DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanestiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 3 octombrie 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

In temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezentul ordin reglementeaza preschimbarea, la cerere, cu documente similare romanesti a permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, precum si a celor a caror valabilitate este recunoscuta in mod unilateral potrivit art. 83 alin. (3) din ordonanta de urgenta.

(2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale prevazute la alin. (1) cu documente similare romanesti persoanele care au sau isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(3) Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea permiselor de conducere nationale prevazute la alin. (1) cu documente similare romanesti este serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, denumit in continuare serviciu public comunitar, pe a carui raza de competenta teritoriala solicitantul isi are domiciliul sau resedinta in sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(4) Pentru stabilirea competentei potrivit alin. (3), solicitantul trebuie sa declare pe propria raspundere ca:
a) locuieste in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o adresa sau la adrese din Romania, dintre care cel putin una de pe raza de competenta a serviciului public comunitar datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa sau adresele respective, daca persoana nu are legaturi profesionale; sau
b) revine periodic la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public comunitar datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuieste alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre, deoarece legaturile sale profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale; sau
c) locuieste in mod obisnuit la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public comunitar datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuieste temporar si in alt stat membru pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata.
(5) In sensul prezentului ordin, prin state membre se intelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, statele membre ale Spatiului Economic European, precum si Confederatia Elvetiana.
(6) Dovada domiciliului sau a resedintei in Romania se face cu documente aflate in termen de valabilitate, dupa cum urmeaza:
a) pentru cetatenii romani, cu actul de identitate;
b) pentru cetatenii statelor membre, precum si pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetateni ai statelor respective, cu documentul eliberat in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care atesta, la momentul solicitarii, dreptul de rezidenta legala pe teritoriul Romaniei;
c) pentru straini, cu documentul care atesta, la momentul solicitarii, dreptul de sedere legala pe teritoriul Romaniei."

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Codurile prevazute la alin. (2) sunt cele cuprinse in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 157/2012 privind forma si continutul permisului de conducere, cu modificarile ulterioare."

3. La articolul 3, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Permisele de conducere eliberate de autoritatile statelor membre care au fost pierdute, furate sau deteriorate se preschimba pe baza informatiilor pe care serviciul public comunitar caruia i se solicita preschimbarea permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat le detine cu privire la solicitant si la permisul de conducere sau, in lipsa acestor informatii, pe baza unei atestari primite de la autoritatile competente din statul membru care a eliberat permisul initial.
(6) Pentru facilitarea verificarii informatiilor cu privire la solicitant si la permisul de conducere in vederea preschimbarii permiselor de conducere eliberate de autoritatile statelor membre, pierdute, furate sau deteriorate, potrivit alin. (5), se poate utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene."

4. La articolul 5, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) permisele de conducere pierdute sau furate ori a caror valabilitate a expirat, cu exceptia celor eliberate de autoritatile statelor membre;".

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii depun personal, la serviciul public comunitar competent potrivit art. 1 alin. (3), dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) 1. permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) a carui preschimbare se solicita, in original. In cazul in care permisul de conducere a fost eliberat de catre autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), se depune si traducerea legalizata in limba romana a acestuia; sau
2. documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului de conducere, in cazul in care acesta din urma a fost eliberat de autoritatile competente ale statelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a). In cazul in care documentul nu este intocmit in limba romana, se depune si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
b) documentul de identitate, precum si documentele care fac dovada domiciliului sau resedintei in Romania prevazute la art. 1 alin. (6);
c) cererea solicitantului, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, completata lizibil, cu majuscule, precum si semnatura;
d) dovada achitarii taxelor si tarifelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.
(2) In cazul in care se solicita un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa, dosarul de preschimbare a permisului de conducere prevazut la alin. (1) trebuie sa contina si documentul emis de o unitate de asistenta medicala autorizata din care rezulta ca titularul este apt sa conduca autovehicule din categoriile mentionate in permisul de conducere prezentat pentru preschimbare.
(3) Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii si a valabilitatii acestuia, pe categorii, de catre autoritatea competenta a statului care l-a eliberat.
(4) Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autoritatile statelor membre pierdute, furate sau deteriorate se realizeaza cu respectarea dispozitiilor prevazute la alin. (3).
(5) Pentru facilitarea verificarilor prevazute la alin. (3) se poate utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.
(6) Procedurile de efectuare a verificarilor prevazute la alin. (3) si (5) se stabilesc prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne."

6. La articolul 7, alineatele (4)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu exceptia situatiilor in care verificarile prevazute la art. 3 alin. (5) si (7) si la art. 6 alin. (3) depasesc acest termen, cand permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de 15 zile de la incheierea verificarilor.
(5) In cazurile in care verificarile prevazute la art. 3 alin. (5) si (7) si la art. 6 alin. (3) nu se finalizeaza in termenul de valabilitate a dovezii inlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se elibereaza o noua dovada inlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continua pana la momentul in care se primeste raspunsul de la autoritatea competenta din statul emitent, cand se procedeaza la eliberarea permisului de conducere romanesc.
(6) Preschimbarea permisului de conducere eliberat de autoritatile statelor cuprinse in anexa nr. 2 si anexa nr. 3, precum si orice reinnoire sau inlocuire se inregistreaza pe permisul de conducere romanesc eliberat, prin inscrierea la rubrica «Restrictii» a codurilor europene armonizate 70, respectiv 71."

7. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) La data inmanarii permisului de conducere romanesc, ca urmare a preschimbarii permiselor de conducere nationale prevazute la art. 1 alin. (1), dovada inlocuitoare prevazuta la alin. (2) si (5) isi inceteaza valabilitatea."

8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) detinute de membrii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, de corespondentii de presa straini, precum si de reprezentantii organizatiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, acreditati in Romania, pot fi preschimbate cu toate categoriile inscrise in acestea, indiferent de statul emitent.
(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevazute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, continand urmatoarele documente:
a) documentul de identitate, in original si in copie, respectiv pasaport diplomatic si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, pasaport de serviciu si carte de identitate eliberata de Ministerul afacerilor Externe, precum si documentul din care rezulta codul numeric personal atribuit de autoritatile competente din Romania;
b) cererea solicitantului, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, completata lizibil si cu majuscule, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color cu dimensiunea 35/38,5 mm de data recenta, precum si semnatura;
c) documentele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si d) si, dupa caz, la art. 6 alin. (2).
(3) Dupa primirea si verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului originalul documentelor prevazute la alin. (2) lit. a)."

9. La articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (3), autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar pe a carui raza isi au sediul autoritatile publice care organizeaza misiunea.
(3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevazute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, continand documentele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) si (d) si, dupa caz, alin. (2), si la art. 8 alin. (2) lit. b), precum si un document emis de catre o autoritate/institutie publica din Romania din care sa rezulte ca acesta se afla in misiune oficiala pe teritoriul Romaniei, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale.
(4) Dupa primirea si verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate prezentat."

10. Anexele nr. 1 - 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4, care fac parte integranta din prezentul ordin.

11. Mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene va avea urmatorul cuprins:
"*
Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (5) lit. b), c) si d), art. 11 alin. (1), (3), (4), (5) si (6) teza intai si a doua, art. 12si 15 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare."


12. In cuprinsul ordinului, expresia "categorii/subcategorii" se inlocuieste cu termenul "categorii", iar expresia "categoria sau subcategoria" se inlocuieste cu termenul "categoria".

Art. II
Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011, aflate in curs de preschimbare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, urmeaza procedura legala in vigoare la data efectuarii solicitarii.

Art. III
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. IV
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile art. 11 alin. (1), (5) si (6) teza intai si a doua si art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 163/2011)


LISTA  cuprinzand statele membre, emitente de permise de conducere nationale ce pot fi preschimbate fara examinarea sau testarea detinatorilor unor astfel de permise

1. Republica Austria
2. Regatul Belgiei
3. Republica Bulgaria
4. Republica Ceha
5. Republica Cipru
6. Republica Croatia
7. Regatul Danemarcei
8. Republica Elena
9. Confederatia Elvetiana
10. Republica Estonia
11. Republica Finlanda
12. Republica Franceza
13. Republica Federala Germania
14. Irlanda
15. Republica Italiana
16. Republica Islanda
17. Republica Letonia
18. Principatul Liechtenstein
19. Republica Lituania
20. Marele Ducat al Luxemburgului
21. Republica Malta
22. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
23. Regatul Norvegiei
24. Republica Polona
25. Republica Portugheza
26. Republica Slovaca
27. Republica Slovenia
28. Regatul Spaniei
29. Regatul Suediei
30. Regatul Tarilor de Jos
31. Ungaria


Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 163/2011)


LISTA cuprinzand statele membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, emitente de permise de conducere nationale ce pot fi preschimbate fara examinarea sau testarea detinatorilor unor astfel de permise

1. Republica Africa de Sud
2. Republica Albania
3. Republica Armenia
4. Republica Azerbaidjan
5. Uniunea Bahamas
6. Regatul Bahrain
7. Republica Belarus
8. Bosnia si Hertegovina
9. Republica Federativa a Braziliei
10. Republica Centrafricana
11. Republica Democratica Congo
12. Republica CA´te d'Ivoire
13. Republica Cuba
14. Emiratele Arabe Unite
15. Federatia Rusa
16. Republica Filipine
17. Georgia
18. Republica Guyana
19. Republica Islamica Iran
20. Statul Israel
21. Republica Kazahstan
22. Republica Kirgiza
23. Republica Kenya
24. Statul Kuwait
25. Republica Liberia
26. Republica Macedonia
27. Regatul Maroc
28. Republica Moldova
29. Principatul Monaco
30. Mongolia
31. Muntenegru
32. Republica Niger
33. Republica Islamica Pakistan
34. Republica Peru
35. Statul Qatar
36. Republica San Marino
37. Republica Senegal
38. Republica Serbia
39. Republica Seychelles
40. Republica Tadjikistan
41. Republica Tunisiana
42. Republica Turkmenistan
43. Republica Turcia
44. Ucraina
45. Republica Orientala a Uruguayului
46. Republica Uzbekistan
47. Republica Socialista Vietnam
48. Republica Zimbabwe


Anexa nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 163/2011)


LISTA  cuprinzand statele care nu sunt membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, emitente de permise de conducere nationale ce pot fi preschimbate fara examinarea sau testarea detinatorilor unor astfel de permise

1. Canada
2. Republica Coreea
3. Republica Araba Egipt
4. Regatul Hasemit al Iordaniei
5. Japonia
6. Republica Libaneza
7. Republica Araba Siriana
8. Statele Unite ale Americii
9. Republica Populara Chineza*)
----------
*) Permisele emise de autoritatile competente din Republica Populara Chineza se preschimba cu permise de conducere romanesti valabile doar pentru categoria B, pana la incheierea tratatului bilateral cu acest stat.


Anexa nr. 4 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 163/2011)


Domnule sef de serviciu,
Subsemnatul/Subsemnata ................................................................., cu domiciliul/resedinta in localitatea ............................., judetul ............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ....................., eliberat de ..........................................., CNP ...................................., solicit:
- preschimbarea permisului de conducere eliberat de autoritatea competenta a altui stat;
- eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa.
Solicit expedierea documentului:
- la adresa de domiciliu/resedinta;
- in judetul(sectorul) ................., localitatea ............................., str. ......................................................... nr. ....., bloc ....., scara ....., apartament .....;
- la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din judetul/municipiul .............................
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de art. 326 din Codul penal, ca:
I.
- locuiesc in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la adresa/adresele susmentionata/mentionate datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa sau adresele respectiva/respective, daca nu am legaturi profesionale;
- revin periodic la adresa susmentionata datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuiesc alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre, deoarece legaturile mele profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale;
- locuiesc in mod obisnuit la adresa susmentionata datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuiesc temporar si in alt stat membru pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata.
II.
- nu mai posed un alt permis de conducere national romanesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia;
III. permisul de conducere a fost:
- pierdut;
- furat;
- deteriorat;
- retinut pe teritoriul statului ..................................., fara a mi se fi comunicat de catre autoritatile competente suspendarea/anularea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Data: ................................. (anul/luna/ziua)

Semnatura ...............................


NOTA DE INFORMARE 

Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Judetului ....................., inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr . ..................., prelucreaza date cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin mijloace automatizate in scopul preschimbarii permisului de conducere.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai destinatarilor abilitati de lege, precum organele de politie, parchet, instante, si pot fi transmise inclusiv in strainatate organelor judiciare sau in vederea preschimbarii permisului de conducere cu un document similar din acea tara, in conditiile legii.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc, in limitele prevazute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la Institutia Prefectului Judetului ......................... . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

LOC PENTRU FOTOGRAFIE
(dimensiunea 35 x 38,5 mm, color)

(Foto se aplica numai in cazul art. 8 si 9 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.)
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
Ordin 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere
Ordin nr. 173/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
Legea 137/2014 privind aprobarea OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania,
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor
Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
Ordinul 157/2012 privind forma si continutul permisului de conducere. Permisul de conducere
Ordin nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti
Legea 280/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Lege nr. 288/2010
Legea 226/2010 pentru denuntarea Acordului dintre Romania si Spania privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto ale cetatenilor romani si spanioli, in scopul preschimbarii
Ordinul 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Ordinul 1162/2010
HG 174/2010 privind stabilirea si continutul permiselor de mic trafic de frontiera. Hotararea nr. 174/2010
Ordin nr. 287/2009 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2009 - 14 mai 2010
Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, abogata
HG nr. 264/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2009
OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: