DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si InternelorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 31 mai 2010

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - MAI

Regulamentul de ordine interioara in directiile generale, directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor - MAI

In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Regulament de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si InternelorCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament stabileste normele de ordine interioara, principiile si regulile privind desfasurarea activitatilor structurilor organizatorice ale Aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare aparat central, precum si relatiile organizatorice dintre acestea, in scopul realizarii functiilor de previziune, planificare, organizare, coordonare si control, potrivit prevederilor Legale in vigoare.

Art. 2
(1) Structura organizatorica a aparatului central este stabilita prin hotarare a Guvernului.
(2) Unitatea organizatorica si functionala de baza in cadrul aparatului central este directia generala/directia.
(3) Directiile generale/directiile din componenta aparatului central, denumite in continuare directii generale/directii, au competenta, in domeniile lor de activitate, de a coordona, controla, indruma si raspunde de indeplinirea atributiilor ministerului, conform prevederilor actelor normative in vigoare.
(4) Dispunerea directiilor generale/directiilor si responsabilii privind ordinea interioara fac obiectul anexei care face parte integranta din prezentul regulament.

Art. 3
Domeniile de competenta ale directiilor generale/directiilor sunt prevazute in regulamentele de organizare si functionare proprii.

Art. 4
(1) Personalul directiilor generale/directiilor se compune din: functionari publici, functionari publici cu statut special — politisti, cadre militare in activitate si personal contractual.
(2) Personalul directiilor generale/directiilor se supune prevederilor legale care ii reglementeaza activitatea.

Art. 5
(1) Prezentul regulament se aplica tuturor categoriilor de personal din directiile generale/directii, precum si personalului delegat/detasat de la alte structuri, elevilor si studentilor care desfasoara activitati de practica in directiile generale/directii si, in partile care le privesc, tuturor persoanelor care au acces in incinta acestora.
(2) Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile actelor normative in vigoare.
(3) in aplicarea prezentului regulament, sefii unitatilor aparatului central pot emite dispozitii cu privire la organizarea si disciplina muncii.
(4) Prezentul regulament asigura cadrul general necesar elaborarii regulamentelor de Ordine interioara la nivelul Tuturor unitatilor ministerului.


Capitolul II - Principiile privind desfasurarea activitatilor in directiile generale/directii


Art. 6
(1) Pentru realizarea obiectivelor si atributiilor ce le revin, directiile generale/directiile coopereaza si angreneaza in acest proces institutiile si structurile aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare M.A.I.
(2) In acelasi scop, prevazut la alin. (1), directiile generale/directiile colaboreaza cu celelalte ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si cu autoritatile administratiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele si sindicatele, asociatiile si organizatiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice, in conditiile prevazute de lege.

Art. 7
Principiile care stau la baza activitatii directiilor generale/directiilor sunt:
a) legalitatea — in exercitarea atributiilor, personalul directiilor generale/directiilor este obligat sa respecte legea, precum si drepturile si libertatile constitutionale ale persoanelor;
b) nediscriminarea si echidistanta — in indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul directiilor generale/directiilor este obligat sa aplice prevederile legale in mod nediferentiat, fara discriminari pe considerente etnice, de nationalitate, rasa, religie, opinie politica, varsta, sex, orientare sexuala, avere, origine nationala sau sociala ori considerente de alta natura, decurgand din orice alta situatie, actionand cu impartialitate si intr-o maniera echitabila;
c) disponibilitatea — reprezinta obligatia personalului directiilor generale/directiilor de a actiona pentru solutionarea problemelor de serviciu repartizate de seful ierarhic, contribuind permanent la imbunatatirea calitatii si eficientei activitatii unitatii din care face parte;
d) prioritatea interesului public — in indeplinirea atributiilor functionale, personalul directiilor generale/directiilor este obligat sa respecte si sa promoveze atributul ce fundamenteaza activitatea ministerului, respectiv de a fi permanent in slujba cetateanului;
e) profesionalismul — obligatia personalului directiilor generale/directiilor de a cunoaste si a aplica corect si responsabil, in exercitarea atributiilor de serviciu, prevederile actelor normative in vigoare, cu incidenta asupra domeniilor in care isi desfasoara activitatea, precum si de a-si dezvolta in mod continuu, prin dobandire de cunostinte, abilitatile profesionale, in vederea obtinerii si mentinerii unui standard inalt de calitate a muncii specifice;
f) confidentialitatea — reprezinta obligatia personalului directiilor generale/directiilor de a garanta securitatea datelor si informatiilor obtinute in exercitarea autoritatii conferite de lege;
g) transparenta — activitatile desfasurate de unitatile aparatului central, in exercitarea atributiilor de serviciu, sunt publice, in limitele legii si implica informarea populatiei in raporturile stabilite cu societatea civila.


Capitolul III - Sistemul de relatii al unitatilor aparatului central


Art. 8
Principalele relatii la nivelul aparatului central sunt relatiile de autoritate, relatiile de cooperare/colaborare, relatiile publice si relatiile cu publicul.

Art. 9
Relatiile de autoritate, la nivelul aparatului central, pot fi ierarhice, functionale si de coordonare.

Art. 10
(1) Relatiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocita intre nivelurile ierarhice ale M.A.I., intre acesta si esaloanele subordonate, precum si intre functiile de conducere si cele de executie.
(2) Relatia ierarhica functioneaza, cu caracter temporar, si in situatia constituirii organelor colective de lucru, analiza si decizie.

Art. 11
(1) Autoritatea functionala reprezinta competenta acordata unei structuri/persoane de a dispune masuri obligatorii fata de celelalte structuri/persoane care concura la indeplinirea obiectivelor stabilite.
(2) Relatiile functionale se stabilesc intre doua sau mai multe unitati ale aparatului central sau intre directiile generale/directiile si institutiile si structurile aflate in subordinea/coordonarea M.A.I., dintre care una are asupra celeilalte/celorlalte autoritate functionala, derivata din domeniul de responsabilitate al acesteia.

Art. 12
(1) Relatiile de cooperare intraministeriala se stabilesc intre directiile generale/directii sau intre directiile generale/directiile si institutiile/structurile aflate in subordinea/coordonarea M.A.I.
(2) Relatiile de colaborare interinstitutionala/cu societatea civila se stabilesc, dupa caz, intre M.A.I. si celelalte ministere sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale si structurile asociative ale acestora, patronate si organizatii sindicale reprezentative, asociatii si organizatii neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice si fizice.

Art. 13
(1) Relatiile publice sunt gestionate, la nivelul aparatului central, de Directia informare si relatii publice si de structurile de informare si relatii publice din cadrul directiilor generale/directiilor, acolo unde acestea sunt constituite.
(2) Relatiile publice se realizeaza prin asigurarea de catre structurile prevazute la alin. (1) a relatiei cu mass-media, prin comunicarea interna, prin comunicarea cu cetatenii, prin comunicarea externa, prin comunicarea internationala, prin gestionarea crizelor mediatice si a imaginii publice a M.A.I.
(3) In situatiile in care reprezentantii mass-mediei solicita personalului M.A.I. care isi desfasoara activitatea in cadrul aparatului central precizari, declaratii, interviuri, acesta are obligatia de a-i indruma catre structura de specialitate, respectiv Directia informare si relatii publice sau, in functie de problematica abordata, catre structurile de informare si relatii publice din cadrul directiilor generale/directiilor, acolo unde acestea sunt constituite.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) ministrul, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general si secretarii generali adjuncti.
(5) Activitatea in domeniul relatiilor cu comunitatea presupune informarea oportuna si corecta, prin mass-media, a societatii civile cu privire la problemele care pot afecta viata, sanatatea si linistea sociala a populatiei, in scopul formarii unei atitudini preventive, dar si pentru intelegerea activitatii M.A.I. si intarirea cooperarii atat in situatii de normalitate sociala, cat si in situatii de criza.

Art. 14
(1) Organizarea si desfasurarea comunicarii interne revine sefilor unitatilor aparatului central si se realizeaza cu toate categoriile de personal, in conformitate cu obiectivele prioritare stabilite si cu nevoile de informare ale personalului. Comunicarea interna este o componenta a conducerii, avand drept scop informarea celor interesati asupra rezultatului deciziilor, realizand acordul executiei cu obiectivele si a rezultatelor cu planificarea.
(2) Comunicarea externa urmareste promovarea sistematica, prin presa scrisa si audiovizuala, a unor date si informatii publice referitoare la activitatea M.A.I.
(3) Comunicarea internationala are drept scop promovarea sistematica, prin presa scrisa si audiovizuala internationala, a datelor publice referitoare la activitatea M.A.I.

Art. 15
(1) Relatiile cu publicul, la nivelul conducerii M.A.I. si al directiilor generale/directiilor, asigura relationarea institutiei cu cetatenii si cu organizatiile legal constituite, prin activitati de primire, inregistrare, examinare si solutionare a petitiilor adresate conducerii ministerului, precum si prin organizarea activitatii de primire a cetatenilor in audienta.
(2) Activitatile mentionate la alin. (1) se realizeaza de Secretariatul General si de structurile de relatii cu publicul din cadrul directiilor generale/directiilor, acolo unde acestea sunt constituite.


Capitolul IV - Procesul managerial in cadrul aparatului central


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 16
(1) In sensul prezentului regulament, procesul managerial reprezinta ansamblul de activitati prin care sefii unitatilor aparatului central planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea subordonatilor lor, in scopul realizarii obiectivelor propuse, in conditii de eficienta si de responsabilitate profesionala.
(2) Functiile procesului managerial in directiile generale/directiile sunt:
a) planificarea, organizarea si conducerea activitatilor;
b) coordonarea structurii si stimularea personalului;
c) controlul activitatilor;
d) evidenta si urmarirea executarii ordinelor si dispozitiilor.

Sectiunea 2 - Planificarea, organizarea, coordonarea si evaluarea activitatilor directiilor generale/directiilor


Art. 17
(1) Planificarea, avand ca principale instrumente de cunoastere diagnoza si prognoza, reprezinta alegerea sarcinilor care trebuie indeplinite pentru realizarea obiectivelor propuse, prezentarea modului in care trebuie indeplinite sarcinile si precizarea momentului in care trebuie indeplinite.
(2) Etapele planificarii sunt:
a) identificarea si stabilirea obiectivelor;
b) formularea variantelor de actiune, pe baza rezultatelor diagnozelor si prognozelor;
c) stabilirea prioritatilor;
d) stabilirea etapelor actiunii planificate;
e) normarea actiunii corespunzator etapelor;
f) programarea actiunii;
g) alocarea resurselor.

Art. 18
(1) Stabilirea si structurarea activitatilor pentru indeplinirea obiectivelor/misiunilor de catre directiile generale/directii se concretizeaza in:
a) documente de planificare strategica:
 • Strategia nationala de ordine publica;
 • Strategia nationala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;
 • Planul strategic al M.A.I. si planurile strategice sectoriale, pentru domeniile gestionate de M.A.I.;
 • planurile de actiune anuale, pentru implementarea strategiilor, a Planului strategic al M.A.I., precum si a planurilor strategice sectoriale;
 • alte documente de planificare strategica nationale/sectoriale;
  b) documente de planificare operationala:
 • planurile anuale cu principalele activitati ale directiilor generale/directiilor, intocmite pe baza extraselor din Planul unic cu principalele activitati ale M.A.I.;
 • planurile semestriale de activitati ale directiilor generale/directiilor;
 • nota de sarcini lunare ale directiilor generale/directiilor;
 • alte documente de planificare operationala.
  (2) Structurile subordonate directiilor generale/directiilor si cele subordonate/in coordonarea M.A.I. isi organizeaza planificarea activitatilor, in functie de specificul fiecareia, prin metodologii proprii.

  Art. 19
  Planurile unice prevad, in mod expres, necesarul de fonduri pentru finantare, pe activitati si perioade de timp.

  Art. 20
  Planificarea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate se realizeaza in limita fondurilor alocate prin bugetul aprobat de catre ordonatorul principal de credite pentru directiile generale/directii, pe capitole de cheltuieli.

  Art. 21
  Organizarea si conducerea directiilor generale/directiilor sunt activitati coordonate, dupa caz, de ministrul administratiei si internelor, secretarii de stat sau secretarul general, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare.

  Art. 22
  Organizarea activitatilor presupune stabilirea nivelurilor ierarhice, responsabilitatilor si/sau sarcinilor fiecarei unitati a aparatului central.

  Art. 23
  Pentru eficientizarea sistemului informationaldecizional, cresterea operativitatii in indeplinirea atributiilor si sarcinilor curente, evitarea omisiunilor si/sau distorsionarii deciziilor ori perturbarii fluxului de transmitere a datelor si informatiilor, se respecta nivelurile ierarhice.

  Art. 24
  Activitatile si sarcinile ce revin directiilor generale/directiilor se stabilesc corespunzator functiilor si nivelurilor ierarhice si se materializeaza in:
  a) ordine si instructiuni ale ministrului administratiei si internelor, care pot avea caracter normativ sau individual;
  b) dispozitii ale secretarilor de stat/secretarului general, necesare indeplinirii atributiilor in domeniile de competenta;
  c) ordin de zi pe M.A.I., emis de Secretariatul General, cu privire la organizarea si desfasurarea activitatilor la nivelul ministerului;
  d) dispozitia zilnica a sefului unitatii aparatului central, document emis de catre fiecare director general/director, pentru directia generala/directia coordonata, cu privire la organizarea si desfasurarea activitatilor curente in unitate, potrivit actelor normative interne in domeniu;
  e) dispozitiile sefilor unitatilor aparatului central, necesare reglementarii unor activitati punctuale in cadrul acestora, obligatorii pentru personalul din subordine;
  f) dispozitiile sefilor unitatilor aparatului central, transmise celorlalte directii generale/directii si institutiilor/structurilor aflate in subordinea/coordonarea M.A.I., necesare reglementarii activitatilor din domeniile de munca specifice, emise in temeiul actelor normative in vigoare.

  Art. 25
  (1) Activitatile planificate, in a caror rezolvare sunt implicate mai multe directii generale/directii, se organizeaza de catre seful unitatii aparatului central cu competente in domeniul respectiv, denumita in continuare directie titulara, si sunt coordonate, dupa caz, de secretarul general, de secretarul de stat care coordoneaza directia titulara sau de persoana desemnata de acesta.
  (2) Directia titulara poate colabora si cu alte directii generale/directii, daca este atins domeniul de activitate al acestora, cu informarea din timp a unitatilor respective.
  (3) Directiile generale/directiile solicitate contribuie la activitatea initiata de directia titulara si preiau din responsabilitatile acesteia, potrivit competentelor pe care le au in domeniul respectiv.
  (4) Desfasurarea activitatilor neplanificate, in a caror rezolvare sunt implicate mai multe directii generale/directii, se asigura prin grija directorului general/directorului directiei titulare si sub coordonarea, dupa caz, a secretarului general, respectiv a secretarului de stat care coordoneaza directia titulara.

  Art. 26
  (1) Coordonarea indeplinirii sarcinilor se executa de catre sefii unitatilor aparatului central implicate, prin informare reciproca.
  (2) Informarea reciproca si colaborarea dintre directiile generale/directii se desfasoara, in principal, prin:
  a) discutii/convorbiri/consultari;
  b) stabilirea procedurilor de lucru si a colectivelor;
  c) schimb de materiale/documente/informatii si date;
  d) clarificarea/eliminarea punctelor de vedere divergente;
  e) analiza rezultatelor partiale si finale.

  Art. 27
  (1) Pentru problemele ample, a caror solutionare necesita o colaborare intensa intre mai multi specialisti ai unor domenii, pot fi constituite temporar grupuri de lucru pe domenii de activitate, programe sau proiecte.
  (2) Constituirea grupului de lucru nu afecteaza responsabilitatea directiilor generale/directiilor, in ceea ce priveste atributiile ce le revin.

  Art. 28
  (1) La constituirea unui grup de lucru se stabilesc: denumirea, compunerea, mandatul, autoritatea si competentele, persoana desemnata coordonator, tipul relatiilor de lucru, modul de lucru, durata de functionare, locul de desfasurare a activitatii, organul de conducere si coordonare, finalitatea activitatii.
  (2) In compunerea grupurilor de lucru trebuie sa se regaseasca personal a carui competenta face obiectul solutionarii problemei, desemnat de catre sefii unitatilor aparatului central.
  (3) Personalul desemnat trebuie sa aiba competenta si experienta necesare pentru rezolvarea problemei stabilite si sa poata gestiona date si informatii specifice.
  (4) Conducerea grupului de lucru revine unei persoane din cadrul directiei titulare.

  Art. 29
  La fiecare directie generala/directie, organizarea, coordonarea activitatilor si analiza eficientei indeplinirii sarcinilor se realizeaza dupa cum urmeaza:
  a) sefii unitatilor aparatului central organizeaza saptamanal, impreuna cu adjunctii, activitatea pentru intervalul urmator, in cadrul sedintelor de lucru. Problemele dezbatute si masurile stabilite in aceste sedinte se pot consemna in Registrul cu procese-verbale ale sedintelor de lucru, de regula prin grija structurii de secretariat a unitatii;
  b) sefii serviciilor si birourilor din cadrul directiilor generale/directiilor isi organizeaza activitatea pentru propria structura, saptamanal, de regula dupa stabilirea prioritatilor de catre seful ierarhic;
  c) activitatile individuale se organizeaza, zilnic, la inceputul programului, pentru ziua curenta, sau la sfarsitul programului, pentru ziua urmatoare;
  d) directiile generale/directiile care organizeaza si desfasoara inspectii si controale, precum si alte actiuni complexe, care angajeaza mai multe forte, isi detaliaza activitatile, de regula, in ultima saptamana a fiecarei luni, pentru luna urmatoare.

  Art. 30
  (1) Comisiile pe domenii de activitate se constituie la ordinul si cu aprobarea ministrului administratiei si internelor sau a inlocuitorului legal al acestuia si functioneaza pe baza ordinelor acestuia.
  (2) Comisiile se constituie numai pentru rezolvarea problemelor deosebit de importante si complexe, care excedeaza competentelor/atributiilor unei directii generale/directii.

  Art. 31
  Constituirea comisiilor se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
  a) problematica sa fie limitata temporar si corespunzator din punctul de vedere al complexitatii, astfel incat sa se evite depasirea competentelor membrilor comisiei;
  b) selectia specialistilor sa vizeze, dupa caz, si cuprinderea domeniilor conexe celui in a carui sfera se afla problema de rezolvat;
  c) eliberarea, totala sau partiala, a membrilor comisiei de obligatiile de serviciu curente sau cel putin acordarea de prioritate colaborarii in cadrul comisiei, fata de celelalte activitati;
  d) participarea fiecarui membru la rezolvarea problemelor in ansamblu;
  e) obligatia tuturor directiilor generale/directiilor de a sprijini activitatea comisiei, prin punerea la dispozitie a documentelor si datelor solicitate;
  f) obligatia presedintelui comisiei de a prezenta rezultatele, nemijlocit, conducerii M.A.I.;
  g) asigurarea spatiilor de lucru si a sprijinului logistic necesar.

  Art. 32
  Verificarea semestriala si anuala a pregatirii continue a personalului din directiile generale/directii, precum si evidenta rezultatelor se desfasoara/se tine potrivit prevederilor legale in vigoare.

  Art. 33
  Evaluarea rezultatelor activitatilor desfasurate de directiile generale/directii se realizeaza, pe niveluri ierarhice si pe domenii de responsabilitate, anual si semestrial, prin verificare, control, analize, comparatii si observare personala.

  Art. 34
  (1) Bilantul anual al M.A.I. este precedat de bilanturile anuale ale directiilor generale/directiilor, institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea ministerului.
  (2) Bilanturile anuale ale directiilor generale/directiilor, desfasurate de regula in luna ianuarie, sunt precedate de bilanturile institutiilor si structurilor aflate in subordinea/ coordonarea M.A.I., care se desfasoara, de asemenea, anual.

  Sectiunea 3 - Conducerea si mecanismul decizional in directiile generale/directii


  Art. 35
  (1) Conducerea M.A.I. se exercita de catre ministru.
  (2) In absenta ministrului administratiei si internelor, conducerea ministerului se exercita de catre persoana desemnata prin ordin al acestuia.
  (3) Ministrul administratiei si internelor raspunde de intreaga activitate a M.A.I. in fata Guvernului, precum si, in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului, si reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
  (4) Secretarii de stat si secretarul general raspund de organizarea si conducerea activitatii structurilor coordonate, potrivit atributiilor si competentelor stabilite prin actele normative in vigoare.

  Art. 36
  Directiile generale/directiile coordoneaza, controleaza si monitorizeaza, potrivit competentelor in domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de catre directiile generale/directii si institutiile/structurile aflate in coordonarea/subordonarea M.A.I.

  Art. 37
  (1) In sensul prezentului ordin, conducerea reprezinta ansamblul activitatilor prin care persoanele cu functii de conducere asigura coordonarea activitatii personalului subordonat, in sensul si cu scopul realizarii obiectivelor stabilite la nivelul organizatiei.
  (2) Cerintele conducerii constau in: cunoasterea situatiei existente in domeniul de competenta; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor si mijloacelor optime de actiune; identificarea modalitatilor optime de motivare a personalului.
  (3) Metoda de conducere este maniera prin care persoanele cu functii de conducere desfasoara procesul de conducere, transformand, prin decizii, informatiile in actiuni, in scopul cresterii eficientei/operativitatii actiunilor, in vederea indeplinirii atributiilor din competenta.

  Art. 38
  Decizia sefului ierarhic, ca esenta a atributului de conducere, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa fie legala;
  b) sa fie emisa in baza unei autoritati institutionale;
  c) sa fie emisa in timp optim;
  d) sa asigure conditiile care fac posibila executarea ei.

  Art. 39
  (1) Fundamentarea deciziilor conducerii ministerului se realizeaza de catre sefii unitatilor aparatului central, potrivit competentelor si domeniilor de responsabilitate.
  (2) In functie de problematica abordata, procesul de fundamentare a deciziilor presupune si consultarea institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea M.A.I., a ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritatilor administratiei publice locale, a structurilor asociative ale acestora, a patronatelor si organizatiilor sindicale reprezentative, a asociatiilor si organizatiilor neguvernamentale, a altor persoane juridice, precum si a persoanelor fizice, in conditiile prevazute de lege.

  Art. 40
  Fundamentarea deciziilor sefilor unitatilor aparatului central se realizeaza de catre adjunctii acestora, sefii de servicii/birouri, subordonati, precum si de catre grupurile de lucru anume desemnate, potrivit competentelor si domeniilor de responsabilitate.

  Art. 41
  Persoanele cu functii de conducere pot atribui temporar, prin delegare de competenta, indeplinirea atributiilor ce le revin unor persoane subordonate ierarhic.

  Art. 42
  Controlul indeplinirii prevederilor prezentului regulament se realizeaza, dupa caz, de catre persoanele cu functii de conducere, fiecare pentru componenta pe care o coordoneaza, respectiv de catre structurile cu atributii si competente de control, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

  Sectiunea 4 - Evidenta, pastrarea si manipularea ordinelor si dispozitiilor cu caracter normativ sau individual, precum si a protocoalelor de cooperare/colaborare interministeriala in directiile generale/directii


  Art. 43
  (1) La nivelul fiecarei unitati a aparatului central se constituie registre pe suport hartie si/sau registre electronice, ce au drept scop urmarirea etapelor de elaborare, difuzare si raportare a punerii in aplicare a prevederilor ordinelor si dispozitiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administratiei si internelor.
  (2) Evidenta ordinelor si dispozitiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administratiei si internelor se realizeaza de Directia juridica, iar pastrarea si manipularea acestora se realizeaza prin:
  a) compartimentele registratura, secretariat — planificare/ similare din cadrul directiilor generale/directiilor, pentru cele adresate acestora;
  b) birourile documente clasificate/similare sau printr-un ofiter anume desemnat, pentru cele adresate sefilor unitatilor aparatului central.
  (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), evidenta ordinelor si dispozitiilor de gestiune a resurselor umane se realizeaza de Directia generala resurse umane, iar a ordinelor pe linie de management organizatoric se realizeaza de Directia generala management operational.
  (4) Evidenta dispozitiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizeaza, pentru fiecare secretar de stat sau pentru secretarul general, printr-un registru unic, instituit in acest scop, dupa caz, la cabinetul demnitarului/inaltului functionar public sau la o directie generala/directie desemnata dintre cele aflate in coordonarea acestuia.
  (5) Evidenta dispozitiilor comune ale secretarilor de stat/secretarului general se realizeaza prin registrul unic instituit la cabinetul demnitarului/inaltului functionar public in a carui subordine se afla directia generala/directia initiatoare.
  (6) Difuzarea dispozitiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizeaza de catre structura initiatoare sau de catre structura nominalizata, in continut, in acest scop.
  (7) Protocoalele de colaborare interministeriala se pastreaza la directiile generale/directiile initiatoare, iar un exemplar la Directia juridica.
  (8) Evidenta acordurilor colective si a contractelor colective de munca incheiate la nivelul M.A.I. se realizeaza de Directia juridica.


  Capitolul V - Desfasurarea activitatilor in directiile generale/directii


  Sectiunea 1 - Programul de lucru


  Art. 44
  (1) Programul de lucru in directiile generale/directii se organizeaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 703/2009 privind stabilirea programului de lucru in Ministerul Administratiei si Internelor.
  (2) In directiile generale/directiile in care programul de lucru nu poate fi desfasurat in intervalul 8,00—16,00, conform Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 703/2009, acesta este organizat, prin dispozitia directorilor generali/directorilor directiilor generale respective, cu consultarea, dupa caz, a Corpului National al Politistilor si a altor asociatii profesionale legal constituite, precum si a organizatiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
  (3) Prin exceptie, pentru desfasurarea unor activitati temporare cu caracter specific, sefii unitatilor aparatului central pot organiza, fara consultarea asociatiilor cu caracter profesional si a organizatiilor sindicale reprezentative, programul de lucru in alt interval orar, cu obligatia de a asigura corespunzator compensarea cu timp liber.
  (4) Programul de lucru al compartimentelor care desfasoara activitati cu publicul se stabileste de catre seful unitatii aparatului central, in raport cu amploarea activitatii, asigurandu-se personalului respectarea programului de lucru legal si repartizarea corespunzatoare a volumului de munca.
  (5) Programul de lucru al personalului care executa serviciu operativ 24 din 24 de ore in Centrul operational de comanda din cadrul Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica se stabileste prin dispozitie a directorului general al Directiei generale management operational.
  (6) Programul de lucru al personalului care executa serviciu operativ 24 din 24 de ore in cadrul Centrului national SIS si al Statiei operative centrale pentru comunicatii si tehnologia informatiei se stabileste prin dispozitie a directorului general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

  Art. 45
  (1) In situatii de protectie civila, tulburari de amploare ale ordinii si sigurantei publice ori alte asemenea evenimente, la instituirea starii de urgenta sau a starii de asediu, la declararea mobilizarii si la razboi, la alarmarea unitatii, personalul directiilor generale/directiilor din categoria functionarilor publici cu statut special — politisti si a cadrelor militare, aflat in Garnizoana Bucuresti, este obligat, potrivit prevederilor legale in vigoare, sa se prezinte de indata la unitatea din care face parte.
  (2) In cazul producerii vreuneia dintre situatiile prevazute la alin. (1), functionarii publici cu statut special — politisti si cadrele militare din directiile generale/directii, din categoriile prevazute la alin. (1), care se afla intr-o alta localitate, se prezinta in cel mai scurt timp la cea mai apropiata unitate a M.A.I. si iau legatura cu directia generala/directia din care face parte.
  (3) In cazul producerii vreuneia dintre situatiile prevazute la alin. (1), functionarii publici cu statut special — politisti si cadrele militare din directiile generale/directiile care se afla in strainatate se supun regulilor stabilite in cadrul misiunii internationale respective.
  (4) In situatiile prevazute la alin. (1), functionarii publici si personalul contractual din directiile generale/directii actioneaza potrivit atributiilor stabilite de legislatia in vigoare si in baza planurilor de crestere a capacitatii operationale/interventie/ alertare/anuntare, dupa caz, elaborate la nivelul fiecarei unitati a aparatului central.

  Art. 46
  (1) Seful unitatii aparatului central poate dispune reducerea programului de lucru in perioadele cu temperaturi extreme si in alte conditii prevazute de actele normative in vigoare.
  (2) Programul de lucru pentru personalul directiilor generale/directiilor, detasat in afara M.A.I., se stabileste de catre seful structurii unde acesta este detasat.
  (3) Personalul directiilor generale/directiilor delegat isi desfasoara activitatea conform programului de lucru al structurii la care este delegat.

  Art. 47
  (1) In situatii neprevazute, care impun desfasurarea de activitati peste durata programului de lucru, seful unitatii aparatului central poate dispune in scris, cu justificarea temeinica a hotararii sale si in conditiile prevazute de prevederile legale in vigoare, efectuarea de ore suplimentare.
  (2) Sarcinile care presupun desfasurarea de activitati dupa incheierea programului de lucru si cele care necesita chemarea personalului directiilor generale/directiilor la serviciu, de la domiciliu, din timpul liber al acestuia, se indeplinesc in conditiile alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (3).

  Art. 48
  (1) Orele de serviciu prestate de personalul directiilor generale/directiilor peste durata programului de lucru se considera ore suplimentare si se platesc sau se compenseaza cu timp liber corespunzator, conform dispozitiilor legale in vigoare.
  (2) Orele de serviciu prestate de personalul directiilor generale/directiilor in zilele libere sau pe timpul sarbatorilor legale stabilite potrivit legii se considera ore suplimentare si se platesc sau se compenseaza cu timp liber corespunzator, conform dispozitiilor legale in vigoare.

  Art. 49
  (1) Personalul directiilor generale/directiilor care, din motive intemeiate, intarzie sau absenteaza de la serviciu este obligat sa anunte imediat seful nemijlocit.
  (2) Personalul directiilor generale/directiilor poate parasi locul de munca, in timpul programului, in situatii temeinic justificate, numai cu acordul sefului nemijlocit, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

  Art. 50
  (1) Pentru personalul directiilor generale/directiilor care desfasoara activitatea in schimburi, precum si pentru cei care desfasoara activitati operative se asigura, in cursul unei luni, cel putin un repaus saptamanal, sambata si duminica, in zile consecutive.
  (2) Personalul directiilor generale/directiilor aflat in timpul liber, dupa efectuarea serviciului nu participa la executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare, la activitatile de pregatire fizica, la analize profesionale sau la orice alte activitati, exceptand situatiile in care neparticiparea la aceste activitati ar face imposibila evaluarea acestuia.
  (3) Pentru participarea la astfel de activitati din timpul liber, personalului directiilor generale/directiilor i se acorda compensarea in mod corespunzator, cu timp liber sau cu plata orelor suplimentare.
  (4) Munca de noapte se presteaza de catre personalul directiilor generale/directiilor, in limitele si cu acordarea drepturilor compensatorii prevazute de lege.

  Art. 51
  Orele efectuate in scopul asigurarii serviciului de permanenta se compenseaza prin acordarea de timp liber corespunzator, in zilele imediat urmatoare, iar cand nu este posibil, seful unitatii aparatului central, pe baza unei planificari, acorda zilele de recuperare in urmatoarele 60 de zile lucratoare.

  Sectiunea 2 - Reguli privind asigurarea spatiilor directiilor generale/directiilor, in afara programului de lucru


  Art. 52
  (1) La terminarea programului de lucru, usile incaperilor se incuie, iar in conditiile in care se detin documente clasificate, usile se incuie si se sigileaza.
  (2) Un rand de chei de la usile incaperilor se pastreaza la panoul instalat, dupa caz, fie in camera ofiterului de serviciu pe unitate, fie in anticamera cabinetului sefului unitatii aparatului central.
  (3) Un rand de chei de la fisetele personalului unitatii aparatului central se pastreaza in fisetul sefului de serviciu/birou, iar un rand de chei de la fisetele sefilor de serviciu/birou se pastreaza la ofiterul de serviciu pe unitate, dupa caz.
  (4) Un rand de chei de la incaperile din care se asigura serviciul de permanenta de la fiecare directie generala/directie se pastreaza la ofiterul de serviciu principal pe M.A.I., in cutie sigilata. Ridicarea acestor chei se consemneaza intr-un registru destinat acestui scop.
  (5) Un rand de chei de la usile de acces la subsolurile si terasele sediilor aparatului central se pastreaza, in cutie sigilata, dupa caz, la subunitatea de jandarmi sau la personalul specializat care asigura paza si protectia sediilor. Ridicarea acestor chei se consemneaza intr-un registru destinat acestui scop.
  (6) Un rand de chei de la cabinetele demnitarilor si de la salile de sedinte se pastreaza la ofiterul de serviciu principal pe M.A.I., in cutie sigilata.

  Art. 53
  (1) Deschiderea fisetelor personalului unitatii aparatului central, respectiv a sefilor de servicii/birouri, in lipsa acestora, se realizeaza de catre o comisie numita de seful unitatii aparatului central sau de inlocuitorul acestuia si se evidentiaza prin incheierea unui proces-verbal. Procesul-verbal se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inainteaza compartimentului secretariat din cadrul unitatii aparatului central, pentru luarea acestuia in evidenta, iar celalalt este lasat in fisetul care a fost deschis.
  (2) In directiile generale/directiile in care este instituit serviciul de zi pe unitate, deschiderea fisetului se consemneaza si de catre ofiterul de serviciu pe unitate, in procesul-verbal de predare-primire a serviciului de zi pe unitate.

  Art. 54
  (1) In afara orelor de program, accesul in spatiile directiilor generale/directiilor se face numai cu aprobarea conducerii unitatii aparatului central respective sau, dupa caz, dupa anuntarea ofiterului de serviciu pe unitate/minister si consemnarea in registrul de evidenta a intrarilor/iesirilor in/din directia generala/directie, in afara programului de lucru, de catre personalul care asigura serviciul de permanenta pe unitate.
  (2) In situatia semnalarii accesului nepermis in spatiile directiilor generale/directiilor, in afara orelor de program, persoana care asigura serviciul de permanenta pe unitate/ofiterul de serviciu principal pe M.A.I. dispune masurile necesare ce se impun in astfel de situatii, potrivit competentelor.
  (3) Nicio persoana fizica sau reprezentantii altor autoritati nu poate/pot patrunde in incaperile din sediile aparatului central, sub niciun motiv, in afara orelor de program, fara acordul prealabil al ministrului administratiei si internelor/persoanei desemnate la conducerea ministerului, in conformitate cu dispozitiile legale.
  (4) In cazul producerii unor situatii de urgenta — incendii, inundatii, cutremure, epidemii, in afara orelor de program, persoana care asigura serviciul de permanenta pe unitate/ofiterul de serviciu principal pe M.A.I. ia masuri pentru realizarea interventiei in situatii de urgenta potrivit prevederilor art. 72 alin. (5).

  Sectiunea 3 - Modul de promovare si de transmitere a documentelor la nivelul aparatului central


  Art. 55
  (1) Primirea, evidenta, trierea, repartizarea, urmarirea solutionarii, multiplicarea, manipularea, selectionarea, pastrarea si arhivarea documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizeaza de Secretariatul General, iar la nivelul directiilor generale/directiilor, de serviciile/birourile de profil.
  (2) Forma si modul de promovare si transmitere a documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

  Art. 56
  Atunci cand documentele adresate conducerii M.A.I. contin informatii clasificate, activitatea prevazuta la art. 55 se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind protectia informatiilor clasificate.

  Art. 57
  (1) Transmiterea urgenta, utilizand mijloace tehnice de comunicatii, a unor documente intre directiile generale/directii sau catre alte structuri M.A.I. se realizeaza si prin Statia operativa centrala pentru comunicatii si legaturi cifrate din cadrul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.
  (2) Transmiterea documentelor, prin personalul din cadrul secretariatelor/cabinetelor proprii sau din structura de securitate a unitatii aparatului central, se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind transportul corespondentei.
  (3) Documentele pot fi prezentate, pentru transmitere, atat in forma tiparita, cat si in format electronic.

  Sectiunea 4 - Desfasurarea audientelor


  Art. 58
  (1) Pentru probleme personale, care nu pot fi solutionate la nivelul unitatii aparatului central din care face parte, personalul M.A.I. poate solicita, prin cerere scrisa/raport scris, pe cale ierarhica, inscrierea in audienta, dupa caz, la ministrul administratiei si internelor, la secretarul general sau la secretarii de stat care coordoneaza directia generala/directia respectiva.
  (2) Primirea in audienta prevazuta la alin. (1) se planifica prin Secretariatul General.
  (3) Conducerea M.A.I. acorda audiente si personalului din afara directiilor generale/directiilor, precum si persoanelor care nu fac parte din personalul ministerului, pe baza planificarii realizate de Serviciul relatii cu publicul din cadrul Secretariatului General.
  (4) Primirea cetatenilor in audienta la conducerea M.A.I. se face in zilele lucratoare ale saptamanii si la orele stabilite pentru aceste activitati, prin Secretariatul General ori prin cabinetele persoanelor carora le sunt adresate petitiile.
  (5) Primirea in audienta la sefii unitatilor aparatului central se solicita prin serviciile/birourile secretariat din cadrul acestora sau prin compartimentele de relatii cu publicul, acolo unde acestea sunt constituite.

  Art. 59
  Persoanele din afara directiilor generale/directiilor planificate a fi primite in audienta trebuie insotite permanent de personal anume desemnat la persoana pentru care s-a dat aprobarea, precum si de la aceasta pana la iesirea din obiectiv.

  Art. 60
  Programul pentru primirea in audienta la conducerea M.A.I. se afiseaza la sediul Serviciului relatii cu publicul din cadrul Secretariatului General, iar pentru primirea in audienta la conducerea directiilor generale/directiilor, acesta se afiseaza fie la sediul compartimentelor de secretariat din cadrul acestora, fie la cel al compartimentelor de relatii cu publicul, la directiile generale/directiile unde acestea sunt constituite.

  Sectiunea 5 - Portul tinutei


  Art. 61
  (1) In sediile directiilor generale/directiilor, in timpul programului de lucru, politistii si cadrele militare isi desfasoara activitatea in uniforma sau in tinuta civila, in conditiile stabilite prin reglementarile interne in vigoare.
  (2) Tinuta functionarilor publici si a personalului contractual trebuie sa fie decenta.

  Art. 62
  La activitatile de protocol si la festivitati, tinuta se stabileste de catre persoana care conduce activitatea si care are in responsabilitate si organizarea evenimentului.

  Sectiunea 6 - Concedii si invoiri


  Art. 63
  Acordarea concediilor si invoirilor personalului directiilor generale/directiilor se realizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

  Art. 64
  (1) La plecarea in concediul de odihna/ suplimentar, pe baza planificarii aprobate de conducerea directiei generale/directiei, structura de secretariat a fiecarei directii generale/directii elibereaza, numai pentru politisti si cadre militare, pe baza cererii/raportului acestora, ordin de serviciu.
  (2) In cererea/raportul prevazuta/prevazut la alin. (1), care se avizeaza de catre seful nemijlocit al solicitantului si se aproba de catre adjunctul sefului unitatii aparatului central, politistii si cadrele militare sunt obligati sa prezinte situatia lucrarilor ramase nesolutionate, in vederea redistribuirii acestora.
  (3) Pentru celelalte categorii de personal, plecarea in concediu se realizeaza, potrivit planificarii aprobate de conducerea directiei generale/directiei, pe baza de cerere, avizata de catre seful nemijlocit al solicitantului si aprobata de catre adjunctul sefului unitatii aparatului central, iar sarcinile de serviciu se redistribuie.
  (4) In cazul in care o anumita situatie determina plecarea in concediu in afara planificarii, angajatul mentioneaza aceasta in raport/cerere.

  Art. 65
  (1) Situatiile cu prezenta si raspandirile personalului se pastreaza la structura de secretariat/similara a fiecarei unitati a aparatului central, iar miscarile zilnice ale personalului, astfel cum sunt definite in reglementarile interne in vigoare, se consemneaza in dispozitia zilnica a sefului unitatii aparatului central.
  (2) Invoirile pentru mai mult de o zi de lucru se aproba de seful unitatii aparatului central si se consemneaza in dispozitia zilnica a sefului unitatii aparatului central.

  Art. 66
  La nivelul fiecarei unitati a aparatului central se tine evidenta lunara si anuala a concediilor si invoirilor acordate personalului, respectiv a zilelor de misiune efectuate.


  Capitolul VI - Serviciul de permanenta, accesul, paza si interventia in directiile generale/directii


  Sectiunea 1 - Serviciul de permanenta, accesul si paza in directiile generale/directii


  Art. 67
  Serviciul de permanenta si accesul persoanelor in directiile generale/directii se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor legale in vigoare.

  Art. 68
  (1) Directia generala resurse umane asigura gestionarea documentelor de legitimare a personalului directiilor generale/directiilor.
  (2) Directia generala management operational coordoneaza activitatea personalului care asigura paza, accesul, supravegherea video si interventia la sediul central al M.A.I. si asigura sprijin in aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative care reglementeaza instituirea, organizarea si executarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor la celelalte sedii ale aparatului central.
  (3) Cartelele individuale de acces in sediul central al M.A.I. se elibereaza prin grija personalului care deserveste dispeceratul de supraveghere-monitorizare video al M.A.I., in baza solicitarilor directiilor generale/directiilor interesate, cu avizul Directiei generale management operational.

  Art. 69
  (1) Accesul autovehiculelor in perimetrul pazit al sediilor directiilor generale/directiilor se realizeaza pe baza permiselor de acces, iar in cel delimitat cu bariere, cu cartelele magnetice de acces.
  (2) Permisele de acces auto in sediul central al aparatului central se elibereaza de Directia generala management operational, iar tiparirea acestora se realizeaza prin grija Directiei economico-administrative.
  (3) Cartelele magnetice de acces auto in zona controlata/protejata a imobilului din Piata Revolutiei nr. 1A se elibereaza de Directia generala management operational directiilor generale/directiilor interesate, iar asigurarea acestora se realizeaza prin grija Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.
  (4) Pentru celelalte sedii ale aparatului central, asigurarea cartelelor individuale de acces si a permiselor/cartelelor magnetice de acces auto se realizeaza prin grija sefilor directiilor generale/directiilor respective.

  Art. 70
  In toate cazurile, regulile de acces/traseele in spatiile ce apartin directiilor generale/directiilor se stabilesc prin dispozitie a directorului general/directorului fiecarei unitati a aparatului central.

  Art. 71
  Paza si protectia sediilor directiilor generale/directiilor se asigura, in functie de nivelul de risc la care este incadrat fiecare sediu, cu efective de jandarmi, cu personal calificat, angajat al unitatii aparatului central beneficiare, sau cu personal al societatilor specializate de paza, in conformitate cu actele normative in vigoare si reglementarile proprii.

  Sectiunea 2 - Asigurarea interventiei in sediile directiilor generale/directiilor


  Art. 72
  (1) Interventia in prima urgenta, in cazul aparitiei unor situatii de risc, se realizeaza, dupa caz, fie de catre efectivele stabilite din cadrul subunitatii de jandarmi — la sediile aparatului central unde paza si protectia se asigura cu efective de jandarmi, fie de catre personalul desemnat din cadrul societatii de paza si protectie — la sediul/sediile unde paza si protectia se asigura de catre o societate specializata in domeniu.
  (2) Interventia pentru restabilirea ordinii publice, in situatia tulburarii acesteia, se asigura de Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.
  (3) Interventia antiterorista se executa de Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei, iar interventia contraterorista se executa de Brigada Antiterorista a Serviciului Roman de Informatii.
  (4) Interventia pentru stingerea incendiilor se realizeaza de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii” Bucuresti.
  (5) Interventia in situatii de urgenta — incendiu, inundatie, cutremur, epidemie — care necesita evacuarea bunurilor se realizeaza de catre efectivele stabilite din cadrul subunitatii de paza, sub coordonarea turei operative a Centrului operational de comanda si, ulterior, de catre personalul fiecarei unitati a aparatului central. Masurile de limitare a extinderii epidemiei si masurile profilactice se dispun de catre Directia medicala.


  Capitolul VII - Masurile de protectie privind informatiile clasificate, securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor, protectia mediului si regulile privind fumatul in directiile generale/directii


  Sectiunea 1 - Masuri de protectie privind informatiile clasificate


  Art. 73
  In directiile generale/directii, accesul la informatii clasificate este permis in conditiile prevazute de legislatia din domeniu, cu respectarea principiului necesitatii de a cunoaste.

  Art. 74
  Evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea, distrugerea si masurile de protectie a informatiilor clasificate, la nivelul directiilor generale/directiilor, detinatoare de informatii clasificate, se realizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

  Sectiunea 2 - Reguli privind securitatea si sanatatea in munca, in directiile generale/directii


  Art. 75
  (1) Sefii unitatilor aparatului central au obligatia de a asigura aplicarea normelor privind securitatea si sanatatea personalului in toate aspectele legate de munca.
  (2) In cadrul responsabilitatilor pe care le au, sefii unitatilor aparatului central au obligatia sa ia masurile necesare/sa solicite luarea masurilor necesare, potrivit competentelor, pentru:
  a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii personalului;
  b) prevenirea riscurilor profesionale;
  c) informarea si instruirea personalului;
  d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

  Art. 76
  Sefii unitatilor aparatului central au obligatia de a comunica de indata Directiei generale resurse umane orice accident suferit de personalul unitatii aparatului central, atat la locul de munca si/sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, cat si in timpul deplasarii la/de la domiciliu sau de la un sediu la altul, precum si situatiile de persoane date disparute si intoxicatiile acute profesionale.

  Art. 77
  Fiecare persoana din cadrul directiilor generale/directiilor trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea conducatorilor unitatii aparatului central, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau de imbolnavire profesionala nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale, in timpul procesului de munca.

  Art. 78
  Personalul directiilor generale/directiilor are urmatoarele obligatii:
  a) sa utilizeze, conform prevederilor legale, autovehiculele, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport etc.;
  b) sa utilizeze, conform prevederilor legale, echipamentul individual de protectie din dotare, pe care, dupa utilizare, sa il depuna la locul destinat pentru pastrare;
  c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate instalate pe masini, aparatura, unelte, instalatii tehnice si cladiri si sa le utilizeze corect;
  d) sa comunice imediat sefului unitatii aparatului central si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca pentru care exista motive intemeiate sa fie considerata un pericol pentru securitatea si sanatatea personalului, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
  e) sa aduca de indata la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau a sefului unitatii aparatului central accidentele de munca suferite de sine sau de altul, atat la locul de munca si/sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, cat si in timpul deplasarii la/de la domiciliu ori de la un loc de munca la altul;
  f) sa coopereze cu seful unitatii aparatului central si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
  g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu seful unitatii aparatului central si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite acestuia/acestora sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
  h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.

  Art. 79
  (1) Coordonarea si controlul activitatilor de securitate si sanatate in munca in directiile generale/directii in care isi desfasoara activitatea functionari publici cu statut special se realizeaza de Directia generala resurse umane, prin structura proprie de specialitate. Organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca in aceste directii generale/directii se realizeaza potrivit prevederilor actelor normative aplicabile in domeniu.
  (2) Organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de securitate si sanatate in munca in directiile generale/directiile in care isi desfasoara activitatea exclusiv functionari publici si personal contractual se realizeaza potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

  Sectiunea 3 - Apararea impotriva incendiilor la nivelul directiilor generale/directiilor


  Art. 80
  Sefii unitatilor aparatului central raspund pentru asigurarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, de prevenire si stingere, pentru spatiile si bunurile materiale pe care le administreaza.

  Art. 81
  Pe linia apararii impotriva incendiilor, seful unitatii aparatului central are urmatoarele atributii:
  a) verifica, prin ofiterul responsabil/persoana desemnata, modul in care sunt respectate masurile privind activitatile de aparare impotriva incendiilor in sediile directiilor generale/directiilor, instalatiile si materialele de stins incendii, precum si pregatirea pentru interventie a personalului;
  b) dispune efectuarea de cercetari, potrivit regulilor stabilite in reglementarile de specialitate, privind imprejurarile si cauzele care au provocat incendii;
  c) stabileste modul de efectuare a instructajului de prevenire si stingere a incendiilor, conform normelor in vigoare;
  d) organizeaza activitati de anuntare si alarmare in caz de incendiu.

  Art. 82
  Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor se organizeaza de Directia economico-administrativa astfel:
  a) organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit normelor, in toate incaperile, atelierele, parcurile de tehnica, depozitele cu materiale si lichide inflamabile de care raspunde;
  b) urmareste, prin personalul desemnat, modul de amplasare a materialelor de stins incendii si verifica trimestrial starea tehnica, intretinerea si functionarea acestora;
  c) interzice efectuarea lucrarilor cu foc deschis in alte locuri decat cele stabilite si amenajate in acest scop;
  d) organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor la sediile aparatului central;
  e) afiseaza la loc vizibil documentele aferente si urmareste prelucrarea si insusirea lor de catre intregul personal al aparatului central;
  f) asigura marcarea locurilor periculoase cu indicatoare avertizoare, conform reglementarilor legale in vigoare;
  g) controleaza, impreuna cu responsabilul cu prevenirea si stingerea incendiilor din fiecare directie generala/directie, cladirile, spatiile de depozitare, instalatiile, blocul alimentar, podurile cladirilor, cosurile de fum si spatiile aflate in folosinta unitatii aparatului central, urmarind respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
  h) asigura materialele de prevenire si stingere a incendiilor necesare fiecarei unitati a aparatului central, potrivit normelor de dotare;
  i) verifica periodic, cel putin o data pe trimestru, starea de intretinere a tuturor materialelor, dispozitivelor, instalatiilor si utilajelor de stins incendii si ia masuri de remediere a neajunsurilor constatate;
  j) organizeaza si asigura desfasurarea corespunzatoare a lucrarilor cu foc deschis;
  k) asigura pastrarea si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase.

  Art. 83
  Personalul directiilor generale/directiilor raspunde de cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si are urmatoarele obligatii:
  a) sa cunoasca si sa aplice normele de aparare impotriva incendiilor;
  b) sa respecte regulile privind fumatul instituite in spatiile unitatii aparatului central, precum si pe cele referitoare la executarea lucrarilor cu pericol de incendiu: sudura, folosirea aparatelor electrice de incalzire si altele asemenea;
  c) sa controleze, la inceperea si incheierea programului, locurile de munca, in vederea depistarii si inlaturarii cauzelor generatoare de incendii;
  d) sa cunoasca modul de functionare si sa nu deterioreze mijloacele de protectie impotriva incendiilor;
  e) sa anunte imediat ofiterul de serviciu si/sau seful unitatii aparatului central despre orice incendiu sau inceput de incendiu declansat;
  f) sa participe la stingerea incendiilor, evacuarea oamenilor si a documentelor importante, inlaturarea efectelor incendiilor sau dezastrelor, potrivit planurilor de evacuare in caz de incendiu, intocmite la nivelul fiecarei unitati a aparatului central;
  g) sa participe la instructajele de prevenire si stingere a incendiilor;
  h) sa nu intervina in afara atributiilor de serviciu pentru remedierea unor defectiuni la instalatia de iluminat si de forta: schimbarea sigurantelor, mutarea sau instalarea lampilor, intrerupatoarelor, prizelor etc.;
  i) sa nu curete pardoselile si mobilierul cu substante inflamabile;
  j) sa se asigure ca resturile de la tigari, din cosurile dispuse in locurile amenajate pentru fumat sa fie stinse si, pe cat posibil, acestea sa nu vina in contact cu materiale combustibile sau inflamabile;
  k) sa nu blocheze caile de acces si de evacuare, hidrantii, sursele de apa, stingatoarele, tablourile electrice, total sau partial, definitiv sau temporar, cu materiale, chiar daca sunt incombustibile;
  l) sa nu utilizeze pentru incalzire radiatoare, aparate de aer conditionat, aeroterme si altele asemenea, cu exceptia celor aflate in inventarul de gestiune al ministerului;
  m) sa nu distruga prin ardere, decat in locuri special amenajate, deseuri, reziduuri, gunoaie si alte materiale combustibile.

  Sectiunea 4 - Masuri de protectie antiseismica in directiile generale/directii


  Art. 84
  Sefii unitatilor aparatului central raspund de:
  a) verificarea si analizarea periodica a dispunerii mobilierului din incaperi, pentru evitarea blocarii iesirilor si cailor de acces — holuri, scari, in caz de seism;
  b) verificarea periodica a starii de fixatie din incaperi — mobilier, harti, planse, cuier, rafturi, lustre etc., si executarea lucrarilor necesare pentru fixarea acestora;
  c) pregatirea si antrenarea personalului cu privire la modul de actiune (protectie si interventie) la producerea unui seism major.

  Art. 85
  Activitatile de protectie antiseismica se organizeaza de Directia economico-administrativa prin:
  a) evaluarea nivelului de protectie a cladirilor in care sunt dispuse directiile generale/directiile;
  b) planificarea inspectarii de urgenta postseism a cladirilor;
  c) interventii de consolidare a cladirilor;
  d) cunoasterea punctelor de intrerupere (oprire) a instalatiilor de alimentare cu apa, gaze si energie electrica si stabilirea personalului pentru executarea acestor operatiuni.

  Art. 86
  Personalului directiilor generale/directiilor i se recomanda sa respecte urmatoarele reguli de protectie antiseismica la locul de munca:
  a) sa isi insuseasca cunostinte necesare supravietuirii in caz de seism;
  b) sa evite aglomerarea spatiilor cu piese de mobilier sau cu echipamente tehnice si/sau casnice; amplasarea pieselor de mobilier sau a echipamentelor tehnice si/sau casnice trebuie sa se faca astfel incat sa nu se afle in vecinatatea iesirilor din incaperi, pentru a nu bloca prin deplasarea lor accesul in caz de seism;
  c) sa fixeze aparatura astfel incat racordurile sa nu sufere deteriorari in caz de seism;
  d) sa pozitioneze obiectele fragile/valoroase intr-un loc mai jos si sigur;
  e) sa amplaseze chimicalele/combustibilii in dulapuri asigurate/fixate impotriva rasturnarii, in incaperi in care nu se lucreaza si in care nu exista pericol de contaminare/incendiu;
  f) sa asigure, prin fixarea de pereti, mobilierul inalt sau instabil.

  Art. 87
  Pe timpul producerii seismului, intregului personal al aparatului central i se recomanda sa respecte urmatoarele reguli de comportare rationala, de protectie individuala si de grup:
  a) sa ramana in incapere, departe de ferestre si sa se protejeze sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou/masa suficient de rezistenta sau, cunoscand in prealabil elementele de constructie rezistente, sa actioneze in consecinta;
  b) daca este posibil, sa inchida potentialele surse de incendii sau sa actioneze in acest sens imediat dupa incetarea seismului;
  c) sa nu paraseasca incaperea, sa nu sara pe ferestre, sa nu utilizeze scarile si nici ascensoarele si, daca este posibil, sa deschida spre exterior usa incaperii, spre a preveni blocarea acesteia, in perspectiva evacuarii, ulterior incetarii miscarii seismice;
  d) sa nu alerge in strada;
  e) daca se afla in afara unei cladiri, sa se deplaseze cu calm cat mai departe de aceasta, spre un loc deschis si sigur, ferindu-se de eventualele caderi de tencuiala, caramizi, cornise, geamuri, cosuri, parapete, ornamente;
  f) in situatia in care a fost surprins de caderi de tencuiala, mobilier etc., sa isi asigure supravietuirea in primul rand prin protejarea cu mainile a capului, dar si prin alte metode, in functie de situatie.

  Art. 88
  Ulterior producerii seismului, se recomanda ca intreg personalul aparatului central sa respecte urmatoarele reguli de comportare:
  a) sa nu paraseasca imediat spatiul, camera, cladirea in care a fost surprins de seism, acordand primul ajutor persoanelor ranite si calmand persoanele speriate sau panicate;
  b) sa utilizeze telefoanele exclusiv pentru apeluri de urgenta, spre a nu bloca circuitele sau retelele telefonice;
  c) daca s-a declansat un incendiu, sa actioneze prin forte proprii pentru stingerea acestuia;
  d) sa verifice instalatiile electrice si/sau, dupa caz, de apa, gaze, canal si, vizual, starea cladirii in interior; in cazul constatarii de avarii, sa anunte unitatea pentru interventie si sa nu utilizeze foc deschis;
  e) sa iasa cu calm si prudenta din cladire, fara a lua cu sine lucruri inutile, verificand in prealabil starea scarii si a caii de iesire, spre a nu se expune la pericole;
  f) pentru orice eventualitate la iesirea din incapere/cladire se recomanda protejarea capului cu o casca de protectie, iar in lipsa acesteia, cu un taburet, o carte mai groasa, o geanta etc.;
  g) daca intalneste usi blocate, sa actioneze cu calm pentru deblocarea acestora; daca usile respective sunt prevazute cu vitraje, sa procedeze la spargerea geamului utilizand un scaun sau orice obiect la indemana;
  h) daca sesizeaza blocarea unor persoane in ascensor, sa actioneze pentru calmarea acestora si sa solicite ajutor de la personalul autorizat;
  i) sa acorde ajutor echipelor de interventie/salvare;
  j) sa urmeze recomandarile de actiune ale structurilor specializate, difuzate de posturile nationale de radio si televiziune;
  k) la evacuare, sa acorde prioritate ranitilor, femeilor si persoanelor in varsta.

  Art. 89
  Persoanelor surprinse sub daramaturi li se recomanda ca, adaptat la situatie, sa respecte urmatoarele reguli generale:
  a) sa ramana calme si sa incerce deblocarea cailor de acces si/sau degajarea proprie sau a altor persoane de sub daramaturi/mobilier;
  b) sa ii calmeze pe cei din preajma si sa nu permita propagarea reactiilor specifice panicii;
  c) sa isi semnaleze prezenta prin lovirea in conducte sau in pereti, la intervale regulate de timp;
  d) dupa stabilirea contactului verbal cu salvatorii, sa solicite acestora primul ajutor si sa le furnizeze pe cat posibil datele solicitate;
  e) sa nu se preocupe de durata actiunii de salvare, conservandu-si si canalizandu-si energia pentru a face fata situatiei.

  Sectiunea 5 - Protectia mediului in directiile generale/directii


  Art. 90
  Indrumarea si controlul activitatilor de protectie a mediului in cadrul directiilor generale/directiilor se realizeaza de catre Directia logistica, prin structura proprie de specialitate.

  Art. 91
  (1) La nivelul directiilor generale/directiilor, directorul general/directorul raspunde de realizarea activitatilor de protectie a mediului in spatiile repartizate unitatii aparatului central.
  (2) Obligatiile ce revin sefilor unitatilor aparatului central prevazute la alin. (1) sunt indeplinite nemijlocit de catre un responsabil de mediu pe directia generala/directie.

  Art. 92
  Atributiile inspectorilor de mediu incadrati in structura de specialitate a Directiei logistice si ale responsabililor de mediu, precum si obligatiile directorilor generali/directorilor si ale personalului directiilor generale/directiilor aparatului central sunt cele prevazute de prevederile legale in vigoare.

  Sectiunea 6 - Reguli privind fumatul in sediile directiilor generale/directiilor aparatului central


  Art. 93
  (1) Fumatul este interzis in spatiile publice inchise, aflate in administrarea sau folosinta directiilor generale/ directiilor.
  (2) Fumatul este permis numai in spatii special amenajate, delimitate, cu respectarea urmatoarelor conditii obligatorii:
  a) sa fie realizata delimitarea de restul spatiului public inchis, asigurand izolarea completa de acesta — spatiile respective sa nu fie spatii de tranzit sau de acces in spatiul public inchis;
  b) sa fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale, care sa asigure evacuarea fumului de tutun;
  c) sa fie dotate cu scrumiere si extinctoare si sa fie amenajate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor;
  d) sa fie marcate la loc vizibil cu unul dintre urmatoarele indicatoare: "Loc pentru fumat”, "Spatiu pentru fumat”, "In acest spatiu fumatul este permis.”

  Art. 94
  Sefii unitatilor aparatului central au obligatia de a dispune masurile necesare, in cadrul structurilor proprii, pentru afisarea la loc vizibil a simbolurilor care interzic fumatul.

  Anexa la regulament - Dispunerea sediilor directiilor generale/directiilor si a spatiilor destinate responsabililor privind ordinea interioara  [Anexa nu este cuprinsa in acest material. Pentru consultarea ei va recomandam Monitorul Oficial]
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  24 useri online

  Useri autentificati: