DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operational regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de interventie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare", in cadrul axei prioritare "Imbunatatirea infrastructurii sociale" a Programului operational regional 2007-2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 8 octombrie 2014

 • MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, Ordin nr. 1654 din 15 septembrie 2014
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, Ordin nr. 960 din 17 septembrie 2014
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, Ordin nr. 1356 din 3 octombrie 2014

  Avand in vedere Decizia Comisiei C (2013)/9772 finala din 19 decembrie 2013 de modificare a Deciziei C (2007) 3470 de adoptare a programului operational regional de ajutor comunitar din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala, in conformitate cu obiectivul de convergenta in Romania,
  tinand cont de prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministeruli Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministeruli Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrul fondurilor europene si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

  Art. I
  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operational regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de interventie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare", in cadrul axei prioritare "Imbunatatirea infrastructurii sociale" a Programului operational regional 2007-2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1
  (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2007 daca respecta prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt platite prin ordin de plata dupa data intrarii in vigoare a contractului de finantare semnat intre beneficiar, organismul intermediar si Autoritatea de management a Programului operational regional, denumit in continuare contract de finantare."

  2. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuizmente (inclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza)."

  3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3
  Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, alei si drumuri de acces, care se executa pe amplasamantul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati."

  4. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 3^1
  Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente imprejmuirii definitive a obiectivului de investitie."

  5. La articolul 5, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

  "(2) Cheltuielile eligibile pentru constructii si instalatii cuprind cheltuielile aferente executiei obiectivului de investitie, si anume cheltuieli de lucrari pentru:
  a) consolidarea, modernizarea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri educationale pentru invatamantul obligatoriu, inclusiv spatiile aferente, delimitate de imprejmuirile definitive, cu exceptia campusurilor pentru invatamant preuniversitar;
  b) consolidarea, modernizarea si extinderea cladirilor unitatilor de invatamant special, respectiv spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru acces si pentru activitati didactice;
  c) construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea campusurilor pentru invatamant preuniversitar, inclusiv spatiile aferente, delimitate de imprejmuirile definitive;
  d) modernizarea si extinderea utilitatilor necesare functionarii obiectivului investitiei de baza, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, radio comunicatii, telecomunicatii, inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati.
  ......

  (5) Cheltuielile eligibile pentru dotarea unitatilor scolare din invatamantul obligatoriu, scolilor speciale, campusurilor pentru invatamant preuniversitar cuprind cheltuielile efectuate pentru:
  a) procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale;
  b) achizitionarea de echipamente de specialitate, precum echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, echipamente IT, echipament specific pentru persoanele din invatamantul special;
  c) mobilier aferent tuturor tipurilor de infrastructura educationala."

  6. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente orgnizarii de santier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele aferente construirii provizorii sau amenajarii la constructiile existente de vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe pentru spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces auto, bransamente/racorduri la utilitati, imprejmuiri, panze de protectie a fatadelor, panouri de prezentre, pichete de incendiu."

  7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8
  Sunt eligibile cheltuielile cu publicitatea si informarea in limita a 10.000 lei, fara TVA, cu respectarea prevederilor contractului de finantare."

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.