DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 4 octombrie 2013

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

In temeiul art. 18^5 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,


ANEXA - NORME METODOLOGICE privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentele norme metodologice reglementeaza aplicarea unor prevederi ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, dupa cum urmeaza:
a) procedura de notificare prevazuta la art. 18 alin. (5) din Lege si continutul acesteia;
b) datele care se introduc in Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice prevazut la art. 18^7 din lege si conditiile privind gestionarea acestuia;
c) procedura de eliberare, reinnoire, suspendare si retragere a autorizatiei de functionare a operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice, conform prevederilor art. 18^1-art. 18^4 din Lege.

Art. 2
In intelesul prezentelor norme metodologice, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:

a) ani extremi data celui mai vechi si a celui mai nou document din cadrul unui fond arhivistic/dosar;
b) arhiva totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul si metoda de inscriptionare, create si detinute de-a lungul timpului de catre orice persoana juridica de drept public sau privat, in exercitiul activitatii sale, precum si de orice persoana fizica, in decursul existentei acesteia; o arhiva poate fi formata din unul sau mai multe fonduri arhivistice;
c) arhivar angajat care administreaza, prelucreaza si gestioneaza documentele unui creator/detinator de arhiva, ce detine o diploma de bacalaureat si un atestat/certificat specific activitatilor pe care le desfasoara;
d) arhivist specialist care isi desfasoara activitatea la un creator/detinator de arhiva avand ca sarcina prelucrarea, administrarea, pastrarea, utilizarea si protejarea arhivelor, care detine o diploma de studii univesitare prevazute in standardul ocupational;
e) autorizatie de functionare act emis de Arhivele Nationale care da dreptul unui operator economic sa presteze servicii de pastrare, conservare, restaurare, legatorie, prelucrare arhivistica si utilizare a documentelor;
f) creator de arhiva persoana fizica ori persoana juridica de drept public sau privat care, in decursul existentei sale sau, dupa caz, a activitatii sale, a creat sau creeaza arhiva;
g) depozit de arhiva spatiu special amenajat pentru pastrarea, conservarea si protejarea arhivelor;
h) detinator de arhiva persoana juridica de drept public sau privat, precum si persoana fizica care are in pastrare documente rezultate din activitatea proprie ori preluate prin desfiintarea, comasarea sau reprofilarea unor creatori de arhive;
i) document informatie inregistrata pe orice fel de suport, creata sau primita si pastrata de catre un creator/detinator de arhive;
j) fond arhivistic ansamblul documentelor de orice natura create si primite de catre un creator de arhive pe parcursul existentei sale;

k) fondar operatiune de stabilire a apartenentei documentelor la un fond arhivistic;
l) formare profesionala continua proces de pregatire care presupune fie dobandirea de noi cunostinte si abilitati in calificarea pe care o persoana o poseda deja, fie o policalificare sau recalificare;
m) instrument de evidenta a documentelor document de sinteza care ofera informatii pentru controlul fizic si de continut al documentelor, cu scopul de a facilita administrarea si utilizarea informatiilor cuprinse in fondurile arhivistice;
n) inventariere operatiune de luare in evidenta a documentelor si unitatilor arhivistice dintr-un fond arhivistic, dupa ordonarea lor conform unor criterii stabilite prin nomenclatorul arhivistic;
o) metru liniar unitate-etalon definita prin cantitatea de arhiva de pe o polita raft cu lungimea de un metru care serveste la aprecierea cantitatii de arhiva existenta intr-un depozit, la dimensionarea spatiilor de depozitare, la calcularea necesitatilor de rafturi si mijloacelor de transport;
p) nomenclator arhivistic instrument de lucru utilizat la constituirea unitatilor arhivistice pe structuri organizatorice, pe probleme si termene de pastrare;
q) ordonare operatiune de grupare a untiatilor arhivistice din cadrul unui fond arhivistic dupa un anumit criteriu: cronologic, cronologic-structural, structural-cronologic, alfabetic, pe probleme;
r) prelucrare arhivistica ansamblul operatiunilor efectuate asupra unei arhive sau unei parti a acesteia, in ceea ce priveste fondarea, ordonarea, inventarierea si selectionarea, cu scopul de a asigura evidenta si utilizarea documentelor;
s) operator economic autorizat persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila;
sh) selectionare operatiunea de eliminare a unitatilor arhivistice/documentelor dintr-un fond arhivistic, atunci cand termenele de pastrare au expirat;
t) unitate arhivistica (u.a.) element component al unui fond arhivistic care se individualizeaza prin continutul si forma sa si care ocupa o pozitie distincta intr-un instrument de evidenta.


Capitolul II - Procedura de notificare si continutul acesteia


Art. 3
Notificarea structurilor Arhivelor Nationale se realizeaza de catre:
a) lichidator, in situatia declararii falimentului unui creator/detinator de arhiva;
b) lichidator, persoana fizica sau persoana juridica (inclusiv casa teritoriala de pensii), in situatia predarii arhivei catre un operator economic autorizat, in termen de 15 zile de la incheierea contractelor;
c) operatorul economic autorizat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului prin care se preia arhiva;
d) persoana fizica/persoana juridica care are in pastrare sau custodie arhivele creatorilor de arhiva desfiintati, in situatia predarii arhivei catre persoane fizice persoane fizice ori persoane juridice, altele decat operatorii economici autorizati.

Art. 4
(1) In situatia prevazuta la art. 3 lit. a), lichidatorul are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la declararea falimentului unui creator/detinator de arhiva, sa depuna la structura Arhivelor Nationale pe raza careia isi are sediul social creatorul/detinatorul de arhiva o notificare intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1, insotita de o copie a sentintei/incheierii de declarare a falimentului.
(2) In cazul in care creatorul/detinatorul de arhiva aflat in faliment are puncte de lucru cu personalitate juridica si in alte judete, lichidatorul are obligatia sa notifice si structurile Arhivelor Nationale din acele judete.
(3) In termen de 5 zile de la primirea notificarii, lichidatorul este anuntat de catre structura Arhivelor Nationale, despre posibilitatea efectuarii, in urmatoarele 15 zile, a unui control referitor la starea arhivei.
(4) Lichidatorul are obligatia sa permita accesul reprezentantilor Arhivelor Nationale in toate spatiile in care se afla spre pastrare arhiva creatorului/detinatorului de arhiva aflat in faliment.
(5) In urma controlului, reprezentantii structurilor Arhivelor Nationale incheie un proces-verbal de control in care prezinta situatia arhivei creatorului/detinatorului de arhiva aflat in faliment, stabilind masuri si termene de realizare, in vederea preluarii si predarii documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic National si in scopul pregatirii documentelor ce urmeaza a fi predate unui operator economic autorizat.
(6) Masurile si termenele de realizare prevazute in procesul-verbal de control se aduc la cunostinta lichidatorului, pe baza de semnatura.
(7) In cazul in care lichidatorul refuza semnarea procesului-verbal de control, structura Arhivelor Nationale intocmeste, in termen de doua zile, o nota de constatare cu concluziile rezultate in urma controlului. Nota se transmite lichidatorului prin posta, cu confirmare de primire. Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania si judecatorul-sindic vor fi informati in legatura cu aceasta situatie.
(8) In situatia in care arhiva unui creator/detintor de arhiva aflat in faliment se preda Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, lichidatorul este obligat sa transmita structurii Arhivelor Nationale pe raza careia creatorul/detinatorul de arhiva a avut sediul social si, dupa caz, a avut puncte de lucru cu personalitate juridica o notificare in care sa precizeze denumirea fondului predat, cantitatea, anii extremi si inventarele documentelor.

Art. 5
(1) In situatia prevazuta la art. 3 lit. b), lichidatorul, persoana fizica sau persoana juridica (inclusiv casele teritoriale de pensii) are obligatia ca, in termen de 15 zile de la incheierea contractului cu un operator economic autorizat, sa depuna la structura Arhivelor Nationale o notificare intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(2) Notificarea se depune la structura Arhivelor Nationale pe raza careia operatorul economic autorizat are sediul social si, dupa caz, puncte de lucru cu personalitate juridica.
(3) Notificarea trebuie sa fie insotita de fotocopii ale urmatoarelor acte:
a) contractul incheiat intre lichidator, persoana fizica sau persoana juridica (inclusiv casa teritoriala de pensii) si operatorul economic autorizat, cu respectarea prevederislor art. 18^4 alin. (1) din Lege;
b) procesul-verbal de predare-primire a documentelor, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
c) instrumentele de evidenta.

Art. 6
(1) In situatia prevazuta la art. 3 lit. c), operatorul economic autorizat are obligatia ca, in termen de 15 zile de la incheierea contractului, sa depuna la structura Arhivelor Nationale o notificare intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
(2) Notificarea se depune la structura Arhivelor Nationale pe raza careia operatorul economic autorizat are sediul sociale si, dupa caz, puncte de lucru cu personalitate juridica.
(3) Notificarea trebuie sa fie insotita de fotocopii ale urmatoarelor acte:
a) contractul incheiat de catre operatorul economic autorizat, cu respectarea prevederilor art. 18^4 alin. (1) din Lege;
b) procesul-verbal de predare-primire a documentelor, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
(4) In termen de 5 zile de la primirea notificarii, structura Arhvielor Nationale il instiinteaza pe operatorul economic autorizat cu privire la posibilitatea efectuarii unui control, referitor la stadiul de prelucrare a arhivei preluate de la creatorul/detinatorul de arhiva, care se va desfasura in urmatoarele 15 zile.
(5) Operatorul economic autorizat are obligatia sa permita accesul reprezentantilor Arhivelor Nationale in toate spatiile in care detine documente primite de la un creator/detinator de arhiva.
(6) In urma controlului, reprezentantii structurii Arhivelor Nationale incheie un proces-verbal de control in care evalueaza stadiul de prelucrare a documentelor, stabilind masuri si termene de realizare a acestora.
(7) Masurile si termenele de realizare prevazute in procesul-verbal de control se aduc la cunostinta operatorului economic autorizat, pe baza de semnatura.
(8) In cazul in care operatorul eocnomic autorizat refuza sa semneze procesul-verbal de control, structura Arhivelor Nationale intocmeste o nota de constatare cu concluziile mentionate in acesta. Nota de constatare se trimite in termen de doua zile prin posta, cu confirmare de primire, operatorului economic autorizat.

Art. 7
(1) In situatia prevazuta la art. 3 lit. d), persoana fizica sau persoana juridica care preda arhiva aflata in pastrarea sau in custodia sa, ce a apartinut unui creator de arhiva desfiintat, unei alte persoane fizice sau persoane juridice este obligata sa depuna la structura Arhivelor Nationale pe raza careia creatorul si-a desfasurat activitatea o notificare intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
(2) Verificarea datelor transmise prin aceasta notificare se face conform prevederilor art. 6 alin. (4)-(8).


Capitolul III - Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice


Art. 8
(1) Arhivele Nationale asigura evidenta generala a operatorilor economici autorizati, prin Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice.
(2) Gestionarea informatiilor cuprinse in registrul prevazut la alin. (1) se face de catre Arhivele Nationale.
(3) Informatiile sunt actualizate permanent in baza notificarilor primite din partea lichidatorilor, operatorilor economici autorizati, persoanelor fizice, persoanelor juridice, inclusiv a caselor teritoriale de pensii, precum si de la structurile Arhivelor Nationale.
(4) Continutul si structura registrului mentionat la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 6.


Capitolul IV - Procedura de obtinere a autorizatiei de functionare


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 9
(1) In vederea eliberarii autorizatiei de functionare, operatorul economic depune o cerere la structura Arhivelor Nationale in raza careia isi are sediul social, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 7, insotita de fotocopii ale documentelor cerute potrivit prezentului capitol, denumite in continuare documentatia pentru autorizare.
(2) Operatorii economici care solicita eliberarea autorizatiei de functionare in conditiile art. II alin. (1) din Legea nr. 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 sunt obligati sa anexeze la documentatia prevazuta pentru autorizare si lista fondurilor arhivistice detinute.
(3) Autorizatia de functionare se elibereaza, contra cost, pentru fiecare serviciu arhivistic solicitat.

Art. 10
(1) In termen de 10 zile, structura Arhivelor Nationale analizeaza documentatia pentru autorizare depusa si instiinteaza operatorul economic cu privire la indeplinirea sau neindeplinirea cerintelor de autorizare.
(2) Daca documentatia depusa pentru autorizare este incompleta sau contine documente care nu sunt edificatoare asupra indeplinirii cerintelor prevazute de Lege, operatorului economic i se solicita completarea acesteia. Operatorul economic are obligatia sa transmita documentatia solicitata in termen de 30 de zile de la primirea instiintarii din partea Arhivelor Nationale. In caz contrar, intreaga documentatie pentru autorizare se claseaza.
(3) In cazul in care documentatia pentru autorizare respecta prevederile prezentului capitol, Arhivele Nationale comunica operatorului economic data la care se verifica respectarea conditiilor de autorizare. Aceasta se efectueaza in maximum 20 de zile de la depunerea completa a documentatiei pentru autorizare.

Art. 11
(1) In termen de 20 de zile de la data verificarii, Arhivele Nationale elibereaza autorizatia de functionare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 8, sau instiinteaza operatorul economic asupra motivelor respingerii cererii.
(2) In termen de 5 zile de la primirea instiintarii care contine motivele de respingere a cererii, operatorul economic poate depune contestatie la Arhivele Nationale.
(3) Rezultatul contestatiei este adus la cunostinta operatorului economic in termen de 10 zile de la inregistrarea acesteia.

Art. 12
(1) Operatorul economic autorizat este obligat sa informeze Arhivele Nationale in cazul pierderii/sustragerii sau deteriorarii autorizatiei de functionare, in termen de 5 zile de la data constatarii acestui eveniment.
(2) Daca se solicita un duplicat al autorizatiei de functionare, operatorul economic autorizat depune o cerere la care anexeaza: dovada publicarii pierderii/sustragerii sau deteriorarii autorizatiei de functionare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, sau intr-un cotidian de larga circulatie si dovada achitarii taxei de eliberare a duplicatului.

Art. 13
In cazul in care intervin modificari asupra conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei de functionare, operatorul economic autorizat are obligatia sa instiinteze Arhivele Nationale in termen de 15 zile de la data producerii acestui eveniment.

Art. 14
(1) Pentru eliberarea autorizatiei si mentinerea conditiei de autorizare referitoare la competenta profesionala, operatorul economic autorizat este obligat de a utiliza personal avand pregatirea profesionala necesara prestarii serviciilor arhivistice.
(2) Formarea profesionala continua a personalulu de specialitate din domeniul arhivistic se efectueaza in cadrul centrelor de formare profesionala de pe langa asociatiile profestionale ale arhivistilor din Romania si alte institutii, in conditiile legii.

Sectiunea 2 - Eliberarea autorizatiei de functionare pentru serviciul arhivistic de pastrare si conservare


Art. 15
(1) In vederea eliberarii autorizatiei de functionare pentru prestarea serviciului arhivistic de pastrare si conservare, este obligatoriu ca operatorul economic sa aiba cel putin cate un angajat calificat pentru ocupatia de arhivist si arhivar si sa depune urmatoarele documente pentru autorizare:
a) certificat constatator emis de registrul comertului;
b) copia certificata a autorizatiei de securitate la incendiu emisa de inspectoratul pentru situatii de urgenta;
c) copii certificate ale documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social si/sau ca puncte de lucru;
d) copii certificate ale atestatelor/certificatelor si diplomelor pentru personalul angajat;
e) copii certificate ale contractelor de munca incheiate intre operatorul economic si personalul angajat in prestarea de servicii arhivistice;
f) memoriu de prezentare a caracteristicilor tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor: depozite construite special sau incaperi amenajate cu elementele de rezistenta care rezulta dintr-un raport de expertiza tehnica/de inspectie tehnica (minimum 800 kg/mp), birouri pentru personalul angajat, mijloace de depozitare si pastrare specifice, mijloace de protectie a documentelor, in functie de natura si dimensiunea lor, aparate de masura a valorii temperaturii si umiditatii relative in depozite, mijloace de alarmare si semnalizare antiincendiu si antiefractie, mijloace de stingere a incendiilor;
g) copii ale procedurilor de lucru interne de practica arhivistica pentru pastrarea si conservarea documentelor;
h) dovada achitarii taxei de autorizare.
(2) Personalul angajat ulterior autorizarii, pentru acest serviciu, trebuie sa fie calificat in ocupatiile de arhivist sau arhivar.

Sectiunea 3 - Eliberarea autorizatiei de functionare pentru serviciul arhivistic de restaurare


Art. 16
(1) In vederea eliberarii autorizatiei de functionare pentru prestarea serviciului arhivistic de restaurare este obligatoriu ca operatorul economic sa aiba cel putin un angajat calificat pentru ocupatia de restaurator si sa depuna urmatoarea documentatie pentru autorizare:
a) certificat constatator emis de registrul comertului;
b) copia certificata a autorizatiei de securitate la incendiu emisa de inspectoratul pentru situatii de urgenta;
c) copii certificate ale documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social si/sau ca puncte de lucru;
d) copii certificate ale atestatelor/certificatelor si diplomelor pentru personalul angajat in ocupatia de restaurator;
e) copii certificate ale contractelor de munca incheiate intre operatorul economic si personalul angajat in prestarea de servicii arhivistice;
f) memoriu de prezentare a caracteristicilor tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de restaurare a documentelor: depozite construite special si incaperi amanajate, instrumentar specific desfasurarii activitatii de restaurare, echipament de protectie pentru personal, mobilier specific, precum si mijloace specifice de siguranta a depozitului, ca: mijloace de alarmare si semnalizare antiincendiu si antiefractie, mijloace de stingere a incendiilor;
g) copii ale procedurilor de lucru interne de practica arhivistica pentru restaurarea documentelor;
h) dovada achitarii taxei de autorizare.
(2) Personalul angajat ulterior autorizarii, pentru acest serviciu, trebuie sa fie calificat in ocupatia de restaurator.

Sectiunea 4 - Eliberarea autorizatiei de functionare pentru serviciul arhivistic de legatorie


Art. 17
(1) In vederea eliberarii autorizatiei de functionare pentru prestarea serviciului arhivistic de legatorie este obligatoriu ca operatorul economic sa aiba cel putin un angajat calificat pentru ocupatia de legator manual si sa depuna urmatoarea documentatie pentru autorizare:
a) certificat constatator emis de registrul comertului;
b) copia certificata a autorizatiei de securitate la incendiu emisa de inspectoratul pentru situatii de urgenta;
c) copii certificate ale documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social si/sau ca puncte de lucru;
d) copii certificate ale atestatelor/certificatelor si diplomelor pentru personalul angajat in ocupatia de legator manual;
e) copii certificate ale contractelor de munca incheiate intre operatorul economic si personalul angajat in prestarea de servicii arhivistice;
f) memoriu de prezentare a caracteristicilor tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de legare a documentelor: spatiu de lucru, instrumentar specific desfasurarii activitatii de legatorie, materiale pentru legatorie, echipament de protectie pentru personal, precum si mijloace specifice de siguranta a depozitului, ca: mijloace de alarmare si semnalizare antiincendiu si antiefractie, mijloace de stingere a incendiilor;
g) copii ale procedurilor de lucru interne de practica arhivistica pentru legarea documentelor;
h) dovada achitarii taxei de autorizare.
(2) Personalul angajat ulterior autorizarii, pentru acest serviciu, trebuie sa fie calificat in ocupatia de legator manual.

Sectiunea 5 - Eliberarea autorizatiei de functionare pentru serviciul arhivistic de prelucrare arhivistica


Art. 18
(1) In vederea eliberarii autorizatiei de functionare pentru prestarea serviciului de prelucrare arhivistica este obligatoriu ca operatorul eocnomic sa aiba cel putin cate 2 angajati calificati pentru ocupatia de arhivist si arhivar si sa sa depuna urmatoarea documentatie pentru autorizare:
a) certificat constatator emis de registrul comertului;
b) copia certificata a autorizatiei de securitate la incendiu emisa de inspectoratul pentru situatii de urgenta;
c) copii certificate ale documentelo care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social si/sau ca puncte de lucru;
d) copii certificate ale atestatelor/certificatelor si diplomelor pentru personalul angajat;
e) copii certificate ale contractelor de munca incheiate intre operatorul economic si personalul angajat in prestarea de servicii arhivistice;
f) memoriu de prezentare a caracteristicilor tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de prelucrare, depozitare si conservare a arhivelor: depozite construite special sau incaperi amanajate de minimum 20 mp, birouri pentru personalul angajat, mijloace de depozitare si pastrare specifice, mijloace de protectie a documentelor, in functie de natura si dimensiunea lor, aparate de masura a temperaturii si umiditatii in depozite, echipament de protectie pentru personal, mijloace de alarmare si semnalizare antiincendiu si antiefractie, mijloace de stingere a incendiilor;
g) copii ale procedurilor de lucru interne de practica arhivistica pentru prelucrarea documentelor;
h) dovada achitarii taxei de autorizare.
(2) Personalul angajat ulterior autorizarii, pentru acest serviciu, trebuie sa fie calificat in ocupatiile de arhivist sau arhivar.

Sectiunea 6 - Elibearea autorizatiei de functionare pentru serviciul arhivistic de utilizare a documentelor detinute


Art. 19
(1) In vederea eliberarii autorizatiei de functionare pentru prestarea serviciului arhivistic de utilizare a documentelor detinute este obligatoriu ca operatorul economic sa aiba cel putin cate un angajat calificat pentru ocupatia de arhivist si arhivar si sa depuna urmatoarea documentatie pentru autorizare:
a) certificat constatator emis de registrul comertului;
b) copia certificata a autorizatiei de securitate la incendiu emisa de inspectoratul pentru situatii de urgenta;
c) copii certificate ale documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social si/au ca puncte de lucru;
d) copii certificate ale atestatelor/certificatelor si diplomelor pentru personalul angajat;
e) copii certificate ale contractelor de munca incheiate intre operatorul economic si personalul angajat in prestarea de servicii arhivistice;
f) memoriu de prezentare a caracteristicilor tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de utilizare, depozitare si conservare a arhivelor: depozite construite special sau incaperi amenajate, spatiu de pastrare a arhivei proprii de minimum 20 mp, birouri pentru personalul angajat, mijloace de depozitare si pastrare specifice, mijloace de protectie a documentelor, in functie de natura si dimensiunea lor, aparate de masura a temperaturii si umiditatii in depozite, echipament de protectie pentru personal, mijloace de alarmare si semnalizare antiincendiu si antiefractie, mijloace de stingere a incendiilor;
g) copii ale procedurilor de lucru interne de practica arhivistica pentru utilizarea documentelor;
h) dovada achitarii taxei de autorizare.
(2) Personalul angajat ulterior autorizarii, pentru acest serviciu, trebuie sa fie calificat in ocupatiile de arhivist sau arhivar.


Capitolul V - Procedura de reinnoire a autorizatiei de functionare pentru serviciile arhivistice prestate de operatorii economici


Art. 20
(1) In vederea reinnoirii autorizatiei de functionare, operatorul economic autorizat depune o cerere, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 7, la structura Arhivelor Nationale in raza careia isi are sediul social, cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate de 3 ani, insotita de autorizatia de functionare in original si de documentatia de autorizare, actualizata, necesara pentru fiecare serviciu arhivistic solicitat. Pana la reinnoirea autorizatiei de functionare, operatorului economic autorizat i se elibereaza o adeverinta, conform modelului prevazut in anexa nr. 9.
(2) In cazul in care cererea de reinnoire a autorizatiei de functionare are la baza schimbarea sediului social principal, adeverinta prevazuta la alin. (1) se elibereaza de catre structura Arhivelor Nationale unde a fost depusa autorizatia in original.
(3) In cazul fuziunii/divizarii, operatorului economic nou-constituit, respectiv operatorului economic care isi continua existenta i se va elibera o noua autorizatie de functionare sau, dupa caz, isi va reinnoi autorizatia de functionare, potrivit procedurii din prezentele norme metodologice.


Capitolul VI - Procedura de suspendare a autorizatiei de functionare


Art. 21
(1) Suspendarea autorizatiei de functionare pentru unul sau mai multe servicii arhivistice se face in conditiile prevazute la art. 18^2 din Lege, in urma constatarilor rezultate cu ocazia controlului desfasurat de catre reprezentantii structurilor Arhivelor Nationale.
(2) Structura Arhivelor Nationale care a constatat incalcarea prevederilor legale propune motivat Arhivelor Nationale suspendarea autorizatiei de functionare pe o perioada de pana la 3 luni, in functie de gravitatea faptei constatate.
(3) Operatorul economic autorizat este notificat de catre structura Arhivelor Nationale in termen de 5 zile de la data emiterii actului privind suspendarea autorizatiei de functionare, aducandu-i-se la cunostinta motivele suspendarii.
(4) Pe perioada suspendarii, operatorul economic autorizat este obligat sa remedieze deficientele constatate in urma controlului.
(5) La expirarea termenului de suspendare, structura Arhivelor Nationale efectueaza un nou control pentru a constata daca au fost remediate deficientele care au stat la baza suspendarii autorizatiei de functionare.
(6) Impotriva actului administrativ de suspendare operatorul economic autorizat poate depune contestatie la Arhivele Nationale, in termen de 5 zile de la primirea notificarii.
(7) Raspunsul motivat se comunica operatorului economic autorizat in termen de 10 zile de la data inregistrarii contestatiei.


Capitolul VII - Procedura de retragere a autorizatiei de functionare


Art. 22
(1) Retragerea autorizatiei de functionare pentru unul sau mai multe servicii arhivistice se face in conditiile prevazute la art. 18^3 din Lege, la cererea operatorului economic autorizat sau in urma constatarilor rezultate cu ocazia controlului desfasurat de catre reprezentantii structurilor Arhivelor Nationale.
(2) Structura Arhivelor Nationale care a constatat incalcarea prevederilor legale propune retragerea autorizatiei de functionare.
(3) In termen de 5 zile de la data semnarii actului privind retragerea autorizatiei de functionare, operatorul economic autorizat va fi notificat prin posta despre motivele care au stat la baza retragerii acesteia.
(4) Autorizatia de functionare se retrage in termen de 30 de zile de la data notificarii de catre Arhivele Nationale a operatorului economic autorizat, pentru situatiile prevazute de art. 18^3 alin. (1) lit. b)-f) din Lege.
(5) Impotriva actului administrativ de retragere operatorul economic autorizat poate depune contestatie la Arhivele Nationale, in termen de 5 zile de la primirea notificarii.
(6) Raspunsul motivat se comunica operatorului economic autorizat in termen de 10 zile de la data inregistrarii contestatiei.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 23
Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


Anexele 1-9


Anexele 1 - 8