DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1369/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 10 octombrie 2014

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 65 alin. (19) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul delegat pentru buget emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623 din 26 august 2014, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1.La articolul 3, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins: "a^1)Situatia obligatiei privind acoperirea partiala a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5a;".

2.In anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (3), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins: "a^1)hotararea consiliului local prin care se aproba acoperirea partiala a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si Situatia obligatiei privind acoperirea partiala a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5a;".


3.In anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4)Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, la solicitarea unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in care se inscriu creantele fiscale exigibile, existente in sold la 30 septembrie 2014 si neachitate pana la data eliberarii acestora, precum si sumele ce fac obiectul esalonarilor/amanarilor la plata, potrivit legii, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarilor/amanarilor la plata. In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, precum si deciziile de esalonare/amanare la plata comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala."

4.In anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12)Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor prevazute la alin. (11), comunica unitatilor Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale restante exigibile, existente in sold la data de 30 septembrie 2014, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii documentelor, precum si sumele ce fac obiectul esalonarilor/amanarilor la plata, potrivit legii, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarilor/amanarilor la plata, actualizate pana la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat creantele fiscale restante. In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul documentelor de plata sunt mai mari decat creantele fiscale restante, exigigile, existente in sold la data de 30 septembrie 2014, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii documentelor, precum si sumele ce fac obiectul esalonarilor/amanarilor la plata, potrivit legii, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarilor/amanarilor la plata, actualizate pana la data primirii documentelor, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt motivele/erorile constatate."

5.In anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4)Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, la solicitarea unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in care se inscriu creantele fiscale exigibile, existente in sold la 30 septembrie 2014 si neachitate pana la data eliberarii acestora, precum si sumele ce fac obiectul esalonarilor/amanarilor la plata, potrivit legii, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarilor/amanarilor la plata. In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, precum si deciziile de esalonare/amanare la plata comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala."

6.In anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(13)Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor prevazute la alin. (11), comunica unitatilor Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale restante exigibile, existente in sold la data de 30 septembrie 2014, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii documentelor, precum si sumele ce fac obiectul esalonarilor/amanarilor la plata, potrivit legii, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarilor/amanarilor la plata, actualizate pana la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat creantele fiscale restante. In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul documentelor de plata sunt mai mari decat creantele fiscale restante, exigibile, existente in sold la data de 30 septembrie 2014, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii documentelor, precum si sumele ce fac obiectul esalonarilor/amanarilor la plata, potrivit legii, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarilor/amanarilor la plata, actualizate pana la data primirii documentelor, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt motivele/erorile constatate."

7.Dupa anexa nr. 5 se introduce o noua anexa, anexa nr. 5a, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

8.In tot cuprinsul ordinului sintagma "30 iunie 2014" se inlocuieste cu sintagma "30 septembrie 2014", sintagma "31 octombrie 2014" se inlocuieste cu sintagma "20 noiembrie 2014" si sintagma "obligatii fiscale restante" se inlocuieste cu sintagma "obligatii fiscale restante, precum si cele care fac obiectul esalonarilor/amanarilor la plata, potrivit legii".

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa nr. 5a la Ordinul nr. 1.071/2014)

Judetul .............................................../Municipiul Bucuresti1)
Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala ..............................................2)
Adresa .........................................................................
Telefon/fax/adresa de e-mail ....................................................................

SITUATIA
obligatiei privind acoperirea partiala a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat

Nr. crt. Denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale Codul de identificare fiscala al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale Hotararea Consiliului Local Nr./Data Suma aprobata (lei) Suma achitata (lei) Suma nedecontata la data cererii (lei)
0 1 2 3 4 5 6

L.S.

Ordonator principal de credite,
.................................................
................................................2)
................................................3)

----------------
1) Se inscrie denumirea judetului/municipiul Bucurest.
2) Se inscrie denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
3) Se inscriu prenumele si numele reprezentantului legal.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
Ordin 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii
OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 4/2015
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta 40/2014
Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
OUG 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 102/2013
OG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 16/2013
Legea 168/2013 privind aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Lege nr. 168/2013
Ordin nr. 504/2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte SMS
Ordin nr. 393/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru pesoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii
Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului
OG 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta 8/2013
Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 208/2012
Legislatia contabilitatii. Cod 560. Actualizat la 15.02.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 22.9 lei
19.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: