DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 31 ianuarie 2014

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere propunerile procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 1.625/C/10.716 din 5 noiembrie 2013 si 26 noiembrie 2013 privind modificarea unor prevederi ale Ordinului ministrului justitiei nr. 529/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, cu modificarile ulterioare,
luand in considerare Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.456 din 10 decembrie 2013 prin care au fost avizate favorabil propunerile de modificare a Regulamentului de ordine interioara al parchetelor,
in conformitate cu dispozitiile art. 9 si art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. I
Regulamentul de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 5 martie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La titlul II - Ierarhia functiilor din cadrul Ministerului Public, la articolul 3 alineatul (14), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) specialist IT sef;".

2. La titlul II articolul 3 alineatul (14), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) specialist IT;".

3. La titlul II articolul 3 alineatul (16), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) director;".

4. Latitlul II articolul 3, alineatul (19) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(19) Specialistii IT din cadrul parchetelor au calitatea de personal auxiliar de specialitate, avand atributii legate exclusiv de activitatea specifica domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor a Ministerului Public si de monitorizare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din Romania. Conducatorii parchetelor asigura sprijinul logistic necesr pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora."


5. La titlul III - Organizarea si functionarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, capitolul I - Structura si conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la articolul 4 alineatul (1), literele h) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"h) Serviciul de tehnologia informatiei;
......
k) Directia de audit public intern;".

6. La titlul III, capitolul VIII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VIII - Serviciul de tehnologia informatiei

SECTIUNEA 1 - Atributiile, conducerea si structura


Art. 50
(1) Serviciul de tehnologia informatiei desfasoara activitatile specifice domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor, denumit in continuare IT&C, in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si coordoneaza aceasta activitate la nivelul Ministerului Public, asigurand elaborarea si implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public si a sistemului judiciar din Romania, alaturi de toate institutiile implicate.
(2) Serviciul de tehnologia informatiei este condus de un specialist IT sef, care are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) coordoneaza activitatea IT&C in Ministerul Public;
b) participa la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public si a sistemului judiciar din Romania, alaturi de toate institutiile implicate, si asigura implementarea acesteia;
c) coordoneaza proiectele IT&C ale Ministerului Public;
d) coordoneaza realizarea, implementarea si exploatarea sistemelor informatice;
e) elaboreaza si monitorizeaza strategia de dezvoltare a infrastructurii IT&C a Ministerului Public; in acest sens:
- analizeaza, evalueaza si formuleaza propuneri privind asigurarea necesarului de tehnica de calcul;
- asigura eficientizarea permanenta a utilizarii tehnicii de calcul;
f) monitorizeaza asigurarea securitatii informatiilor si protectia impotriva alterarii si distrugerii acestora;
g) asigura elaborarea, actualizarea si aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
h) apreciaza si evalueaza activitatea specialistilor IT;
i) coordoneaza aspectele legate de cariera specialistilor IT, constand in recrutarea, instruirea si specializarea lor;
j) participa la sesiuni stiintifice, seminare si alte forme de perfectionare profesionala;
k) exercita alte atributii dispuse de procurorul general;
l) raspunde pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a)-k).
(3) Serviciul de tehnologia informatiei are urmatoarea structura:
A. Compartimentul de aplicatii software;
B. Compartimentul de resurse hardware si comunicatii.

SECTIUNEA 2 - Compartimentul de aplicatii software


Art. 51. - (1) Compartimentul de aplicatii software are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) creeaza si intretine aplicatiile software (realizare, depanare, adaptare, modificare si extindere) ale Ministerului Public;
b) instruieste personalul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in utilizarea produselor software;
c) participa la toate fazele proiectelor privind achizitionarea sau dezvoltarea de aplicatii/produse software, respectiv la: intocmirea caietelor de sarcini, participarea in comisiile privind achizitiile publice, receptia produselor, instalarea, darea in exploatare si administrarea acestora;
d) proiecteaza, realizeaza si administreaza bazele de date;
e) administreaza aplicatiile si serverele pe care sunt instalate, inclusiv accesul la aplicatiile externe;
f) furnizeaza servicii de proxy, e-mail si mesagerie instant pentru utilizatorii din retelele INTERNET si INTRANET;
g) asigura aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
h) asigura arhivarea datelor si realizeaza restaurarea lor in caz de incident;
i) asigura asistenta tehnica si suport pentru personalul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si personalul IT de la parchetele din subordine;
j) intretine si actualizeaza site-urile Ministerului Public in retelele INTERNET si INTRANET;
k) asigura securitatea informatiilor si protectia impotriva alterarii si distrugerii acestora;
l) monitorizeaza accesul la servicii, aplicatii si servere;
m) instaleaza si configureaza servere si firewall-uri;
n) indeplineste orice alte sarcini din dispozitia specialistului IT sef.
(2) Specialistii IT din cadrul compartimentului raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a) - n).

SECTIUNEA 3 - Compartimentul de resurse hardware si comunicatii


Art. 52
(1) Compartimentul de resurse hardware si comunicatii are urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:
a) participa la toate fazele realizarii proiectelor privind achizitionarea de sisteme informatice si achizitionarea de servicii pentru retelele de calculatoare, respectiv la: intocmirea caietelor de sarcini, participarea in comisiile privind achizitiile publice, receptia sistemelor, instalarea, darea in exploatare si administrarea acestora;
b) asigura managementul infrastructurii IT&C;
c) asigura securitatea informatiilor si protectia impotriva alterarii si distrugerii acestora;
d) monitorizeaza desfasurarea activitatilor in cadrul contractelor de service si intretinere preventiva pentru echipamentele din dotare;
e) instaleaza, configureaza si administreaza sistemele de operare utilizate in institutie;
f) instaleaza si configureaza servere si echipamente de tipul «Storage Area Network» (SAN-uri);
g) instaleaza, configureaza statii de lucru, imprimante, scannere etc.;
h) instaleaza si configureaza echipamente de retea;
i) asigura asistenta tehnica si suport pentru personalul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si personalul IT de la parchetele din subordine;
j) exploateaza si monitorizeaza sistemul de comunicatii de arie extinsa (WAN);
k) administreaza retelele locale (LAN);
l) monitorizeaza accesul in cadrul retelelor (LAN, WAN);
m) asigura aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
n) indeplineste orice alte sarcini din dispozitia specialistului IT sef.
(2) Specialistii IT din cadrul compartimentului raspund pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1)."

7. La titlul III, capitolul XI se modifica si va avea urmatorul titlu:
"CAPITOLUL XI - Directia de audit public intern


Art. 63
(1) Directia de audit public intern isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2013, si ale normelor metodologice ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind organizarea si functionarea auditului intern la Ministerul Public, aprobate prin ordin al procurorului general.
(2) Directia de audit public intern este condusa de un director.

Art. 64
(1) Directia de audit public intern are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme metodologice specifice dupa care isi desfasoara activitatea, inclusiv pentru directiile din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si parchetele de pe langa curtile de apel;
b) elaboreaza planul anual de audit public intern in cadrul Ministerului Public, respectiv pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, inclusiv Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunale, pe care il supune aprobarii procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Ministerului Public sunt transparente si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitte, eficienta si eficacitate;
d) asigura activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfasurate;
e) informeaza Unitatea Centrala de Armonizare privind Auditul Public Intern despre recomandarile neinsusite de catre conducatorii entitatii auditate, precum si despre consecintele acestora;
f) raporteaza procurorului general constatarile si concluziile rezultate din misiunile de audit public intern desfasurate, precum si stadiul implementarii recomandarilor formulate;
g) elaboreaza raportarile trimestriale si semestriale prevazute de lege;
h) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern la nivelul Ministerului Public;
i) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si structurii de control intern abilitate;
j) efectueaza misiuni de consiliere, potrivit legii;
k) desfasoara audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern;
l) exercita alte atributii si efectueaza orice alte lucrari dispuse de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Directia de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
b) platile asumate prin angajamentele bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativteritoriale;
d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
f) efectueaza misiuni de audit public intern, necuprinse in plan, stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) In cadrul Directiei de audit public intern functioneaza Compartimentul de monitorizare si metodologie, care exercita atributiile prevazute la alin. (1) lit. a), e) si f), precum si orice alte atributii dispuse de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 65
Directorul Directiei de audit public intern are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
b) coordoneaza, indruma si verifica din punct de vedere tehnic si metodologic si, dupa caz, supervizeaza misiunile de audit efectuate de auditorii interni;
c) repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta directiei si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
d) solutioneaza unele lucrari ale directiei, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
e) propune procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, conducatorilor unitatilor de parchet verificate tragerea la raspundere, in limitele atributiilor ce le revin, a persoanelor vinovate de neregulile constatate;
f) evalueaza performantele profesionale individuale ale auditorilor interni, potrivit legii.

Art. 66
(1) Directorul Directiei de audit public intern are obligatia sa defineasca modalitatile de organizare si desfasurare a activitatii de consiliere in Carta auditului intern, alaturi de activitatile de asigurare.
(2) Directorul Directiei de audit public intern raspunde de organizarea si desfasurarea misiunilor de consiliere si de resursele necesare pentru desfasurarea acestor misiuni."

8. La titlul IV - Organizarea si functionarea parchetelor de pe langa curtile de apel, capitolul I - Conducerea si structura parchetelor de pe langa curtile de apel, articolul 75 alineatul (1), litera E) se abroga.

9. La titlul X - Departamentele economico-financiare si administrative si compartimentele de audit public intern, capitolul II - Departamentele economico-financiare si administrative din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel si tribunale,articolul 108 se abroga.

10. La titlul XI - Organizarea, functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor, capitolul I - Dispozitii generale, sectiunea a 5-a - Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat si evidenta punerii in executare a ordonantelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare si amenzi administrative, articolul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 174
Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu ocazia actiunilor de control financiar, va verifica modul in care sunt respectate prevederile legale in activitatea de evidenta si de gestionare a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de proba."

11. Anexa la regulament se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Sectia de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte dispozitii contrare se abroga.


ANEXA (Anexa la regulament)Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 58/2016 privind aprobarea OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative
HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014
Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
Hotararea CSM 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Hotarare CSM nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
Legea 296/2013 pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Lege nr. 296/2013
Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
Hotararea 878/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
Hotarare nr. 769/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/201
Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
Hotarare CSM 551/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consil
Ordonanta de plata si Cererile de valoare redusa
Daniel-Catalin Velicu

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
90 useri online

Useri autentificati: