DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanestiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 16 august 2011

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Avand in vedere prevederile art. 83 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Prezentul ordin reglementeaza preschimbarea, la cerere, cu documente similare romanesti a permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta.
(2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) din ordonanta de urgenta cu documente similare romanesti persoanele care au domiciliul, resedinta sau rezidenta normala in Romania. Dovada domiciliului, resedintei sau rezidentei normale in Romania se face cu documentele prevazute de actele normative care reglementeaza domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre sau regimul strainilor in Romania, dupa caz.
(3) In sensul prezentului ordin, prin state membre se intelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, si statele membre ale Spatiului Economic European.
(4) Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) din ordonanta de urgenta cu documente similare romanesti este, dupa caz:
a) serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carui raza teritoriala solicitantul are domiciliul, resedinta sau rezidenta normala; ori
b) serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carui raza teritoriala se afla institutia de invatamant, in cazul cetatenilor statelor membre aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni.

Art. 2
(1) Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile:
a) statelor membre prevazute in anexa nr. 1;
b) statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, cu exceptia celor mentionate la lit. a), prevazute in anexa nr. 2;
c) statelor prevazute in anexa nr. 3.
(2) Permisele de conducere care contin informatii suplimentare/restrictii, sub forma codurilor europene armonizate, se preschimba cu documente similare romanesti, cu conditia inscrierii acestor coduri in rubrica „Restrictii” din permisul de conducere.
(3) Codurile prevazute la alin. (2) sunt cele cuprinse in anexa nr. 8 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.

Art. 3
(1) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere romanesti.
(2) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) ca urmare a schimbarii permiselor romanesti, prin care nu au fost echivalate toate categoriile/subcategoriile detinute in Romania, se preschimba cu documente similare romanesti cu toate categoriile/ subcategoriile inregistrate in evidenta autoritatilor romane, pentru care dreptul de a conduce nu a fost suspendat de catre autoritatile competente romanesti sau autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1).
(3) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de statele cu care Romania a incheiat tratate bilaterale sau multilaterale in materie de recunoastere reciproca a permiselor de conducere se face conform conditiilor prevazute in aceste tratate.
(4) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) persoanelor care nu indeplinesc conditiile de varsta prevazute la art. 20 din ordonanta de urgenta sunt preschimbate cu documente similare romanesti numai dupa data la care detinatorul implineste varsta minima prevazuta de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv.
(5) Permisele de conducere eliberate de autoritatile statelor membre, care au fost pierdute sau furate pe teritoriul Romaniei, se preschimba pe baza informatiilor pe care serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor caruia i se solicita preschimbarea permisului de conducere pierdut sau furat le detine cu privire la detinator si permisul de conducere sau, in lipsa acestor informatii, pe baza unei atestari primite de la autoritatile competente din statul membru care a eliberat permisul initial.
(6) Pentru facilitarea verificarii informatiilor cu privire la detinator si permisul de conducere in vederea preschimbarii permiselor de conducere eliberate de autoritatile statelor membre, pierdute sau furate potrivit alin. (5), se poate utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.
(7) In situatia in care exista indicii suficiente pentru a suspecta ca solicitantul preschimbarii permisului de conducere eliberat de autoritatea competenta a unui stat membru este deja titularul unui alt permis de conducere eliberat de un alt stat membru, se efectueaza verificari impreuna cu autoritatile competente ale statelor membre, inclusiv prin utilizarea retelei permiselor de conducere a Uniunii Europene.
(8) Procedurile de solicitare a atestarii prevazute la alin. (5) si de efectuare a verificarii impreuna cu autoritatile competente ale statelor membre, in conditiile prevazute la alin. (7), se stabilesc prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4
Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti in situatia in care se constata ca detinatorii acestora poseda si un alt permis de conducere national.

Art. 5
Nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, chiar daca au fost eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1), urmatoarele categorii de documente:
a) permisele de conducere internationale;
b) permisele de conducere a caror valabilitate a expirat, cu exceptia celor eliberate de autoritatile statelor membre;
c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restrictii care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendari ori retrageri intr-un alt stat;
d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducator;
e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta, cu exceptia cazurilor in care a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Art. 6
(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii depun personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent potrivit art. 1 alin. (4), urmatoarele documente:
a) 1. permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) a carui preschimbare se solicita, in original, si traducerea legalizata in limba romana a acestuia; sau
2. documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului eliberat de autoritatile competente ale statelor prevazute la art. 2 alin. (1), precum si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
b) documentul de identitate al solicitantului, in original si, respectiv, in copie:
1. pasaportul, certificatul de inregistrare, permisul de sedere, cartea de rezidenta in Romania;
2. cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate in cazul cetatenilor romani;
c) fisa detinatorului permisului de conducere, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, completata lizibil, cu majuscule;
d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia „APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat;
e) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
f) declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu are rezidenta normala pe teritoriul altui stat membru, ca nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu a luat si nu i-a fost adusa la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea exercitarii acestui drept;
g) dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.
(2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei, situatie in care fisa detinatorului va avea atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recenta;
(3) Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, competent potrivit art. 1 alin. (4), are obligatia de a verifica pentru ce categorie continua sa fie valabil permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) care urmeaza a fi preschimbat.
(4) In cazul existentei unor suspiciuni temeinic motivate cu privire la autenticitatea permisului de conducere eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1), preschimbarea acestuia poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii, si, dupa caz, a valabilitatii permisului de conducere de catre autoritatea competenta a statului care l-a eliberat. Aceeasi procedura se aplica si in cazul permiselor de conducere straine, pierdute sau furate. In situatia in care nu poate fi identificata autoritatea competenta a statului emitent, verificarile se vor efectua prin intermediul misiunilor diplomatice ale statelor respective in Romania.
(5) Pentru facilitarea verificarilor prevazute la alin. (3) si (4) cu autoritatile competente ale statelor membre, se va putea utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.
(6) Procedurile de efectuare a verificarii valabilitatii categoriei pentru permisul de conducere care va face obiectul preschimbarii, precum si de obtinere a confirmarii autenticitatii, respectiv a valabilitatii permisului de conducere, prevazuta la alin. (3) si (4), se stabilesc prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 7
(1) Dupa primirea si verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate.
(2) In situatia in care a fost depus permisul de conducere, solicitantului i se elibereaza o dovada inlocuitoare a permisului de conducere, in care se consemneaza numarul de inregistrare al dosarului si data depunerii, numele si prenumele solicitantului, seria si numarul permisului de conducere, statul emitent si categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum si mentiunea „permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare”.
(3) In cazul in care valabilitatea permisului depus nu a expirat, dovada inlocuitoare se emite cu drept de circulatie cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fara a fi depasita perioada de valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situatii, dovada se emite fara drept de circulatie.
(4) Permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 3 alin. (5) si (7) si la art. 6 alin. (3) si (4) ce impun verificari care depasesc acest termen, cand se elibereaza in termen de 15 zile de la incheierea verificarilor. La data inmanarii permisului de conducere preschimbat dovada inlocuitoare prevazuta la alin. (2) isi inceteaza valabilitatea.
(5) In cazurile in care verificarile prevazute la art. 3 alin. (5) si (7) si la art. 6 alin. (3) si (4) nu se finalizeaza in termenul de valabilitate a dovezii inlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se elibereaza o noua dovada inlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continua pana la momentul in care se primeste raspunsul de la autoritatea competenta din statul membru, cand se procedeaza la eliberarea permisului de conducere.
(6) Preschimbarea permisului de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), precum si orice reinnoire sau inlocuire a acestuia se inregistreaza in permisul de conducere romanesc prin inscrierea la rubrica „Restrictii” a codurilor europene armonizate 70, respectiv 71.

Art. 8
(1) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, acreditati in Romania, pot fi preschimbate cu toate categoriile inscrise in acestea, indiferent de statul emitent.
(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevazute la alin. (1), solicitantii depun urmatoarele documente:
a) permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1), in original, insotit de traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
b) documentul de identitate, in original si in copie, respectiv pasaport diplomatic si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, pasaport de serviciu si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe, precum si documentul din care rezulta codul numeric personal atribuit de autoritatile competente din Romania;
c) fisa detinatorului permisului de conducere, completata lizibil si cu majuscule, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recenta, precum si semnatura;
d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, cu mentionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
e) dovada achitarii taxelor prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.
(3) Dupa primirea si verificarea actelor prevazute la alin. (2) se restituie solicitantului documentul de identitate.

Art. 9
(1) Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, si permisele de conducere nationale detinute de personalul aflat pe teritoriul Romaniei in misiune oficiala, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale, indiferent de statul emitent.
(2) Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carei raza isi au sediul autoritatile publice care organizeaza misiunea.
(3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, personalul prevazut la alin. (1) depune documentele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) si e), documentul de identitate sau pasaportul, in original si in copie, precum si un document emis de catre o autoritate/institutie publica din Romania din care sa rezulte ca acesta se afla in misiune oficiala pe teritoriul Romaniei, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale.
(4) Dupa primirea si verificarea actelor prevazute la alin. (3) se restituie solicitantului documentul de identitate sau pasaportul prezentat.

Art. 10
Dupa preschimbarea permisului de conducere, institutia prefectului remite autoritatii competente a statului emitent permisul de conducere national vechi, prin adresa oficiala, in cuprinsul careia informeaza aceasta autoritate cu privire la efectuarea preschimbarii.

Art. 11
(1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor este autorizata sa intreprinda demersurile necesare pe langa autoritatile competente din statele in care este stabilit un numar semnificativ de cetateni romani, altele decat statele membre, in vederea incheierii, in conditiile legii, a unor tratate bilaterale intre Romania si statele respective pentru preschimbarea reciproca a permiselor de conducere.
(2) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor acorda statelor membre asistenta in procesul de punere in aplicare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006, si face schimb de informatii privind permisele de conducere pe care le-a eliberat, le-a schimbat, le-a inlocuit, le-a reinnoit sau le-a retras.

Art. 12
Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1), aflate in curs de preschimbare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, urmeaza fie procedura legala in vigoare la data efectuarii solicitarii, prevazuta de Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, cu completarile ulterioare, fie prevederile prezentului ordin, daca acest lucru este in favoarea solicitantului.

Art. 13
Dispozitiile din prezentul ordin referitoare la utilizarea retelei permiselor de conducere a Uniunii Europene se aplica de la data la care aceasta retea devine operationala.

Art. 14
Anexele nr. 1—4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 15
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 16
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006, cu completarile ulterioare.


*


Prezentul ordin transpune urmatoarele prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006:
 • art. 2 alin. (1);
 • art. 7 alin. (5) literele b), c) si d);
 • art. 11 alin. (1), (3), (4) si (5);
 • art. 15


  Anexa nr. 1 - Lista cuprinzand statele membre emitente de permise de conducere nationale ce pot fi schimbate fara examinarea sau testarea detinatorilor unor astfel de permise

  1. Regatul Belgiei
  2. Republica Ceha
  3. Regatul Danemarcei
  4. Republica Federala Germania
  5. Republica Estonia
  6. Republica Elena
  7. Regatul Spaniei
  8. Republica Franceza
  9. Irlanda
  10. Republica Italiana
  11. Republica Cipru
  12. Republica Letonia
  13. Republica Lituania
  14. Marele Ducat al Luxemburgului
  15. Republica Ungara
  16. Republica Malta
  17. Regatul Tarilor de Jos
  18. Republica Austria
  19. Republica Polona
  20. Republica Portugheza
  21. Republica Slovenia
  22. Republica Slovaca
  23. Republica Finlanda
  24. Regatul Suediei
  25. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
  26. Republica Bulgaria
  27. Regatul Norvegiei
  28. Principatul Liechtenstein
  29. Islanda


  Anexa nr. 2 - Lista cuprinzand statele membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere emitente de permise de conducere nationale ce pot fi schimbate fara examinarea sau testarea detinatorilor unor astfel de permise

  1. Republica Africa de Sud
  2. Republica Albania
  3. Republica Armenia
  4. Republica Azerbaidjan
  5. Uniunea Bahamas
  6. Bahrain
  7. Republica Belarus
  8. Bosnia si Hertegovina
  9. Republica Federativa a Braziliei
  10. Republica Côte d’Ivoire
  11. Republica Croatia
  12. Republica Cuba
  13. Emiratele Arabe Unite
  14. Republica Macedonia
  15. Federatia Rusa
  16. Georgia
  17. Republica Cooperatista Guyana
  18. Republica Islamica Iran
  19. Statul Israel
  20. Republica Kazahstan
  21. Republica Kenya
  22. Republica Kargaza
  23. Statul Kuweit
  24. Republica Liberia
  25. Regatul Maroc
  26. Principatul Monaco
  27. Statul Mongoliei
  28. Muntenegru
  29. Republica Federala Nigeria
  30. Republica Uzbekistan
  31. Republica Islamica Pakistan
  32. Republica Filipinelor
  33. Republica Peru
  34. Republica Centrafricana
  35. Republica Moldova
  36. Republica Congo
  37. Republica San Marino
  38. Republica Senegal
  39. Republica Serbia
  40. Republica Seychelles
  41. Confederatia Elvetiana
  42. Republica Tadjikistan
  43. Republica Tunisiana
  44. Republica Turkmenistan
  45. Ucraina
  46. Republica Orientala a Uruguayului
  47. Republica Zimbabwe


  Anexa nr. 3 - Lista cuprinzand statele care nu sunt membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere emitente de permise de conducere nationale ce pot fi schimbate fara examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

  1. Canada
  2. Republica Coreea
  3. Republica Araba Egipt
  4. Regatul Hasemit al Iordaniei
  5. Japonia
  6. Republica Libaneza
  7. Republica Araba Siriana
  8. Statele Unite ale Americii
  9. Republica Turcia
  10. Republica Populara Chineza*)
  *) Permisele emise de autoritatile competente din Republica Populara Chineza se preschimba cu permise de conducere romanesti valabile doar pentru categoria B, pana la incheierea tratatului bilateral cu acest stat.


  Anexa nr. 4


  Model —
  FISA DETINATORULUI PERMISULUI DE CONDUCERE
  (fata)


  (verso)
  Data in prezenta mea,
  ...................................
  ...................................
  D E C L A R A T I E
  Subsemnatul(a), ......................................., nascut(a) la data de ............... in .............................,
  judetul (sectorul) ........., fiul (fiica) ................. lui ........................... si al .............................., posesor al
  actului de identitate seria ........ nr. ...................................., cod numeric personal ..........................................,
  cu domiciliul in ..................................................................................., str. ...................................................
  nr. ......., bl. ......... sc. ......., et. ...., ap. ......, sectorul ......., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal
  privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca permisul de conducere seria ......................,
  emis de autoritatea competenta din judetul (municipiul) ...................................................., eliberat la data
  de ..................... si valabil pentru categoria/categoriile .....................................,
  a fost:
  — pierdut[]
  — furat []
  Atat declar, sustin si semnez personal in vederea eliberarii unui nou permis de conducere valabil pentru categoria/categoriile .....................................................

  Data,

  Semnatura,
  ..............................
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
  Ordin 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere
  Ordin nr. 173/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
  Legea 137/2014 privind aprobarea OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania,
  Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
  Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
  OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
  Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
  OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor
  Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
  OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
  Ordinul 157/2012 privind forma si continutul permisului de conducere. Permisul de conducere
  Legea 280/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Lege nr. 288/2010
  Legea 226/2010 pentru denuntarea Acordului dintre Romania si Spania privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto ale cetatenilor romani si spanioli, in scopul preschimbarii
  Ordinul 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Ordinul 1162/2010
  HG 174/2010 privind stabilirea si continutul permiselor de mic trafic de frontiera. Hotararea nr. 174/2010
  Ordin nr. 287/2009 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2009 - 14 mai 2010
  Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, abogata
  HG nr. 264/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2009
  OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
  Curierul Judiciar, Nr. 7/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  80 useri online

  Useri autentificati: