DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice. Ordin nr. 11/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 18 ianuarie 2011

Avand in vedere prevederile art. 76^1 si 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Prin prezentul ordin se aproba procedura de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) Aplicatia informatica se acceseaza din pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor (www.mai.gov.ro), sub link-ul "Aplicarea Legii nr. 273/2006".
b) Pentru inregistrarea in aplicatia informatica, in vederea incarcarii documentelor electronice pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor, fiecare ordonator principal de credite de la nivelul fiecarei unitati administrativteritoriale/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, dupa caz, dispune parcurgerea urmatoarelor etape:
 • etapa 1: indeplinirea conditiilor tehnice minime pentru aplicarea prevederilor art. 76^1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 1;
 • etapa 2: desemnarea unei persoane responsabile de aplicarea prevederilor art. 76^1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana responsabila, in calitate de utilizator, trebuie sa detina o adresa de e-mail valida care va fi utilizata si pentru recuperarea parolei de acces;
 • etapa 3: crearea de catre utilizator, pana la data de 26 ianuarie 2011, a unui cont de acces in numele unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, dupa caz, prin accesarea aplicatiei informatice. Īn acest sens, va introduce datele necesare pentru crearea contului de utilizator;
 • etapa 4: accesarea de catre utilizator a aplicatiei informatice de pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor www.mai.gov.ro, sub link-ul "Aplicarea Legii nr. 273/2006", si completarea formularului de validare cont utilizator, prevazut in anexa nr. 2. Formularul de validare se tipareste, se semneaza, se stampileaza si se transmite, pana la data de 26 ianuarie 2011, pe fax, la Ministerul Administratiei si Internelor, Directia pentru politici fiscale si bugetare locale. Numarul de fax se publica la acelasi link sus-mentionat.
  (2) Transmiterea informatiilor in format electronic, prevazute la art. 76^1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin incarcarea documentelor electronice, de catre utilizatori, direct prin aplicatie.
  (3) Aplicatia se utilizeaza conform Manualului de exploatare a aplicatiei care se posteaza pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor, sub link-ul "Aplicarea Legii nr. 273/2006".

  Art. 2
  Directia generala pentru comunicatii si tehnologia informatiei are urmatoarele atributii:
  a) pune la dispozitie echipamentele hardware necesare, precum si un server de publicare pentru procesarea informatiilor transmise;
  b) analizeaza periodic dinamica de dezvoltare a sistemului si propune masuri de sustinere tehnica pentru asigurarea continuitatii serviciilor IT bazate pe resursele mentionate la lit. a);
  c) dezvolta cu resurse proprii aplicatia informatica mentionata la art. 1, care permite incarcarea documentelor in format electronic pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor, de catre autoritatile administratiei publice locale;
  d) asigura instalarea, configurarea si administrarea componentelor hardware si software doar la nivel central;
  e) asigura dezvoltarile ulterioare rezultate din necesitati tehnice sau modificari legislative;
  f) actualizeaza manualul on-line al aplicatiei informatice;
  g) sustine cu expertiza tehnica Directia pentru politici fiscale si bugetare locale in exercitarea atributiilor ce ii revin prin prezentul ordin.

  Art. 3
  Directia pentru politici fiscale si bugetare locale are urmatoarele atributii:
  a) valideaza utilizatorii inscrisi pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor;
  b) actualizeaza nomenclatoarele aplicatiei;
  c) utilizeaza aplicatia pentru realizarea de rapoarte diverse;
  d) stabileste cerintele operationale in urma unor modificari legislative;
  e) evalueaza aplicatia din punct de vedere operational.

  Art. 4
  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 5
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa nr. 1 - Conditii tehnice minime


  Cerinte tehnice minime necesare pentru accesarea aplicatiei:
  a) calculator de configuratie minima pentru navigare pe internet;
  b) conexiune la internet;
  c) aplicatie informatica pentru navigare pe internet cu javascript activat (de exemplu: Internet Explorer, Mozilla Firefox etc.);
  d) aplicatie informatica pentru citirea documentelor .pdf (Adobe Reader).
  Fisierele care urmeaza a fi transmise spre incarcare pe site-ul web trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
  a) nu trebuie sa depaseasca dimensiunea totala de 5 megabytes;
  b) sa fie in format .pdf.


  Anexa nr. 2 - Formular validare cont utilizator pentru accesul in aplicatia de incarcare a documentelor pe site-ul public al Ministerului Administratiei si Internelor


  Institutia ............................................................................................., judetul ..................................................................,
  localitatea .............................................................................................., codul SIRUTA ....................................................................,
  Numele ..............................................., prenumele ........................................., functia ..........................................,
  departamentul/directia ..........................................., telefon ............................................, fax .........................................................,
  adresa de e-mail*) ........................................................................................................................................................................... .
  Ordonator principal de credite,
  .................................................
  (numele si prenumele in clar)
  (semnatura si stampila)
  Data
  ........................

  NOTA:
  Contul de utilizator este creat on-line, din aplicatie, insa nu va putea fi folosit pentru accesul in aplicatie pana la activarea acestuia de catre administratorul aplicatiei.

  ----------------------------------
  *) Formularul va fi completat obligatoriu cu litere de tipar.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
  Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
  Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
  Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
  OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
  HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
  HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
  OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
  Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
  HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
  Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
  OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
  Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
  Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
  HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
  Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic
  Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
  Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
  Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
  Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
  Contabilitatea persoanelor fizice autorizate. Ghid practic
  Sorin-Constantin Deaconu

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  57 useri online

  Useri autentificati: