DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organzare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 3 octombrie 2014

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul delegat pentru buget emite urmatorul ordin:

Art. I
Normele metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18^1
(1) In cazul in care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor institutii publice finantate integral din venituri proprii din subordine sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar ale acestora, institutia publica ierarhic superioara poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetelor respective, din disponibilitatile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 18^2, cu respectarea legislatiei specifice."

2. La articolul 18^1 in cuprinsul alineatelor (2) si (5), sintagma "41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral din venituri proprii» se inlocuieste cu sintagma "41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii»".

3. La articolul 18^2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18^2
(1) In cazul in care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor institutii publice finantate integral din venituri proprii din subordine sunt mai mari decat cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, institutia publica ierarhic superioara poate dispune redistribuirea de sume in vederea echlibrarii bugetului propriu al acesteia sau al altor institutii publice din subordine."

4. Dupa articolul 42 se introduc doua noi articole, articolele 42^1 si 42^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 42^1
(1) In cazul in care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor institutii publice finantate partial din venituri proprii din subordine sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar ale acestora, institutia publica ierarhic superioara poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetelor respective, din disponibilitatile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 42^2, cu respectarea legislatiei specifice.
(2) Redistribuirea veniturilor bugetare ca sursa de finantare, in conditiile alin. (1), se efectueaza astfel:

a) prin cuprinderea in bugetul instituiilor publice ierarhic superioare de la care vor fi efectuate transferirurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativa;
b) prin cuprinderea in bugetul institutiilor publice care vor primi transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitiva.
(3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind in bugetele individuale ale institutiilor publice mentionate la alin. (2).

(4) Redistribuirile de venituri bugetare in conditiile alin. (2) pot fi efectuate in tot cursul anului bugetar, cu conditia ca acestea sa nu afecteze plata angajamentelor legale si bugetare si sa nu genereze deficit in bugetul institutiilor publice de la care se efectueaza redistribuirile.
(5) In executie, sumele prevazute la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii» se vireaza pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in conturile corespunzatoare de venituri bugetare ale institutiilor publice beneficiare, pe masura necesitatilor de finantare a cheltuielilor aprobate in bugetele acestora si cu conditia incadrarii in disponibilitatile anului curent ale bugetului institutiilor publice de la care se efectueaza redistribuirea.
(6) In situatia in care la finele anului institutia publica beneficiara nu a angajat in intregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilitati, va proceda la restituirea acestora cu diminuarea corespunzatoare a bugetului de vneituri si cheltuieli, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare in care au fost incasate in contul de venituri bugetare ale institutiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Aceasta operatiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 42^2
(1) In cazul in care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor institutii publcie finantate partial din venituri proprii din subordine sunt mai mari decat cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, institutia publica ierarhic superioara poate dispune redistribuirea de sume, in vederea echilibrarii bugetului propriu al acesteia sau al altor institutii publice din subordine.
(2) Redistribuirea veniturilor bugetare in conditiile alin. (1) se efectueaza astfel:
a) prin cuprinderea in bugetul institutiilor publice din subordine a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativa, la subdiviziunea de venituri bugetare unde se estimeaza a fi incasate;
b) prin majorarea, cu sumele care fac obiectul transferului, a subdiviziunii de venituri bugetare corespunzatoare in bugetul institutiilor publice ierarhic superioare.
(3) Redistribuirile de venituri bugetare in conditiile alin. (2) pot fi efectuate in tot cursul anului bugetar, cu conditia ca acestea sa nu afecteze plata angajamentelor legale si bugetare si sa nu genereze deficit in bugetul institutiilor publice de la care se efectueaza redistribuirile.
(4) In executie sumele prevazute la alin. (2) se vireaza de catre institutiile publice din subordine, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare in care au fost incasate, in conturile corespunzatoare de venituri bugetare ale institutiilor publice ierarhic superioare."

5. La titlul III "Executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice", capitolul I "Operatiuni care se efectueaza la data de 1 octombrie 2014 pentru transferul sumelor din conturile de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului in conturile temporare de venituri si cheltuieli bugetare" se abroga.

6. La titlul III, capitolul II "Operatiuni care se efectueaza in perioada 1 octombrie 2014 – 30 noiembrie 2014 pentru transferul sumelor din conturile temporare de venituri si cheltuieli bugetare in conturile corespunzatoare de venituri si cheltuieli bugetare deschise pe structura clasificatiei bugetare COFOG 3" se abroga.

7. La titlul III, in tot cuprinsul capitolului III "Operatiuni care se efectueaza incepand cu 1 octombrie 2014 de institutiile publice care au infiintate activitati finantate integral din venituri proprii", sintagma "1 octombrie 2014" se inlocuieste cu sintagma "1 ianuarie 2015" si sintagma "30 noiembrie 2014" se inlocuieste cu sintagma "27 februarie 2015".

8. La articolul 55, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55
(1) Incepand cu data de 24 decembrie 2014, institutiile publice care au infiintate activitati finantate integral din venituri proprii pot prezenta unitatilor Trezoreriei Statului la care acestea isi au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna ianuarie 2015, intocmite la nivel de capitol si titlu de cheltuiala."

9. La articolul 57, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) La data de 1 ianuarie 2015, institutiile publice care au infiintate activitati finantate integral din venituri proprii transfera pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) excedentul bugetului de venituri proprii al activitatii, inregistrat la finele anului 2014, in conturile corespunzatoare de excedente bugetare prevazute la pct. II din anexa. Sumele care se transfera in conturile corespunzatoare de excedente bugetare se diminueaza cu excedentele din anii anteriori anului 2014, utilizate pentru constituirea depozitelor care nu au ajuns la scadenta la data la care se efectueaza transferul, care vor fi transferate in conturile corespunzatoare de excedente bugetare, la scadenta depozitelor respective."

10. La articolul 62, in cuprinsul alineatului (1), sintagma "pct. II din anexa" se inlocuieste cu sintagma "pct. IV din anexa".

11. Dupa articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 78^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 78^1
(1) Pe numele institutiilor publice cu personalitate juridica ierarhic inferioare, finantate integral/partial din venituri proprii, care colecteaza venituri proprii pentru institutiile publice ierarhic superioare, la unitatile Trezoreriei Statului pot fi deschise conturi de disponibilitati care se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice potrivit prevederilor art. 23 si 46.
(2) Sumele colectate potrivit prevederilor alin. (1) se vireaza de catre institutiile publice cu personalitate juridica ierarhic inferioare, finantate integral/partial din venituri proprii, in conturile corespunzatoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, pe numele institutiilor publice cu personalitate juridica ierarhic superioare, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la incasare, daca prin actele normative care stau la baza colectarii sumelor respective nu se prevede altfel.
(3) Conturile prevazute la alin. (1) nu pot prezenta sold la finele exercitiului bugetar."

12. La articolul 81, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Operatiunile prevazute la alin. (1) se efectueaza incepand cu data de 1 ianuarie 2015."

13. La articolul 83, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Avizarea de catre ordonatorii de credite ierarhic superiori a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare intocmite de catre institutiile publice carora le-au fost repartizate si aprobate bugete in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice se efectueaza in termen de maximum 3 zile lucratoare de la solicitarea avizului."

14. Dupa articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 83^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 83^1
In cazul in care necesitatile de finantare aferente unui trimestru sunt mai mari decat creditele bugetare aprobate pentru trimestrul respectiv, pot fi intocmite cereri pentru deschideri de credite bugetare la nivelul necesittilor de finantare, cu conditia incadrarii in prevederile bugetare cumulate calculate pana la finele trimestrului respectiv. In aceasta situatie, cererile pentru deschiderea de credite prezentate de institutiile publice ierarhic inferioare vor fi avizate de ordonatorii de credite ierarhic superiori din punctul de vedere al incadrarii sumelor solicitate in prevederile bugetare trimestriale cumulate ale bugetului centralizat al institutiei publice ierarhic superioare."

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
Noul Cod fiscal. Cod 579. Actualizat la 25.09.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 19.9 lei
16.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: