DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 4 februarie 2014

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

In temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
avand in vedere dispozitiile art. 27 si 28 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:


Art. 1
Se aproba Instructiunile privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba modelul, modul de difuzare, utilizare si de pastrare ale formularului Decizie de angajare a raspunderii solidare in situatia atragerii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cuprins in anexa nr. 2.

Art. 3
Se aproba modelul, modul de difuzare, utilizare si de pastrare ale formularului Decizie de angajare a raspunderii solidare in situatia atragerii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cuprins in anexa nr. 3.

Art. 4
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala juridica, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, precum si unitatile subordonate ale acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Anexa nr. 1 - INSTRUCTIUNI privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalaCapitolul I - Dispozitii generale


1.1. In temeiul raspunderii solidare prevazute de art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si compleatrile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, organele fiscale competente in executarea silita a debitorului principal sunt indreptatite sa ceara oricarui codebitor realizarea integrala a obligatiei fata de bugetele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate.

1.2. Masura de angajare a raspunderii se realizeaza de catre organele fiscale competente in executarea silita a debitorului principal, in timpul desfasurarii atributiilor sale.

1.3. In vederea stabilirii persoanelor fizice si/sau juridice, dupa caz, care se incadreaza in prevederile art. 27 din Codul de procedura fiscala, organele fiscale competente in executarea silita a debitorului principal desfasoara activitati ce constau in identificarea, evaluarea si gestionarea tuturor documentelor relevante ce vor sta la baza demararii procedurii de angajare a raspunderii solidare.

1.4. Desfasurarea acestor activitati se va realiza prin urmatoarele operatiuni:
a) stabilirea surselor de date si informatii;
b) consultarea bazelor de date detinute de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal pentru a evidentia miscarile patrimoniale ale debitorului ce au avut loc intr-o anumita perioada de timp;
c) solicitarea de date si informtii de la persoane fizice sau juridice ori alte entitati, considerate utile de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, in demararea procedurii de atragere a raspunderii solidare;
d) analizarea datelor si informatiilor detinute de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal;
e) individualizarea persoanelor fizice si/sau juridice, dupa caz, precum si stabilirea sumelor de bani care vor face obiectul demararii procedurii de atragere a raspunderii solidare.

1.5. Pentru determinarea raspunderii solidare organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere, dupa caz, urmatoarele:
a) documente referitoare la declararea insolvabilitatii debitorului;
b) acte si fapte din care sa rezulte reaua-credinta a persoanelor fizice sau juridice a caror raspundere va fi angajata;
c) documente referitoare la istoricul persoanei juridice debitoare: obiect de activitate, modificarile actului constitutiv, capital social, majorari de capital, sediul social sau modificari ale acestuia, administratori, actionari, directori, cenzori, hotarari ale adunarii generale a actionarilor si altele;
d) documente referitoare la istoricul codebitorilor;
e) documente privind originea debitelor, respectiv decizii de impunere, rapoarte de inspectie fiscala, evidenta pe platitori, declaratii fiscale si altele;
f) date din evidenta proprie (RECOM, Dispecer3, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara etc.).

1.6. Culegerea datelor si informatiilor necesare angajarii raspunderii solidare se realizeaza prin:
a) utilizarea bazelor de date detinute de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal;
b) analizarea documentelor contabile ale debitorului si a persoanelor pentru care urmeaza sa se angajeze raspunderea solidara;
c) intocmirea de note de relatii ori realizarea unei activitati de investigatie asupra unei persoane ce are drept scop obtinerea unor elemente necesare inceperii procedurii de angajare a raspunderii solidare;
d) in cazul in care se impune, se solicita informatii si documente in baza unei cereri a organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal de la entitatile detinatoare;
e) orice alte activitati ale organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal considerate utile pentru dobandirea de date si informatii necesare angajarii raspunderii solidare.


Capitolul II - Procedura de angajare a raspunderii potrivit art. 27 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aplicata asupra persoanelor care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului


2.1. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele:
a) evaluarea datelor detinute de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal cu privire la debitorul urmarit;
b) situatia fiscala a debitorului;
c) comportamentul fiscal al debitorului;
d) identificarea asociatilor din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale asupra carora urmeaza sa se atraga raspunderea solidara, motivat de faptul ca au determinat, cu rea-credinta, nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;
e) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

2.2. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (1) lit. b) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele:
a) identificarea tertilor popriti asupra carora urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;
b) verificarea concordantei dintre datele din evidenta contabila a debitorului cu privire la sumele datorate de catre clientii neincasati si datele din evidenta contabila a tertilor popriti referitoare la aceste sume;
c) in situatia in care tertul poprit este o societate comerciala, se vor analiza datele din declaratiile informative depuse la organul fiscal de catre debitor si tertii popriti, cu privire la clientii si furnizorii acestora;
d) in situatia in care tertul poprit este o institutie de credit, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal are in vedere rulajele si/sau soldurile conturilor deschise de catre debitor la aceasta;
e) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

2.3. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (1) lit. c) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal are in vedere urmatoarele:
a) va analiza declaratia reprezentantului legal al contribuabilului care a declarat bancii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a) din Codul de procedura fiscala ca nu detine alte disponibilitati banesti;
b) verificarea documentelor contabile ale debitorului, respectiv registrul de casa si orice alte documente justificative din care, potrivit legii, rezulta drepturile salariale pe care angajatorul le are de platit angajatilor sai la data depunerii declaratiei, precum si sumele existente la acel moment in contul de casa al debitorului;
c) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.


Capitolul III - Procedura de angajare a raspunderii potrivit art. 27 alin. (2) din Codul de procedura fiscala aplicata asupra persoanelor care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil in conditiile legii


3.1. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura fiscala, organul fiscl cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele:
a) identificarea persoanelor fizice sau juridice care au dobandit in orice mod active de la debitorul declarat insolvabil (vanzare-cumparare, cesiune de creanta comerciala, donatie, schimb sau orice alt mod de transfer al dreptului de proprietate) anterior datei declararii insolvabilitatii;
b) stabilirea persoanelor fizice sau juridice care, cu reacredinta, au dobandit active de la debitorul declarat insolvabil anterior datei declararii insolvabilitatii;
c) constatarea faptului ca intre starea de insolvabilitate si transferul dreptului de proprietate asupra activelor exista o legatura d e cauzalitate;
d) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

3.2. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele:
a) identificarea persoanelor care detin sau au detinut calitatea de administrator, asociat, actionar sau alta calitate in cadrul persoanei juridice debitoare, precum si alte persoane cum ar fi administratorul-sechestru, custodele ori alte persoane care detineau cu orice titul bunurile mobile/imobile proprietatea debitorului declarat insolvabil;
b) constatarea faptului ca persoanele prevazute la lit. a) au realizat, cu rea-credinta, instrainarea ori ascunderea sub orice forma a bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, atat in fapt prin schimbarea locului bunului astfel incat acesta sa nu mai poata fi supus executarii silite, cat si in evidentele contabile ale debitorului declarat insolvabil;
c) constatarea faptului ca intre starea de insolvabilitate si instrainarea ori ascunderea bunurilor exista o legatura de cauzalitate. In scopul legaturii de cauzalitate, intre starea de insolvabilitate si actele sau faptele care au generat-o (dobandire, instrainare sau ascundere) organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va analiza situatia in timp a activelor proprietatea debitorului, precum si orice aspecte legate de activitatea debitorului, relevante pentru acest scop;
d) constatarea faptului ca instrainarea bunurilor mobile si/sau imobile a fost realizata direct sau indirect ori mijlocita/facilitata de persoanele care vor fi declarate responsabile si care au actionat cu rea-credinta, provocand astfel insolvabilitatea persoanei juridice debitoare;
e) analiza celor prevazute la lit. a)-d) se va efectua, dupa caz, pe baza tuturor documentelor identificate de catre organul fiscal cu competente in executarea silita, cum ar fi copii conforme cu originalul ale actelor de instrainare a bunurilor mobile si/sau imobile proprietatea persoanei juridice debitoare, contracte de vanzare-cumparare, contracte de donatie, contracte de schimb, acte de dare in plata, actele de asociatiune in participatiune, actele privind aportul in natura la capitalul social al altei persoane juridice, actele privind cesiuni de creanta, precum si orice acte relevante in acest sens;
f) oricea lte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

3.3. Cazuri de ascundere cu rea-credinta pot fi:
a) schimbarea locului bunului mobil astfel incat sa nu mai poata fi gasit atat in fapt, cat si in drept;
b) ascunderea bunurilor mobile si/sau imobile sub orice forma atat in fapt, cat si in drept pentru a nu mai putea face obiectul procedurii de executare silita;
c) nedeclararea bunurilor mobile si/sau imobile, in special mobile necorporle ale debitorului la solicitarea organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal.

3.4. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (2) lit. c) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele:
a) verificarea documentara cu privire la posibilitatea solicitarii administratorilor a deschiderii procedurii insolventei, potrivit legii, pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii obligatiilor fiscale restante si data declararii procedurii de insolvabilitate;
b) dupa efectuarea verificarii prevazute la pct. a) se vor identifica persoanele care au detinut calitatea de administrator si care, in perioada exercitarii mandatului, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;
c) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

3.5. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (2) lit. d) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, in situatia in care constata ca acesta nu si-a achitat obligatiile fiscale ce au fost stabilite in baza unui raport de inspectie fiscala, va avea in vedere urmatoarele:
a) analizarea raportului de inspectie fiscala prin care s-a constatat nedeclararea obligatiilor fiscale la scadenta ale debitorului declarat insolvabil de catre administratorii sau orice persoane care au actionat cu rea-credinta;
b) analizarea evidentei analitice pe platitor din care sa rezulte ca obligatiile fiscale cuprinse in raportul de inspectie fiscala nu au fost achitate de catre debitor in termenul prevazut de lege si/sau ca debitorul, declarat insolvabil, nu si-a achitat la scadenta obligatiile fiscale pe care le-a declarat;
c) verificarea documentelor contabile ale debitorului, respectiv registrul de casa, extrasele de cont si orice alte documente justificative din care, potrivit legii, rezulta sumele existente in contul de casa si banca de care a dispus debitorul la data scadentei obligatiilor fiscale;
d) identificarea administratorilor sau a oricaror altor persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale;
e) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

3.6. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (2) lit. e) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele:
a) analizarea raportului de inspectie fiscala, prin care s-a constatat ca au fost restituite sau rambursate sume de bani de la bugetul general consolidat fara ca acestea sa fie cuvenite debitorului;
b) identificarea administratorilor sau a oricaror altor persoane care, cu rea credinta, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fara ca acestea sa fie cuvenite debitorului;
c) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.


Capitolul IV - Procedura de angajare a raspunderii potrivit art. 27 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, aplicata asupra persoanei juridice care raspunde solidar pentru obligatiile d eplata restante ale debitorului declarat insolvabil in conditiile legii sau declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul


4.1. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (3) lit. a) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele:
a) constatarea faptului ca debitorul declarat insolvabil sau insolvent, direct ori indirect, controleaza, este controlat sau se afla sub control comun cu persoana juridica asupra careia urmeaza a fi atrasa raspunderea solidara;
b) stabilirea persoanei juridice asupra careia urmeaza a fi atrasa raspunderea solidara si care a dobandit in orice mod active de la debitorul declarat insolvabil sau insolvent (vanzarecumparare, cesiune de creanta comerciala, donatie, schimb sau orice alt mod de transfer al dreptului de proprietate) anterior datei declararii insolvabilitatii ori insolventei, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila a tuturor activelor corporale ale dobanditorului;
c) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

4.2. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (3) lit. b) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele:
a) constatarea faptului ca debitorul declarat insolvabil sau insolvent, direct ori indirect, controleaza, este controlat sau se afla sub control comun cu persoana juridica asupra careia urmeaza a fi atrasa raspunderea solidara;
b) verifiacara documentelor din care, potrivit legii, rezulta raporturile comerciale contractuale avute de catre debitor cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decat cei de utilitati;
c) stabilirea persoanei juridice care are sau a avut raporturi comerciale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decat cei de utilitati, si care au avut raporturi contractuale cu debitorul in proportie de cel putin jumatate din totalul juridic al tranzactiilor;
d) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

4.3. In scopul angajarii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (3) lit. c) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele:
a) constatarea faptului ca debitorul declarat insolvabil sau insolvent, direct ori indirect controleaza, este controlat sau se afla sub control comun cu persoana juridica asupra careia urmeaza a fi atrasa raspunderea solidara;
b) verificarea documentelor din care rezulta ca persoana juridica asupra careia urmeaza a fi atrasa raspunderea solidara a avut raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu angajatii ori prestatorii de servicii ai debitorului;
c) stabilirea persoanei juridice care are sau a avut raporturi de munca ori civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului;
d) orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.


Capitolul V - Centralizarea datelor si valorificarea acestora


5.1. In cazul debitorului declarat insolvent, angajarea raspunderii solidare a persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de art. 27 din Codul de procedura fiscala se va demara doar dupa primirea avizului judecatorului sindic.

5.2. In cazul in care, dupa analizarea tuturor datelor si informatiilor, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului constata ca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege, va proceda la valorificarea acestora initiind demersurile pentru aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare.


Capitolul VI - Audierea pesoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare, precum si consultarea documentatiei si inscrisurilor prezentate de aceasta


6.1. In conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, inainte de emiterea deciziei de angajare a raspunderii solidare, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal asigura persoanei pentru care urmeaza sa se angajeze raspunderea solidara conditiile necesare exercitarii dreptului de a fi ascultata, in vederea stabilirii situatiei de fapt.

6.2. In sensul prezentelor instructiuni, dreptul de a fi ascultat este reprezentat de dreptul persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare, de a consulta, la sediul organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, documentatia aflata in dosarul de angajare a raspunderii solidare, de a formula obiectiuni, de a face precizari si de a prezenta acestuia date si inscrisuri considerate utile in apararea sa.

6.3. La consultarea documentatiei, persoana pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare poate fi asistata de avocat, consultant sau persoana care o consiliaza pe aceasta. In baza unui mandat legal, persoana pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare poate fi reprezentata de persoana imputernicita.

6.4. Audierea persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare se realizeaza inainte de emiterea deciziei de angajare a raspunderii solidare.

6.5. Convocarea persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare, in vederea consultarii documentatiei aflate la dosar, se face prin notificare.

6.6. La stabilirea datei pentru consultarea documentatiei se are in vedere atat perioada de timp necesara comunicarii notificarii in cauza, cat si perioada de timp necesara persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare, de la data comunicarii, pentru a se prezenta la sediul organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal.

6.7. In situatia in care persoana pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare, din motive temeinic justificate, nu se poate prezenta la audiere la data stabilita, aceasta poate solicita amanarea audierii, comunicand acest fapt organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, in scris, cel tarziu pana la data stabilita initial pentru audiere. Data stabilita pentru audiere de catre persoana pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare trebuie sa fie intr-o zi lucratoare, in termen de cel mult 15 zile de la data fixata initial de catre organul fiscal cu competente in executarea silita.

6.8. In situatia unei pluralitati a persoanelor pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare, audierea acestora se face separat.

6.9. Organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal consemneaza intr-un proces-verbal continutul declaratiilor facute la audiere, facand mentiune despre inscrisurile prezentate in apararea persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare, in situatia in care ele exista inca din aceasta etapa. Procesul-verbal se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de 2 functionari publici dintre cei care realizeaza audierea si de catre persoana audiata sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz. Un exemplar se inmaneaza sub semnatura de primire persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare sau reprezentantului legal al acesteia, dupa caz, iar celalalt se pastreaza la dosarul cauzei.

6.10. Refuzul persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare sau al reprezentantului sau legal de a semna procesul-verbal de audiere nu reprezinta cauza de nulitate a acestuia. Refuzul se consemneaza, de catre functionarii pulbici participanti la audiere, in procesul-verbal in cauza.

6.11. Neprezentarea la audiere sau refuzul persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare sau al reprezentantului sau legal de a semna procesul-verbal de audiere nu intrerupe procedura de angajare a raspunderii solidare. In cazul neprezentarii la audiere, functionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a raspunderii solidare intocmeste o nota de constatare in care consemneaza acest fapt si care va fi verificata de catre seful compartimentului in cadrul caruia acesta isi desfasoara activitatea.

6.12. Observatiile si precizarile persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare pot fi prezentate organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal in scris, alaturi de orice alt inscris considerat util in apararea acesteia. Termenul de prezentare este de 30 de zile de la data consultarii documentatiei aflate la dosar, sub sanctiunea decaderii. Acest termen nu poate fi prorogat. Prezentarea obiectiunilor, precizarilor si inscrisurilor in apararea persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare se face prin depunere la registratura organului fiscal cu competente in executarea silita, posta sau fax.


Capitolul VII - Incetarea demersurilor realizate in scopul aplicarii procedurii de angajare a raspunderii solidare


7.1. In situatia in care, ulterior notificarii, din analiza datelor si informatiilor detinute ori a celor prezentate la audiere, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal constata ca masura angajarii raspunderii este inaplicabila persoanei in cauza, acesta va consemna situatia intr-un referat privind incetarea procedurii de angajare a raspunderii solidare.

7.2. Referatul se semneaza de intocmire de catre functionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a raspunderii solidare si de verificare de catre seful compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara acesta activitatea, fiind aprobat de catre conducatorul organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal. Despre aceasta masura va fi instiintata si persoana in cauza.

7.3. Demersurile realizate in scopul aplicarii procedurii de angajare a raspunderii solidare inceteaza si in cazul in care obligatiile fiscale ale debitorului principal au fost stinse prin una dintre modalitatile prevazute de lege.


Capitolul VIII - Aplicarea procedurii efective de angajare a raspunderii solidare. Emiterea deciziei de angajare a raspunderii solidare


8.1. Datele si informatiile care determina aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare se consemneaza intr-un referat privind oportunitatea declansarii procedurii de angajare a raspunderii solidare.

8.2. Referatul se semneaza de intocmire de catre functionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a raspunderii solidare si de catre seful compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara acesta activitatea, fiind avizat de catre conducatorul organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principl.

8.3. Dupa avizare, referatul sta la baza emiterii deciziei de angajare a raspunderii solidare.

8.4. Decizia de angajare a raspunderii solidare reprezinta titlu de creanta. Aceasta va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal;
b) data la care a fost emisa decizia;
c) datele de identificare ale debitorului principal;
d) datele de identificare ale persoanei raspunzatoare;
e) obiectul deciziei de angajare a raspunderii solidare, respectiv natura si cuantumul sumelor pentru care se angajeaza raspunderea;
f) enumerarea si scurta descriere a faptelor pe care se bazeaza aplicarea procedurii;
g) temeiul de drept al angajarii raspunderii;
h) motivarea deciziei, respectiv legatura de cauzalitate existenta intre faptele prezentate si dispozitiile legale care se aplica;
i) concluziile organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal referitoare la cele prezentate in apararea sa de catre persoana raspunzatoare, in cadrul audierii;
j) termenul de plata;
k) mentiunea asupra faptului ca, in situatia neachitarii la termenul prevazut a obligatiilor fiscale stabilite in sarcina persoanei raspunzatoare, aceasta va fi executata silit;
l) termenul legal de contestare si precizarea ca decizia poate fi contestata conform dispozitiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, iar ulterior la instanta competenta, conform dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, potrivit legii;
n) stampila organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal.

8.5. In cazul procedurilor aplicate in baza prevederilor art. 27 din Codul de procedura fiscala, mentiunea cu privire la sumele care reprezinta obiectul procedurii se face in sensul indicarii sumei pentru care se atrage raspunderea solidara.


Capitolul IX - Termenul de plata


In ceea ce priveste termenul acordat persoanei raspunzatoare pentru plata obligatiilor fiscale cuprinse in decizia de angajare a raspunderii solidare dispozitiile art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.


Capitolul X - Masuri asiguratorii


10.1. In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal cu competnete in executarea silita poate lua masuri asiguratorii in orice moment, atunci cand acestea sunt considerate necesare pentru a asigura stingerea creantelor fiscale.

10.2. In cadrul procedurii, deciziile de instituire a masurilor asiguratorii se emit in conformitate cu dispozitiile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.


Capitolul XI - Competenta de emitere si de comunicare a deciziei de angajare a raspunderii solidare


11.1. Decizia de angajare a raspunderii solidare se emite de catre organul fiscal cu competente in executare silita care administreaza debitorul principal.

11.2. In situatia in care, pentru recuperarea creantelor fiscale detinute fata de un debitor principal, procedura de angajare a raspunderii solidare se aplica concomitent unui numar de doua sau mai multe persoane raspunzatoare, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal emite cate o decizie de angajare a raspunderii pentru fiecare dintre acestea. In fiecare dintre deciziile emise se face mentiunea despre celelalte persoane raspunzatoare.

11.3. Decizia de angajare a raspunderii solidare se comunica potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala persoanei raspunzatoare de catre organul fiscal cu competente in executarea silita, emitent al acesteia.

11.4. In cazul in care persoana raspunzatoare nu este administrata la nivelul organului fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal emitent al deciziei de angajare a raspunderii, aceasta se transmite, dupa ce a devenit executorie, in conditiile dispozitiilor art. 137 din Codul de procedura fiscala, organului fiscal competent in aplicarea efectiva a masurilor de executare silita in scopul realizarii creantelor.


Capitolul XII - Termenul de contestare si competenta de solutionare a contestatiei la decizia de angajare a raspunderii solidare


12.1. Impotriva deciziei de angajare a raspunderii solidare se poate formula contestatie in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, sub sanctiunea decaderii. Dupa solutionarea contestatiei pe cale administrativa, o noua contestatie poate fi depusa la sediul instantei judecatoresti competente, in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.2. Competenta de solutionare a contestatiei formulate impotriva deciziei de angajare a raspunderii solidare apartine organului fiscal, respectiv directia generala regionala a finantelor publice ori Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, ca structura ierarhic superioara organului fiscal caruia ii revine competenta de administrare a debitorului principal, precum si Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, dupa caz, sub semnatura directorului general, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala. In cazul in care titlul de creanta reprezentat de Decizia de angajare a raspunderii solidare devine titlu executoriu, potrivit legii, acesta se contesta la instanta competenta.

12.3. La nivelul fiecarei directii generale regionale a finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti se constituie o comisie de analiza a solutionarii contestatiilor impotriva deciziilor de angajare a raspunderii solidare. Comisia este condusa de directorul general si din aceasta fac parte 5 persoane, dupa cum urmeaza:
a) directorul general al directiei generale regionale a finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - presedinte;
b) directorul executiv adjunct pe probleme de administrare a veniturilor statului - membru;
c) conducatorul organului fiscal caruia ii revine competenta de administrare a debitorului principal - membru;
d) un reprezentant al activitatii de metodologie si administrarea veniturilor statului, la nivel de sef de serviciu - membru;
e) un reprezentant al compartimentului juridic - membru.

12.4. In cazul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, comisia este condusa de catre directorul general si din aceasta fac parte 5 persoane, dupa cum urmeaza:
a) directorul general al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - presedinte;
b) directorul general adjunct pe probleme de administrare a veniturilor statului - membru;
c) 2 reprezentanti ai activitatii de metodologie si administrarea veniturilor statului, dintre care unul la nivel de sef de serviciu - membri;
d) un reprezentant al Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - membru.


Capitolul XIII - Incetarea procedurii de angajare a raspunderii solidare


Procedura de angajare a raspunderii solidare inceteaza in cazul in care s-au stins obligatiile fiscale pentru care a fost declansata angajarea raspunderii solidare, cand decizia de angajare a raspunderii solidare a fost anulata pe cale administrativa ca urmarea solutionarii contestatiei in acest sens ori actele administrative fiscale emise au fost anulate de catre instanta de judecata competenta.


Anexa nr. 2


ANTET*)

Dosar de executare nr. ............./..........

DECIZIE de angajare a raspunderii solidare in situatia atragerii raspunderii solidare prevazuta la art. 27 alin (1) lit. a), alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr. ......../Data .....................
Analizand situatia obligatiilor fiscala inregistrate de debitorul ..............................................., avand codul de identificare fiscala ....................... si domiciliul fiscal in localitatea ......................, sectorul/judetul ...................., str. ..................................... nr. ........, bloc .........., sc. ......, ap. ......, a rezultat ca acesta inregistreaza la data de ................... obligatii fiscale in suma de ............. lei^1), din care debite in suma de ................. lei si accesorii in suma de ............. lei.
Debitorul a fost declarat insolvabil cu/fara bunuri sau venituri urmaribile^2), prin Procesul-verbal de declarare a starii de insovabilitate nr. ........../................., emis de .................................**).
Debitorul a fost declarat insolvent prin Incheierea nr. ........./.................. a (instanta judecatoreasca) ..............................***)
Ca urmare a verificarilor efectuate asupra starii de fapt, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili/Unitatea Fiscala****) ....................................., in calitate de creditor bugetar, a constatat urmatoarele^3):
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
......................................................................................................................
Din cele sustinute de catre ........................................., la audiere, in data de ...................., in calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum si cu documentatia prezentata/inaintata in data de ....................., rezulta ca^4):
......................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Considerand indeplinite conditiile legale pentru angajarea raspunderii solidare, in temeiul prevederilor art. ..... alin. ......., lit. ..... din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE DECIDE:

Angajarea raspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. ........................................................, avand codul de identificare fiscala/codul numeric personal ................................ si domiciliul/domiciliul fiscal in localitatea .............................., sectorul/judetul ........................., str. ......................................... nr. ......, bloc. ......, sc. ....., ap. ......., in vederea realizarii, in tot/in parte, a creantelor fiscale mai sus mentionate, in limita sumei de .........................*****) lei.
In conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul inscris constituie titlu de creanta.
Potrivit art. 141 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.
In situatia in care suma stabilita in sarcina dumneavoastra nu va fi achitata in termenul prevazut de art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, repbulicata, cu modificarile sic ompletarile ulterioare, recuperarea acestei creante va fi realizata prin masuri de executare silita prevazute in actul normativ anterior invocat.
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, sub sanctiunea decaderii. Dupa solutionarea contestatiei pe cale administrativa, o noua contestatie poate fi depusa la sediul instantei judecatoresti competente, in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosuli administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere caracterul de solidaritate al raspunderii, va facem cunoscut ca, alaturi de^5):
1. .........................................^6), avand codul de identificare fiscala/codul numeric personal .......................... si domiciliul/domiciliul fiscal in localitatea ........................................., sectorul/judetul ............................, str. ....................................., nr. ......., bloc. ........, sc. ........, ap. ......., avand calitatea de ........................................... al debitorului ......................................., in perioada .............................., in limita sumei de .................. lei;
2. .........................................^6), avand codul de identificare fiscala/codul numeric personal .......................... si domiciliul/domiciliul fiscal in localitatea ........................................., sectorul/judetul ............................, str. ....................................., nr. ......., bloc. ........, sc. ........, ap. ......., avand calitatea de ........................................... al debitorului ......................................., in perioada .............................., in limita sumei de .................. lei;
3. .........................................^6), avand codul de identificare fiscala/codul numeric personal .......................... si domiciliul/domiciliul fiscal in localitatea ........................................., sectorul/judetul ............................, str. ....................................., nr. ......., bloc. ........, sc. ........, ap. ......., avand calitatea de ........................................... al debitorului ......................................., in perioada .............................., in limita sumei de .................. lei.

Conducatorul organului de executare
Numele si prenumele ........................
Semnatura
L.S.

Verificat
Sef compartiment
Functia ............................
Numele si prenumele .............................
Data .......................
Semnatura ......................

Intocmit
Functia ...............................
Numele si prenumele ......................
Data .........................
Semnatura .........................

______
*) Se va trece sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, denumirea si adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.
**) Se va completa in situatia in care dreprezinta conditie obligatorie in ceea ce priveste atragerea raspunderii solidare, potrivit legii.
***) Se va completa in situatia in care debitorul se afla in procedura insolventei, potrivit legii.
****) Administraatiile judetene ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, administratiile sectoarelor 1-6 ale finantelor publice.
*****) Se va indica suma pentru care se atrage raspunderea solidara.
1) Se vor indica sumele datorate de debitorul principal.
2) Se indica tipul de insolvabilitate in care se gaseste debitorul principal.
3) Se indica motivele de fapt, temeiul de drept si legaturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a raspunderii solidare. De asemenea, se indica perioadele de timp in care au fost inregistrate actiunile culpabile ale responsabilului.
4) Se mentioneaza amanuntit toate concluziile cu privire la cele prezentate in apararea sa de catre responsabil.
5) Se indica numele/denumirea responsabilului caruia ii este adresata decizia de angajare a raspunderii solidare.
6) Se indica numele/denumirea celorlalti responsabili in afara celui caruia ii este adresata decizia, daca este cazul.
______

1. Denumire: DECIZIE DE ANGAJARE A RASPUNDERII SOLIDARE
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tiparire: se editeaza in sistem informatic
4. Se utilizeaza in baza art. 27 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Se intocmeste in doua sau mai multe exemplare, in functie de numarul persoanelor raspunzatoare, de catre organul de executare
6. Circula cate un exemplar la fiecare persoana raspunzatoare
7. Se arhiveaza un exemplar la dosarul fiscal


Anexa nr. 3


ANTET*)

Dosar de executare nr. ................./.....................

DECIZIE de angajare a raspunderii solidare in situatia atragerii raspunderii solidare prevazuta la art. 27 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr. ........./Data .......................

Analizand situatia obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul ........................................, avand codul de identificare fiscala .................... si domiciliul fiscal in localitatea ......................, sectorul/judetul ........................., str. ......................................., nr. ......, bloc ......., sc. ......., ap. ......., a rezultat ca acesta inregistreaza la data de .................. obligatii fiscale in suma de ...................... lei^1), din care debite in suma de .................. lei si accesorii in suma de .................. lei.
Debitorul a fost declarat insolvent prin Incheierea nr. ............../................. a (instanta judectoreasca)**) ..........................................
Ca urmare a verificarilor efectuate asupra starii de fapt, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili/Unitatea Fiscala***) ...................................., in calitate de creditor bugetar, a constatat urmatoarele:^2)
............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................
Din cele sustinute de catre ................................................, la audiere, in data de ....................., in calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum si cu documentatia prezentata/inaintata in data de .............................., rezulta ca:^3)
..........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Considerand indeplinite conditiile legale pentru angajarea raspunderii solidare, in temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


SE DECIDE:
Angajarea raspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. ................................................................, avand cod de identificare fiscala/cod numeric personal ......................................... si domiciliul/domiciliul fiscal in localitatea ................................................., sectorul/judetul ......................................, str. ...................................................., nr. ......, bloc ......., sc. ......, ap. ......., in vederea realizarii, in tot/in parte, a creantelor fiscale mai sus mentionate, in limita sumei de ........................****) lei.
In conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul inscris constituie titlu de creanta.
Potrivit art. 141 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.
In situatia in care suma stabilita in sarcina dumneavoastra nu va fi achitata in termenul prevazut de art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, recuperarea acestei creante va fi realizata prin masuri de executare silita prevazute de actul normativ anterior invocat.
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, sub sanctiunea decaderii. Dupa solutionarea contestatiei pe cale administrativa, o noua contestatie poate fi depusa la sediul instantei judecatoresti competente, in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere caracterul de solidaritate al raspunderii, va facem cunoscut ca, alaturi de^4) ................................................, pentru obligatiile fiscale restante ale debitorului .................................................., mai raspund solidar urmatoarele persoane fizice/juridice:
1. ..........................................................................^5), avand codul de identificare fiscala/codul numeric personal ........................................ si domiciliul/domicilul fiscal in localitatea ................................., sectorul/judetul ..........................., str. ...................................................., nr. ......, bloc ........, sc. ......., ap. ......, avand calitatea de .................................................. al debitorului ................................................., in perioada ................................, in limita sumei de ...................... lei;
2. ..........................................................................^5), avand codul de identificare fiscala/codul numeric personal ........................................ si domiciliul/domicilul fiscal in localitatea ................................., sectorul/judetul ..........................., str. ...................................................., nr. ......, bloc ........, sc. ......., ap. ......, avand calitatea de .................................................. al debitorului ................................................., in perioada ................................, in limita sumei de ...................... lei;
3. ..........................................................................^5), avand codul de identificare fiscala/codul numeric personal ........................................ si domiciliul/domicilul fiscal in localitatea ................................., sectorul/judetul ..........................., str. ...................................................., nr. ......, bloc ........, sc. ......., ap. ......, avand calitatea de .................................................. al debitorului ................................................., in perioada ................................, in limita sumei de ...................... lei.

Conducatorul organului de executare
Numele si prenumele ......................
Semnatura
L.S.

Verificat
Sef compartiment
Functia .......................
Numele si prenumele .......................
Data ......................
Semnatura

Intocmit
Functia ............................
Numele si prenumele ....................
Data .......................
Semnatura

______
*) Se va trece sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, denumirea si adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ
**) Se va completa in situatia in care debitorul se afla in procedura insolventei, potrivit legii
***) Administratiile judetened ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, administratiile sectoarelor 1-6 ale finantelor publice
****) Se va indica suma pentru care se atrage raspunderea solidara
1) Se vor indica sumele datorate de catre debitorul principal
2) Se indica motivele de fapt, temeiul de drept si legaturile d ecauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a raspunderii solidare. De asemenea, se indica perioadele de timp in care au fost inregistrate actiunile culpabile ale responsabilului
3) Se mentioneaza amanuntit toate concluziile cu privire la cele prezentate in apararea sa de catre responsabil
4) Se indica numele/denumirea responsabilului careuia ii este adresata decizia de angajare a raspunderii solidare
5) Se indica numele/denumirea celorlalti responsabili in afara celui caruia ii este adresata decizia, daca este cazul
______

1. Denumire: DECIZIE DE ANGAJARE A RASPUNDERII SOLIDARE
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tiparire: se editeaza in sistem electronic
4. Se utilizeaza in baza art. 27 alin. (1) lit. b) si c) si art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Se intocmeste in doua sau mai multe exemplare, in functie de numarul persoanelor raspunzatoare, de catre organul de executare
6. Circula cate un exemplar la fiecare persoana raspunzatoare
7. Se arhiveaza un exemplar la dosarul fiscal