatul (4), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) autofactura prevazuta la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania;".

Art. III
Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.216/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Plasarea bunurilor in unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si livrarea acestora cat timp se afla sub regimul respectiv se supun conditiilor impuse de legislatia vamala.
(2) Prestarile de servicii mentionate la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal asupra bunurilor aflate inca in unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal sunt scutite de taxa pe valaorea adaugata in masura in care prestarea acestor servicii este autorizata de legislatia vamala.
(3) Scutirea de taxa in ceea ce priveste livrarea de bunuri plasate in unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal va fi justificata cu:
a) contractul incheiat cu titularul regimului sau cu beneficiarul;
b) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
c) documentele din care sa reiasa ca bunurile in cauza se aflau in unul dintre regimurile mai sus mentionate la momentul livrarii sau prestarii.
(4) Scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport de bunuri, se justifica de persoana impozabila care factureaza transportul, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca aceasta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:
a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transort, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
b) contractul incheiat cu beneficiarul;
c) documentele din care sa rezulte ca transportul este aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal sau este efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile sau in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal;
d) documentele specifice de transport in functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupaca.
(5) Daca locul serviciului de transport de bunuri este in Romania si beneficiarul ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi scutita, acesta justifica scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport, cu:
a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
b) contractul incheiat cu prestatorul;
c) documentele din care sa rezulte ca transportul este aferent livrarilor d ebunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal ori este efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile sau in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal;
d) documentele specifice de transport in functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz.
Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. In cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.
(6) Scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile accesorii transportului aferent livrarilor prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal ori efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile sau in situatiile prevazute la artr. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, si daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:
a) contractul incheiat cu beneficiarul;
b) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
c) documentele din care sa rezulte ca sunt servicii accesorii unui transport aferent livrarilor d ebunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal ori efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile sau in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal.
(7) Daca locul serviciilor accesorii transportului aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal sau efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita, pe baza urmatoarelor documente:
a) contractul incheiat cu prestatorul serviciilor;
b) factura emisa de prestator;
c) documentele din care sa reiasa ca serviciile sunt accesorii unui transport aferent livrarii de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal sau efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal.
Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. In cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.
(8) Scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru alte prestari de servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal sau efectuate in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, se jurstifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:
a) contractul incheiat cu beneficiarul;
b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii efectuate sunt aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal ori sunt efectuate in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal.
(9) Daca locul altor servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal sau efectuate in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita de taxa, pe baza urmatoarelor documente:
a) contractul incheiat cu prestatorul serviciilor;
b) factura emisa de prestator;
c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii sunt aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal sau sunt efectuate in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4-7 din Codul fiscal.
Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. In cazul in care sunt achizitii intracomunitare, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni."

2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1^1
(1) Prin plasare in zona libera/antrepozitul liber se intelege introducerea de bunuri comunitare si necomunitare in zona libera/antrepozitul liber in vederea depozitarii si comercializarii ulterioare, daca sunt inscrise in evidentga operativa la cap. V din Normele tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.934/2007, denumite in continuare Norme tehnice.
(2) In conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 si lit. b) din Codul fiscal, in cazul bunurilor necomunitare sunt scutite de TVA:
a) plasarea bunurilor in zona libera/antrepozitul liber. Justificarea scutirii de TVA la introducerea bunurilor necomunitare in zona libera/antrepozitul liber se realizeaza de operatorii zonelor libere/antrepozitelor libere cu documentele prevazute in sectiunea 8.1 a Normelor tehnice, ca, de exemplu, CMR, foaie de parcurs, bon de livrare, manifest, nota de livrare sau mesaj informatic, cu conditia ca acestea sa furnizeze toate informatiile necesare identificarii marfurilor, precum si prin documentele vamale existente la plasarea acestor marfuri in zona libera/antrepozitul liber, in cazul in care aceste documente exista. Documentele prezentate de catre operatori vor fi diferite in fucntie de specificul fiecarei operatiuni si de modul de transport al bunurilor;
b) livrarile efectuate in interiorul zonei libere/antrepozitului liber. Furnizorii justifica scutirea de TVA cu informatiile inscrise in evidenta operativa intocmita in forma agreata si aprobata de autoritatea vamala conform Normelor tehnice si care atesta faptul ca bunurile nu au fost puse in libera circulatie pe teritoriul comunitar.
(3) In conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal in cazul bunurilor comunitare care sunt transportate din alt stat membru in zona libera/antrepozitul liber, este scutita de TVA achizitia intracomunitara d bunuri cu conditia ca persoana care realizeaza achizitia intracomunitara de bunuri sa faca dovada, in termen de 90 de zile de la data la care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare, ca bunurile respective au fost livrate intracomunitar in regim de scutire de TVA conforma rt. 143 alin. (2) din Codul fiscal sau au fost exportate in regim de scutire de TVA conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal. Operatiunea constand in livrarea intracomunitara a bunurilor sau in exportul bunurilor trebuie realizata de persoana care a achizitionat intracomunitar bunurile respective. Nu se aplica scutirea de TVA pentru alte livrari ulerioare achizitiei intracomunitare ale bunurilor respective decat livrarea intracomunitara sau exportul.
(4) In conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal, in cazul bunurilor comunitare transportate din Romania in zona libera/antrepozitul liber, sunt scutite de TVA numai livrarile efectuate in conditiile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) sau b) sau la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, de catre persoana care le-a plasat in zona libera/antrepozitul liber. Scutirea de TVA se justifica cu:
a) evidenta operativa intocmita in forma agreata si aprobata de autoritatea vamala conform Normelor tehnice;
b) documentele prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru justificarea scutirii de TVA prevazute de art. 143 alin. (2), respectiv art. 143 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal pentru livrarea intracomunitara de bunuri si pentru export.
(5) Scutirea de TVA prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru servicii prestate asupra bunurilor aflate in zona libera/antrepozitul liber se aplica pentru urmatoarele servicii:
a) transportul de bunuri in interiorul zonei libere/antrepozitului liber;
b) serviciile accesorii transportului de bunuri efectuate in interiorul zonei libere/antrepozitului liber;
c) serviciile mentionate in anexa 2 la norme, efectuate in interiorul zonei libere/antrepozitului liber.
(6) Scutirea de taxa prevazuta la alin. (5) se aplica daca locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, indiferent daca bunurile au statut comunitar sau necomunitar. Scutirea de TVA se justifica de catre ersoana care ar fi obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal daca nu s-ar aplica scutirea de taxa, respectiv de catre prestatorul serviciilor sau, dupa caz, de catre beneficiarul acestora, cu:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care efectueaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
b) contractul incheiat pentru prestarea serviciilor;
c) documentele specifice de transport in functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz, in cazul serviciilor de transport;
d) documentele pe baza carora s-a facut plasarea bunurilor in zona libera/antrepozitul liber si/sau care sunt inscrise in evidenele operative ale operatorilor in conformitate cu sectiunile 8.1 si 8.2 ale Normelor tehnice sau, dupa caz, copii de pe acestea.
(7) Scutirea de TVA prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru presgtarile de servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal se aplica daca locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, indiferent daca bunurile au statut comunitar sau necomunitar. Scutirea de TVA se justifica de catre persoana care ar fi obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal daca nu s-ar aplica scutirea de taxa, respectiv de catre prestatorul serviciilor sau, dupa caz, de catre beneficiarul acestora, cu:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
b) documentele din care sa rezulte ca serviciul prestat este aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal;
c) documentele specifice de transport in fucngtie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz, in cazul serviciilor de transport.
(8) In situatiile prevazute la alin. (6) si (7), daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerte taxabile. In cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni."

3. La articolul 2 alineatul (11), litera b0 se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"b) pentru toate livrarrile efectuate, sa emita factura mentionata la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal."

4. In anexa 1 la norme, la punctul 54 litera i), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. autofactura mentionata la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, in cazul transferului de bunuri in alt stat membru in snesul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal;".

5. In anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"64. Cand plasarea bunurilor in regim de antrepozit este facuta in cadrul unei livrari de bunuri in Romania, factura furnizorului trebuie sa contina, in plus faa de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:".

6. In anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"65. Pentru livrarile de bunuri ce raman in regimul de antrepozit de TVA ce pot fi scutite de taxa conform art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, factura emisa de furnizorul de bunuri trebuie sa contina, in plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:".

7. In anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"66. Pentru prestarile de servicii efectuate inainte ca bunurile sa fie plasate in regim de antrepozit de TVA ce pot fi scutite de taxa conform art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, factura emisa de furnizorul de servicii trebuie sa contina, in plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:".

8. In anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"67. Pentru prestarile de servicii facute asupra bunurilor cat timp acesta raman in regimul de antrepozit si care pot fi scutite de taxa conform art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, factura emisa de furnizorul de servicii trebuie sa contina, in plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemene specifice:".

Art. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 1 ianuarie 2013.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
HG 370/2013 privind modificarea HG 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. Hotarare nr. 370/2013
OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013
Ordin nr. 1553/2012 privind conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara
Ordin 1545/2012 privind competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei
OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 26/2012
Legea 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 11/2012
OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare
Ordinul 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordin nr. 1080/2010
Legea 74/2010 pentru aprobarea OG nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010
Ordin nr. 247/2010 pentru stabilirea procedurii de constituire a garantiilor financiare si de disponibilizare a sumelor, aprobarea modelului certificatului de garantie financiara, precum si stabilirea procedurii de emitere a certificatului de garanti
HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007
Legislatia administratiei publice locale (actualizat 01.07.2013). Cod 511
Editie coordonata de prof. univ. dr. Tofan Dana

Pret: 13.9 lei
11.81 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: