DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor din subordinea Agentiei Nationale de Administrare FiscalaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 22 octombrie 2014

 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE: Ordin nr. 1407 din 16 octombrie 2014
 • MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE: Ordin nr. 1917 din 16 octombrie 2014

  Avand in vedere prevederile art. V alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale,
  in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,
  ministrul finantelor publice, ministrul delegat pentru buget si viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  (1) Se aproba Procedura de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea stingerii de catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor a obligatiilor prevazute la art. V alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
  (2) Predarea-primirea informatiilor prevazute la alin. (1) se face intre unitatile administrativ-teritoriale care au incasat sume in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" si organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in evidentele carora sunt inregistrate obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocatii, notarii publici si executorii judecatoresti pentru venitul din activitatea independenta respectiva, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au efectuat plati in contul de venituri al bugetului local.

  Art. 2
  Compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale competente pentru administrarea impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, directiile generale regionale ale finantelor publice si structurile subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - PROCEDURA de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  CAPITOLUL I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Obiectul prezentei proceduri il reprezinta predarea informatiilor de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate, in baza art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada 16 iulie 2009-15 februarie 2013, in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici", si primirea acestora de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in evidentele carora sunt inregistrate obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocati, notari publici si executori judecatoresti pentru venitul din activitatea independenta respectiva, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au efectuat plati in contul de venituri al bugetului local.

  Art. 2
  Organele fiscale participante la procedura de predare-primire sunt:

  a) compartimentul de specialitate al unitatii administrativ- teritoriale beneficiare a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici", denumit in continuare organ fiscal predator;
  b) organul fiscal competent in administrarea contribuabilului, din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in evidentele carora sunt inregistrate obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocatii, notarii publici si executorii judecatoresti care au efectuat plati in contul de venituri al bugetului local, denumit in continuare organ fiscal primitor.  CAPITOLUL II - Procedura de transmitere a datelor de la unitatea administrativ-teritoriala la organul fiscal competent


  Art. 3
  Organul fiscal predator intocmeste si comunica organului fiscal primitor situatia contribuabililor care au efectuat plati in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici", intocmita pentru fiecare contribuabil, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

  Art. 4
  Situatia prevazuta la art. 3 se intocmeste pentru platile efectuate in baza art. 19 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada 16 iulie 2009-15 februarie 2013, si se transmite organului fiscal primitor in termen de 30 zile lucratoare de la aprobarea prezentei proceduri.

  Art. 5
  Cu sumele comunicate conform art. 3, organul fiscal competent in administrarea contribuabilului in evidentele caruia sunt inregistrate obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocatii, notarii publici si executorii judecatoresti stinge, in conformitate cu prevederile art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale, obligatiile fiscale datorate de contribuabil pentru venitul din activitatea independenta respectiva la bugetul de stat, pentru perioada fiscala corespunzatoare.

  Art. 6
  Situatia prevazuta la art. 3 cuprinde urmatoarele elemente: denumirea contribuabilului/a reprezentantului legal/imputernicitului, codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal, perioada pentru care s-a platit suma, numarul si data documentului prin care s-a incasat suma si suma incasata in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici".

  Art. 7
  Daca apar neclaritati privind suma obligatiilor fiscale platite de un contribuabil, organul fiscal primitor este obligat sa solicite organului fiscal predator clarificari. In acest caz, organul fiscal predator are obligatia de a comunica operativ informatiile solicitate.

  Art. 8
  In cazul in care, de la momentul platii si pana la data-limita de transmitere a situatiei de catre organul fiscal predator, contribuabilul care a efectuat plata in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" si-a mutat domiciliul fiscal in raza altei unitati administrativ- teritoriale decat cea care este beneficiara a sumelor incasate, organul fiscal predator transmite informatiile privind sumele incasate de acesta organului fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.

  Art. 9
  In situatia in care organul fiscal predator nu are cunostinta de mutarea domiciliului fiscal al contribuabilului de la momentul platii si pana la data-limita de transmitere a situatiei prevazute in anexa nr. 1, acesta transmite informatiile privind sumele incasate organului fiscal competent in administrarea contribuabilului din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la data efectuarii platii. Dupa primirea informatiilor, organul fiscal competent in administrarea contribuabilului la data efectuarii platii transmite organului fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului situatiile primite de la organul fiscal predator.

  Art. 10
  Predarea-primirea situatiilor prevazute la art. 3 se face prin transfer electronic, respectiv fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, la numerele de fax/e-mail comunicate de organul fiscal primitor.

  Art. 11
  Confirmarea primirii situatiilor prevazute la art. 3 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire intocmit intre reprezentantul organului fiscal predator si reprezentantul organului fiscal primitor, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care se transmite de catre organul fiscal predator odata cu situatiile prevazute la art. 3. Confirmarea se comunica dupa verificarea situatiilor primite, prin semnarea procesului-verbal de catre reprezentantul organului fiscal primitor si retransmiterea acestuia pe aceleasi cai prin care au fost primite situatiile si procesul-verbal. In cazul transmiterii pe cale electronica, procesul-verbal se retransmite semnat de catre organul fiscal primitor, in format pdf.

  Art. 12
  In cazul in care predarea-primirea situatiilor nu se poate realiza conform art. 10, acestea se transmit, impreuna cu procesul-verbal de predare-primire, in format hartie, fie prin deplasarea reprezentantului organului fiscal predator la sediul organului fiscal primitor, fie prin posta, cu scrisoare recomandata de primire. Dupa verificarea situatiilor primite, procesul-verbal de predare-primire se semneaza si se retransmite de catre reprezentantul organului fiscal primitor pe aceleasi cai prin care s-a primit.

  Art. 13
  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.


  ANEXA Nr. 1 la procedura


  Orasul/Comuna .......................................
  Codul de identificare fiscala ..........................
  Nr. ................/................................

  SITUATIA  privind sumele incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"

  Nr. crt. Denumirea contribuabilului/a reprezentantului legal/imputernicitului Codul de identificare fiscala Perioada pentru care s-a platit suma1 Documentul prin care s-a incasat suma Suma incasata de la contribuabil2
  Nr. Data

  Ordonator principal de credite,
  ..........................................
  (numele si prenumele)
  Semnatura si stampila
  ----------
  1 Se trec trimestrul si anul. Pentru sumele aferente anului 2013 se inscrie perioada 1 ianuarie-15 februarie 2013.
  2 Se trec cumulat sumele incasate pentru fiecare trimestru pana la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Pentru anul 2013 se inscriu cumulat sumele incasate pentru perioada 1 ianuarie-15 februarie 2013.


  ANEXA Nr. 2 la procedura


  PROCES-VERBAL de predare-primire a situatiilor privind contribuabilii care au efectuat plati in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"

  Incheiat astazi, ............................,
  intre
  Serviciul/Biroul/Compartimentul ............................................... din cadrul1......................................., cu sediul in ................................................, reprezentata prin2 .................................................................,
  si
  Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................ din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice/Administratia judeteana/sector ...... a finantelor publice ................................., cu sediul in .................................................................., reprezentata prin3 .................................................
  Prin prezentul proces-verbal se adevereste ca au fost predate si au fost primite situatiile contribuabililor care au efectuat plati in valoare totala de .................... in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici", intocmite pentru un numar de .............. contribuabili.
  .......................................................................................................

  Am predat,
  Unitatea administrativ-teritoriala
  Orasul/Comuna ......................................
  Numele si prenumele ...................................................
  Functia ................................................
  Semnatura ................................
  Stampila ...................................

  Am primit,
  Directia generala regionala a finantelor publice/Administratia judeteana/sector ..... a finantelor publice ...........................................
  Numele si prenumele .....................................
  Functia ................................
  Semnatura ...............................
  Stampila ..............................
  ----------
  1 Se completeaza cu denumirea unitatii administrativ-teritoriale.
  2 Se completeaza cu numele si prenumele si functia persoanei care preda situatiile.
  3 Se completeaza cu numele si prenumele si functia persoanei care preia situatiile.