DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 161/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 29 noiembrie 2013

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapartelor simple si serviciilor comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

Art. I
Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"6. Serviciul management operational;".

2. La capitolul V, denumirea sectiunii V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA V - Serviciul management operational"


3. La articolul 25, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
Serviciul management operational are in structura:".

4. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 26
(1) Serviciul management operational are urmatoarele atributii principale:
a) asigura elaborarea de analize, sinteze, statistici si documente programatice, pe probleme dispuse de conducerea ministerului si a directiei generale, in domeniul specific de activitate;
b) organizeaza si desfasoara activitatea de dispecerat la nivelul directiei generale si realizeaza, la cererea structurilor din sistemul de ordine publica si siguranta nationala, verificari in bazele de date aflate in administrarea directiei generale;
c) intocmeste si actualizeaza Registrul de riscuri la nivelul directiei generale;
d) elaboreaza si pune in aplicare, conform competentelor, programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii publice;
e) asigura pregatirea si desfasurarea sedintelor de lucru ale conducerii directiei generale, precum si a sedintelor Consiliului de conducere;
f) elaboreaza si pune in aplicare, conform competentelor, documentele de management operational ale directiei generale;
g) indeplineste atributiile pe linie de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in planurile de aparare impotriva incendiilor pentru sediile directiei generale;

h) elaboreaza precizari metodologice in domeniile de competenta;
i) asigura protectia datelor si informatiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate din domeniul de competenta;
j) prelucreaza date cu caracter personal, respectand prevederile legale in vigoare.
(2) Compartimentul analiza-sinteza si dispecerat are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza, cu sprijinul celorlalte structuri ale directiei generale, Planul strategic al directiei generale, Planul unic cu principalele activitati al directiei generale, rapoarte privind modul de indeplinire a sarcinilor rezultate din planurile de actiuni si masuri ale ministerului, materiale de analiza pentru bilanturi si convocari, precum si materiale de informare (sinteze, studii si rapoarte) pentru conducerea ministerului si pentru alte institutii centrale, pe probleme din competenta directiei generale;
b) intocmeste si actualizeaza Registrul de riscuri la nivelul directiei generale;
c) elaboreaza si pune in aplicare, conform competentelor, programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii publice;
d) indruma metodologic, pe linia controlului intern/managerial, structurile componente aparatului propriu;
e) stabileste, cu sprijinul celorlalte structuri ale directiei generale, propunerile de teme pentru a fi incluse in ordinea de zi a sedintelor Colegiului ministerului, precum si pentru sedintele de lucru ale directiei generale;
f) asigura consemnarea in registrul de procese-verbale a problematicii prezentate/dezbatute la sedintele de lucru ale conducerii directiei generale, precum si in sedintele Consiliului de conducere;
g) intocmeste si prezinta spre aprobare Dispozitia de zi pe unitate;
h) primeste, centralizeaza si prelucreaza datele si informatiile transmise de structurile directiei generale si serviciile publice comunitare si intocmeste, zilnic, sinteza activitatilor desfasurate, pe care o inainteaza Centrului Operational de Comanda al ministerului;
i) efectueaza verificari in Registrul national de evidenta a pasapoartelor simple, la solicitarea serviciilor publice comunitare si a altor organe abilitate din sistemul de ordine publica si siguranta nationala;
j) transmite la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera consemnele proprii directiei generale;
k) coopereaza cu celelalte structuri din minister, conform competentelor specifice;
l) asigura transmiterea/primirea materialelor prin statia radio, telex si fax, prezentarea acestora conducerii directiei generale atunci cand situatia operativa o impune si predarea acestora Serviciului secretariat, documente clasificate si comunicare publica, in vederea inregistrarii.
(3) Compartimentul management operational, paza sedii si control acces are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza Registrul istoric, in colaborare cu celelalte structuri ale directiei generale;
b) intocmeste, actualizeaza si tine evidenta documentelor planului de mobilizare a unitatii;
c) tine legatura cu centrele militare pentru selectionarea, verificarea si completarea cu resurse umane si materiale la mobilizare a indicativului;
d) executa pregatirea de mobilizare a personalului, precum si a rezervistilor cuprinsi in lucrarile de mobilizare ale directiei generale, in vederea intocmirii si punerii in aplicare a planului de mobilizare;
e) intocmeste si actualizeaza documentele operative de paza si aparare, de protectie si interventie in situatii de protectie civila;
f) organizeaza serviciul de permanenta pe unitate si elaboreaza planul de crestere a capacitatii operationale, in conformitate cu ordinele ministrului afacerilor interne;
g) elaboreaza si pune in aplicare planul de combatere a terorismului la nivelul directiei generale, in conformitate cu ordinele ministrului afacerilor interne;
h) asigura instruirea si pregatirea personalului din serviciul de permanenta, pentru punerea in aplicare a documentelor operative;
i) organizeaza si coordoneaza activitatile specifice pentru asigurarea pazei si apararea sediului directiei generale, potrivit prevederilor legale, si ia masuri ca personalul sa respecte dispozitiile conducerii unitatii pe linia accesului in unitate;
j) intocmeste planurile de masuri operative ale directiei generale, ca urmare a dispozitiilor primite de la minister sau a schimbarilor climatului de normalitate civica;
k) indruma structurile directiei generale in vederea respectarii prevederilor din planurile de masuri intocmite ca urmare a schimbarilor climatului de normalitate civica;
l) organizeaza si executa activitati pe linie de protectie civila;
m) tine evidenta livretelor militare, le completeaza si le inmaneaza politistilor la incetarea raporturilor de serviciu si instruieste rezervistii asupra drepturilor si indatoririlor ce le revin."

5. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
Serviciul resurse umane are in structura:
a) Compartimentul selectionare, incadrare si promovare personal;
b) Compartimentul formare initiala si continua a personalului;
c) Compartimentul evidenta resurse umane si organizare;
d) Compartimentul prevenire si protectie pe linia securitatii si sanatatii in munca;
e) Compartimentul asistenta psihologica."

6. La articolul 28 alineatul (1), dupa litera o) se introduc doua noi litere, literele p) si q), cu urmatorul cuprins:
"p) elaboreaza si pune in aplicare, conform competentelor, documentele de planificare structurala si management organizatoric ale directiei generale;
q) organizeaza si desfasoara activitatile specifice pe linie de asistenta psihologica pentru directia generala si serviciile publice comunitare."

7. La articolul 28 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Compartimentul evidenta resurse umane si organizare are urmatoarele atributii:".

8. La articolul 28 alineatul (4), dupa litera m) se introduc sapte noi litere, literele n)-t), cu urmatorul cuprins:
"n) intocmeste, actualizeaza sau efectueaza modificarile ordonate in statul de organizare al directiei generale;
o) indruma serviciile publice comunitare in vederea efectuarii modificarilor in statele de organizare;
p) analizeaza, in vederea avizarii, proiectele organigramelor si statelor de organizare ale serviciilor publice comunitare;
q) analizeaza, in vederea avizarii, proiectele regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare, cu consultarea structurilor directiei generale ale caror competente sunt incidente in raport cu prevederile proiectului;
r) elaboreaza, in colaborare cu celelalte structuri ale directiei generale, Regulamentul de organizare si functionare a directiei generale;
s) intocmeste si transmite anual la Directia generala management resurse umane, conform prevederilor actelor normative in vigoare, propunerile motivate referitoare la numarul maxim de posturi, pe tipuri si categorii de functii, necesare in cursul anului urmator, la nivelul directiei generale si serviciilor publice comunitare;
t) comunica serviciilor publice comunitare numarul de posturi aprobat anual prin ordin al ministrului."

9. La articolul 28, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Compartimentul asistenta psihologica are urmatoarele atributii:
a) proiecteaza, planifica, organizeaza si desfasoara activitati de psihologie la nivelul directiei generale si serviciilor publice comunitare, in limita competentelor atestate si potrivit prevederilor actelor normative in vigoare privind activitatea de psihologie in minister, cu respectarea normelor deontologice, metodologice si regulilor de buna practica in domeniu;
b) consiliaza conducerea directiei generale si sefii serviciilor publice comunitare, pe probleme privind activitatea de psihologie;
c) asigura evaluarea periodica a personalului directiei generale si serviciilor publice comunitare, cu exceptia directorului general, a directorilor generali adjuncti si a directorului Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice;
d) asigura asistenta psihologica a personalului din directia generala si din serviciile publice comunitare, cu exceptia directorului general, a directorilor generali adjuncti si a directorului Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice;
e) desfasoara activitati de dezvoltare si optimizare personala, in cadrul interventiei psihologice primare, la solicitarea asistatilor;
f) planifica, organizeaza si desfasoara, cu respectarea prevederilor metodologice in vigoare, evaluarea psihologica in situatii speciale;
g) intocmeste si ia masuri de aplicare a programului de monitorizare a persoanelor la care s-au identificat probleme de natura psihocomportamentala, potrivit prevederilor metodologice in vigoare;
h) asigura suportul psihologic profilactic al activitatilor/misiunilor specifice, atat la sediul institutiei centrale, cat si la structurile subordonate;
i) elaboreaza si implementeaza programe de pregatire psihologica si profilaxie a personalului, individuale si de grup, in functie de nevoile individuale si institutionale identificate;
j) la solicitare poate acorda, potrivit competentelor atestate de Colegiul Psihologilor din Romania, asistenta psihologica recuperatorie pentru personalul unitatii;
k) realizeaza diagnoze organizationale la nivelul serviciilor, birourilor, compartimentelor, grupelor/echipelor din cadrul unitatii, ca urmare a solicitarii si/sau cu aprobarea sefului unitatii;
l) planifica, organizeaza si desfasoara activitatile incluse in programul de interventie organizationala consecutiv diagnozei organizationale (dupa caz);
m) participa la identificarea anuala a activitatilor/misiunilor cu grad ridicat de risc desfasurate de catre personalul din unitate dupa criteriile stabilite de Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;
n) intocmeste si actualizeaza documentele de evidenta a activitatii de psihologie si se asigura de buna circulatie a carnetelor psihologice in cazurile de detasare, mutare ori in caz de trecere in rezerva sau retragere;
o) participa la elaborarea, experimentarea, etalonarea si validarea unor probe psihologice pentru metodologiile de evaluare in domeniul de specialitate;
p) participa la identificarea si clasificarea solicitarilor si exigentelor psihice presupuse de diferite posturi, functii, profile de activitate din cadrul unitatii in vederea sustinerii activitatilor de analiza a muncii si elaborare a standardelor profesionale (ocupationale), de recrutare a resurselor umane de selectionare a personalului, precum si de interventie psihologica in scopul optimizarii comportamentale a personalului;
q) la solicitare poate colabora cu medicul unitatii, intocmind un raport de cunoastere psihologica care sa contina date rezultate din activitatea de cunoastere psihologica, inclusiv o copie a rezultatului evaluarii speciale unde este cazul, in vederea elaborarii documentatiei necesare pentru persoanele ce urmeaza a fi expertizate psihologic in cadrul expertizei medicale;
r) elaboreaza un portofoliu de specialitate cuprinzand teme, sinteze, aplicatii si alte materiale necesare pregatirii personalului prin disciplina de sprijin si le sustine la solicitarea sefilor ierarhici sau din proprie initiativa;
s) poate desfasura, cu acordul Centrului de Psihosociologie, activitati de cercetare stiintifica in domeniul psihologiei si poate valorifica publicistic rezultatele studiilor intreprinse;
t) initiaza sau participa potrivit competentelor atestate si cu acordul Centrului de Psihosociologie la proiecte de cercetare sau programe specifice domeniului de aparare, ordine publica si siguranta nationala realizate in parteneriat cu alte institutii publice, private sau organizatii nonguvernamentale;
u) participa la activitatea de relatii internationale, prin personal de specialitate, desemnat prin dispozitia directorului general;
v) participa la activitatile organizate de Centrul de Psihosociologie, de alte structuri ale sistemului de ordine publica, aparare si siguranta nationala sau de institutii civile, in scopul perfectionarii pregatirii profesionale, in conformitate cu standardele de calitate stabilite de catre Colegiul Psihologilor din Romania;
w) la ordinul conducerii directiei generale efectueaza controale si activitati de analiza, sprijin si indrumare pe linie de personal in unitatile coordonate metodologic."

10. La anexa nr. 1 - Organigrama Directiei Generale de Pasapoarte, denumirea structurii "Serviciul Organizare, Analiza-Sinteza, Dispecerat si Control Acces" se inlocuieste cu denumirea "Serviciul management operational".

11. La anexa nr. 3 - Fisa postului directorului general, litera A - Identificarea postului, punctul 4 - Relatii cu alte posturi, a treia liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"- conduce intreaga activitate a Directiei Generale de Pasapoarte si coordoneaza nemijlocit Serviciul control si coordonare metodologica, Biroul juridic, Serviciul financiar, Biroul Schengen, afaceri europene si relatii internationale, Serviciul management operational si Serviciul resurse umane;".

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
HG 219/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Hotararea nr. 219/2011
OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
OUG 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Ordonanta de urgenta 107/2009
HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006. Hotararea nr. 922/2009
Lege nr. 264/2009 privind aprobarea OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OUG nr. 87/2009 privind modificarea OUG nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani
Conditii de calatorie, fara viza pentru cetatenii romani
HG nr. 1566/2008 hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora
OUG nr. 207/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
HG nr. 1319/2008, hotarare privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3)
OUG nr. 94/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor in cauzele penale complexe
Remus Jurj-Tudoran

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: