DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de seraPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 11 septembrie 2014

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 99.895/DGSC din 8 mai 2014 al Directiei generale schimbari climatice,
in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.570/2007 privind infiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de sera, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul mediului si schimbarilor climatice emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesar estimarii nivelului de gaze cu efect de sera, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - PROCEDURA referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului de gaze cu efect de seraCapitolul I - Prevederi generale


Sectiunea 1 - Aplicabilitate


Art. 1
Prezenta procedura reglementeaza totalitatea aspectelor cu privire la procesul de selectare a metodelor de estimare si a factorilor de emisiei necesari estimarii nivelului emisiilor/retinerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de sera, in vederea construirii optime a Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera (INEGES).

Art. 2
Autoritatea competenta reprezinta institutia responsabila pentru activitatile de selectare a metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor/retinerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de sera.

Art. 3
Datele si informatiile necesare realizarii INEGES sunt furnizate conform Hotararii Guvernului nr. 1.570/2007 privind infiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de sera, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 2 - Definitii


Art. 4
In intelesul prezentei proceduri, expresiile si termenii folositi au urmatoarele semnificatii:

1. arbori de decizie diagrama de flux prin care se descriu pasii ordonati specifici care trebuie urmati pentru a dezvolta un inventar sau o componenta a inventarului in acord cu principiile bunei practici;
2. CRF (Common Reporting Format) formatul comun de raportare;
3. date de activitate date cantitative privind activitatile antropice generatoare de emisii de GES si/sau de retineri prin sechestrare a dioxidului de carbon, intr-o perioada de timp determinata (consumuri de combustibili, consumuri de materii prime, productii industriale, volume de lemn recoltate pe categorii, suprafete de padure pe categorii etc.);
4. documentele relevante oficiale Linitiile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor nationale de GES, revizuite in 1996, Ghidul IPCC de bune practici si management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor nationale de GES, Ghidul IPCC de bune practici privind folosinta terenurilor, schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor si silvicultura si deciziile Conferintei Partilor la UNFCCC si la Protocolul de la Kyoto;

5. estimarea emisiilor determinarea valorii unei catitati sau a incertitudinii asociate acesteia prin utilizarea unei formule de calcul;
6. GES gaze cu efect de sera conform anexei A la Protocolul de la Kyoto;
7. INEGES Inventarul national al emisiilor de gaze cu efect de sera;
8. IPCC (Intergovermmental Panel on Climate Change) Grupul Interguvernamental privind Schimbarile Climatice;
9. NIR Raportul inventarului national;
10. tabele CRF tabele continand date cantitative si calitative specifice INEGES, generate prin utilizarea aplicatiei informatice "CRF Reporter";
11. UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice.

Sectiunea 3 - Principii


Art. 5
Pregatirea si transmiterea INEGES trebuei sa fie realizate in conformitate cu principiile definite in documentele relevante oficiale, astfel:
a) transparenta inventarului premisele si metodologiile utilizate pentru pregatirea INEGES trebuie explicate clar pentru a facilita intelegerea procesului de pregatire a INEGES, potentiala reconstituire a acestuia si evaluarea INEGES de catre experti independenti in cadrul procesului anual de revizuire si de catre public;
b) consecventa inventarului INEGES trebuie sa fie consecvent la nivelul tuturor elementelor sale cu inventarele aferente celorlalti ani din perioada analizata. INEGES este considerat consecvent daca aceleasi metodologii au fost utilizate pentru anul de baza si pentru cei subsecventi si daca seturi de date consecvente sunt utilizate pentru estimarea emisiilor din surse sau a retinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon;
c) comparabilitatea inventarului estimarile emisiilor si ale retinerilor prin sechestrare raportae de catre fiecare tara inclusa in anexa I la UNFCCC trebuie sa fie comparabile cu cele raportate de celelalte tari incluse in anexa I la UNFCCC. In acest scop, tarile incluse in anexa I trebuie sa tina seama de prevederile documentelor relevante oficiale;
d) caracterul complet al inventarului inventarul acopera toate sursele si toate retinerile prin sechestrare, toate gazele, incluse in Liniile directoare IPCC, si toate celelalte categorii existente relevante sursa/retinere prin sechestrare, specifice tarilor incluse in anexa I la UNFCCC. Completitudinea semnifica, de asemenea, acoperirea geografica in totalitate a surselor si retinerilor prin sechestrare;
e) acuratetea inventarului reprezinta gradul de exactitate a estimarii emisiilor sau retinerilor prin sechestrare. Estimarile trebuie sa fie precise, in sensul ca nu sunt in mod sistematic nici mai mici si nici mai mari decat nivelul real al emisiilor sau al retinerilor prin sechestrare, si incertitudinile trebuie reduse cat de mult este posibil. Metodologii adecvate vor fi utilizate in acord cu indrumarilor IPCC privind bunele practici pentru a promova acuratetea la nivelul inventarelor.

Sectiunea 4 - Obiective


Art. 6
Obiectivul general al prezentei proceduri este reprezentat de realizarea INEGES in conformitate cu recomandarile incluse in documentele relevante oficiale.

Art. 7
Obiectivul specific al prezentei proceduri consta in estimarea anuala optima, in asigurarea caracterului complet si in asigurarea consecventei estimarii emisiilor antropice de gaze cu efect de sera si a retinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon.


Capitolul II - Proceduri privind selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor/retinerilor prin sechestrare a GES


Art. 8
Autoritatea competenta va utiliza documentele relevante oficiale pentru realizarea INEGES, inclusiv pentru estimarea emisiilor antropice din surse si a retinerilor prin sechestrae a GES nereglementate prin Protocolul de la Montreal, pentru imbunatatirea transparentei, consecventei, comparabilitatii, caracterului complet si acuratetii INEGES.

Art. 9
Autoritatea competenta poate folosi metode (niveluri de abordare) diferite, acordand prioritate acelor metode care, in conformitate cu arborii de decizie (schemele logice privind luarea deciziilor), genereaza estimari mai exacte, considerand prevederile din documentele relevante oficiale.

Art. 10
Autoritatea competenta poate folosi metodologii nationale care sunt considerate a reflecta mai bine situatia nationala, asigurand ca acestea sa fie compatibile cu prevederile documentelor relevante oficiale, sa fie bine documentate si fundamentate stiintific.

Art. 11
In cazul categoriilor importante, autoritatea competenta depune toate eforturile necesare utilizarii unei metode recomandate, conform arborilor de decizie corespunzatori definiti in cadrul documentelor relevante oficiale.

Art. 12
Autoritatea competenta depune toate eforturile necesare dezvoltarii si/sau selectarii factorilor de emisie si colectarii si selectarii datelor de activitate, conform prevederilor documentelor relevante oficiale.

Art. 13
Autoritatea competenta acorda prioritate folosirii factorilor de emisie si datelor de activitate nationale, atunci cand acestea sunt disponibile, asigurand ca acestea sa fie dezvoltate intr-o maniera consecventa cu prevederile documentelor relevante oficiale, sa fie mai exacte si raportate in mod transparent. Datele de activitate si factorii de emisie implicit actualizati, furnizati prin documentele relevante oficiale, vor fi utilizati, atunci cand sunt disponibili, in cazul in care datele la nivel national lipsesc.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
OUG 70/2013 pentru modificarea si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Ro
Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari defi
Legea 234/2011 privind aprobarea OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011. Lege nr. 234/2011
Taxa de poluare. OUG 118/2010 privind modificarea si completarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de Urgenta 118/2010
HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010
OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Metodologie din 26/01/2007 privind elaborarea Planului national de alocare
Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, republicata 1999
HG nr. 718/2008, hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor
Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: