DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1547/2013 privind delegarea de competenta si desemnarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritatii competente in domeniul securitatii aviatiei civile, la nivel national, precum si pentru stabilirea unor masuri necesare realizarii acestei delegari de competentePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 23 decembrie 2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Avand in vedere prevederile art. II si III din Hotararea Guvernului nr. 645/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane,
in temeiul art. 3 alin. (3), al art. 8 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012, al art. 4 lit. y) si art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, cu modificarile ulterioare, si al art. 5 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se deleaga si se desemneaza Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", denumita in continuare AACR, ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritatii competente in domeniul securitatii aviatiei civile, la nivel national.

(2) In conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, cu modificarile ulterioare, AACR devine autoritate competenta in domeniul securitatii aviatiei civile in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012.
(3) In calitate de autoritate competenta in domeniul securitatii aviatiei civile, AACR, printr-o structura cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile, exercita atributiile prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012, precum si urmatoarele atributii pentru exercitarea carora ii sunt delegate competente prin prezentul ordin:
a) atributiile Ministerului Transporturilor ce rezulta din calitatea de autoritate competenta responsabila de coordonarea si monitorizarea punerii in aplicare a Programul national de securitate aeronautica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.193/2012;
b) atributiile Ministerului Transporturilor ce rezulta din calitatea de autoritate competenta, prevazute in Programul national de pregatire in domeniul securitatii aviatiei civile - PNPSA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructuriinr. 326/2012;
c) atributiile Ministerului Transporturilor ce rezulta din calitatea de autoritate competenta, prevazute in Programul national de asigurare a calitatii in domeniul securitatii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) elaborarea proiectelor de reglementari, proceduri, instructiuni specifice domeniului securitatii aviatiei civile, pentru asigurarea aplicarii sau, dupa caz, implementarii in Romania a standardelor si practicilor recomandate emise la nivelul organismelor Uniunii Europene si al organizatiilor internationale de aviatie civila la care Romania este parte.


Art. 2
(1) AACR prezinta Ministerului Transporturilor, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, un raport privind modul in care a exercitat, in cursul anului anterior, atributiile pentru care i-au fost delegate competente prin prezentul ordin.
(2) AACR pune la dispozitia Directiei aviatie civila si spatiu aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative privind modul de utilizare a sumelor alocate din tarifele de securitate aeroportuara aplicate pe aeroporturile din Romania.

Art. 3
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, AACR transmite Ministerului Transporturilor, spre aprobare, planul anual de efectuare a activitatilor de monitorizare a conformitatii in securitatea aviatiei civile, precum si propunerile privind cuantumul indemnizatiilor prevazute la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012.

Art. 4
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, veniturile constituite din alocarea sumei din tariful de securitate aeroportuara perceput pe aeroporturile din Romania, stabilita conform prevederilor art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012, se vireaza de catre administratiile aeroportuare in conturile AACR.
(2) Odata cu documentele transmise, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuara, cu modificarile ulterioare, pentru justificarea anuala a tarifului de securitate, administratiile aeroporturilor civile din Romania transmit Ministerului Transporturilor si AACR o estimare a sumelor colectate lunar si a sumelor totale, colectate anual, in functie de numarul estimat de pasageri imbarcati pentru anul in care se va aplica tariful de securitate aeroportuara.

Art. 5
(1) Pana la data de 10 a fiecarei luni, administratiile aeroporturilor civile din Romania calculeaza si notifica AACR suma totala din cuantumul tarifului de securitate aeroportuara determinata pentru pasagerii imbarcati in luna anterioara si care trebuie virata catre AACR conform prevederilor art. 4 alin. (1).
(2) In termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea notificarii prevazute la alin. (1), administratiile aeroporturilor civile din Romania achita suma corespunzatoare acestei notificari.
(3) Pentru depasirea termenului de plata prevazut la alin. (2), administratiile aeroporturilor vor achita penalitati, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma totala datorata catre AACR, in conditiile legii.
(4) Formularul pentru notificarea prevazuta la alin. (1) se stabileste de catre AACR si se comunica administratiilor aeroporturilor civile din Romania in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Art. 6
(1) Pana la data de 1 ianuarie 2014, AACR va lua toate masurile necesare in vederea exercitarii atributiilor delegate prin prezentul ordin.
(2) Directia aviatie civila si spatiu aerian din cadrul Ministerului Transporturilor:
a) urmareste ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin si monitorizeaza modul de exercitare de catre AACR a atributiilor pentru care i s-au delegat competente prin prezentul ordin;
b) notifica Comisia Europeana si organizatiile internationale de aviatie civila cu privire la desemnarea AACR ca autoritate competenta in domeniul securitatii aviatiei civile.

Art. 7
In aplicarea prevederilor art. II din Hotararea Guvernului nr. 645/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 405/1993privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, cu modificarile si completarile ulterioare, AACR va intreprinde, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, toate masurile necesare in vederea incadrarii, potrivit legislatiei muncii, pana la 31 decembrie 2013, a auditorilor de securitate a aviatiei civile evidentiati in Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile, conform art. 5 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012.

Art. 8
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu exceptia art. 6 alin. (1) si art. 7 care intra in vigoare la data publicarii.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 31 octombrie 2012, cu modificarile ulterioare, se abroga.