DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 154/2013 privind stabilirea modalitatilor de asigurare a managementului Programului Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a RomanieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 18 noiembrie 2013

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 943/2001 privind infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei nationale de autoevaluare Schengen, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 220/2011 pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2011-2012,
in temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernulu nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerislor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1 - Definitii
In intelesul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei, denumit in continuare SISF, reprezinta principalul instrument de exercitare a managementului integrat al frontierei, in vederea indeplinirii cerintelor acquis-ului Uniunii Europene in privinta asigurarii securitatii frontierelor externe ale Uniunii, denumit in continuare acquis-ul Schengen;
b) Programul SISF reprezinta totalitatea proiectelor finantate prin fonduri ale statului roman si/sau fonduri comunitare sau din orice alta sursa externe, derulate si gestionate de catre toate autoritatile statului cu atributii in domeniul managementului integrat al frontierei, in partile care le privesc, proiecte destinate indeplinirii obiectivelor strategice prevazute in Strategia Nationala de Management Integrat al Frontierei de Stat a Romaniei, pentru care se exercita un management coordonat, in scopul asigurarii beneficiilor si controlului care nu ar putea fi obtinute daca aceste proiecte ar fi abordate individual;
c) Proiectul SISF reprezinta componenta din Programul SISF realizata in baza Contractului nr. 95.649 din 16 februarie 2005 pentru realizarea si implementarea SISF, denumit in continuare contractul, incheiat intre Ministerul Afacerilor Interne si firma EADS GmbH, companie denumita in continuare integratorul de sistem.

ARTICOLUL 2 - Corodonarea implementarii aquis-ului Schengen si a SISF
Se desemneaza secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul si Guvernul, denumit in continuare secretarul de stat, sa asigure coordonarea implementarii acquis-ului Schengen, sa dispuna la nivel strategic masurile necesare indeplinirii cerintelor frontierelor Schengen, atat in perioada anterioara aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, cat si in perioada ulterioara emiterii deciziei Consiliului, si sa conduca la cel mai inalt nivel decizional actiunile ce se impun in vederea realizarii si implementarii SISF.

ARTICOLUL 3 - Actele emise de secretarul de stat
Secretarul de stat emite dispozitii, in conditiile legii.

ARTICOLUL 4 - Atributii generale ale secretarului de stat in domeniul implementarii acquis-ului Schengen si a SISF

Secretarul de stat indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) coordoneaza, controleaza, evalueaza si monitorizeaza implementarea acquis-ului Schengen si a masurilor cuprinse in strategiile sectoriale si documentele programatice de catre structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum si de catre institutiile implicate in realizarea Programului SISF;
b) initiaza si dispune masurile necesare asigurarii indeplinirii la nivel national a cerintelor frontierelor Schengen, atat in perioada anteiroara aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, cat si in perioada ulterioara emiterii deciziei Consiliului;
c) evalueaza si monitorizeaza functionarea corecta a sistemelor de management si control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, in vederea asigurarii absorbtiei corespunzatoare si a utilizarii eficiente a fondurilor aferente Programului SISF;
d) solicita Directiei Schengen, ori de cate ori este nevoie, informari asupra derularii Programului SISF si avize de specialitate;
e) coordoneaza la nivel national relatiile Ministerului Afacerilor Interne cu alte institutii si autoritati publice sau cu entitati neguvernamentale in domeniul managementului integrat al frontierei, precum si cu institutii europene sau similare din alte state, in domeniul sau de competenta;
f) informeaza ministrul afacerilor interne in perioada anterioara aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, asupra stadiului indeplinirii cerintelor frontierelor Schengen, iar ulterior emiterii deciziei Consiliului, asupra conformitatii managementului frontierelor Romaniei cu cerintele Schengen.


ARTICOLUL 5 - Atributii principale ale secretarului de stat in domeniul Programului SISF
(1) In calitate de autoritate decizionala la nivel superior in domeniul derularii si implementarii Programului SISF, secretarul de stat are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, controleaza, monitorizeaza si evalueaza structurile Ministerului Afacerilor Interne p elinia activitatilor de implementare si realizare a SISF;
b) reprezinta Ministerul Afacerilor Interne la cel mai inalt nivel in relatiile cu integratorul de sistem al SISF;
c) coordoneaza toate activitatile desfasurate pentru implementarea si derularea Programului SISF, atat prin intermediul Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, denumit in continuare GIRMIFS, cat si in mod direct, avand posibilitatea desemnarii unor consilii consultative specializate in problematica de referinta;
d) informeaza ministrul afacerilor interne asupra derularii Programului SISF.
(2) In ceea ce priveste derularea si implementarea Proiectului SISF, secretarul de stat are urmataorele atributii:
a) aproba si coordoneaza toate activitatile si masurile care determina modificarea valorilor livrabilelor contractuale negociate si agreate cu integratorul de sistem in cadrul anexelor detaliate ale contractului;
b) aproba si coordoneaza toate activitatile din cadrul Proiectului SISF care conduc la modificari ale termenlor de finalizare ale contractului sau ale anexelor sale detaliate;
c) aproba si coordoneaza toate activitatile din cadrul Proiectului SISF care conduc la modificari ale termenelor contractuale, in cazurile in care aceste modificari ar implica decalarea calendarului de evaluare.
(3) In calitate de presedinte al comisiei de negociere, secretarul de stat conduce negocierile aferente modificarilor contratuale care vizeaza valoarea contractata, termenele de finalizare si incheierea noilor anexe detaliate la contract.

ARTICOLUL 6 - Managerul Programului SISF
(1) Managerul Programului SISF este directorul Directiei Schengen.
(2) Managerul Programului SISF are urmatoarele atributii:
a) asigura coordonarea unitara a Programuli SISF, solicitand institutiilor si structurilor responsabile cu implementarea acestuia, ori de cate ori situatia o impune, informatii cu privire la derularea activitatilor;
b) solicita, la nevoie, sprijin din partea specialistilor din structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne in vederea acordarii consultantei necesare secretarului de stat;
c) informeaza secretarul de stat asupra stadiului Programului SISF si formuleaza propuneri;
d) pune in aplicare si raspunde de executarea dispozitiilor secretarului de stat, in domeniul sau de competenta;
e) avizeaza informarile adresate secretarului de stat pe linia sa de competenta si solicita expeditorilor, daca este cazul, clarificari sau informatii suplimentare pe marginea acestora;
f) propune presedintelui GIRMIFS convocarea grupului interministerial in sedinte extraordinare, atunci cand este cazul.

ARTICOLUL 7 - Managerul Proiectului SISF
(1) Managerul Proiectului SISF este un adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, denumit in continuare IGPF.
(2) Managerul Proiectului SISF reprezinta Ministerul Afacerilor Interne in derularea si implementarea contractului, precum si in orice relatii cu integratorul de sistem, in limita competentelor si atributiilor stabilite prin prezentul ordin, in coordonarea si sub autoritatea secretarului de stat.
(3) Managerul Proiectului SISF are urmatoarele atributii:
a) dispune masurile necesare pentru realizarea obiectivelor Proiectului SISF;
b) coordoneaza activitatea Unitatii de management al Proiectului – Directia de implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontiere, denumita in continuare UMP-DISISF, precum si a tuturor structurilor Politiei de Frontiera Romane, denumita in continuare PFR, care contribuie la realizarea SISF;
c) adopta decizii in cadrul negocierilor ce intervin pe parcursul realizarii si implementarii Proiectului SISF si aproba modificarile propuse de directorul UMP-DISISF;
d) exercita autoritatea privind planificarea, organizarea si verificarea activitatilor derulate de structurile PFR cu privire la atributiile ce vizeaza derularea Proiectului SISF;
e) asigura, prin masurile pe care le dispune, evitarea suprapunerilor in cadrul proiectelor derulate la nivelul PFR cu alte proiecte din componenta Programului SISF;
f) sesizeaza secretariatului GIRMIFS suprapunerile investitionale constatate in legatura cu proiecte din cadrul Programului SISF;
g) coordoneaza cooperarea tehnica la nivelul partii romane si dintre reprezentantii partii romane si integratorul de sistem;
h) pune in aplicare si raspunde de executarea dispozitiilor managerului Programului SISF si ale secretarului de stat, in domeniul sau de competenta;
i) initiaza, negociaza si semneaza modificari ale documentelor contractuale, pe baza fundamentarii acestora de catre UMP-DISISF, cu exceptia celor mentionate la art. 5 alin. (3);
j) semneaza toate notificarile adresate integratorului de sistem cu privire la derularea contractului;
k) in masura in care este necesar, solicita prezenta la negocieri sau consultarea specialistilor din cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
l) identifica si propune masurile necesare a fi luate la nivelul Ministeruli Afacerilor Interne pentru buna derulare a Proiectului SISF;
m) consulta structurile de specialitate care concura la realizarea SISF, in scopul asigurarii unui flux coerent de informatii si proceduri;
n) efectueaza, impreuna cu managerul de proiect al integratorului de sistem, analize comune privind activitatea desfasurata in cadrul Proiectului SISF;
o) informeaza managerul Programului SISF si secretarul de stat, ori de cate ori situatia o impune, cu privire la stadiul derularii Proiectului SISF.

ARTICOLUL 8 - Atributiile UMP-DISISF referitoare la Proiectul SISF
(1) UMP-DISISF, din cadrul IGPF, reprezinta structura responsabila cu derularea si implementarea Proiectului SISF.
(2) UMP-DISISF exercita direct si nemijlocit atributii de natura tehnica, financiara si juridica in derularea contractului cu integratorul de sistem.
(3) UMP-DISISF exercita direct si nemijlocit activitatile de negociere, receptie si acceptare sub aspect tehnic, financiar si juridic, precum si oricare alte activitati necesare derularii si implementarii Proiectului SISF.
(4) UMP-DISISF asigura direct si nemijlocit concordanta dintre aspectele de natura tehnica, financiara si juridica in derularea si implementarea Proiectului SISF.
(5) Principalele atributii de natura tehnica ale UMP-DISISF sunt urmatoarele:
a) fundamenteaza deciziile referitoare la proiectele tehnice, subsistemele, subsistemele integrate ale SISF si la integrarea Proiectului SISF in cadrul Programului SISF;
b) analizeaza, fundamenteaza si formuleaza din punct de vedere tehnic propunerile de modificare a documentelor contractuale;
c) asigura conformitatea deciziilor tehnice adoptate;
d) urmareste ca integratorul de sistem sa realizeze si sa implementeze SISF in conditiile tehnice contractuale.
(6) Principalele atributii de natura financiara ale UMP- DISISF sunt urmatoarele:
a) asigura derularea Proiectului SISF din punct de vedere financiar, in conformitate cu actele normative in vigoare si cu prevederile contractuale;
b) asigura derularea finantarii Proiectului SISF in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;
c) asigura efectuarea platilor aferente Proiectului SISF, in conditiile legii;
d) analizeaza, fundamenteaza si formuleaza din punct de vedere financiar propunerile de modificare a documentelor contractuale;
e) analizeaza, fundamenteaza si formuleaza din punct de vedere financiar propunerile pentru asigurarea finantarii Proiectului SISF si intreprinde demersurile necesare in acest sens.
(7) Principalele atributii de natura juridica ale UMP-DISISF sunt urmatoarele:
a) asigura derularea Proiectului SISF din punct de vedere juridic, in conformitate cu actele normative in vigoare si cu prevederile contractuale;
b) asigura elaborarea si avizarea pentru legalitate a documentelor contractuale;
c) formuleaza puncte de vedere cu privire la incidenta prevederilor contractuale si a actelor normative in vigoare asupra unor situatii de fapt, generate de derularea si implementarea Proiectului SISF;
d) formuleaza orice alte puncte de vedere de specialitate cu privire la Proiectul SISF, solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne si/sau de celelalte compartimente si structuri implicate in derularea si implementarea Proiectului SISF;
e) asigura reprezentarea in instanta si in fata altor autoritati pentru solutionarea oricaror litigii aparute cu privire la Proiectul SISF.
(8) Personalul de specialitate al UMP-DISISF participa la derularea de catre PFR a procedurilor de achizitie publica de bunuri si servicii necesare implementarii, dezvoltarii si extinderii SISF, a asigurarii capacitatii operationale, mentenantei si intretinerii sistemului pe intregul sau ciclu de viata.

ARTICOLUL 9 - Atributiile directorului UMP-DISISF referitoare la Proiectul SISF
(1) Directorul UMP-DISISF reprezinta Ministerul Afacerilor Interne in derularea si implementarea contractului, precum si in orice relatii cu integratorul de sistem, in lipsa managerului Proiectului SISF, precum si in domeniile si limitele stabilite de managerul Proiectului SISF.
(2) In derularea Proiectului SISF, directorul UMP-DISISF are urmatoarele atributii:
a) raspunde de derularea si implementarea Proiectului SISF si dispune intreprinderea masurilor necesare in acest sens;
b) formuleaza si fundamenteaza propuneri de modificare ale documentelor contractuale, pe care le inainteaza managerului Proiectului SISF;
c) raspunde de derularea contractului cu integratorul de sistem, sub aspect tehnic, financiar si juridic;
d) efectueaza, impreuna cu managerul Proiectului SISF si cu echipa de management de proiect a integratorului de sistem, analize comune privind activitatea in cadrul Proiectului SISF;
e) colaboreaza, la nivel executiv, cu echipa de management de proiect a integratorului de sistem;
f) se asigura ca integratorul de sistem realizeaza si implementeaza SISF in conditiile contractuale;
g) informeaza saptamanal managerul Proiectului SISF cu privire la stadiul derularii si implementarii Proiectului SISF.

ARTICOLUL 10 - Semnarea documentelor aferente derularii Proiectului SISF
Potrivit competentelor atribuite prin prezentul ordin, se desemneaza managerul Proiectului SISF si directorul UMP-DISISF sa semneze documentele aferente derularii Proiectului SISF.

ARTICOLUL 11 - Dispozitii finale
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. S/22 din 1 februarie 2010^1 privind atributiile sefului Departamentului Schengen si pentru stabilirea modalitatilor de asigurare a managementului Programului Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a Romaniei.
--------
^1 Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. S/22 din 1 februarie 2010 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiind clasificat potrivit legii.

ARTICOLUL 12 - Publicitatea ordinului
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.