DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic nationalPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 23 iulie 2014

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

In temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. t) si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din data de 13 septembrie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
"ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier national de persoane prin servicii regulate"


2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier national de persoane prin servicii regulate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin."

3. Titlul anexei va avea urmatorul cuprins:
"NORME METODOLOGICE privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier national de persoane prin servicii regulate"


4. In anexa, articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea conditiilor si criteriilor pe baza carora se elibereaza certificatele de clasificare pe categorii de confort acordate autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transportul rutier national de persoane prin servicii regulate, in vederea protectiei pasagerilor si a cresterii calitatii serviciilor de transport rutier national de persoane prin servicii regulate."

5. In anexa, articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2

Clasificarea pe categorii a autobuzelor si a microbuzelor se face de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" pentru toate autobuzele si microbuzele inmatriculate in Romania, utilizate in transportul rutier national de persoane prin servicii regulate, potrivit prezentelor norme metodologice."


6. In anexa, la sectiunea "Definitii, abrevieri", literele a), b) si i) vor avea urmatorul cuprins:
"a) autobuz - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si in picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;
b) microbuz - autobuzul care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune sau in picioare, in afara scaunului conducatorului;
......
i) detinator - operator de transport rutier care utilizeaza autobuze/microbuze pentru transportul rutier national de persoane prin servicii regulate si care poate fi:
- proprietarul autovehiculului;
- utilizatorul autovehiculului, in baza unui contract (de inchiriere, de leasing) incheiat intre acesta si proprietarul autobuzului/microbuzului."

7. In anexa, la sectiunea "Definitii, abrevieri", literele c), g) sih) se abroga.


8. In anexa, la sectiunea "Definitii, abrevieri", litera j) va avea urmatorul cuprins:
"j) M.T. - Ministerul Transporturilor;".

9. In anexa, la articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Clasificarea se efectueaza la sediile reprezentantelor R.A.R., de catre comisiile de clasificare formate din specialisti desemnati din cadrul R.A.R. si al A.R.R. In situatia in care detinatorii solicita clasificarea la aceeasi data a cel putin 5 autobuze/microbuze grupate in acelasi loc de parcare, verificarea se poate efectua la locul respectiv, cu plata cheltuielilor de deplasare. La data programata pentru verificarea autobuzelor/microbuzelor, detinatorii acestora vor face dovada achitarii tarifului comunicat si vor prezenta in original certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului."

10. In anexa, articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4

Comisiile de clasificare elibereaza rapoartele de verificare in baza carora se acorda certificatele de clasificare."

11. In anexa, articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Documentele necesare clasificarii sunt:
a) cererea de clasificare completata de catre detinator, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
b) copie conforma a licentei comunitare;
c) copie de pe cartea de identitate a vehiculului;
d) copie de pe certificatul de inmatriculare cu inspectia tehnica periodica valabila;
e) copie de pe contractul (leasing, inchiriere) incheiat intre titularul licentei comunitare si detinatorul autobuzului/microbuzului, dupa caz.
(2) Aceste documente pot fi transmise si prin mijloace electronice."

12. In anexa, la articolul 7, alineatele (2) si (3) se abroga.

13. In anexa, articolul 8 se abroga.

14. In anexa, la articolul 10, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Se admit la clasificare numai autobuzele/microbuzele care se prezinta intr-o stare de intretinere corespunzatoare, dupa urmatoarele criterii de apreciere:".

15. In anexa, articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Se resping de la clasificare autobuzele/microbuzele care nu indeplinesc urmatoarele cerinte:
a) integritatea si etanseitatea instalatiei de evacuare;
b) absenta oricaror pierderi de lubrifianti, combustibil etc.;
c) integritatea geamurilor si existenta marcajului de omologare al acestora;
d) lipsa foliilor aplicate pe geamurile care sunt iesiri de siguranta;
e) integritatea instalatiei de iluminare si semnalizare luminoasa;
f) functionarea corespunzatoare a sistemului de ventilatie fortata, a instalatiei de aer conditionat, a instalatiei de incalzire sau a instalatiei de sonorizare, dupa caz."

16. In anexa, la articolul 13, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul indeplinirii cerintelor de clasificare, comisia de clasificare elibereaza un certificat de clasificare."

17. In anexa, la articolul 14, alineatele (2) si (3) se abroga.

18. In anexa, articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Achitarea costului certificatelor de clasificare (conform tarifelor stabilite de R.A.R.) se efectueaza dupa finalizarea verificarii si intocmirea raportului de verificare pe care se precizeaza decizia comisiei de clasificare."

19. In anexa, articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Verificarile in vederea prelungirii termenului de valabilitate al certificatului de clasificare pe categorii se vor efectua in fiecare an."

20. In anexa, articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Prelungirea valabilitatii se mentioneaza de catre comisia de clasificare in certificatul de clasificare."

21. In anexa, articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
In cazul in care la verificarea pentru prelungirea valabilitatii certificatului de clasificare se constata ca autobuzul/microbuzul nu mai satisface criteriile de clasificare, se solicita rezolvarea deficientelor constatate in termen de maximum 30 de zile de la data constatarii neregulilor. In situatia in care la reverificare se constata in continuare neindeplinirea criteriilor, certificatul de clasificare se anuleaza."

22. In anexa, la articolul 24, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
In afara de cazul mentionat la art. 23, comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare in urmatoarele situatii:".

23. In anexa, la articolul 24, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"a) daca la reverificare se constata modificarea echiparii autobuzului/microbuzului, de o maniera care afecteaza modul de indeplinire a criteriilor de clasificare avute in vedere la data clasificarii;
......
c) inscrierea unor informatii false privind clasificarea obtinuta, in materialele de informare, promovare si reclama;".

24. In anexa, articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Comisia de clasificare poate retrage certificatele de clasificare in cazul in care la verificare autobuzul/microbuzul nu mai intruneste conditiile initiale de clasificare.
(2) In trafic, personalul imputernicit de M.T. va retine certificatul de clasificare, daca se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de clasificare, si il va transmite R.A.R. in vederea reverificarii autobuzului/microbuzului de catre comisia de clasificare."

25. In anexa, articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
In cazul in care autobuzul/microbuzul isi schimba detinatorul, certificatul de clasificare se inlocuieste cu unul nou, mentinandu-se valabilitatea certificatului initial. La solicitarea noului detinator se poate efectua o noua verificare, cu eliberarea unui nou certificat cu valabilitate de un an."

26. In anexa, titlul sectiunii "Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare si/sau a insemnelor clasificarii acordate" va avea urmatorul cuprins:
"Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare"

27. In anexa, articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare se va comunica imediat comisiei de clasificare care le-a eliberat. Comisia de clasificare poate elibera duplicate dupa achitarea de catre detinator a contravalorii certificatului de clasificare."

28. In anexa nr. 1 la normele metodologice, in tabel, numerele curente 4.6 si 9.3 se abroga.

29. In anexa nr. 1 la normele metodologice, nota de subsol 2) va avea urmatorul cuprins:
"2) Frana incetinitoare este obligatorie pentru autobuzele/microbuzele care au o masa totala maxima autorizata care depaseste 5 tone (categoria M3) si care apartin clasei II, III sau B, astfel cum sunt definite in Regulamentul CEE-ONU nr. 107."

30. In anexa nr. 1 la normele metodologice, la notele explicative asupra criteriilor de apreciere, sectiunea II, nota i) se abroga.

31. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

32. In anexa nr. 3 la normele metodologice, la sectiunea "AVIZ IMPORTANT", punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
"1. Prezentul Certificat de clasificare a fost eliberat in baza examinarilor efectuate de Comisia de clasificare in conformitate cu «Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier national de persoane prin servicii regulate»."

33. In anexa nr. 3 la normele metodologice, sintagmele "autobuz" si "autovehicul" se inlocuiesc cu sintagma "autobuz/microbuz".

34. Anexa nr. 4 la normele metodologice se abroga.

35. Anexa nr. 5 la normele metodologice se abroga.

36. In anexa nr. 6b, punctul 6.6 se abroga.

37. In anexa nr. 6c, punctul. 6.6 se abroga.

38. In anexa nr. 6d, punctele 6.8 si 6.15 se abroga.

39. In anexele nr. 6a, 6b, 6c si 6d, nota de subsol 1) se abroga.

40. In cuprinsul anexei, sintagmele "transport public de persoane prin servicii regulate in trafic national", "M.L.P.T.L." si "autocar" se inlocuiesc cu sintagmele "transport rutier national de persoane prin servicii regulate", "M.T." si "autobuz/microbuz".

Art. II
Prevederile referitoare la frana incetinitoare, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, se aplica numai pentru autobuzele/microbuzele pentru care se solicita clasificarea pentru prima data.

Art. III
Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" si Autoritatea Rutiera Romana vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa nr. 2 la normele metodologice) - CERERE de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor


Societatea Comerciala forma juridica
nr. din registrul comertului cod fiscal localitatea
str. nr. judetul/sectorul
nr. cont bancar banca
telefon fax in calitate de detinator al vehiculului
marca tipul anul de fabricatie
capacitatea de transport nr. de identificare nr. de inmatriculare
solicita efectuarea verificarii autobuzului/microbuzului la data programata de comisia de clasificare, in conformitate cu normele in vigoare, si eliberarea certificatului de clasificare corespunzator

categoriei I II III IV (Se anuleaza celelalte categorii.)

Declaram ca am luat la cunostinta continutul normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier national de persoane prin servicii regulate si ne obligam: 
- sa nu utilizam certificatul de clasificare pentru alt autobuz/microbuz sau sa permitem utilizarea acestuia de catre terti; 
- sa comunicam imediat comisiei de clasificare orice modificari ale autobuzului/microbuzului; 
- sa retragem din activitate autobuzul/microbuzul care nu mai indeplineste criteriile care au stat la baza clasificarii initiale si sa solicitam o noua clasificare inainte de repunerea acestuia in exploatare; 
- sa prezentam autobuzul/microbuzul la data stabilita pentru verificare in vederea prelungirii valabilitatii certificatului de clasificare; 
- sa permitem personalului imputernicit al Ministerului Transporturilor sa verifice in orice moment si fara preaviz autobuzul/microbuzul clasificat, in traseu sau la locul de parcare.

Autobuzul/Microbuzul este disponibil pentru verificare incepand cu data
Achitarea costului verificarii autobuzului/microbuzului si eliberarii certificatului se face prin:
dispozitie de plata cec numerar (Se mentioneaza varianta.)

Semnatura autorizata si stampila
Numele si prenumele
Functia