DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de statPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 19 septembrie 2012

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Avand in vedere prevederile art. 18 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - NORME METODOLOGICE pentru aplicarea de catre Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de statCapitolul I - Organizarea evidentei specifice

Sectiunea A - Organizarea evidentei specifice in cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii


Art. 1
La nivelul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie subordonate, se organizeaza evidenta specifica privind ajutoarele individuale si alocarile specifice in baza schemelor de ajutor de stat al caror furnizor este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 2
Evidenta se organizeaza pe fiecare operator economic beneficiar de ajutor de stat, la fiecare beneficiar evidentiindu-se actele normative in baza carora a beneficiat de masuri de ajutor de stat. datele si informatiile necesare organizarii evidentei specifice se colecteaza de la operatorii economici beneficiari conform art. 18 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, prin note de constatare.

Art. 3
Oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie transmit periodic Directiei implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, dupa caz, informatii privind:
a) ajutoarele de sstat pentru care s-a emis decizie de recuperare, precum si conditiile care au stat la baza autorizarii acestora;
b) ajutoarele de stat exceptate de la obligatia notificarii, precum si conditiile care au stat la baza acordarii acestora;
c) modificarile intervenite in legatura cu ajutoarele acordate.

Art. 4
Evidenta specifica organizata la nivelul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie subordonate Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) denumirea operatorului economic beneficiar si elementele de identificare;
b) domiciliul fiscal;
c) sectorul de activitate exprimat prin clasificarea CAEN;
d) cifra de afaceri, pe ani de activitate, de la data acordarii ajutorului de stat;
e) numarul de angajati, pe ani de activitate;
f) structura actionariatului;
g) actul normativ in temeiul caruia primeste ajutor de stat;
h) cuantumul ajutorului de stat primit, defalcat pe ani;
i) modalitatea de acordare a ajutorului de stat;
j) decizia de autorizare, dupa caz.

Art. 5
Oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie subordonate Agentiei pentru Implementarea Proiectelor Mici si Mijlocii au obligatia de a actualiza permanent evidenta specifica si de a transmite informatii Directiei implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, la solicitarea acesteia.

Sectiunea B - Organizarea evidentei specifice in cadrul Directiei implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii

Art. 6
Directia pentru implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii urmareste modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat.

Art. 7
Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii transmite Consiliului Concurentei, la solicitarea acestuia, datele si informatiile necesare monitorizarii ajutoarelor de stat la nivel national, inclusiv pentru intocmirea rapoartelor si informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Art. 8
La nivelul Directiei implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii se constituite baza de date referitoare la:
a) ajutoarele de stat pentru care s-a emis decizie de recuperare, precum si conditiile care au stat la baza autorizarii acestora;
b) ajutoarele de stat exceptate de la obligatia notificarii, precum si conditiile care au stat la baza acordarii acestora;
c) modificarile intervenite in legatura cu ajutoarele acordate.


Capitolul II - Stoparea si recuperarea ajutoarelor de stat

Art. 9
In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie subordonate Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii dispun masuri in legatura cu modul de utilizare a ajutoarelor de stat aflate in derulare la operatorii economici beneficiar, emit decizii prin care dispun recuperarea ajutoarelor de stat acordate, aceste decizii avand caracter de titlu executoriu.

Art. 10
Prevederile privind stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat reglementate de prezentele norme metodologice se aplica tuturor beneficiarilor de ajutoare de stat pentru care furnizorul este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in cazul in care se constata ca acestia nu respecta:
a) conditiile prevazute in schemele de acordare a ajutoarelor de stat;
b) conditiile prevazute in deciziile de autorizare a schemelei sau ajutorului individual;
c) criteriile prevazute de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat;
d) conditiile prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, referitoare la ajutoarele de stat acordate operatorilor economici din zonele defavorizate si libere.

Art. 11
Propunerile privind masurile de stopare a acordarii ajutoarelor de stat sau de recuperare a acestora sunt elaborate de oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, in urma actiunilor de supraveghere si control derulate prin si pe baza informatiilor primite de la compartimentele de specialitate, in toate cazurile indicate la art. 10.

Art. 12
Oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie au obligatia sa informeze Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii daca la beneficiarii verificati se constata premise ale nerespectarii prevederilor art. 10.

Sectiunea A - Mecanismul de stopare a ajutoarelor de stat

Art. 13
Oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie au obligatia sa informeze Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii daca operatorul economic se afla in situatia atingerii intensitatii maxime a ajutorului de stat prevazute de legislatie, printr-o adresa semnata de seful oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

Art. 14
Oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie intocmesc o nota de stabilire a creantei bugetare datorate, elaborand in acest sens si decizia de recuperare a ajutorului de stat.

Art. 15
Nota de stabilire a creantei bugetare datorate, rezultata din neregulile constatate si dobanda aferenta ajutorului de stat si decizia de recuperare a ajutorului de stat, avizate de responsabilii compartimentelor de specialitate, se inainteaza spre aprobare sefului oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

Art. 16
Decizia prin care se dispune stoparea ajutorului de stat acordat trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
a) emitentul deciziei, sediul social si codul de identificare ale acestuia;
b) numarul si data deciziei;
c) denumirea operatorului economic;
d) codul unic de inregistrare;
e) domiciliul fiscal;
f) obiectul deciziei;
g) motivele de fapt si de drept care au condus la emiterea deciziei;
h) temeiul legal si modalitatea de acordare a ajutorului de stat;
i) cuantumul ajutorului de stat, de care are dreptul sa beneficieze;
j) temeiul legal in baza caruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat;
k) data la care se realizeaza stoparea acordarii ajutorului de stat;
l) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;
m) organul la care se depune contestatia si termenul de depunere a acesteia;
n) data la care isi produce efectele decizia;
o) numele si semnatura sefului oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie sau ale persoanei inlocuitoare de drept si stampila institutiei publice.

Art. 17
Decizia de stopare a ajutorului de stat acordat semnata de seful oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie se transmite operatorului economic beneficiar, institutiei bancare partenere si, spre informare, Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.

Sectiunea B - Mecanismul de recuperare a ajutoarelor de stat

Art. 18
Oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie au obligatia sa informeze Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii daca operatorul economic se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 10, printr-o adresa semnata de seful oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

Art. 19
Oficiile teritorialoe pentru intreprinderi mici si mijlocii si coopertie, prin compartimentele de specialitate, efectueaza verificari si controale la beneficiarii ajutoarelor de stat.

Art. 20
Oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie au obligatia de a demara procedura de recuperare a ajutorului de stat daca se constata una dintre urmatoarele situatii:
 • in urma vizitei la sediul/punctul de lucru al beneficiarului in vederea certificarii cheltuielilor efectuate de beneficiari sau a monitorizari acestora timp de 3 ani, de la acordarea ajutorului de stat, constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutor financiar nerambursabil, au schimbat destinatia ajutorului financiar nerambursabil sau nu au fost indeplinite conditiile prevazute in contract, precum si cele din procedura de implementare a programului;
 • beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011;
 • nu s-au efectuat cheltuielile pentru care administratorul incubatorului de afaceri a primit aprobare cu privire la:
  a) extinderea/reabilitarea/reamenajarea spatiilor;
  b) achizitionarea echipamentelor IT si mobilier;
  c) firma incubata, beneficiara de ajutor financiar nerambursabil;
 • Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii sau oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie inregistreaza o sesizare din partea institutiilor statului cu privire la nerespectarea conditiilor de eligibilitate in baza carora beneficiarii au primit ajutorul de stat.

  Art. 21
  In cazul in care se constata una dintre situatiile prevazute la art. 20, aceasta va fi consemnata de catre unitatea de monitorizare, control si raportare, printr-un proces-verbal de constatare a neconformitatilor (anexa 11 Procedura operationala: monitorizare, control si raportare. Procesul-verbal de constatare a neconformitatilor va fi transmis la unitatea de plata din cadrul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie. Unitatea de plata va intocmi nota de stabilire a creantei bugetare datorate, rezultata din neregulile constatate si dobanda aferenta ajutorului de stat (anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice), precum si cuantumul sumei datorate de beneficiarul ajutorului de stat, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE. Aceste calcule vor fi exprimate in moneda nationala.

  Art. 22
  Nota de stabilire a creantei bugetare datorate, rezultata din neregulile constatate si dobanda aferenta ajutorului de stat si decizia de recuperare a ajutorului de stat, avizate de responsabilii compartimentelor de specialitate, se inainteaza spre aprobare sefului oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

  Art. 24
  Decizia prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat acordat ilegal trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
  a) emitentul deciziei, sediul social si codul de identificare ale acestuia;
  b) numarul si data deciziei;
  c) denumirea operatorului economic;
  d) codul unic de inregistrare;
  e) domiciliul fiscal;
  f) obiectul deciziei;
  g) motivele de fapt si de drept care au condus la emiterea deciziei;
  h) data la care ajutorul de stat a fost pus la dispozitia beneficiarului;
  i) data pana la care s-a calculat dobanda de recuperare;
  j) cuantumul ajutorului de stat acordat ilegal, precum si al dobanzii ce trebuie recuperata;
  k) rata dobanzii utilizate pentru determinarea cuantumului dobanzii de recuperare;
  l) temeiul legal in baza caruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum si a dobanzilor aferente;
  m) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;
  n) organul la care poate depune contestatia si termenul de depunere a acesteia;
  o) data de la care isi produce efectele decizia;
  p) numele si semnatura sefului oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie sau ale persoanei inlocuitoare de drept si stampila institutiei publice.

  Art. 25
  Decizia de recuperare a ajutorului de stat acordat ilegal, semnata de seful oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, se transmite:
 • operatorului economic beneficiar, pentru executarea voluntara;
 • pentru informarea Directiei implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.

  Sectiunea C - Calcularea sumei datorate, rezultata din nereguli

  Art. 26
  Calculul sumelor datorate, cu exceptia cazului prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, se efectueaza de catre unitatea de plata din cadrul oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie in termen de 30 de zile de la data pierderii calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant sau de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispozitia beneficiarului si pana la data recuperarii sale.

  Art. 27
  Suma datorata de catre beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil necuvenit, acordata in cadrul programelor derulate de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, se calculeaza de catre unitatea de plata, astfel: suma datorata = suma constatata ca acordata necuvenit + dobanda calculata incepand cu data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispozitia beneficiarului pentru prima data si pana la data recuperarii sale, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004.

  Art. 28
  Conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004, rata dobanzii ce urmeaza sa se aplice este rata in vigoare la care ajutorul ilegal a fost pus la dispozitia beneficiarului pentru prima data.

  Art. 29
  Rata dobanzii se aplica pe o baza compusa pana la data recuperarii ajutorului de stat. Dobanzile cumulate pe parcursul anului precedend produc dobanzi in fiecare an urmator.

  Art. 30
  Rata dobanzii prevazute la art. 28 se aplica de-a lungul intregii perioade pana la data recuperarii. Cu toate acestea, in cazul in care trec mai mult de 5 ani de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispozitia beneficiarului pentru prima data pana la data recuperarii ajutorului, rata dobanzii se recalculeaza la intervale de 5 ani, avand ca baza rata in vigoare in momentul calcularii.

  Art. 31
  Ratele dobanzilor aplicabile recuperarii ajutorului de stat, in vigoare si anterioare, sunt publicate de catre Comisie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si, cu titlu de informare, pe internet.

  Art. 32
  Sumele reprezentand dobanzi datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute in titlul de creanta se fac venit la acelasi buget in care se vireaza si creanta bugetara rezultata din nereguli.

  Art. 33
  Creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate li se aplica toate prevederile aplicabile creantelor bugetare rezultate din nereguli.


  Capitolul III - Emiterea deciziei de recuperare a ajutorului de stat, cai de atac si executarea silita

  Sectiunea A - Transmiterea Deciziei de recuperae a ajutorului de stat si contestarea acesteia

  Art. 34
  Unitatea de plata va transmite Compartimentului juridic din cadrul oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie procesul-verbal de constatare a nevonformitatilor (anexa 11 Procedura operationala: monitorizare, control si raportare) si nota de stabilire a creantei bugetare datorate, rezultata din neregulile constatate si dibanda aferenta ajutorului de stat, in vederea emiterii Deciziei de recuperare a ajutorului de stat (anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme metodologice) care constituie titlu de creanta. Titlurile de creanta constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plata.

  Art. 35
  Oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si coopertie are obligatia ca in termen de 15 zile sa transmita beneficiarului de ajutor financiar nerambursabil Decizia de recuperare a ajutorului de stat (anexa nr. 2). Decizia de recuperare a ajutorului de stat se comunica debitorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/fax/e-mail.

  Art. 36
  Beneficiarul ajutorului de stat are obligatia de a efectua plata sumelor datorate in termen de 30 de zile de la data comunicarii Deciziei de recuperare a ajutorului de stat, in contul indicat in cuprinsul acesteia.

  Art. 37
  Impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 38
  Contestatia este o cale administrativa de atac, care se formuleaza in scris, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicari titlului de creanta si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
 • datele de identificare a contestatorului;
 • obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite inscrise in Decizia de recuperare a ajutorului de stat, care reprezinta titlul de creanta;
 • motivele de fapt si de drept;
 • dovezile pe care se intemeiaza;
 • semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila.
  Dovada calitatii de imputernicit a contestatorului se face potrivit legii.

  Art. 39
  Contestatia administrativa se va depune la oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie din cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, care are obligatia sa o solutioneze in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia.

  Art. 40
  Introducerea contestatiei pe cale administrativa nu suspenda executarea titlului de creanta.

  Art. 41
  Titlul de creanta poate fi atacat de catre contestator la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Sectiunea B - Executarea silita de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

  Art. 42
  In situatia in care debitorul nu ramburseaza suma datorata, conform titlului de creanta, oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie din cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii va transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala documentatia aferenta recuperarii ajutorului de stat acordat ilegal, respectiv nota de stabilire a creantei bugetare datorate, rezultata din neregulile constatate si dobanda aferenta ajutorului de stat (anexa nr. 1), Decizia de recuperare a ajutorului de stat (anexa nr. 2) si dovada comunicarii acestora debitorului, in vederea inscrierii debitului in evidenta dupa expirarea termenului de contestare, pentru titlurile de creanta necontestate, sau dupa ramanerea definitiva a acestora in sistemul cailor administrative de atac ori dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

  Art. 43
  Organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor calcula obligatii fiscale accesorii:
 • de la data primirii la Agentia Nationala de Administrare Fiscala a documentatiei aferente recuperari ajutorului de stat, transmisa de catre Agentie, pentru titlurile de creanta necontestate;
 • de la data ramanerii definitive a acestora in sistemul cailor administrative de atac;
 • de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotarari judectoresti, si pana la data stingerii integrale a sumelor prevazute de aceasta.

  Art. 44
  In cazul debitorilor pentru care instanta dispune deschiderea procedurii insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele prevazute mai sus se efectueaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele sale subordonate.

  Art. 45
  Stingerea creantelor principale si dobanzile individualizate in titlurile de creanta se efectueaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau de catre organele fiscale competente, potrivit art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Anexa nr. 1 la normele metodologice


  AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
  SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
  Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie .........

  NOTA
  de stabilire a creantei bugetare datorate, rezultata din neregulile constatate si dobanda aferenta ajutorului de stat

  Intocmita astazi ....................., in baza procesului-verbal de constatare a neconformitatilor anexa 11 Procedura operationala: monitorizare, control si raportare*)

  Nr. crt. Valoarea ajutorului de stat Data acordarii Dobanda^1 Dobanda datorata^2 Cuantumul sumei datorate Observatii
  1
  2
  ...

  U.P.
  Numele si prenumele: Semnatura:

  Numele si prenumele: Semnatura:

  --------
  *) Aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Programelor si Proiectelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 50/2011, nepublicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  1) Rata dobanzii aplicabile recuperarii ajutorului de stat este cea publicata de Comisie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispozitia beneficiarului pentru prima data.
  2) Dobanda aferenta ajutorului datorata de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispozitia beneficiarului si pana la data recuperarii sale.


  Anexa nr. 2 la normele metodologice


  Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie .................................., cu sediul in str. ...................., nr. ......., localitatea ................................., reprezentat legal de doamna/domnul ............................................., sef de oficiu, in calitate de ordonator tertiar de credite, numit prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Programelor si Proiectelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. .......... din data de ...................
  Seful Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ................... emite prezenta

  DECIZIE
  de recuperare a ajutorului de stat
  nr. ....... din ...........

  Art. 1
  Denumirea si datele de identificare ale debitorului:
  a) denumirea/numele si prenumele ...................................
  b) sediul/domiciliul ............................................................
  c) codul unic de inregistrare/codul numeric personal ..............................
  d) domiciliul fiscal ...........................................
  e) reprezentantul legal .....................................

  Art. 2
  Motivele de fapt ........................................

  Art. 3
  Temeiul de drept (se porneste de la stabilirea principiilor incalcate eficienta utilizarii fondurilor si se detaliaza prevederea incalcata)

  Art. 4
  Baza legala prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum si a dobanzilor aferente:
  a) prevederile Deciziei presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii nr. ........ din data ....................... privind Procedura de implementare a Programului ...................... publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ......... din ................
  b) prevederile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE;
  c) Procesul-verbal nr. ............. din data .................. al Unitatii monitorizare, raportare si control din cadrul Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie .................., privind vizita la fata locului, conform Procedurii operationale: monitorizare, control si raportare (anexa 4*);
  d) Procesul-verbal de constatare a neconformitatilor nr. .......... din data ............... al Unitatii de monitorizare, raportare si control din cadrul Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ....................., conform Procedurii operationale: monitorizare, control si raportare (anexa 11*);
  e) Nota de stabilire a creantei bugetare datorate, rezultata din neregulile constatate si dobanda aferenta ajutorului de minimis nr. ......... din data ............. a Unitatii de plata din cadrul Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie .......... (anexa 1 la Normele metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1.532/2012).

  Art. 5
  Cuantumul creantei fiscale:
  (1) Debitorul ............................... datoreaza .................. un debit in valoare de ............ lei, la care se adauga dobanda in cuantum de ............. lei, calculata, incepand cu data acordarii ajutorului de stat si pana la data recuperarii.
  (2) In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004, dobanda se datoreaza de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispozitia beneficiarului, respectiv ....................., data la care a fost incheiat Contractul de finantare credit si AFN/credit nr. ....... intre Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie/institutia de credit .................. si ......................... .
  (3) Rata dobanzii aplicabile recuperarii ajutorului de stat este cea publicata de catre Comisie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  Art. 6
  Termen de plata:
  (1) Prezenta decizie privind recuperarea ajutorului de stat constituie titlu de creanta, conform art./pct./subpct. ........... din Procedura de implementare a Programului ................................. .
  (2) In conformitate cu prevederile art./pct./subpct. ............. din Procedura de implementare a Programului ...................., scadenta creantei fiscale este de 30 de zile de la data comunicarii prezentului titlu de creanta debitorului.
  (3) In temeiul art./pct./subpct. ................ din Procedura de implementare a Programului ..............................., prezenta decizie constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plata prevazut la alin. (2).

  Art. 7
  Contul bancar al Oficiului Teritorial pentru Intrerprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ........................, in care urmeaza sa se recupereze debitul prevazut la art. 5 alin. (1) este ...................................., deschis la Trezoreria ....................., cod fiscal ............................. .

  Art. 8
  Impotriva masurilor dispuse prin prezentul titlu de creanta se poate formula contestatie in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, la autoritatea publica emitenta a titlului de creanta.

  Art. 9
  Directia/Serviciul/Biroul ......................... din cadrul Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie .............. va comunica prezenta decizie ................ (denumirea debitorului), cu confirmare de primire.

  Compartimentul juridic,
  (numele si prenumele, semnatura)

  Seful Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie .............................,
  (numele si prenumele, semnatura si stampila)

  *) Aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 50/2001, nepublicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Ordonanta de urgenta nr. 2/2016
  Legea 3/2016 pentru aprobarea OUG 43/2015 privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
  HG 27/2015 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare. Hotarare 27/2015
  OG 22/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta 22/2013
  OUG 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
  OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene
  Ordinul 3794/2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
  HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
  Lege nr. 305/2009 modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege 305/
  HG nr. 458/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 368/1998 privind infiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
  Procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare, 2007
  HG nr. 637/2008 hotarare privind reorganizarea Institutului de Medicina Comparata - I.M.C.
  Teoria administratiei publice
  Cezar Corneliu Manda

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  65 useri online

  Useri autentificati: