DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 151/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 1319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor imputernicite sa foloseasca modelul de proces-verbalPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 22 octombrie 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:

Art. I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului adminitratiei si internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor imputernicite sa foloseasca modelul de proces-verbal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 5 iunie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.319/2006)


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Arhivele Nationale

PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic
Seria ............. nr. ...........................

Incheiat astazi, .............. luna ............, anul ..............., ora .............., in localitatea ....................................., judetul/sectorul ..................................., la ...............................................
Subsemnatul/Subsemnata/Subsemnatii, ............................................................................., in calitate de agent/agenti constatator/constatatori in cadrul Arhivelor Nationale .............................................., imputernicit/imputernicita/imputerniciti cu Legitimatia de control seria ......... nr. ................ din data de ............................, in baza prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
in urma controlului efectuat in ziua de ......, luna ......., anul ............, ora ........, la ..................................., cu sediul in localitatea ......................................, bd./str. ............................................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul .........................................., inmatriculata/inregistrata la ..................................... cu nr. ..............................., cod fiscal ..................................., reprezentata prin domnul/doamna .........................................., in calitate de ..................................., cu domiciliul in localitatea .............................................., bd./str. ......................................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..................................., care se legitimeaza cu act de identitate seria ........ nr. ..........................., eliberat de
.................................. la data de ............................, CNP ................................., in calitate de ........................................, am constatat urmatoarele fapte:
..............................................................................
...............................................................................
............................................................................
...............................................................................
...........................................................................
Fapta/Faptele constatata/constatate constituie contraventie/contraventii, fiind prevazuta/prevazute la art. 36 din Legea nr. 16/1996, republicata:
1. lit. ....;
2. lit. ....;
3. lit. ....;
4. lit. ....;
5. lit. ....;
6. lit. ....;
7. lit. ....;
8. lit. ....;
9. lit. ....,
si se sanctioneaza, conform art. 37 din Legea nr. 16/1996, republicata, cu amenda in cuantum de:
1. ......;
2. ......;
3. ......;
4. ......;
5. ......;
6. ......;
7. ......;
8. ......;
9. ......,
in suma totala de ............................

De savarsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
a) Persoana juridica ................................................... (denumirea), cod unic de inregistrare ..............................., cod fiscal .........................., cu sediul in localitatea ...................................., reprezentata de ...................................................., in calitate de ..................................., cu CNP ............................., cu domiciliul in localitatea .........................., bd./str. .................................................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul .................................., care se legitimeaza cu actul de identitate seria ...... nr. .................., eliberat de ............................. la data de .............................., CNP ..................................
b) Persoana fizica .................................................... (nume si prenume), domiciliat/domiciliata in localitatea .........................................., bd./str. .................................................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul .........................., care se legitimeaza cu act de identitate seria ...... nr. ................., eliberat de ........................ la data de ................................., CNP ..................................., functia ...................................., locul de munca ........................................
Amenda se va achita la Trezoreria ............................, in contul nr. ............................................, iar o copie de pe chitanta se va depune de contravenient sau se va transmite prin posta, recomandat, in termenul legal, la sediul agentului constatator din ....................................................................... .
In caz de neachitare a amenzii, in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii procesului-verbal, se va proceda la executarea silita, conform prevederilor legale.
Alte mentiuni (obiectiuni):
...........................................................................
.........................................................................
...........................................................................
In conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobaa cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 39 din Legea nr. 16/1996, republicata, impotriva prezentului proces-verbal se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii. Plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei si se va depune la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, respectiv la ......................................................
Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 exemplare, din care exemplarul 2 a fost inmanat contravenientului astazi, ................................, sau se va comunica acestuia, impreuna cu instiintarea de plata, prin posta, cu confirmare de primire, in cel mult o luna de la data incheierii.
Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate lua cunostinta despre continutul procesului-verbal, aspect atestat de martorul ........................................................, domiciliat in .........................................., bd./str. .............................................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ........................., act de identitate seria ...... nr. .................., emis de ........................... la data de ............................., CNP .................................
Nu a fost de fata niciun martor, deoarece ........................................................
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Agent constatator/Agenti constatatori,
.......................................
Am luat la cunostinta,
Contravenient,
.........................................
Martor,
.......................................
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 516/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 24 ianuarie 2014. Hotarare 51
Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Legea Arhivelor nationale
Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996
Legea 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996. Lege nr. 138/2013


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
90 useri online

Useri autentificati: